Obama’nın Hindistan Ziyareti ve Çin’e Muhtemel Yansımaları

Yazan  12 Kasım 2010
ABD, bölgesinde giderek daha fazla tedirginlik yaratan Çin'e karşı bölgesel ittifaklarını güçlendiriyor. Hindistan bu stratejinin en önemli ayağı olabilir.

ABD Başkanı Barack Obama'nın Hindistan ziyareti ABD tarihinde bir başkanın yabancı bir ülkeye yaptığı en büyük ölçekli ziyaret olmuştur[1] Bütün bunların bir nedeni bulunmakta ve sembolik olarak ABD'nin Hindistan'a verdiği önemi göstermektedir. Hindistan ABD için Asya'da en önemli müttefiklerden biri haline gelme potansiyelini taşımaktadır. Çin'in hızlı yükselişinden sadece ABD, Japonya, AB değil, Çin'in tarihin en eski dönemlerinden beri komşusu olan Hindistan da rahatsızdır. Bu nedenle Çin'e karşı oluşmaya başladığı gözlenebilen yeni bir ittifakın belki de en önemli parçası Hindistan olacaktır. Bilindiği gibi Hindistan ve Çin özellikle Çin'in Tibet Özerk Bölge'sinin güneyi ve batısında bulunan topraklar nedeniyle 1960'larda bir savaşa girişmişler ve savaşı Çin kazanmıştır. Sınır ihtilafları halen devam etmektedir.

Geçen aylarda iki ülke ilişkileri bu bölge nedeniyle gerilmiş, iki taraf sınır birliklerini takviye etmiş, Pakistan'da meydana gelen büyük sel felaketinin ardından Çin birlikleri Pakistan kontrolündeki Keşmir Bölgesi'ne girmiş ve Hindistan buna çok sert tepki göstermiştir. Bu sırada halen Çin tarafından kontrol edilen ihtilaflı bölgenin geleceği de belirsizliğe bırakılmış gibidir. Son aylarda tırmanan gerilimde iki taraf da ellerindeki kozları korumaya ve azami ölçüde faydalanmaya çalışmaktadırlar. Çin'in kontrolünde bulunan bölgelerin karşılığında Hindistan da Dalai Lama ve sürgündeki Tibetlileri Çin'in Tibet Özerk Bölgesindeki etkinliği için daha etkin şekilde kullanmaya başlayabilir.

Geçen yıllarda gelişen ikili işbirliği yerini yavaş yavaş 21. yüzyılın en büyük mücadelelerinden birine bırakmak üzeredir. İlk bakışta sınır anlaşmazlıkları gibi görünen ihtilafların arkasında ise aslında son derece karmaşık ve stratejik üstünlük sağlamayı amaçlayan bir mücadele olduğu görülebilmektedir. Çin dünyanın en büyük ikinci enerji tüketicisi olarak dışa bağımlı bir durumdadır ve enerjisinin neredeyse tamamını doğu bölgelerinde bulunan limanlar vasıtasıyla temin etmektedir. Ancak bu bölgelerden enerji ithali Tayvan ve Japonya nedeniyle ve ABD'nin askeri varlığı nedeniyle tam manasıyla güven altında sayılamaz. Herhangi bir gerginlik durumunda bu bölgelerin istikrarsızlaşması stratejik petrol rezervi henüz bulunmayan Çin'in enerjiden yoksun kalması ve durması anlamına gelecektir. Bu durumda Çin tamamen savunmasız kalabilir. Bu nedenlerle Çin Doğu bölgesine alternatif olarak Hint okyanusu ve Basra Körfezine ulaşabileceği alternatif bir enerji temin yolu için Pakistan ile işbirliğine girmiştir. Çin ve Pakistanı birleştiren bu demiryolu tamamlanmak üzeredir. Ancak Pekin'in Hint okyanusu ve Basra körfezine ulaşması da Hindistan'ı tehdit etmektedir. Hindistan ve Pakistan arasında da artık kronik hale gelmiş çözümü zor sorunlar bulunmaktadır. Bu nedenle Pakistan Hindistan'a karşı Çin'in en büyük müttefiki durumundadır. Bu noktada ABD ve Hindistan'ın çıkarları örtüşmektedir. Çin ile askeri olarak doğrudan karşı karşıya gelmek istemeyen bir ABD, hem askeri hem ekonomik hem de siyasi anlamda Hindistan'ı destekleyerek Çin'i dengelemek istemektedir. Ayrıca ABD 2030'lardan itibaren nüfusu Çin'i geride bırakacak olan Hindistan'ı geleceğin önemli güçlerinden biri olarak görmektedir. Bu nedenle Obama'nın ziyareti sırasında Çin'e karşı ABD ile işbirliği yapma potansiyeli yüksek olan Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne daimi üye olmasını ABD'nin destekleyeceği açıklanmıştır.[2]

Sonuç

Son aylarda Çin'in bölgesindeki bazı komşuları ile bazı anlaşmazlıkları yaşaması bir tesadüf olmayabilir. Bölge ülkeleri, ABD ve Rusya Pekin'in gücünü tartmaya ve Çin'in tahammülünün sınırlarının ölçmeye çalışmaktadır. Bölgede Çin'i hedef alan tatbikat ve işbirliği anlaşmaları artmaktadır. Asya'da birçok ülke Çin'in bu hızla gelişmesi ve güçlenmesinden tedirgindir. Hindistan ise hem ABD'nin hem de Rusya'nın desteğini almaktadır. Önümüzdeki yıllarda, sanılanın tersine Rusya ve ABD'nin çok iyi ortaklar haline gelmeleri ve Hindistan üzerinden Çin'i durdurmaya ve sınırlandırmaya çalışmaları şaşırtıcı olmaz. Son aylar içerisinde inanılmaz bir hızla gelişen Türk – Çin ilişkileri bu çerçevede de düşünülebilir. Kuşatılmaya ve çevrelenmeye başlanan Çin'in gelecekte en önemli çıkış noktalarından biri Türkiye olabilir.

 


 

[1] Haberlere göre Obama'nın heyeti 40 uçak ve 6 zırhlı araç kullanılarak gerçekleştirilmiştir. "Forty planes and six armoured cars: Obama visit to India the 'biggest ever by a US President'", Daily Mail, 31 Ekim 2010. 3000 kişiden oluşan heyetin günlük harcaması da 200 milyon doları bulmuştur.

[2] http://www.mcclatchydc.com/2010/11/08/103339/obama-defends-fed-india-trip-as.html

 

 

 

Giray Fidan

 06.04.1980 Ankara Doğumlu

Eğitim:

İlkokul ve Ortaokul eğitimini Özel Yükseliş Kolejinde, Lise eğitimini Gazi Anadolu Lisesi ve Mustafa Kemal Lisesinde tamamlamıştır. 1998-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümünde eğitim görmüştür. 2001 – 2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji Ana Bilim dalında ve 2002 – 2003 yılları arasında Beijing Language and Culture University (北京语言文化大学) lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005 – 2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini “Qin Devrimleri: Qin Shi Huang Dönemi Çin’de yapılan Devrimler ” konulu teziyle tamamlamıştır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji anabilim dalında doktora eğitimine başlamış; 2007 – 2008 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Min Zu University of China (中央民族大学) Tibetoloji bölümünde araştırma yapmış ve Tibetçe eğitimi almıştır. Doktora çalışmasını 2010 yılında “Çin Kaynaklarına Göre 16. Yüzyılda Osmanlı – Çin İlişkileri ve Çin’de Osmanlı Ateşli Silahları” konulu teziyle tamamlamıştır.

 

Yabancı Diller:

Çince

İngilizce

Tibetçe

 

Yayınlar:

Kitaplar:

Kanuni Devrinde Çin’de Osmanlı Tüfeği ve Osmanlılar, Yeditepe Yayınevi, 2011, İstanbul.

Çin Dili ve Çince Dilbilgisi, Efil Yayınevi, 2011, Ankara.

Makaleler:

Giray Fidan,"Ming Tarih Kayıtlarına Göre 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu-Ming Çin'i İlişkileri", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 30, Güz 2011, ss. 276-287.

Giray Fidan, "Tibet ve Türk Geleneklerinde Bozkurt Sembolü", Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS) konferansı dâhilinde "38. ICANAS Doğubilim Çalışmaları" bildiri kitapçığında s. 151-155, Ankara, 2009.

Giray Fidan, “Ulus Devlet Olma Yolunda Bir Medeniyet: Çin”, 21. Yüzyıl Dergisi, Nisan 2011, Sayı 28, ss. 55-59.

Giray Fidan, “Türk Çin İlişkilerinde 40 Yıl”, 21. Yüzyıl Dergisi, Ocak 2011, Sayı 25, ss. 91-97.

Giray Fidan, “Çin – Arap Dünyası İlişkileri: Eski Köye Yeni Adet”, 21. Yüzyıl Dergisi, Mart 2011, Sayı 27, ss. 53-59.

Giray Fidan, “Irak’ın Yeniden Yapılanmasında Çin’in Politikaları”, 21. Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2010, Sayı 20, ss. 69-74.

Giray Fidan, “Pekin’in Yüksek Rakımlı Sorunu: Tibet” 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2010, Sayı 21, ss. 79-86.

Giray Fidan, “Çin Halk Cumhuriyeti Japonya İlişkileri: İşbirliği Yapan Devletler Düşman Halklar”, 21. Yüzyıl Dergisi, Ekim 2010, Sayı 22, ss. 29-34.

Giray Fidan, “21. Yüzyılda Çin: Büyük gücün büyük sorunları” 21. Yüzyıl Dergisi, Kasım 2010, Sayı 23, ss. 45-50.

Giray Fidan, “Türk Silahlı Kuvvetleri Çin Halk Kurtuluş Ordusu İlişkileri”, 21. Yüzyıl Dergisi, Aralık 2010, Sayı 24, ss. 17-23.

Giray Fidan, “Japonya’da Nükleer Felaket”, 21. Yüzyıl Dergisi, Mayıs 2011, Sayı 29, ss. 63-67.

Giray Fidan, “Pakistan: Çin’in İsrail’i” 21. Yüzyıl Dergisi, Haziran 2011, Sayı 30, ss. 17-23.

Giray Fidan, “Çin’in Orta Asya Enerji Politikası” 21. Yüzyıl Dergisi, Temmuz 2011, Sayı 31, ss. 23-29.

Giray Fidan, “Çin’in ABD Stratejisi: Yeni Bir Soğuk Savaşa Doğru” 21. Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2011, Sayı 32, ss. 49-57.

Giray Fidan, “Ejderha Kara Kıta’da: Çin’in Afrika Ajandası” 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2011, Sayı 33, ss. 83-90.

         2010 yılından itibaren Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu   - 12-02-2024

Kahire Ziyareti Sisi’nin Ocağına Düşmek mi?

Türkiye 2022 yılından beri Mısır ile bozulan ilişkilerini düzeltme çabası içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır gezisinin hala bu kapsamda düşünülmesi ve bugüne kadar gibi sonuçlar alındığının değerlendirilmesi gerekir.