Başkandan

Bilgi ve teknoloji devrimi ile ulus devletlerin bilgi tekelinin ortadan kalkması, bilgiye ulaşımın kolaylığı, politika sorunlarının karmaşıklığı, devlet ve devlet dışı aktörlerin sayısının artması, günümüzde devletler açısından, gerek ulusal gerekse uluslararası konularda devletin güvenliği öncelikli olmak üzere her konuda doğru bir analizin doğru zamanda, doğru kişi veya kuruluşlar tarafından doğru formda bilgi hazırlanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu husus günümüzde gelişmiş ülkelerin birçoğunda tarafsız düşünce kuruluşları aracılığı ile yerine getiriliyor.

                Tüm düşünce kuruluşlarında olduğu gibi 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü de ülkemizin politika yapım sürecinde rol almak ve katkıda bulunmak üzere bilgi, fikir, analiz üretmek ve gerektiğinde öneride bulunmak anlayışıyla bu görevini sürdürüyor.

                Enstitü vizyonumuzda da belirtildiği üzere, enformasyon çağı ve bilgi savaşlarının yaşandığı bu çağda amacımız, Türkiye’nin ulusal güvenliğinin geleceğini tanımlamanın yanında, dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen politik, ekonomik, teknolojik, kültürel, toplumsal ve askeri süreçleri en iyi analiz tekniklerini kullanarak, bu konuları ülkemizin milli çıkarları çerçevesinde izlemek ve analiz etmek, bölgesinde veya dünyada meydana gelen küresel ve bölgesel olayları ve gelişmeleri, Türkiye’nin milli güvenliği açısından değerlendirerek, tüm bunlara ilişkin stratejik çalışmalar gerçekleştirmektir.

                Enstitü bünyesinde hepinizin desteğiyle, dinamik bir anlayışla geliştirilen araştırma, fikir proje ve önerilerin karar alıcılar başta olmak üzere topluma ulaştırılması temel amaçlarımız arasında bulunuyor. Bunun yanında ülkemizin kuruluş esaslarının muhafaza edilerek geliştirilmesi, milli bütünlüğümüzün sağlanması, milli bekamızın ve menfaatlerimizin gerçekleştirilmesi için devlet, siyaset ve toplumumuzun önüne somut stratejiler, projeler ve politika seçenekleri koymayı hedefliyoruz.

                Bu çalışmaları yürütürken faaliyet konusuna göre bütün özel ve resmi kurumlar ve kuruluşlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmasına özen gösterilecektir. Çalışmalarımız ve analizlerimizin, ülkemizin kilit politika yapıcılarının karar vermesini ve kilit faktörlerini düşünmesine yardımcı olduğumuzda, Enstitü olarak görevimizi yapmanın mutluluğunu duyacağız.

                Enstitü olarak görev ve sorumluluklarımızın bilincinde, asıl olan yürütülen hizmetlerde vizyon ve misyonumuz ile Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, ülkemizde ve dünyamızda iz bırakmak üzere, hep daha iyiye daha güzele gitmektir.

                Bu tür değişimler bir bayrak yarışı gibidir. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsüne, geçmiş dönemlerde hizmet eden bu günkü bulunduğu yere taşıyan tüm Başkanlarımız gibi, hepimizin amacı bayrağı ileriye götürme, taşıma anlayışıdır.

                Ben de devraldığım, bir başka deyiş ile bana emanet edilen bu görevi, görev yapacağım süre içerisinde en iyi şekilde temsil etme ve ileriye taşıma anlayışı içerisinde olacağım. Başkanlık yapacağım görev sürem içerisinde, özveri ve gayretle Enstitüye ve her şeyden de önemlisi ülkeme hizmet etmek için çalışacağım. Tüm bunlar yapılırken tarafsızlık, bağımsız düşünce, yenilikçi düşünme, dürüstlük ve profesyonellik gibi değerler ön planda olacaktır.

                Tüm bunların gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızda, araştırmalarımızda ve etkinlerimizde sizleri 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü gönüllüleri olarak aramızda görmekten, sizlerin görüş/öneri/katkılarınızı almaktan büyük bir memnuniyet duyacağım.

                Bu düşünceler ile sizleri 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünün seçkin bir üyesi olmaya, sizlerle birlikte üreteceğimiz bilgiyi başta kamuoyu ve devlet kuruluşları olmak üzere faydalı olabileceğimiz herkesle paylaşmaya ve hep birlikte daha müreffeh bir ülke ve dünya olmak için birlikte çalışmaya davet ediyorum.

                Enstitümüzün, tüm bu amaçlarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde yerine getirecektir.

                Saygılarımla
                Mehmet Zeki Bodur
                Enstitü Başkanı

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Bojidar Çipof   - 18-01-2021

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'tan Hakaret Rum Patriği Bartholomeos'tan Sükût

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos 14 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan bir televizyon programında "İslam bir din değildir. Siyasi bir partidir. İnsanları da savaşın insanlarıdır" şeklinde konuşarak Müslümanlığa hakaret etti! ...