Vakıf Hakkında

Türkiye ve Türk Dünyası’nda Birlik Vakfı, Prof. Dr. Şaban Karataş, Dr. Dursun Dağaşan, Mehmet Türkmen ve Ali Özaydın tarafından 1996 yılında kurulmuştur.

Vakıf senedinde, vakfın amacı “Türkiye’de ve Türkiye dışında Türk Milleti’nin her çağda ve sonsuza kadar diliyle, diniyle ve töresiyle ve bütünlük içinde yaşamasına hizmet etmek ve bu yolda hizmette bulunanlara maddede ve manada destek vermek” olarak benimsemiştir.

Vakıf bu amacı gerçekleştirmek için,

a) Türk varlığını ilgilendiren cemiyet, din, siyaset, kültür ve iktisat konularında araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

b) Araştırma sonuçlarını yaymak; bu maksatla her seviyede eğitim kurumları ve yayın merkezleri kurmak ve işletmek, bu gibi kuruluşlarla ve merkezlerle ortak çalışmalara girmek,

c) Aynı maksatla çalışan derneklere ve kuruluşlara maddi ve manevi destek vermek, gerektiğinde müşterek faaliyet yapmak,

d) Gayesini gerçekleştirmek için bağış, teberru ve vasiyet kabul etmek, iktisadi faaliyetlerde bulunmak, ticaret işletmeleri ve şirketler kurmak ve bu gibi kuruluşlara ortak olmak şeklinde faaliyet göstermektedir.

Türkiye ve Türk Dünyası’nda Birlik Vakfı, vakıf senedinde belirtilen amaçlar ve çalışma ilkeleri çerçevesinde kurulduğu günden bu yana çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda Türkiye ve Türk Dünyası’nda Birlik Vakfı tarafından Türkiye ve Türk dünyasıyla ilgili konuları kapsayacak şekilde stratejik araştırma ve çalışmalar yapmak üzere 16.01.2006 tarih ve 20 sayılı kararla Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın başkanlığında “21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü” adıyla bir strarejik araştırma merkezi kurulmuştur.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu   - 23-11-2020

Sanal bir Zirvenin Reel Sonuçları

Bilindiği gibi G-20[1] toplantıları dünyanın GSYİH ları itibarı ile en büyük ülkelerinin her yıl bir araya gelip, diz dize, biz bize küresel sorunları değerlendirdiği, çözüm önerileri geliştirme çabası içinde girdiği (veya öyle göründüğü) platformlar. ...