Wu Kan’ın Seçimi

Yazan  20 Mart 2012
Güney Çin’de 12.000 nüfuslu bir köy olan Wu Kan’da yapılan seçimler Çin’in ve dünyanın gündeminde.

 

 

Wu Kan, (乌坎) Güney Çin'de bulunan Guang Dong (广东) eyaletine bağlı 12.000 nüfuslu bir köy.Eylül ve Aralık 2011'de yerel yöneticilerin köyde yaşayan çiftçilerin topraklarını bazı emlak şirketlerine satmak istemeleri ve köylülere yeterli kamulaştırma bedelinin ödenmemesi üzerine başlayan gösteriler sonrasında, yerel yetkililer köyden çıkarılmış ve köy halkı barikatlar kurarak protesto gösterileri yapmaya başlamıştır. Köyü uzun bir zaman kuşatan polisin köye girme çabaları birkaç kez başarısızlığa uğramıştır. Bu sırada köy uzun bir süre bir çeşit kuşatma altında kalmış, yiyecek, su gibi maddelerin köye girişi kontrol altında tutulmuştur. Olayların tırmanmasında daha önce köyün 13 temsilcisi arasında bulunan Xue Jin Bo'nun (薛锦波) gözaltında şüpheli şekilde ölmesinin büyük etkisi olmuştur.[1]

 

Çin ekonomisinin hızla gelişmesine paralel olarak emlak yatırımları da hızla ivme kazanmaktadır. Bu sebeple daha önce tarım arazisi olarak çiftçilerce kullanılan birçok arazi emlak şirketlerince satın alınmakta bu süreçte arazileri tarım alanı olarak kullanan çiftçilere genellikle yeterince kamulaştırma bedeli ödenmemektedir. Köylerinden çıkarılan çiftçilerin başka yerlere ve şehirlere gitmekten başka çareleri kalmamaktadır. Ancak şehirlere göç eden çiftçilerin sorunları sadece iş bulmak, barınmak değildir. Şehirlerde yaşamak ve resmi işlemlerini düzgün şekilde gerçekleştirebilecekleri bir çeşit kimlik olan Hu Kou (户口)dan bu çiftçilerin ancak %20 kadarı elde edebilmektedir. Yapılan hesaplamalara göre Çin'de yerel yönetimler her yıl yaklaşık 4 milyon Çinli köylüyü bu şekilde yaşadıkları yerlerden etmektedir. Çin'de yılda ortalama 180 bin protesto gösterisi düzenlenmektedir ve bu gösterilerin %65'i köylülerin topraklarının ellerinden alınmasına karşı tepki olarak ortaya çıkmaktadır.[2] Çin'in iç güvenlik harcamaları savunma bütçesini aşmış durumdadır.[3]

 

Wukan Seçimi:

 

Wukan seçiminin birçok yönden bir ilk olduğu düşünülmektedir. Yabancı ve yerel medyanın gözlemlediği seçimde ABD'nin Guang Dong'daki konsolosluğundan bir diplomatın da gözlemci olarak katıldığı medyada yer almaktadır.[4] Seçimlerde köy halkının %85'inin oy kullandığı, gizli oy verme işleminin ardından açık oy sayımı yapıldığı ve daha önce protestoyu başlatanların köyün yönetimine seçildiği bir sonuç ortaya çıkmıştır. Wukan seçimleri Çin'in "twitter" ı olan "wei bo" (微波)da da önemli bir konu haline gelmiş, konuyla ilgili birçok yorum yer almıştır.[5]

 

Sonuç:

 

Protestoların başlamasının ardından önce sert yöntemler kullanılmak istenmiş ancak köy halkının geri adım atmaması üzerine görüşme yoluna gidilmiştir. Köyün yerel yöneticilerinin görevden alınması ve köylülerin kendi iradeleriyle adaylar belirlemesi ve gerçek bir seçimin gerçekleşmesine izin verilmiş olması merkezi hükümetin de söz konusu seçimi desteklediğini göstermektedir. Çin merkezi yönetimi Wu Kan köyünün bu anlamda bir deney olmasına izin vermiş gözükmektedir. Guang Dong Eyaleti parti sekreteri Wang Yang (汪洋) Wu Kan seçimlerinde herhangi bir yeniliğin olmadığı, seçimin anayasanın ve kanunların uygulanmasından ibaret olduğu yönünde bir açıklama yapmıştır.[6] Wukan seçimi göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir gelişmedir. Bu yeni yaklaşım Çin tarzı bir demokrasinin önünü açabilecek bir dönüm noktası haline gelebilir.[7] Son 30 yılda ekonomik alanda önemli atılımlar gerçekleştiren, yüz milyonları aşan bir orta sınıfa sahip Çin'de yeni yaklaşımların ortaya çıkması hem Çin'i hem de dünyayı değiştirecek önemli gelişmelerin habercisi olarak görülebilir.

 


 


 

[1] Malcolm Moore (14.12.2011), The Telegraph, "Rebel Chinese Village of Wukan has food for ten days" (İsyancı Çin Köyü Wukan'ın 10 günlük yiyeceği var), http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8955295/Rebel-Chinese-village-of-Wukan-has-food-for-ten-days.html

[2] Elizabeth C. Economy (07.02.2012), Council on Foreign Relations, "A Land Grab Edpidemic: China's wonderful world's of wukans" (Toprak Gaspı Salgını: Çin'in muhteşem Wukan'lar dünyası), http://blogs.cfr.org/asia/2012/02/07/a-land-grab-epidemic-chinas-wonderful-world-of-wukans/?cid=oth_partner_site-atlantic

[3] Bloomberg (06.03.2011), "China's spending on internal police force outstrips defense budget"(Çin'in polis gücü harcamaları savunma bütçesini aştı), http://www.bloomberg.com/news/2011-03-06/china-s-spending-on-internal-police-force-in-2010-outstrips-defense-budget.html

[4] Los Angeles Times (03.03.2012), "China protest leaders elected to lead village" (Çin protesto liderleri köyün yönetimine seçildi), http://latimesblogs.latimes.com/world_now/2012/03/china-election-wukan-village-protest-leaders-elected-communist-party-democratic-reform.htm

[5] David Vertime (01.02.2012), "Images from weibo: Wukan's historic election" (Weibo'dan görüntüler: Wukan'ın tarihi seçimi), http://tealeafnation.com/2012/02/images-from-weibo-wukans-historic-election/.

[6]凤凰 (05.03.2012), "汪洋: 乌坎选举无创新" (Wu Kan seçimlerinde herhangi bir yenilik yok), http://news.ifeng.com/mainland/special/2012lianghui/content-3/detail_2012_03/05/12977573_0.shtml,

[7] Zhu Hua Xin, (09.02.2012), China.org.cn, "Yes, WuKan: Democracy Chinese Style" (Evet, Wukan: Çin Tarzı Demokrasi), http://www.china.org.cn/opinion/2012-02/09/content_24594560.htm

 

Giray Fidan

 06.04.1980 Ankara Doğumlu

Eğitim:

İlkokul ve Ortaokul eğitimini Özel Yükseliş Kolejinde, Lise eğitimini Gazi Anadolu Lisesi ve Mustafa Kemal Lisesinde tamamlamıştır. 1998-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümünde eğitim görmüştür. 2001 – 2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji Ana Bilim dalında ve 2002 – 2003 yılları arasında Beijing Language and Culture University (北京语言文化大学) lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005 – 2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini “Qin Devrimleri: Qin Shi Huang Dönemi Çin’de yapılan Devrimler ” konulu teziyle tamamlamıştır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji anabilim dalında doktora eğitimine başlamış; 2007 – 2008 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Min Zu University of China (中央民族大学) Tibetoloji bölümünde araştırma yapmış ve Tibetçe eğitimi almıştır. Doktora çalışmasını 2010 yılında “Çin Kaynaklarına Göre 16. Yüzyılda Osmanlı – Çin İlişkileri ve Çin’de Osmanlı Ateşli Silahları” konulu teziyle tamamlamıştır.

 

Yabancı Diller:

Çince

İngilizce

Tibetçe

 

Yayınlar:

Kitaplar:

Kanuni Devrinde Çin’de Osmanlı Tüfeği ve Osmanlılar, Yeditepe Yayınevi, 2011, İstanbul.

Çin Dili ve Çince Dilbilgisi, Efil Yayınevi, 2011, Ankara.

Makaleler:

Giray Fidan,"Ming Tarih Kayıtlarına Göre 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu-Ming Çin'i İlişkileri", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 30, Güz 2011, ss. 276-287.

Giray Fidan, "Tibet ve Türk Geleneklerinde Bozkurt Sembolü", Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS) konferansı dâhilinde "38. ICANAS Doğubilim Çalışmaları" bildiri kitapçığında s. 151-155, Ankara, 2009.

Giray Fidan, “Ulus Devlet Olma Yolunda Bir Medeniyet: Çin”, 21. Yüzyıl Dergisi, Nisan 2011, Sayı 28, ss. 55-59.

Giray Fidan, “Türk Çin İlişkilerinde 40 Yıl”, 21. Yüzyıl Dergisi, Ocak 2011, Sayı 25, ss. 91-97.

Giray Fidan, “Çin – Arap Dünyası İlişkileri: Eski Köye Yeni Adet”, 21. Yüzyıl Dergisi, Mart 2011, Sayı 27, ss. 53-59.

Giray Fidan, “Irak’ın Yeniden Yapılanmasında Çin’in Politikaları”, 21. Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2010, Sayı 20, ss. 69-74.

Giray Fidan, “Pekin’in Yüksek Rakımlı Sorunu: Tibet” 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2010, Sayı 21, ss. 79-86.

Giray Fidan, “Çin Halk Cumhuriyeti Japonya İlişkileri: İşbirliği Yapan Devletler Düşman Halklar”, 21. Yüzyıl Dergisi, Ekim 2010, Sayı 22, ss. 29-34.

Giray Fidan, “21. Yüzyılda Çin: Büyük gücün büyük sorunları” 21. Yüzyıl Dergisi, Kasım 2010, Sayı 23, ss. 45-50.

Giray Fidan, “Türk Silahlı Kuvvetleri Çin Halk Kurtuluş Ordusu İlişkileri”, 21. Yüzyıl Dergisi, Aralık 2010, Sayı 24, ss. 17-23.

Giray Fidan, “Japonya’da Nükleer Felaket”, 21. Yüzyıl Dergisi, Mayıs 2011, Sayı 29, ss. 63-67.

Giray Fidan, “Pakistan: Çin’in İsrail’i” 21. Yüzyıl Dergisi, Haziran 2011, Sayı 30, ss. 17-23.

Giray Fidan, “Çin’in Orta Asya Enerji Politikası” 21. Yüzyıl Dergisi, Temmuz 2011, Sayı 31, ss. 23-29.

Giray Fidan, “Çin’in ABD Stratejisi: Yeni Bir Soğuk Savaşa Doğru” 21. Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2011, Sayı 32, ss. 49-57.

Giray Fidan, “Ejderha Kara Kıta’da: Çin’in Afrika Ajandası” 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2011, Sayı 33, ss. 83-90.

         2010 yılından itibaren Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ersin Dedekoca   - 04-03-2024

2023 ve 2024 Işığında Kırılgan ve Sıkıntıda Bir Türkiye

Bu makalede, 2024 yılı 2023 verileri çerçevesinde Türkiye açısından siyasal, ekonomik, güvenlik, çevre ve uluslararası ilişkiler yönünden irdelenecektir. Türkiye için 2023 yılı, Yargıtay’da bir grup yargıç tarafından başlatılan bir “sivil darbe” ortamından geçtiği; dış politikada “U dönüşlerin” çoğ...