< < Kuzey Kore’nin Yolu: Juche İdeolojisi


Kuzey Kore’nin Yolu: Juche İdeolojisi

Yazan  29 Aralık 2011
Dünyanın ilk ve tek Komünist hanedanının ideolojisi ülkeyi anlamak için önemli ipuçları sunmakta.

Juche İdeolojisi (主体思想[1]) Kuzey Kore'yi anlamak için son derece önemli ipuçları sunmaktadır. Juche İdeolojisi Kuzey Kore İşçi Partisinin[2] kurucusu Kim Il Sung (金日成)un ideolojisidir. Kim Jong Il (金正日) Juche ideolojisinin Kim Il Song ideolojisi olduğunu belirtmiştir.[3]Kuzey Kore'nin ikinci lideri Kim Jong Il Juche İdeolojisinin Marksizm'den daha bilimsel olduğunu olduğu görüşünü dile getirmekte ve kendilerine has bu ideolojinin Marksizm'in eksiklerinden arınmış olduğunu savunmaktadır.[4] Juche İdeolojisi üç ana başlık altında incelenebilir:

1. Yerel ve Uluslararası Bağımsızlık (Chaju): Politik bağımsızlık bağlamında Juche İdeolojisi her devletin bağımsız olmasını ve güçleri ne olursa olsun uluslararası alanda bağımsız olmasını öngörür. Her devletin iç işlerinde bağımsız olması gerektiğini savunur. Bu Kuzey Kore gibi görece güçsüz olan bir ülke için son derece önemlidir. Ancak uygulamada bu görüş Kuzey Kore'nin dünyadan tamamen kopmasına neden olmuş, hatta en yakın müttefikleri olan Rusya ve Çin gibi ideolojik olarak yakın ülkelerle bile arasına bir mesafe koymasına neden olmuştur. Juche İdeolojisi dışarıdan gelebilecek bütün etkilere karşıdır.[5] Bu sebeple Kuzey Kore modern dünyanın en izole ülkesi haline gelmiştir.[6]

2. Ekonomik Bağımsızlık (Charip): Ekonomik bağımsızlık yerel ve uluslararası bağımsızlığın maddi temeli olarak düşünülmektedir. Kim Il Sung ekonomik yardımlara bağımlı hale gelmenin başka ülkelerin siyasi uydusu haline gelmek anlamına geleceğini ileri sürmüştür. O'na göre ülkenin ağır sanayi ve hafif sanayide, tarımda, ulaşımda kendi kendine yetmesi gerekir. [7]

3. Askeri Bağımsızlık (Chawi): Bağımsılığın en önemliolduğu alan askeri alandır. Bağımsız ve egemen bir devlet olabilmek için askeri bağımsızlık şarttır. Bu nedenle bütün ülke nüfusunun özellikle emperyalistlere karşı her an savaş hazır durumda olması ve ordunun juche ideolojisini benimsemiş olması gereklidir.

Juche İdeolojisinin Sonuçları:

Kuzey Kore Juche ideolojisi temelinde bir devlet sistemi ortaya çıkarmıştır. Köklerini Marksist-Leninist düşünce sisteminden alan bu ideoloji Kim Il Song tarafından ortaya atılmıştır. Adeta bir devlet dini haline gelmiş olan ideolojinin merkezinde Kim ailesi bulunmaktadır. Büyük Lider olarak adlandırılan Kim Il Song'un ardından oğlu Sevgili Lider olarak adlandırılan Kim Jong Il yönetimi devralmıştır. Bu Komünist veya Sosyalist gelenekte görülmeyen bir yapının ortaya çıkmasına ve dünyanın ilk ve tek Komünist Hanedanının Kuzey Kore'yi yönetmesine giden yolu açmıştır.Juche İdeolojisi bireyin ve tabii Kuzey Kore toplumunun karşılaştığı bütün sorunları kendi başına çözebileceğini ileri sürmektedir. Çok küçük yaşlardan itibaren bu ideolojiyle büyüyen Kuzey Koreliler Parti Lideri'nin toplumun beyni olduğunu, parti organlarının sinir sistemi ve halkında kemikleri hareket ettiren kaslar olduğuna iman etmektedirler.[8] Dış dünyayla bağlantı kurabilecek her tür imkândan yoksun halkın ağır bir propagandaya çok küçük yaşlardan itibaren maruz kaldığı bilinmektedir. Juche İdeolojisi sayesinde Kuzey Kore Lideri büyük kıtlık ve ekonomik buhranlardan halkın tam desteğini alarak çıkmayı başarabilmektedir ve en küçük bir muhalefet bile söz konusu değildir.Bu sebeple zannedilenin aksine televizyonlarda bağırarak ağlayan, sokaklarda yerlere yatarak hıçkırıklara boğulan binlerce insanın büyük bir bölümü gerçekten bu ideolojiye inanmıştır.

 


 

 

[1] Kore tarih boyunca Çin'in etkisinde kalmıştır. Çince karakterler tarih boyunca kullanılmıştır. Çince karakterler için Korece'de Hanja ismi kullanılmaktadır. Buna paralel olarak Kore Savaşının bitiminin ardından izolasyonist bir politika izleyen Kuzey Kore'nin bugünde dünyaya açılan penceresi büyük ölçüde Çin'dir. Kim Jong Il'in ölüm haberini ilk kez dünyaya duyuran Çin Devlet Televizyonu CCTV olmuştur. Bakınız: http://news.cntv.cn/world/20111228/118552.shtml

[2]朝鲜劳动党

[3] Kim Jong Il (1996), "The Juche Philosophy is an Original Revoltionary Philosophy" (Juche Felsefesi Orijinal Bir Devrimci Felsefedir.) Kore İşçi Partisi Merkez Komite Teori Dergisi, bakınız:http://www.korea-dpr.com/lib/108.pdf

[4]武文军,贺永泉 (2004), 朝鲜"主体思想"参考 (Kuzey Kore "Juche İdeolojisi " Üzerine Bir İnceleme), 兰州学刊, Vol. 6, No: 141, s. 6.

[5] Juche İdeolojisi temel olarak gelişmekte olan bir ülkenin kendi kaynaklarıyla gelişmesini anlatır. Erik Kornell (2002),North Korea Under Communism: Report of an Envoy to Paradise (Komünizm Altında Kuzey Kore: Cennete Giden Heyetin Raporu), Routledge Curzon, s. 42.

[6] Grace Lee (2003), The Political Philosophy of Juche (Juche'nin Politik Felsefesi), Stanford Journal of East Asian Affairs, Vol. 3, No 1, s. 106.

[7] A.G.E. s. 107.

[8] A.G.E. s. 111.

 

 

Giray Fidan

 06.04.1980 Ankara Doğumlu

Eğitim:

İlkokul ve Ortaokul eğitimini Özel Yükseliş Kolejinde, Lise eğitimini Gazi Anadolu Lisesi ve Mustafa Kemal Lisesinde tamamlamıştır. 1998-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümünde eğitim görmüştür. 2001 – 2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji Ana Bilim dalında ve 2002 – 2003 yılları arasında Beijing Language and Culture University (北京语言文化大学) lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005 – 2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini “Qin Devrimleri: Qin Shi Huang Dönemi Çin’de yapılan Devrimler ” konulu teziyle tamamlamıştır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji anabilim dalında doktora eğitimine başlamış; 2007 – 2008 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Min Zu University of China (中央民族大学) Tibetoloji bölümünde araştırma yapmış ve Tibetçe eğitimi almıştır. Doktora çalışmasını 2010 yılında “Çin Kaynaklarına Göre 16. Yüzyılda Osmanlı – Çin İlişkileri ve Çin’de Osmanlı Ateşli Silahları” konulu teziyle tamamlamıştır.

 

Yabancı Diller:

Çince

İngilizce

Tibetçe

 

Yayınlar:

Kitaplar:

Kanuni Devrinde Çin’de Osmanlı Tüfeği ve Osmanlılar, Yeditepe Yayınevi, 2011, İstanbul.

Çin Dili ve Çince Dilbilgisi, Efil Yayınevi, 2011, Ankara.

Makaleler:

Giray Fidan,"Ming Tarih Kayıtlarına Göre 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu-Ming Çin'i İlişkileri", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 30, Güz 2011, ss. 276-287.

Giray Fidan, "Tibet ve Türk Geleneklerinde Bozkurt Sembolü", Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS) konferansı dâhilinde "38. ICANAS Doğubilim Çalışmaları" bildiri kitapçığında s. 151-155, Ankara, 2009.

Giray Fidan, “Ulus Devlet Olma Yolunda Bir Medeniyet: Çin”, 21. Yüzyıl Dergisi, Nisan 2011, Sayı 28, ss. 55-59.

Giray Fidan, “Türk Çin İlişkilerinde 40 Yıl”, 21. Yüzyıl Dergisi, Ocak 2011, Sayı 25, ss. 91-97.

Giray Fidan, “Çin – Arap Dünyası İlişkileri: Eski Köye Yeni Adet”, 21. Yüzyıl Dergisi, Mart 2011, Sayı 27, ss. 53-59.

Giray Fidan, “Irak’ın Yeniden Yapılanmasında Çin’in Politikaları”, 21. Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2010, Sayı 20, ss. 69-74.

Giray Fidan, “Pekin’in Yüksek Rakımlı Sorunu: Tibet” 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2010, Sayı 21, ss. 79-86.

Giray Fidan, “Çin Halk Cumhuriyeti Japonya İlişkileri: İşbirliği Yapan Devletler Düşman Halklar”, 21. Yüzyıl Dergisi, Ekim 2010, Sayı 22, ss. 29-34.

Giray Fidan, “21. Yüzyılda Çin: Büyük gücün büyük sorunları” 21. Yüzyıl Dergisi, Kasım 2010, Sayı 23, ss. 45-50.

Giray Fidan, “Türk Silahlı Kuvvetleri Çin Halk Kurtuluş Ordusu İlişkileri”, 21. Yüzyıl Dergisi, Aralık 2010, Sayı 24, ss. 17-23.

Giray Fidan, “Japonya’da Nükleer Felaket”, 21. Yüzyıl Dergisi, Mayıs 2011, Sayı 29, ss. 63-67.

Giray Fidan, “Pakistan: Çin’in İsrail’i” 21. Yüzyıl Dergisi, Haziran 2011, Sayı 30, ss. 17-23.

Giray Fidan, “Çin’in Orta Asya Enerji Politikası” 21. Yüzyıl Dergisi, Temmuz 2011, Sayı 31, ss. 23-29.

Giray Fidan, “Çin’in ABD Stratejisi: Yeni Bir Soğuk Savaşa Doğru” 21. Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2011, Sayı 32, ss. 49-57.

Giray Fidan, “Ejderha Kara Kıta’da: Çin’in Afrika Ajandası” 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2011, Sayı 33, ss. 83-90.

         2010 yılından itibaren Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

2. Mahmut, Balkan isyanları, Rus baskısı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yla uğraşırken yeniçeriler, her fırsatta ayaklanmaktaydı. 15-18 Kasım 1808’de Babıali’yi basan yeniçerilerle mücadele eden Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa mahzendeki barutları ateşleyerek içeri giren 600 yeniçeriyle beraber kendini h...

Error: No articles to display