Demokratik Özerklik mi? Yeniden Sevr mi ?

Yazan  27 Ocak 2011
PKK'nın 26 yıldır vazgeçmediği Kürt devleti sevdası


Türkiye Temmuz 2010'dan itibaren sıklıkla gündeme getirilen ve 12 Eylül referandum süreci ile yoğunlaşan "iki dilli yaşam" ve "demokratik özerklik" tartışmalarını yaşadı. Çeşitli vesilelerle(sempozyum, kongre, miting vb) gündeme getirilen bu talepler, toplanan kalabalıklar üzerinden siyaset yapmanın heyecanı olarak görülebilirdi. Ancak 18/19 Aralık 2010'da Diyarbakır'da düzenlenen Demokratik Özerklik Çalıştayı'ndan sonra basınla paylaşılan taslak metin ve ekinde yer alan demokratik özerklikle ilgili hususlar kamuoyunun büyük tepkisi ile karşılanmıştır. Bu tartışmalar, Öcalan'ın söz konusu toplantı ile ilgili "zamansız ve yersiz" açıklamaları ile aniden kesilmiştir. O zamana kadar bu konuyu devamlı gündemde tutan medya kuruluşları da anlaşılmaz bir şekilde konuyu kapatmışlardır. Zamanı ve yeri gelince (Öcalan isteyince) medya dahil diğer " ilgililer" bu konuyu hiç kuşkusuz tekrar gündeme getireceklerdir.

İngilizler Sevr'i unutmadılar

Kısa bir süre önce İngiliz Parlamentosu'nda yapılan oturumun tutanaklarında yer alan "..Bugünkü müzakerede, Türkiye, Irak, Suriye ve İran'la yan yana duran Kürdistan açısından bakarak, meselelerin üzerinden hızlıca geçmeliyiz. Sevr anlaşması dahil o tarihe kadar vermiş olduğumuz sözleri tutmaktaki başarısızlığımızı ve İkinci Dünya Savaş'ından sonra Kürdistan Partisi'nin İngiltere tarafından Irak'tan sınır dışı edilmesi olaylarını göz önünde tutarak birçok açıdan bölgede sorumluluğumuz olduğunu unutmamalıyız"[1] ifadesi 91 yıl önce bölgenin sınırlarını yeniden çizen İngilizlerin konuya günümüzdeki bakışlarını da ortaya koymaktadır. AB'ne giriş sürecinde Türkiye'ye sunulan koşullar da Sevr'i aratmayacak türdendir.

Öcalan ve BDP'nin amacı

"Demokratik Özerklik Çalıştayı"tarafından gündeme getirilen talepler, PKK terör örgütünün yapmış olduğu kongrelerde, Avrupa'da ve ülkemizde düzenlenen Kürt Konferanslarında veÖcalan tutuklandıktan bir süre sonra yayımlanan iki ciltlik kitabında yer almıştır. Bu kitapta, "Demokratik Özerk Kürdistan Toplum Kongresi hedeflerinin, Demokratik özerk (bağımsız) Kürdistan'ın inşası olduğu, kendisini temsil eden özgün bayrak ve sembollere sahip olacağı, Türkiye ve Kürdistan'ı ortak vatan olarak" gördükleri, Kürtlerin öz savunma yoluyla işgalci ve istilacı güçlerin saldırısından korunacağı, Özerk Kürdistan'da resmi dilin Kürtçe ve Türkçe olacağı ve Kürtçenin anaokulundan üniversiteye kadar eğitim ve öğretim dili olmasının sağlanacağı, Bölgedeki ekonomik kaynakların (madenler, barajlar, fabrikalar vs.) kullanım ve tüketim hakkının, kurulacak Kürdistan özerk yönetimi tarafından kontrol edileceği"[2]belirtilmektedir.

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, partisinin Muş İl Başkanlığ'ının başlattığı özerkliğin bir adımı olan "İki Dilli Hayat" imza kampanyası ile ilgili parti binasında düzenlenen toplantıda "… 1920 yılından bu yana 91 yıl geçmesine rağmen halen Kürt sorunu çözülmedi."[3] Şeklinde ifadede bulunmuştur. 1920 rastgele seçilmiş bir tarih değildir. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr anlaşmasıyla Türkiye parçalanmak istenmiş, bu anlaşma ile yeni bir harita çizilerek topraklarımız üzerinde Kürdistan'ın da kurulması için adım atılmıştı. Sakık'ın bu açıklamasını tarihin anlamını yeniden okuyarak değerlendirmek gerekir.

Talabani ve Barzani farklı düşünmüyor

Demokratik açılım kapsamında BDP'li bazı milletvekilleri, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) mensupları, Irak'ın kuzeyinde Talabani, Barzani ve bazı diğer Kürt liderlerle görüşmelerde bulunmuşlardır. Talabani'nin Çırağan görüşmelerinden sonra yaptığı açıklamalar, Necirvan Barzani'nin Ankara görüşmelerinden sonra basına yansıyanlar, Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin de (KIBY) açılım kapsamında konunun içerisinde olduğu izlemini yaratmıştır. Sırrı Sakık'ın 1920 yılına yaptığı vurgulama, ilginç bir rastlantı sonucu bölgesel yönetimin taslak anayasasında da yer almaktadır. Taslak anayasanın giriş bölümünde "1920 Yılında imzalanan Sevr Anlaşmasının 62-64 nolu maddeleri Kürtlerin self-determinasyon hakkını tanımalarına rağmen, uluslararası çıkarlar ve siyasal dengeler Kürtlerin bu hakkı elde edip uygulamaya geçirmelerini engellemiştir. … O tarihten bu yana Kürdistan'ın bu kısmı Irak Kürdistan'ı olarak bilinmiştir" İfadeleri yer almaktadır. Sevr Anlaşmasının ilgili maddeleri "Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgede Kürtler bağımsızlık talebinde bulunur ve Milletler Cemiyetine başvururlarsa, Türkiye'nin bağımsızlığı koşulsuz olarak tanımasını ve tüm haklarından vazgeçmesini" öngörmektedir. Ayrıca bu maddeler gereği istedikleri takdirde Musul bölgesindeki Kürtler, bu bağımsız Kürt Devletine kendi istekleriyle katılabileceklerdir.

AKP hükümeti tarafından duyurulan, ABD, Türkiye ve Irak arasında PKK'ya karşı mücadele için oluşturulduğu ifade edilen üçlü mekanizmanın dördüncü ayağını teşkil etmesi için çaba gösterilen Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Türkiye ile bu konuda bir anlaşmaları olmadığını duyurmuştur. Bölgesel yönetimin amacının, PKK ile mücadeleden çok, onun ve siyasi uzantılarının talepleri doğrultusunda hareket etmek olduğu anlaşılmaktadır.

Demokratik açılım kapsamında irtibat kurulan, görüşleri alınan, Türkiye'nin iç meselesi ile ilgili yorumlar yapan Iraklı Kürt liderlerinin gerçek amaçlarını daha iyi anlamak maksadıyla, Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) ortaklaşa hazırladıkları taslak anayasanın doğru yorumlanması gerekmektedir. Türkiye'deki bazı ayrılıkçı ve etnik milliyetçilik üzerinden siyaset yapanlar, taleplerinin arkasında art niyet aramanın bir paronaya olduğunu ifade etseler de, yine kendilerinin yaptıkları açıklamaların içerisinde yer alan şifreler, kastedilenin aslında bağımsız bir Kürdistan olduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç

PKK, 26 yıldır bağımsız bir Kürt devleti kurma amacını gerçekleştirmek maksadıyla, terörü sürdürmektedir. PKK bu amacından günümüzde de asla vazgeçmiş değildir. Güvenlik güçlerinin terörle mücadelede elde ettiği başarı, terör örgütünü Türkiye'de son dönemde oluşan ortamdan azami istifade ederek amacını siyasi alanda gerçekleştirme yoluna itmiştir. Bu hedefe ulaşmak maksadıyla, bir yandan "Demokratik özerklik"ambalajıyla, Türkiye'nin gündeminde kalmayı diğer yandan da terörü baskı ve tehdit aracı olarak kullanmayı sürdürmektedir. Barış ve Demokrası Partisi'ni amacına ilişkin olarak geliştirdiği stratejinin bir aracı olarak kullanmaktadır.[1]"Özerklik Sevr projesi ve Petrol", İnternet Haber, 03 Ocak 2011, http://www.internethaber.com/ozerklik-sevr-projesi-ve-petrol-11075y.htm#ixzz19yfkRcp8

[2] Hakkı KESKİN, "İçi Boş ve Konseptsiz 'Kürt Açılımı", 03 Ocak 2011, http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=204886

[3] BDP Muş İl Başkanlığı, 'İki Dilli Hayat' projesi için imza kampanyası başlattı, İnternet Haber, 02 Ocak 2011, http://www.internethaber.com/bdpden-iki-dil-icin-imza-kampanyasi-318414h.htm#ixzz1C7ykLC2y

Kenan Ertürk

Eğitim Durumu;

 1. Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, 09.1988 - 08.2000,
 2. Lisans : KHO, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 1980-1984
 3. Lise:Mustafa Kemal Lisesi ANKARA, 1976-1980

 

İş Tecrübeleri;

 

1. 01.09.2010, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, DYÇA, Mrk. Bşk. Ankara,

07.2005-07.2008, Genel Kurmay Başkanlığı, Etüt Plan Proje Müdürü, Ankara,

2. 07.2001-07.2005, Güvenlik Subayı, 3 ncü Or. K.lığı Erzincan,

3. 07.1996-07.2001, Güvenlik Uzmanı, 2 nci Or. K.lığı, Malatya,

4. 07.1992-07.1996, Birlik Komutanlığı, Diyarbakır,

5. 07.1990-07.1992, Birlik Komutanlığı,Kıbrıs,

6. 07.1985-07.1990, Birlik Komutanlığı, İstanbul

 

Gerçekleştirdiği Projeler

1. Etnik Yapının Siyasi Hayata Etkileri master tezi, Türkiye'de ilk defa sosyolojik veriler sayısal hale getirilerek, ARTWIEW, IMAGENE programları kullanılarak, Uydu haritaları üzerinde birebir ölçekli gösterilmiştir. Bu araştırma uygulanarak 1999 Genel Seçimlerinde Malatya bölgesi %0.03 yanılmayla tahmin edilmiştir.

2. EXCEL programında,(Çayyolu, Yenimahalle, Ankara, Türkiye) nüfus ve sosyal veri girişleri ile karşılaştırmalı tablolar yapılarak, İTALYA ve İSPANYA'da Eğitim kurumlarında arz edilmiştir.

3. EXCEL programında, aylık gelir - gider tabloları (detaylı) yapılarak aylık ve yıllık karşılaştırmalı bilanço (basit) yapılmıştır.

Yabancı Dil: İngilizce, Konuşma:6, Yazma:8

Sertifika Bilgileri;

 1. Stratejik İstihbarat Analizi,  Genel Kurmay Başkanlığı - 05.11.2004,
 2. Güvenlik - (Özel Güvenlik Sertifikası)K.K.K. - 13.04.1998 
  Kalite - Denetim - (Toplam Kalite Eğitimi Sertifikası), MSB - 21.12.2006, RİSK YÖNETİMİ,
 3. Temel Kurs, Kara Kuvvetleri Komutanlığı - 26.07.1985, Birlik ve sınıf eğitimi temel bilgileri, Personel sevk ve idare konuları (10 ay ),
 4. Oryantasyon, Kara Kuvvetleri Komutanlığı - 09.08.1985, Sınıf oryantasyonu ile ilgili temel bilgiler,
 5. Sürekli Gelişim Faaaliyeti Eğitici Eğt., M.S.B. - 16.05.2006, Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Zaman Yönetimi, İnsan Kaynakları, Personel yönetimi,
 6. Güvenlik Kursu; Genel Kurmay Başkanlığı - 13.11.199, 3 Ay süreli Güvenlik Kursu,
 7. Bilgi Destek, Genel Kurmay Başkanlığı - 24.01.1997 , 3 Ay Süreli Beden Dili, Propaganda,
 8. Stratejik İstihbarat Kursu, Genel Kurmay Başkanlığı - 29.11.2002,
 9. Birlik İdaresi Kursu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı - 20.04.1990,
 10. Bilgisayar Kursu, Genel Kurmay Başkanlığı - 18.12.1998,
 11. Analiz Kursu, Genel Kurmay Başkanlığı - 05.11.2004,
 12. AR-GE Yönetimi, MSB - 22.06.2006,
 13. Geliştirme Danışmanı Sertifikasyonu (SAP - Geliştirme Danışmanı Sertifikasyonu)MSB - 21.12.2006

      21Yüzyıl Türkiye Enstitüsü WEB (www.21yyte.org) yazıları

1.      Açılım sürecine” yurt dışından oyuncu transferi, 08.08.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

2.      "Özerklik" ilanı ve İmralı görüşmelerinin bazı detayları, 25.07.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

3.      Terörle Dans, 05.05.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

4.      Başbakan’ın Irak “Açılımı”, 29.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

5.      PKK’nın talimatı ile “Sivil İtaatsizlik”, 25.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

6.      Devlete Şantajın Yeni Adı: “İleri Demokrasi”, 11.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

7.      Sorunun Adını Doğru Koyamamak, 01.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

8.      Öcalan'ın Mısır "açılımı", 18.02.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

9.      Demokratik Özerklik mi? Yeniden Sevr mi ?, 27.01.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

10.  Terör ve Sorumlu "Sorunlu" Medya İlişkisi, 13.01.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

11.  Kürtçe Savunma Talebi mi? Ayrışmanın Argümanı mı?,10.12.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

12.  Ankara’nın Irak’taki Hükümet Krizindeki Politikası: “Üç Yanlış, Bir Doğruyu Götürür mü ?”, 02.12.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

13.  AB’nin “Kürt Konferansı” Merakı,  20.11.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

14.  Analar Ağlamasın, Vatan Sağ Olsun, 12.11.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

15.  KCK Operasyonları Sürerken PKK ile Müzakere, 03.11.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

16.  Açılımda Trafik Hızlanırken Sorular ve Uyarılar, 01.10.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

17.  AB'nin ROJ TV ve PKK'ya Yönelik "Yeni" Yaklaşımı, 06.09.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz                                                                                                                        

Yazıları:

1.  21 Yüzyıl Dergisi

a.       ABD’nin Irak’tan Çekilmesi ve Bölgenin Yeni Güç Muvazenesi, Ekim 2010

b.      PKK Terör Örgütünün Bitirilmesi Bakımından Bölge Olanaklarının Değerlendirilmesi, Kasım 2010

c.       Kırsalda Terör, Kentte Demokratik Hak, Aralık 2010

d.      Annem de Türk’tü…, Ocak 2011

e.       Terörle Mücadeleyi Kısıtlayan Yasalar, Mart 2011

f.       Geleceğin Sureti: Talabani ve Barzani’den Sonra Hayat (var mı?), Nisan 2011

2.      Diğer Dergi/Kitap Yazıları:

a.         Bölücü Kürt Siyasi Hareketinin Özerklik İlanı ve Azan PKK Terörü Karşısında Çare; Yeni Anayasa mı, Yoksa Başka Önlemler mi?  (Kenan ERTÜRK, Şahin MENGÜ, Celalettin YAVUZ, Şahin YENİŞEHİRLİOĞLU), Ekoenerji, Ağustos 2011

b.         Tarihsel Süreçte Musul Sorunu (Kuzey Irak) ve Geleceğe Yönelik Öngörüler, Dr. Nevin YAZICI-Kenan ERTÜRK, Türk Yurdu, Ekim 2011,

c.         ABD Sonrası Irak, (Kenan ERTÜRK, Nüzhet KANDEMİR, Prof. Dr. Hasan KÖNİ, Prof. Dr.Özcan YENİÇERİ, Prof. Dr.Tayyar ARI,Prof. Dr.Talip ÖZDEŞ, Prof. Dr.Sadi ÇAYCI, Prof. Dr.Kürşat TURAN, Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Doç.Dr. Serhat ERKMEN, Hicran KAZANCI, Dr.Sinan OĞAN, Bahadır Selim DİLEK, Riyaz SARIKAHYA, Yankı, Kasım 2010

Raporlar:

Türkiye Cumhuriyeti'nin Bölünmesinin Aracı Olarak “Demokratik Özerklik”, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, İkbal VURUCU - Kenan ERTÜRK, Temmuz 2011

TV ve Radyo Programları:

1. 26.09. 2011, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “ son terör olaylarının değerlendirilmesi”,

2. 01.08.2011,  Kanal T, “Suriye’deki Gelişmeler”,

3. 01.08.2011, Beyaz TV, “Terör”,

4. 04.07.201, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “  terör olaylarının değerlendirilmesi”

5. 04.07.2011, ART, “21 Yüzyıl Dünya” Programı,

6. 18.05.2011, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “  terör olaylarının değerlendirilmesi”,

7. 25.03.2011, CNNTÜRK, “Sivil İtaatsizlik Eylemleri”,

8. 05.03.2011, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “  terör olaylarının değerlendirilmesi”,   

9. 30.12.2010, Beyaz TV, “Demokratik Özerklik, - Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün Diyarbakır Ziyareti, - MGK Kararları”,  

10. 24.12.2010, TV-8 “Haber Aktif”,  

11. 23.12.2010, CNNTÜRK, “Haber Programı”, 

12. 16.12.2010, CNNTÜRK, “Haber Programı”, 

13. 07.12.2010, ART, “21 Yüzyılda Dünya Programı”,

14. 10 Kasım 2010, Başkent TV, “Atatürk'ün Liderlik Anlayışı ve Dış Politikası”,  

15. 29 Ekim 2010, Başkent TV, “Cumhuriyet ve Değerleri”,

 Toplantılar;

1. 29 Eylül 2010 tarihinde, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsünde, “ABD Çekilirken Irak ve Bölge” konulu bir beyin fırtınası

2.  21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsünde, Şubat 2011, “Analiz Teknikleri”,

Konferanslar; 

1. 10 Kasım 2010, Milli Düşünce Merkezi'nde "PKK Operasyonları Sürerken KCK ile Müzakere'

2. 28 Ekim 2010, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, “Beden  Dili ve İletişim Teknikleri”

3. Mart  2011, Türk Ocakları/Konya, “ Terör”  

4. Ocak 2011,  “Beden Dili ve İletişim Teknikleri”  Ankara, 

5. Şubat 2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri ”  Kayseri,

6. Mart  2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri,”  Konya,

7. Nisan 2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri,”  Eskişehir,

8. Şubat 2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri,” İstanbul,

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya   - 29-06-2022

Kazakistan'dan, Türk Dünyasından Güzel Haberler

Güç odaklarının bir kısmı dünyayı yangın yerine çevirmeye çalışırken diğer bir kısmının günü kurtarma, koltuğunu koruma, servetini güvenli köşelere aktarma telaşları karşısında Türk dünyasındaki sevindirici gelişmeleri paylaşmaya sıra gelmemektedir.