PKK’nın ‘Şehir Savaşı’ Stratejisi

Yazan  27 Ocak 2016

PKK, 2015 içerisinde kırsal alandan yerleşim bölgelerine kayarak şehir savaşı stratejisine geçmiştir. Örgüt bu strateji kararını 1984 yılında “uzun süreli bir halk savaşı” başlatılması şeklinde belirlemiştir. Bu amaca ulaşmak için de stratejik savunma, stratejik denge ve stratejik saldırıyı üç aşama olarak halk savaşına geçiş sürecinin evreleri olarak belirlemiştir. Hâlihazırda örgüt bu stratejisini uygulamaya geçirmiş olup amacı yerleşim bölgelerinin bir kısmında kurtarılmış bölgeler ilan ederek Suriye’de elde ettiği kanton yapılanmanın bir benzerini Türkiye içerisinde oluşturmaktır. Örgüt bu stratejisine ulaşmak için Türkiye’de iç savaş yaratmaya çalışmaktadır. Bu amaçla da gerçekleştirdiği eylemleri halk tabanına yayma çabası içerisindedir. Ancak hâlihazırda bu amacına ulaşamamış olup bu hedefi doğrultusunda yeni arayışlar içerisine girmiştir.

Örgüt, çözüm süreci olarak adlandırılan dönem içerisinde kırsal kadrosunu şehirlere yöneltmiştir. Bu süreç içerisinde kırsal kadrolar yerleşim merkezlerinde örgütlenerek şehir savaşına hazırlık yapmışlardır. Bu bağlamda il, ilçe, köy, mezra temelinde gerçekleştirilen örgütlenme yöntemi; kırsala yakın bölgelerin silah ve patlayıcı depolama alanları olarak kullanılması, il ve ilçelerde ise kaçma-kurtulma ve barınma alanları belirlenerek bölge hâkimiyetinin sağlanması ve kurtarılmış bölgeler ilan edilmesi hedefiyle gerçekleştirilmiştir.

PKK’nın özellikle; Diyarbakır/Sur, Şırnak/Silopi-Cizre ve Mardin/Nusaybin bölgelerinde uzun süreli çatışma imkân ve kabiliyetine sahip olduğu görülmektedir. Örgüt asimetrik savaş stratejisini simetrik savaş durumuna getirmiştir. Kırsalda uyguladığı vur-kaç taktiği, yerleşim alanlarında güvenlik birimlerine karşı uzun süreli çatışma şeklini almaktadır. Örgüt, kadrosunu ve eylemlerini il ve ilçelere kaydırarak yerleşim merkezlerinde hâkimiyet kurmak suretiyle devlete alternatif bir yapılanma tesis etmeyi hedeflemektedir.

Örgütün şehir savaşı stratejisi temelinde kullandığı yöntemler;

-Hendek kazma,

-Barikat kurma,

-Geçiş noktalarına; sokak araları, asfalt gibi yerlere tüp gibi çeşitli malzemelerle kurulan patlayıcı düzenekleri,

-Yerleşim bölgelerine hâkim noktalardan keskin nişancılar tarafından güvenlik birimlerine yönelik saldırı düzenlenmesi,

-Güvenlik birimlerinin görüşünün engellenmesi amacıyla beyaz örtü/çarşaf kullanılması,

-Sokaklara kamera yerleştirmek suretiyle güvenlik birimlerinin ortak bir merkezden hareketlerinin izlenmesi,

-Okul, hastane ve diğer kamu binalarının yakılması, ayrıca söz konusu yerlerin silahla taranması ve roketatarla saldırılması

 şeklindedir.

            Örgütün gerçekleştirdiği eylemler, örgüt kadrosunun şehir savaşı yürütülmesi amacıyla uzun süredir hazırlık yaptığını göstermektedir. Ayrıca eylemlerin hazırlanışı esnasında ve sonrasında örgüt mensuplarının kamufle olabilmeleri ve saklanma imkan-kabiliyetleri de örgütün yerleşim bölgelerindeki uzun süreli planlamalarını göstermektedir. Örgütün uzun süreli eylemsel hazırlık yapması neticesinde taktiksel olarak hızlı hareket edebildiği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemlerin, güvenlik birimlerinin önlemlerine karşı alternatif taktikler geliştirilmesi temelinde de şekillendiği görülmektedir. Bu durumun en önemli emarelerinden birisi de şehir içinde örgüt mensupları ve güvenlik birimleri arasında yaşanan çatışmaların, örgüt mensupları tarafından süreklileştirilmesi noktasında da anlaşılmaktadır.

PKK şehirlerde sürekli savaş hali yaratmak istemektedir. Bu nedenle okullar, hastaneler dahi hedef alınmaktadır çünkü gündelik hayatın olağan akışı sekteye uğratılmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde örgüt, “devlet vatandaşın güvenliğini sağlayamadı, düzeni muhafaza edemedi ve edemiyor” algısını yaratmayı hedeflenmekle birlikte, ortaya çıkarmaya çalıştıkları düzensizlik üzerinden kendi düzenini kurmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda eylemleriyle öğretmen, doktor gibi tüm bölge halkına hizmet sağlayan devlet memurları da hedef alınarak devlete ait her türlü kişi, bayrak, kurum gibi devletin varlığını ifade eden her çeşit öğe bölgeden silinmeye çalışılmaktadır.

Sonuç

PKK eylemlerini kırsal alandan yerleşim merkezlerine kaydırarak Suriye’de kazandığı bölgesel hâkimiyetini, Türkiye’de de belirli bir bölge üzerinde şehir savaşı üzerinden iç çatışma yaratarak sağlamaya çalışmaktadır. Yürütülen eylemlerin amacı; kurtarılmış bölgelerin oluşturulması, yönetim modeli olarak örgüt tarafından öne sürülen demokratik özerkliğin temel teşkil edecek şekilde örgütün iktidarının mümkün olduğu bir düzen sağlanması şeklinde belirlenmiştir. Özellikle Irak ve Suriye gibi coğrafyalardan Türkiye sınırlarına kaydırılacak örgüt kadroları ile hâlihazırda kırsal alanda kış üslenmesi sürecinde olan kadroların da bahar ayları ile birlikte şehirlere yönelme ihtimali bulunmaktadır. Örgütün ilerleyen süreçte, eylemlerine devam edeceği, ulusal ve uluslararası alanda ortaya çıkacak her türlü fırsatı da hedefleri doğrultusunda kendi lehine dönüştürebilmek adına kullanacağı değerlendirilmektedir.   

Merve Önenli Güven

merveonenli@yahoo.com

 

Uzmanlık Alanları

Uluslar Arası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü, Politik PsikolojiTerörizm

 

Biyografi

Orta ve lise eğitimini Bilim Koleji’nde tamamladı. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslar Arası İlişkiler Bölümü’nden aldıktan sonra, Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini, “Terör Olaylarının Haberlerdeki Yansımaları: Haber Yorumu ve Çatışmalara Yönelik Problem Çözümü” konulu teziyle tamamladı. Halen ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde doktorasına devam etmektedir.

 

Yabancı Diller

İngilizce (İleri Düzey)

Almanca (Orta Düzey)

   

Burs ve Başarılar

 • Bilim Koleji’ni ikincilikle bitirdi. Ayrıca Bilim Koleji tarafından verilen bursla, lise eğitim ve öğretimimin iki senesini burslu okudu.
 • Bilim Koleji’nin düzenlediği farklı kompozisyon konulu yarışmalarda yedi kez birinci oldu.
 • Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “Kadın Hakları” ile ilgili düzenlediği kompozisyon yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu.
 • Bilkent Üniversitesi Şeref Öğrencisi (3.32)
 • Sabancı Üniversitesi Şeref Öğrencisi (3.47)
 • Sabancı Üniversitesi tarafından verilen bursla yüksek lisansını yaptı.
 • “Unboxing Turkish Society” tarafından, Sabancı Üniversitesi bünyesinde yaptığı yüksek lisans eğitimi dâhilinde araştırma bursu verildi.  
 • Açık Toplum Enstitüsü tarafından verilen ulaşım bursu ile Mısır/Sharm el Sheikh’de 29 Mart-01 Nisan 2004 tarihleri arasında düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Konferansı’na katıldı.
 • British Council tarafından, “Gelecekleri Bağlamak” adlı proje dâhilinde verilen bursla Bulgaristan’da 10-23 Temmuz 2004 tarihleri arasında düzenlenen “Avrupa’da Toplumsal Cinsiyet” konulu projeye katıldı.
 • Sabancı Üniversitesi tarafından verilen ulaşım bursu ile Amerika/Ohio’da, Kent State Üniversitesi tarafından verilen davetle Kültürler Arasında Çatışma, Müzakere ve Arabuluculuk Konferansı’nda “Uyuşmazlıkların Önlenmesi: Sri Lanka Etnik Uyuşmazlığı” konulu çalışmasını sundu.

 

PROJELER/SUNUMLAR

 • Model Birleşmiş Milletler Konferansı/Mısır-Sharm El Sheikh-“Uluslar Arası Terörizmin Engellenmesinde Avrupa Ülkelerinin Rolü” (29 Mart-1Nisan 2004)
 • “Toplumsal Cinsiyet” konulu Bosporus Projesi/Bulgaristan (10-23 Temmuz 2004)
 • Kültürler Arasında Çatışma, Müzakere ve Arabuluculuk Konferansı-“Uyuşmazlıkların Önlenmesi: Sri Lanka Etnik Uyuşmazlığı”-Kent State Üniversitesi/Amerika-Ohio (04-07 Mayıs 2005)
 • Siyasal İlimler Türk Derneği III. Lisansüstü Konferansı-“Terör Olaylarının Haberlerdeki Yansımaları: Haber Yorumu ve Çatışmalara Yönelik Problem Çözümü”/Hacettepe Üniversitesi (12 Kasım 2005)

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

2. Mahmut, Balkan isyanları, Rus baskısı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yla uğraşırken yeniçeriler, her fırsatta ayaklanmaktaydı. 15-18 Kasım 1808’de Babıali’yi basan yeniçerilerle mücadele eden Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa mahzendeki barutları ateşleyerek içeri giren 600 yeniçeriyle beraber kendini h...