EMPERYALİZMİN AVUKATLARI


EMPERYALİZMİN AVUKATLARI

Yazan  05 Mart 2009
Adamlar “Biz sizi ne yapıp edip bir yolunu bularak AB’ye tam üye yapmayacağız” diyorlar.

Bizimkiler "Kapıdan sokmazlarsa bacadan gireriz" diyorlar. Adamlar "AB, Hıristiyan dinine ait değerlerin ürünüdür" diyorlar. Bizim cenah "AB bir din değil medeniyet projesidir" diyor. Adamlar "Biz sizi hazmedecek durumda değiliz" diyorlar. Bizimkiler "Olsun biz hazmedilmeye hazırız" diyorlar. Adamlar, gerekirse sizi "tam üye yapmamak için referanduma başvururuz" diyor; bizimkiler "Olsun, biz bu tam üyelik uğruna kendimizi feda etmeye hazırız" diyorlar. Kısacası onlar ne derse desinler bizimkiler "Gireceğiz de gireceğiz" ezberini tekrarlamaya devam ediyorlar.

AB'nin bu niyetini kavrayarak "şerefli bir devletin yöneticileri nasıl davranırsa öyle davranmak gerekir" diyenler suçlanıyor. Bu bizim AB'ye her şart altında tabi olmayı bir din gibi gören ekip "Suç bizde, ev ödevimizi iyi yapamıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde bizi alacaklar" iddiasını sürdürüyor. Üstelik AB'ye endeksli Türkiye ekibi "suçu Türkiye'nin reformların yavaşlamasına" bağlayarak, AB'yi adeta "sütten çıkmış ak kaşık" ilan ediyorlar.

Kendi güç ve iradesiyle var olmayı başaramayacağına inanan bu ekip bilmelidir ki, Türkiye yeniden Rönesans ve reformu gerçekleştirmiş olsa bile AB'nin tavrı değişmeyecek. "Başlıkları açtık ama kapanmak bilmiyor!" diyecekler. Kıbrıs diyecekler, azınlıklarlar diyecekler, "soykırım" diyecekler, ekümenik diyecekler, Kyoto'ya uymuyorsunuz diyecekler .../... diyecek de diyecekler. Bunun sonu gelmeyecek.

Hadi bize inanmıyorsunuz, bu konuda takıntınız var. Olabilir ama bari AB'nin Türkiye'ye karşı nasıl ayak sürüdüğünü AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'ndan öğrenin. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen bakın ne diyor: "Siyasi olarak yapılan en büyük hatanın, AB'nin Türkiye'ye, açık, güvenilir ve tutarlı bir çizgi sunamamasıdır". Verheugen, Ankara'ya "AB'ye üye olup olamayacağınız size bağlı. Koşulları yerine getirdiğinizde, kayıtsız şartsız, biz buna hazırız" mesajının iletilmesini istiyor. Verheugen, Türkiye'ye üyelik yolunda kolaylıklar yapılmasının ya da ek koşullar getirilmesinin söz konusu olmadığının belirtilmesini istiyor. Verheugen'in sözleri AB'nin Türkiye'ye karşı tutumunun ne olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ancak bu "ipin ucunu eline geçirmiş" olan AB'ci ekibin gözü kararmış. Gözleri var, görmüyor. Kulakları var, duymuyor.

Yabana umut bağlayanlar!

Umudunu yabancılara bağlayanlar, ancak yanılgı ve yanıltı içine girmiş olurlar. Ancak çıkarlarını yabancıların çıkarlarına endeksleyenler işte onlar emperyalizmin avukatlığını yapmaya mecburdurlar. Çünkü onlar gerçeğin değil çıkarlarının peşinde olurlar.

Ermenilerden "kendi adlarına özür dileyenler", AB'yi ve ABD'yi dünya için bir rahmet olarak görenler bu ekiptendirler. Bunlar zaten ABD'nin Irak'a müdahalesini elleri patlarcasına alkışladılar. Bunun bölgeye demokrasi ve özgürlük getireceği yalanını söylediler. Bununla da yetinmediler. ABD'nin BOP'unun da avukatı kesildiler. Bu projenin demokrasi, modernleşme ve özgürlük getireceğini iddia ettiler. ABD'nin kendisi BOP'dan vazgeçtiğini, bu projenin bölge gerçekleriyle uyuşmadığı anlamına gelen sözler etti. Onlar hâlâ BOP'un fayda ve faziletlerini sayıp dökmeye devam ediyorlar.

Türkiye'de büyük güçlerin sömürgen politikalarını savunan avukatları her zaman olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. İtiraf etmek gerekir ki, bize de bu arada emperyalizme göbekten bağlı azat kabul etmez köle çıkarmakta Anadolu topraklarının verimli olduğunu öğretmiş oldular.

Özcan Yeniçeri

1954 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Gümüşhane'de, yüksek tahsilini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Uludağ üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1991 yılında ise Erciyes üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim Organizasyon dalında “örgütlerde çatışma ve Yabancılaşmanın önlenmesinde Yönetime Katılmanın Rolü” adlı tezinin kabul edilmesiyle de doktor unvanını aldı.

1998 yılında doçent, 2004 yılında da profesör oldu.

Prof.Dr. özcan Yeniçeri, Niğde üniversitesi'nde çeşitli aralıklarla Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksek Okulu Mü-dürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.

1999 yılında Kazakistan'daki Ahmet Yesevi üniversitesi'nde görev aldı. Bu üniversitede “Uluslararası İlişkiler Bölümü”nü kurdu ve bir yıl süreyle de başkanlığını yaptı. 2004 yılında AYSAM (Ahmet Yesevi Stratejik Araştırmalar Merkezi) Başkanlığına getirildi. İki yıl bu görevi yapmış olup halen Niğde üniversitesi'ndeki görevine de-vam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri'nin yazdığı eserlerden bazıları şunlardır: Yeniden Türkleşmek, örgütsel Değişmenin Yönetimi, Küre-selleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik, Küresel Kıskaç ve Türkçülük, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, Dokunanlar, İtirazlar, Bugünden Yarına Türk Dünyasına Stratejik Bakış, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. ölüler Nefes Almaz (Roman), örgütlerde çatışma ve Yabancılaşma Yönetimi

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 2003 yılı “Prof. Dr. Osman Turan Kültür Araştırmaları” ödülünü almıştır.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, Ortadoğu, Ayyıldız, Millet, Hergün ve Siyaset Ekseni gazetelerinde çeşitli aralıklarla köşe yazarlığı yapmıştır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara milletvekili olmuştur. Ankara Milletvekili Yeniçeri aynı zamanda TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesidir.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz:

Error: No articles to display