AKP’nin Kürt Açılımı En Radikal Aşamasında

Yazan  05 Ekim 2012
AKP Kongresi’nin en önemli boyutunu gelecek 10 yılda hedeflenen reformlar ile ilgili 63 maddenin bazıları oluşturmaktadır.

Erdoğan'ın bir kısmını okuduğu bir kısmını okumadığı 2023 manifestosunda 63 maddelik reformdan bahsedilmekte. Bunlardan bazıları doğrudan PKK/Kürt açılımı ile ilgilidir. Bu maddelerin gösterişsiz bir şekilde yazıldığı, adeta önemsizleştirildiği ve değişik bölümlere dağıtıldığı görülmektedir. Adeta bu maddeler kurultayda gözden kaçırılmak istenmiştir. Ancak bu maddeler gerçekleştirildiği zaman 1923'de İstiklal Savaşı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti sona ermiş olacaktır. Yerine çok milletli, federal/özerk bölge yapılı bir devlet oluşacaktır. Bu maddeler yaşayan sahte Suriye krizinden daha önemlidir.

Peki, nedir kastettiğimiz maddeler?

1)Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması.

Bugün Türkçe bilmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı için anadilinde savunma yapması sorun değildir. Demek ki sorun anadilde savunma yapmak isteyene tercüman sağlanması değildir. Kürtçenin de yargılama dili olmasıdır. KCK davasında kendi aralarında Türkçe konuşan PKK'lılar mahkemede Kürtçe savunma diye itiraz etmişlerdir. Bu adım ile sadece KCK'ya taviz verilmekle kalmayacak aynı zamanda Kürtçe yargı dili olacaktır.

2)Anadilde kamu hizmetlerine erişim.

Kimse kimseyi kandırmasın, bu ikinci resmi dil demenin üstü örtülü yoludur. Kamu hizmetlerinin Türkçe yanında Kürtçede yapılmasıdır.

3)Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonu kurulması. Bu komisyonun adı bile Türkiye Cumhuriyetinin yurttaşları arasında ayrım yaptığını, Türkleri öncelediğini Kürtleri ise geri plana ittiğini kabul etmektir. Ayrıca bu komisyon A. Öcalan'ın yol haritasındaki çatışma sonrası hukuki düzenlemeleri yapmasını istediği ve Güney Afrika'da beyaz ırkçı rejim sonrasında kurulan komisyondur.

4)Kamu hizmetlerinde Kürtçe tercümanlık. Kamu hizmetlerine Kürtçe erişim hakkı verildikten sonra bu hizmet ancak geçici bir süre için geçerli olur.

5)Nüfusunun 3'te 2'si Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan bir Türkiye. AKP'nin Büyükşehir sınırlarını il sınırlarına kadar genişletmeyi hedefleyen yasa düzenlemesi ile ilgili olarak ilk önemli çıkışı AKP Hükümetini çok sert bir şekilde savunan ancak milli birlik konusunda ise taviz vermediğini bildiğimiz Hasan Celal Güzel Sabah gazetesinde yazdığı yazıda ortaya koymuştur. Güzel, şöyle demektedir: "Yeni Kanun tasarısı çalışmalarına göre, mevcut 14 büyükşehir belediyesinin sınırları mülki il sınırı olacak şekilde genişletilmekte; ayrıca 13 ilde aynı şekilde büyükşehir belediyeleri kurulmakta;il genelindeki bütün belde belediyeleri ile köylerin tüzel kişilikleri kaldırılarak bunlar belediyelere mahalle olarak katılmaktadır…Bu kanun yürürlüğe girerse şu önemli mahzurlar ortaya çıkacaktır.a)Bu sistem, yerelleşme iddiasıyla genelleşme yapan bir sistemdir.Bu durumda hizmet akışı tamamen aksayacak, bütün ilçelere ve mahalle haline getirilmiş köylere gerekli hizmet götürülemeyecektir. b)Bu sistem demokrasiye de uygun değildir. Bununla katılımcı demokrasinin uygulandığı yerel birimler kaldırılacak; halk kendisini yönete muhtar, belde belediye başkanı gibi kişilerle muhatap olamayacaktır.c) Bu uygulama ihtiyaçların en yakın yönetim birimlerince karşılanması ilkesine de aykrıdır. d) Yüzyılların birikimi ile meydana gelen köy hükmi şahsiyeti ortadan kalkacaktır. E)Mülki idarenin zayıflatılması üniter devlet yapısını tahrip edecek ve merkezi idarenin nüfuzunu da tesirsiz hale getirecektir. …Bütün bu saydığımız mahzurlardan çok daha önemli olan husus, bu uygulama sonunda Diyarbakır merkezli, Van, Mardin, Şanlıurfa'nın dahil olduğu yeni bir etnik bölge ve terör örgütünün hakimiyetinde ayrılıkçı yönetimler oluşturulmasıdır. Bu da federatif sisteme ve özerk bölgeye yol açacaktır…Böylesine tehlikeli bir kanunun çıkarılması, sadece teröre hizmet olacaktır."

Bizim bu tespitlere ekleyecek bir sözümüz yok. Bütün bu maddeleri alt alta koyduğunuz zaman ortaya İkinci Oslo/Öcalan görüşmelerinin çerçevesi çıkmaktadır.

Prof. Dr. Ümit Özdağ

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Yönetim Kurulu Başkanı

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

2. Mahmut, Balkan isyanları, Rus baskısı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yla uğraşırken yeniçeriler, her fırsatta ayaklanmaktaydı. 15-18 Kasım 1808’de Babıali’yi basan yeniçerilerle mücadele eden Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa mahzendeki barutları ateşleyerek içeri giren 600 yeniçeriyle beraber kendini h...

Error: No articles to display