Göçü Önlemek İçin NATO'ya İhtiyaç Var mı?


Göçü Önlemek İçin NATO'ya İhtiyaç Var mı?

Yazan  26 Şubat 2020

Göç konusu halen gündemdeki yerini korumaktadır. Gerek ekonomik, gerek savaşlar ve iç savaşlar neticesinde oluşan ve devamlı olarak yön değiştirerek süregelen bu göç hareketlerinin Kavimler Göçünün 300 yıl sürdüğü dikkate alındığında yakın zamanda bitmesi beklenmemelidir.

İster düzensiz göç ister mülteci hareketleri ister yerinden edilmiş kişiler densin bu sürecin devam edeceği, göçün kaynağı ve rotalarının dünya konjonktürüne uygun olarak sürekli şekilleneceği düşünülmektedir. Bu göç hareketlerinin durması beklenmemeli ancak dönemsel olarak azaldığı/arttığı “Doğu Akdeniz Rotası Düzensiz Göçmen Sayıları” grafiğinden de anlaşılmaktadır.

Grafik-1’de de açıkça görüleceği üzere, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana belki de en büyük göç hareketi, “Doğu Akdeniz Göç Rotası” olarak da isimlendirilen Ege Denizi rotasındaydı. 2015’te 853.000 düzensiz göçmen AB'ye ulaşmak için Ege Denizini kullandı.

 

Grafik-1: Doğu Akdeniz Rotası Düzensiz Göçmen Sayıları (Kaynak: Uluslararası Göç Örgütü Verileri)

DOĞU AKDENİZ ROTASI ÜZERİNDEN DÜZENSİZ GÖÇÜN AZALMASININ NEDENLERİ    

Bu göç dalgası, gerek Türkiye ile AB arasında yapılan geri kabul anlaşmaları gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse AB tarafından bu konuda alınan tedbirler ve sağlanan yardımlar neticesinde makul seviyeye indirilebilmiştir. Bu çerçevede açıkça belirtilmesi gerekir ki 2015’te meydana gelen göç hareketinin durdurulmasında, Türk Sahil Güvenliğinin önleyici operasyonları (Akdeniz’de Güven ve Ege’de Umut Harekâtları), FRONTEX’in Poseidon Operasyonu, Türkiye Cumhuriyeti ve AB ülkelerinin insan kaçakçılığı şebekelerine yaptığı etkili operasyonlar ve Batı Balkan yolu olarak bilinen Macaristan geçişi boyunca yasadışı sınır geçişini önlemek için getirilen bazı önlemler ve buna bağlı olarak kara sınırlarının kapatılması, AB ülkelerinin göç konusundaki politikalarının değişikliği ve etkisi yok denecek kadar az olmakla birlikte NATO Deniz gücünün etkili olduğu söylenebilir. Sayılan bu tedbirler göçmenlerin birçoğunun Ege’deki Yunan adalarına ulaşmak için tehlikeli deniz geçişi yapmalarını engellemiştir.

NATO GEMİLERİ EGE’DE DÜZENSİZ GÖÇÜ ÖNLEME GÖREVİNDE

Bu noktada, Şubat’taki NATO Savunma Bakanları kararına istinaden Şubat 2016 tarihinden itibaren, NATO Daimi Deniz Görev Grubu gemilerine, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Almanya Başbakanı Angela Merkel’e verdiği onay üzerine Yunanistan ve Türkiye’nin karasularında konuşlanma olanağı sağlanmış olduğunu da hatırlamakta, bu gücün düzensiz göçün önlenmesine faydasının bulunup bulunmadığının, ne maksatla ne kadar daha karasularımızda serbestçe dolaşabileceklerinin sorgulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

NATO Daimi Deniz Görev Grubunun amacının, düzensiz göçün önlenmesine yönelik olarak bölgede keşif, izleme ve gözetleme faaliyetlerinde bulunmak olduğu bilinmektedir. Bu güç Ege Denizi’nde düzensiz göçün önlenmesi çabalarına destek niyeti taşımakla birlikte, NATO’nun kendi üyesi bir ülke ile ilgili izleme, gözetleme ve keşif faaliyeti yürütmesi, bu görevin herhangi bir süreyle kısıtlanmamış olması, NATO’nun girdiği ülkeden kolay kolay çıkmadığı da dikkate alındığında, uzun vadede Türkiye Cumhuriyetinin özellikle EGE’de karasuları üzerindeki egemenlik haklarını tartışmalı hale getirecektir.  

DÜZENSİZ GÖÇÜN ÖNLENMESİNDE NATO GEMİLERİNE İHTİYAÇ VAR MI?

Kararın alındığı 2015’te ve 2016’nın ilk üç ayında günlük ortalama 2000-2500 göçmen düzensiz göç hareketi ile Ege’den deniz geçişi ile AB topraklarına giriş yapıyordu. Günümüzde ise 2019 verilerine göre aylık ortalama 12 olay ve günlük ortalama 52 düzensiz göçmen hareketi kaydedilmektedir. Bu ise NATO unsurlarının göreve başladığı güne göre düzensiz göç için % 98 azalma anlamına gelmektedir. Bu durumda, NATO gemilerinin ülkemiz karasularında bulunma gerekçesi olan düzensiz göçün önlenmesine yönelik olarak bölgede keşif, izleme ve gözetleme faaliyetlerinde bulunmak görevi de büyük bir oranda ortadan kalkmış bulunmaktadır.  

Bu konuda, elde mevcut verilere istinaden oluşturulan grafikten de anlaşılacağı üzere 2017-2019 arasında son üç yıllık dönemde yıllık ortalama 41.500 kişilik düzensiz göç hareketi olduğu, 2008-2014 arasında, NATO gemilerinin düzensiz göçün engellenmesine yönelik karasularımızda görev yapmadığı 7 yıllık dönemde,  yıllık ortalama 37.400 düzensiz göçmen hareketi olduğu görülmektedir. Bu durum, 2014 ve öncesi ile karşılaştırıldığında, NATO gemilerinin görev yapmasına gerekçe teşkil eden ile 2016 ve sonrası ile 2014 ve öncesinde arasında bariz bir uçurumun olmadığı anlaşılmaktadır.

Doğu Akdeniz rotasında en büyük göç hareketi 853.000 düzensiz göçmenin AB’ye geçiş yaptığı 2015’te Suriye’de meydana gelen iç savaşın en şiddetli olduğu dönemde yaşanmıştır. Düzensiz göç hareketleri 2016’da 176.000'den fazla göçmen ile devam etmiş, Türkiye'nin deniz ve kara sınırlarını güvence altına almayı ve göçmenlerin iadesini kabul ettiğini beyan eden AB-Türkiye açıklamasının yapıldığı Mart 2016'dan itibaren düşmüştür. Ancak bu azalmanın NATO deniz gücünün devreye girmesi ile olduğunu söylemek yerinde olmayacaktır. Bu noktada şu hususu açıkça ifade etmek gereği ortaya çıkmaktadır ki bahse konu düzensiz göçün azalmasının nedeni, NATO gemilerinin sahada keşif, izleme ve gözetleme görevi yapması değil, Türk Sahil Güvenliğinin imkân ve kabiliyetlerinin artması ve Komutanlığın bu konudaki çabalarına ilave olarak, bu konuda yapılan geri kabul anlaşmalarının etkisi, Batı Balkan rotasının geçişlere kapatılması, Suriyelilerin ülkemizde kalması, Suriye’de bahse konu döneme nazaran çatışmalardan kaynaklı kaçışın azalmasıdır.

Bu konuda, NATO Deniz gücünün engellemiş olduğu, Mart 2016 –Şubat 2020 dönemine ait kamuoyu ile paylaşılmayan denizden düzensiz göçün hareketlerine sayısal verilerinde, kamuoyu ile paylaşılması halinde incelenmesi neticesinde, bahse konu gerçeğin göz önüne serileceği, bu güçten beklenen faydanın sağlanamadığı, bu gücün ne derece düzensiz göçün engellenmesine katkı sağladığına dair ışık tutacağı düşünülmektedir.

NATO GEMİLERİ KARASULARIMIZDAN ÇIKARILMALI

Sonuç olarak; düzensiz göç hareketlerinin bir anda bıçak gibi kesilmesinin beklenemeyeceği, geçmişte Kavimler Göçü örneğinde olduğu gibi yüzyıllarca süreceği gerçeğinden hareketle, hâlihazırda makul seviyelerde devam eden düzensiz göç hareketlerini önleme maksatlı olarak ülkemiz karasularında bulunan NATO unsurlarının, bir an önce karasularımızdan çıkarılması için gerekli NATO kararının aldırılması için girişimde bulunulması, düzensiz göçün önlenmesi faaliyetlerinin milli unsurlarımız ile icra edilmesinin, Ege’deki milli menfaatlerimize ve egemenlik haklarımıza zarar gelmemesi açısından büyük bir önem kazanmaktadır.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü İstihbarat Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Zeki BODUR'un Oda  TV'de yayınlanan yazısıdır. https://odatv.com/gocu-onlemek-icin-natoya-ihtiyac-var-mi-22022001_m.html

Mehmet Zeki Bodur

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Enstitü Başkanı

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR