4. Safranbolu Kongresi: 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü 11-12-13 Nisan 2014’de Safranbolu’da 4. Safranbolu Kongresi’ni düzenleyecek. Safranbolu Kongresi’nin amacı her sene kürede veya bölgemizdeki önemli bir politik, ekonomik veya askeri gelişmeyi konu uzmanı araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşen, paneller ve sonrasında beyin fırtınaları ile ele almaktır. 17-18 Temmuz 2010’da yapılan Birinci Kongre’nin başlığı “Dönüştürülen Türkiye: Siyasi-Hukuki-Etnik ve Dış Politika Boyutları” idi. 30-31 Mart 2012’de gerçekleştirilen İkinci Kongre’nin konusu ise “Arap bahar ve Türkiye” oldu. 27-28 Nisan 2013’de yapılan Üçüncü Kongre’nin başlığı ise “Ortadoğu’da Devam Edene Değişimin Dinamikleri” idi.

2014, 1914’de çıkan Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılı. Dünyada bundan dolayı birçok önemli akademik çalışma yapılıyor. Türkiye, Birinci Dünya Savaşı’ndan en fazla etkilenen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Rus Çarlığı ile birlikte Birinci Dünya Savaşı’ndan en fazla etkilenen üç ülkeden birisi olmasına rağmen ne yazık ki, Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılı konusunda gerektiği ölçülerde akademik çalışmanın /toplantının yapıldığını söylemek mümkün değildir.

 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü 11-12-13 Nisan 2014’de Safranbolu’da gerçekleştireceği 4. Safranbolu Kongresi’nin konusunu 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı olması kararını almıştır. Kongreye Türk tarihçiliğinin olduğu gibi Avrupa tarihçiliğinin de önemli isimleri davet edilmiştir. Kongrede sunulan tebliğlerin metinleri 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler dergisinin Haziran-Temmuz-Ağustos 2014’de yayınlanacak 8. Sayısının özel sayısında yayınlanacaktır.  

Bir tarih şöleni şeklinde geçecek olan Kongreye dileyen tarih meraklıları katılabilecekler. Paneller sonrasında gerçekleşecek tartışmalara katılabilecekler. Kongreye nasıl katılınabileceği konusunda gereken bilgi www.21yyte.org’dan okunabilir. Gelelim programa 12 Nisan 2014 Cumartesi Açılış Saat 09:30Hoşgeldiniz Konuşması: Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ Açılış Konuşması Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Prof.Dr. İlber ORTAYLI tarafından yapılacak.Birinci Oturum:Savaşa Giden Yol (10:00 - 12:30)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haydar Çakmak, 1) Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu - 1871-1914 Arasında Dünya Dengeleri, 2) Prof. Dr. Erdinç Tokgöz - Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Dünya ve Osmanlı Ekonomisi, 3) Dr. Cenk Pala - Birinci Dünya Savaşı ve Petrol Paylaşımı Mücadelesi ,4) Prof. Dr. Karl Shoemaker - Birinci Dünya Savaşı ve Uluslararası Hukuk, 5) Dr. Oğuz Kalelioğlu - Türk Ordusunun Balkan Savaşı Sonrasında Reorganizasyonu, İkinci Oturum:Askeri ve Stratejik Açıdan Savaşı Cepheleri (13:30-15:30),Oturum Başkanı: E. Tümgeneral Armağan Kuloğlu,1) Prof. Dr. Norman Stone - Alman-Rus Cephesi,2) Dr. Ali Asker - Rus Askeri Belgelerinde Kafkas Cephesi, 3) Prof. Dr. İhsan Şerif Kaymaz - Irak Cephesi ve Türk-İngiliz Muharebeleri, 4) Prof. Dr. Mithat Aydın - Mısır-Filistin-Suriye Cephesi, 5) Prof. Dr. Konuralp Ercilasun - Birinci Dünya Savaşı'nın Doğu Asya'ya Yansımaları, 6) Dr. Murat Karataş: Çanakkale Cephesi,Üçüncü Oturum:Diplomasi Savaşları (16:00 - 18:30),1) Prof. Dr. Bayram Kodaman - Birinci Dünya Savaşına Giden Yolda Abdülhamit ve İT’nin Diplomatik Çalışmaları,2) Doç.Dr. Hüner Tuncer - 1914’de Savaş ve Diploması Arasında Osmanlı3) Bilge Karbi - Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti - Almanya - Avusturya Macaristan İktisadi İlişkileri,4) Prof. Dr. Eral Tellal - Birinci Dünya Savaşı ve Bolşevikler,5)Doç. Dr. Sevtap Demirci: Birinci Dünya Savaşında İngiliz diplomasi,6) Dr. Melih Aktaş - Birinci Dünya Savaşında Fransız diplomasisi, 7) Dr. Ayten Kılıç Shoemaker - Birinci Dünya Savaşı ve Bulgaristan, 13 Nisan 2014 Pazar, Dördüncü Oturum:Birinci Dünya Savaşında İstihbarat ve  Etnik Gruplar (09:30-12:30), 1) Doç. Dr. Hasan Ali Karasar - Rus Ordusunda Türk Grupların Mensupları2) Prof. Dr. Hasan Köni - Birinci Dünya Savaşında İstihbarat3) Prof. Dr. Vahdet Keleşyılmaz - Bir ideolojik aygıt olarak Panislamizm, 4)……………..: Arap Ayaklanmasının Osmanlı Ordusu Üzerindeki Etkisi, 5) Prof. Dr. Osman Köse - İrlanda Ayaklanmasının İngiltere Üzerindeki Etkisi, 6)E. Büyükelçi Alev Kılıç: Ermeni Sorunu Beşinci Oturum:Savaşın Sonuçları (13:30-14:30), 1) ...............................................: Birinci Dünya Savaşı'nın Türkiye Açısından Sonuçları,2) Dr. Bülent Şener - Avrupa Kıtası Açısından Birinci Dünya Savaşının Sonuçları, Kapanış

Gördüğünüz gibi 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü bir stratejik araştırma merkezi olarak gelecek merkezli ve siyasa üretimi ile ilgili çalışmalar yapmakla kalmıyor, bunu  ötesinde öğrencisiz bir üniversite gibi yüksek düzeyli akademik çalışmalara da imza atıyor. Safranbolu’da görüşmek dileği ile…

Yarın size 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nün bir diğer çok önemli akademik toplantısının duyurusunu yapacağım.  

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Deniz Berktay   - 13-10-2021

Fener Patrikhanesi ve Asimilasyon

Dünyanın pek çok yerinde, dinle siyaset, iç içe geçmiş durumda. Hıristiyanlığın Ortodoksluk mezhebi de, siyasetin yoğun müdahalesine maruz kalmakta.