Bu sayfayı yazdır

AKP'nin Açılım Politikası: "Zararın Neresinden Dönülürse Kârdır"

Yazan  03 Ocak 2011
AKP’nin başlattığı açılım süreci, “ayrı bayrak”, “iki dilli yaşam” ve “demokratik özerklik” taleplerinin tartışıldığı bir ortam haline dönüşmüştür.

Açılımın kronolojisi

Önce "Kürt açılımı", daha sonra "demokratik açılım" ve son olarak da "milli birlik, kardeşlik" projesinin kamuoyuna açıklanmasının üzerinden 18 ay geçti. PKK/BDP'liler açılımın ilk ismini hemen sahiplendiler, diğerlerine pek itibar etmediler. Açılımdan beklentiler o kadar büyüktü ki, kendisini liberal olarak adlandıran kimi "aydınlar" yorumları ile açılımı övdüler. İçişleri Bakanı yoğun bir görüşme trafiğinin içine girdi. AKP'nin el altından basına servis ettiği "bekleyin, çok önemli gelişmeler olacak" bilgilerinin ardından Habur'dan 34 kişi giriş yapmış, Dünya Futbol Şampiyonası'nda üçüncü olan Milli takımımızın karşılanmasını aratmayan bir karşılama yapılmış, Silopi ve Diyarbakır'da açılımın şov kısmı gerçekleştirilmişti. Gelenler "af yasasından yararlanmak istemediklerini, Öcalan'ın talimatı ile Türkiye'ye geldiklerini" ifade etmişlerdi. Şu anda 10'u tutuklu ve diğerlerinin mahkemeleri devam ediyor. Yani açılımın "açılış" kısmı tam bir fiyasko ile sonuçlandı.

2010 yılının ikinci yarısında açılım kapsamında görüşmeler hız kazandı. Terör örgütü ile ilişkilerini kesmeden kendileri ile görüşülmeyeceğini belirten Sayın Başbakan AKP Genel Başkanı statüsü ile DTP/BDP ile görüştü. DTP/BDP açılım sürecinin devamı için Öcalan'ın muhatap alınmasını istedi. Hükümet görüşmedi ama devlet görüştü!.. Daha sonra Öcalan'dan avukatları aracılığı ile peş peşe açıklamalar geldi. Hükümet açılımın ucunu uzun süre açık bırakarak inisiyatifi kaybetti. Bunun üzerine açılımın içini Öcalan ve paralelinde Kandil/BDP/DTK doldurmaya çalıştı. Açılımın sınırlarının bilinçli olarak çizilmemiş olması da PKK/BDP'nin taleplerini arttırmasına ve "oyunu çok yukarıdan açmasına" neden oldu. Bu süreçte "ana dilde eğitim" ve arkasından "demokratik özerklik" talepleri kamuoyuna duyuruldu.Açılımın şiddetli savunucusu olan "aydınları" dahi şoke eden bu talepler, karşılığını ancak Başbakan'ın 2011 yılı bütçe görüşmelerinde ve ertesinde Milli Güvelik Kurulu'nun bildirgesinde "tek bayrak, tek millet, tek vatan" ifadesi ile buldu. AKP açılımın amacını özetle "terörün bitmesi, anaların ağlamaması" olarak belirtmişti.Bu pratik olmayan, muğlak, "duygusal" ve analitik değeri sınırlı bir amaçtı. İmralı "silah bırakmanın, yok olmak anlamına geleceğini", Murat Karayılan ise "silah bırakmak, geri çekilmek gibi bir niyetlerinin olmadığını" açıkladı. 2010 yılında PKK terör örgütü ile bağlantılı toplam 568 iç güvenlik olayı meydana geldi.[1] Sonuç olarak "açılım" sürecinde "bir arpa boyu yol" dahi kat edilemedi.

Açılımla ilgili sorular

AKP'nin demokratikacilimkitabi.com sitesinde 30 soru ile açılım ve içeriği anlatılmaya çalışılmıştır. Sitede, "demokratik açılım süreci nedir? hangi amaca hizmet etmektedir? sorusu, Başbakanımızın 11 Ağustos 2009 tarihinde TBMM AK PARTİ Grup toplantısında konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmaya atıfta bulunularak, "….Gencecik fidanların, delikanlıların, ana kuzularının sararıp solmasına artık tahammülümüz yok. Ağıtlara tahammülümüz yok... Annelerin gözyaşlarına, evlat acısına, feryat-figana daha fazla tahammülümüz yok..."[2] şeklinde cevaplandırılmıştır. Burada bahsi geçen gencecik fidanlar, delikanlılar, ana kuzuları ve onların anneleri; kuruluşu M.Ö.209 yılına[3] dayanan sayısız muharebelere giren ve vatanın birlik ve bütünlüğü için milyonlarca şehit veren "var olma dayanağımız" kahraman Mehmetçik ve onların anaları mıdır? Yoksa kundaktaki bebeği katleden eli kanlı teröristler midir?

Başka bir soruya ise "…. AK PARTİ terör sorunu ile Kürt meselesini birbirinden ayırarak demokratik siyaseti kurum ve kuralları ile işletmiş ve çözüm olarak daha çok demokrasi ve özgürlük yolunu seçmiştir"[4] cevabı verilmiştir. Öcalan ile görüşmek terör ile görüşmek anlamına gelmez mi? sorunu Kürt meselesi olarak değerlendirmek (açılımın adı değiştirilmişti) konuya etnik temelde yaklaşmak ve ayrımcılığa yol açmak değil midir?

Bu sürecin muhatabı kimdir sorusuna, muhalefet partilerinin de (CHP-MHP) açılım sürecinedahil edilmek istendiği ancak onların bu sürece katılmak istemedikleri belirtilerek "…. AK PARTİ Hükümeti, bugüne kadar hiçbir illegal örgütü, hiçbir illegal oluşumu muhatap almamıştır, bundan sonra da muhatap alması, masaya oturması, müzakere yapması asla söz konusu olamaz" şeklinde cevap verilmiştir. Bu durumda, İmralı ile "hükümetin yapmadığı, devletin yaptığı" şeyin adı nedir? Hükümet aynı zamanda devlet değil midir? (Hatırlayalım, Tunceli Valiliği kış gününde evlere buzdolabı gönderdiğinde, Hükümet devletin arkasında durmuştu.) Sayın Başbakan aynı zamanda yürütme organının (bakanlar kurulu) başındaki kişi değil midir? MİT Başbakana bağlı bir kurum değil midir?

"Abdullah Öcalan'ın affedilmesi veya yeniden yargılanması söz konusu mudur?" sorusu "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan Abdullah Öcalan'ın affedilmesi veya yeniden yargılanması kesinlikle söz konusu değildir ve olamaz. Böyle bir sürecin hukuki olarak gerçekleşmesi de mümkün değildir"[5] şeklinde cevaplandırılmıştır. Hükümet tarafından çıkarılmak istenen Terörle Mücadele Yasası'na A. Öcalan'a af dâhil edilmiş midir?[6]

AKP'nin söz konusu sitesinde açılım kapsamında bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan hususlardan bazıları ise şunlardır.

Yapılanlar

- Olağanüstü hal uygulamasına son verilmiştir.

- Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklikler yapılmıştır.

- Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için özel kurslar açılabilmesi imkânı sağlanmıştır.

- Türk vatandaşlarınca günlük yaşamda geleneksel olarak kullanılan farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması yasal hayatta güvenceye kavuşturulmuş olup, önceleri TRT 3'le başlayan kısmi yayınlar, TRT Şeş'in yayın hayatına başlaması ile arzulanan düzeye gelmiştir.

- Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılmış, Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partilerin kapatılmasına karar vermesi için beşte üç çoğunluk şartı getirilmiştir.

- Belediyeler ve il özel idareleri, Anayasamızda belirtilen "yerinden yönetim" ilkesi çerçevesinde yeniden ele alınmıştır.

Yapılması planlananlar (kısa vadede);

- Farklı dil ve lehçelerde kursların açılabilmesine imkân sağlayan bir yönetmelik değişikliği,

- Köy ve belde isimlerinin gereği halinde sakinlerin arzusu istikametinde değiştirilebilmesi,

- Yol aramalarının asgariye indirilmesi, trafikte şüpheli olmayanlarla ilgili çevirmelerin yapılmaması,

- Yayla yasaklarının kaldırılması,

- Belediye ve devlet tiyatrolarında bazı eserlerin Kürtçe olarak sahnelenebilmesi,

- Anadolu coğrafyasında yaşamış kimi edebiyatçıların Kürtçe yazılmış bazı eserlerinin devlet desteğiyle basılması gibi tasarruflar kısa vadede atılabilecek adımlardır.

Yapılması Planlananlar (orta vadede):

- Farklı dil ve lehçelerde propaganda yapılabilmesi için siyasi partiler kanununda değişiklik,

- İlçe ve illerin isimlerinin eskiden kullanılan isimlerle değiştirilebilmesi için kanun değişikliği,

Uzun vadede ise Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya kavuşturulması hedeflenmiştir.[7]

Sonuç olarak AKP'nin başlattığı açılım süreci; gelinen mevcut durum itibarıyla, "ayrı bayrak", "iki dilli yaşam" ve "demokratik özerklik" taleplerinin tartışıldığı bir ortam haline dönüşmüştür. Yapılan ve yapılması planlanan yasal düzenlemeler ne kadar "iyi niyetli"olursa olsun, PKK/BDP/DTK tarafından ayrışmanın dayanaklarını oluşturmuştur. Açılım sürecinde terör ve Kürt sorununun birbirinden ayrılarak farklı çözüm yollarının arayışına girileceği ifade edilirken, bölgenin sorunlarını "Kürt meselesi" altında tanımlamak hatası, etnik ayrışmaya yol açmış, İmralı ve Kandil ile yapılan dolaylı görüşmeler terörü bitirmek yerine müzakere etmek olarak algılanmıştır. Bu süreçte telafisi çok zor kayıplar verilmişse de devletin ciddiyetine yakışır yeni adımlar atılması halinde zararın neresinden dönülürse kâr olacaktır.[1] "2010 Yılı Bölücü Terör Örgütüyle Mücadele Olayları", Genkur. Bşk.lığı, 31 Aralık 2010, http://www.tsk.tr/ HABERLER_ ve_OLAYLAR/5_Bolucu_Teror_Orgutuyle_Mucadele/bolucu_teror_orgutuyle_mucadele_2010.htm

[2]Demokratik Açılım Kitabı, AKP, http://www.demokratikacilimkitabi.com/

[3]Türk Kara Kuvvetleri Tarihçesi, K.K.K.lığı, 31 Aralık 2010, http://www.kkk.tsk.tr/GenelKonular/Tarihce/

[4]Demokratik Açılım Kitabı, AKP, http://www.demokratikacilimkitabi.com/

[5]Demokratik Açılım Kitabı, AKP, http://www.demokratikacilimkitabi.com/

[6] "CHP'nin bunu fark etmesi üzerine bu madde iptal edilmiştir. Çünkü söz konusu madde, terör örgütü kurucularına bir kereliğine mahsus af ilan etmesi eklenmiştir. Üstelik bu yasanın çıkarılması için Başbakan Erdoğan da imza atmıştır." Sabah, 27 Nisan 2006.

[7]Demokratik Açılım Kitabı, AKP, http://www.demokratikacilimkitabi.com/

Kenan Ertürk

Eğitim Durumu;

 1. Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, 09.1988 - 08.2000,
 2. Lisans : KHO, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 1980-1984
 3. Lise:Mustafa Kemal Lisesi ANKARA, 1976-1980

 

İş Tecrübeleri;

 

1. 01.09.2010, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, DYÇA, Mrk. Bşk. Ankara,

07.2005-07.2008, Genel Kurmay Başkanlığı, Etüt Plan Proje Müdürü, Ankara,

2. 07.2001-07.2005, Güvenlik Subayı, 3 ncü Or. K.lığı Erzincan,

3. 07.1996-07.2001, Güvenlik Uzmanı, 2 nci Or. K.lığı, Malatya,

4. 07.1992-07.1996, Birlik Komutanlığı, Diyarbakır,

5. 07.1990-07.1992, Birlik Komutanlığı,Kıbrıs,

6. 07.1985-07.1990, Birlik Komutanlığı, İstanbul

 

Gerçekleştirdiği Projeler

1. Etnik Yapının Siyasi Hayata Etkileri master tezi, Türkiye'de ilk defa sosyolojik veriler sayısal hale getirilerek, ARTWIEW, IMAGENE programları kullanılarak, Uydu haritaları üzerinde birebir ölçekli gösterilmiştir. Bu araştırma uygulanarak 1999 Genel Seçimlerinde Malatya bölgesi %0.03 yanılmayla tahmin edilmiştir.

2. EXCEL programında,(Çayyolu, Yenimahalle, Ankara, Türkiye) nüfus ve sosyal veri girişleri ile karşılaştırmalı tablolar yapılarak, İTALYA ve İSPANYA'da Eğitim kurumlarında arz edilmiştir.

3. EXCEL programında, aylık gelir - gider tabloları (detaylı) yapılarak aylık ve yıllık karşılaştırmalı bilanço (basit) yapılmıştır.

Yabancı Dil: İngilizce, Konuşma:6, Yazma:8

Sertifika Bilgileri;

 1. Stratejik İstihbarat Analizi,  Genel Kurmay Başkanlığı - 05.11.2004,
 2. Güvenlik - (Özel Güvenlik Sertifikası)K.K.K. - 13.04.1998 
  Kalite - Denetim - (Toplam Kalite Eğitimi Sertifikası), MSB - 21.12.2006, RİSK YÖNETİMİ,
 3. Temel Kurs, Kara Kuvvetleri Komutanlığı - 26.07.1985, Birlik ve sınıf eğitimi temel bilgileri, Personel sevk ve idare konuları (10 ay ),
 4. Oryantasyon, Kara Kuvvetleri Komutanlığı - 09.08.1985, Sınıf oryantasyonu ile ilgili temel bilgiler,
 5. Sürekli Gelişim Faaaliyeti Eğitici Eğt., M.S.B. - 16.05.2006, Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Zaman Yönetimi, İnsan Kaynakları, Personel yönetimi,
 6. Güvenlik Kursu; Genel Kurmay Başkanlığı - 13.11.199, 3 Ay süreli Güvenlik Kursu,
 7. Bilgi Destek, Genel Kurmay Başkanlığı - 24.01.1997 , 3 Ay Süreli Beden Dili, Propaganda,
 8. Stratejik İstihbarat Kursu, Genel Kurmay Başkanlığı - 29.11.2002,
 9. Birlik İdaresi Kursu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı - 20.04.1990,
 10. Bilgisayar Kursu, Genel Kurmay Başkanlığı - 18.12.1998,
 11. Analiz Kursu, Genel Kurmay Başkanlığı - 05.11.2004,
 12. AR-GE Yönetimi, MSB - 22.06.2006,
 13. Geliştirme Danışmanı Sertifikasyonu (SAP - Geliştirme Danışmanı Sertifikasyonu)MSB - 21.12.2006

      21Yüzyıl Türkiye Enstitüsü WEB (www.21yyte.org) yazıları

1.      Açılım sürecine” yurt dışından oyuncu transferi, 08.08.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

2.      "Özerklik" ilanı ve İmralı görüşmelerinin bazı detayları, 25.07.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

3.      Terörle Dans, 05.05.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

4.      Başbakan’ın Irak “Açılımı”, 29.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

5.      PKK’nın talimatı ile “Sivil İtaatsizlik”, 25.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

6.      Devlete Şantajın Yeni Adı: “İleri Demokrasi”, 11.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

7.      Sorunun Adını Doğru Koyamamak, 01.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

8.      Öcalan'ın Mısır "açılımı", 18.02.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

9.      Demokratik Özerklik mi? Yeniden Sevr mi ?, 27.01.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

10.  Terör ve Sorumlu "Sorunlu" Medya İlişkisi, 13.01.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

11.  Kürtçe Savunma Talebi mi? Ayrışmanın Argümanı mı?,10.12.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

12.  Ankara’nın Irak’taki Hükümet Krizindeki Politikası: “Üç Yanlış, Bir Doğruyu Götürür mü ?”, 02.12.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

13.  AB’nin “Kürt Konferansı” Merakı,  20.11.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

14.  Analar Ağlamasın, Vatan Sağ Olsun, 12.11.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

15.  KCK Operasyonları Sürerken PKK ile Müzakere, 03.11.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

16.  Açılımda Trafik Hızlanırken Sorular ve Uyarılar, 01.10.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

17.  AB'nin ROJ TV ve PKK'ya Yönelik "Yeni" Yaklaşımı, 06.09.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz                                                                                                                        

Yazıları:

1.  21 Yüzyıl Dergisi

a.       ABD’nin Irak’tan Çekilmesi ve Bölgenin Yeni Güç Muvazenesi, Ekim 2010

b.      PKK Terör Örgütünün Bitirilmesi Bakımından Bölge Olanaklarının Değerlendirilmesi, Kasım 2010

c.       Kırsalda Terör, Kentte Demokratik Hak, Aralık 2010

d.      Annem de Türk’tü…, Ocak 2011

e.       Terörle Mücadeleyi Kısıtlayan Yasalar, Mart 2011

f.       Geleceğin Sureti: Talabani ve Barzani’den Sonra Hayat (var mı?), Nisan 2011

2.      Diğer Dergi/Kitap Yazıları:

a.         Bölücü Kürt Siyasi Hareketinin Özerklik İlanı ve Azan PKK Terörü Karşısında Çare; Yeni Anayasa mı, Yoksa Başka Önlemler mi?  (Kenan ERTÜRK, Şahin MENGÜ, Celalettin YAVUZ, Şahin YENİŞEHİRLİOĞLU), Ekoenerji, Ağustos 2011

b.         Tarihsel Süreçte Musul Sorunu (Kuzey Irak) ve Geleceğe Yönelik Öngörüler, Dr. Nevin YAZICI-Kenan ERTÜRK, Türk Yurdu, Ekim 2011,

c.         ABD Sonrası Irak, (Kenan ERTÜRK, Nüzhet KANDEMİR, Prof. Dr. Hasan KÖNİ, Prof. Dr.Özcan YENİÇERİ, Prof. Dr.Tayyar ARI,Prof. Dr.Talip ÖZDEŞ, Prof. Dr.Sadi ÇAYCI, Prof. Dr.Kürşat TURAN, Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Doç.Dr. Serhat ERKMEN, Hicran KAZANCI, Dr.Sinan OĞAN, Bahadır Selim DİLEK, Riyaz SARIKAHYA, Yankı, Kasım 2010

Raporlar:

Türkiye Cumhuriyeti'nin Bölünmesinin Aracı Olarak “Demokratik Özerklik”, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, İkbal VURUCU - Kenan ERTÜRK, Temmuz 2011

TV ve Radyo Programları:

1. 26.09. 2011, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “ son terör olaylarının değerlendirilmesi”,

2. 01.08.2011,  Kanal T, “Suriye’deki Gelişmeler”,

3. 01.08.2011, Beyaz TV, “Terör”,

4. 04.07.201, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “  terör olaylarının değerlendirilmesi”

5. 04.07.2011, ART, “21 Yüzyıl Dünya” Programı,

6. 18.05.2011, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “  terör olaylarının değerlendirilmesi”,

7. 25.03.2011, CNNTÜRK, “Sivil İtaatsizlik Eylemleri”,

8. 05.03.2011, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “  terör olaylarının değerlendirilmesi”,   

9. 30.12.2010, Beyaz TV, “Demokratik Özerklik, - Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün Diyarbakır Ziyareti, - MGK Kararları”,  

10. 24.12.2010, TV-8 “Haber Aktif”,  

11. 23.12.2010, CNNTÜRK, “Haber Programı”, 

12. 16.12.2010, CNNTÜRK, “Haber Programı”, 

13. 07.12.2010, ART, “21 Yüzyılda Dünya Programı”,

14. 10 Kasım 2010, Başkent TV, “Atatürk'ün Liderlik Anlayışı ve Dış Politikası”,  

15. 29 Ekim 2010, Başkent TV, “Cumhuriyet ve Değerleri”,

 Toplantılar;

1. 29 Eylül 2010 tarihinde, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsünde, “ABD Çekilirken Irak ve Bölge” konulu bir beyin fırtınası

2.  21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsünde, Şubat 2011, “Analiz Teknikleri”,

Konferanslar; 

1. 10 Kasım 2010, Milli Düşünce Merkezi'nde "PKK Operasyonları Sürerken KCK ile Müzakere'

2. 28 Ekim 2010, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, “Beden  Dili ve İletişim Teknikleri”

3. Mart  2011, Türk Ocakları/Konya, “ Terör”  

4. Ocak 2011,  “Beden Dili ve İletişim Teknikleri”  Ankara, 

5. Şubat 2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri ”  Kayseri,

6. Mart  2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri,”  Konya,

7. Nisan 2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri,”  Eskişehir,

8. Şubat 2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri,” İstanbul,