KORONA SALGINI ÖNCESİNDE VE SONRASINDA PEKİN DİYOR Kİ


KORONA SALGINI ÖNCESİNDE VE SONRASINDA PEKİN DİYOR Kİ

22 Haziran 2020

Küreselleşmenin geçtiği aşamaları anlamak için önce Soğuk Savaş sonrası ABD’nin politikalarına ve bunun dünyaya olan etkileri incelenecektir. İkinci bölümde ABD’nin 1991- 2001 arası söylemlerine karşı Çin’in yaklaşımı konu edilecektir. 11 Eylül ile birlikte ABD’nin politikalarının yeni bir aşamaya geçmesi, yazının üçüncü bölümünü oluşturmaktadır. Dördüncü bölümde ABD’nin Irak savaşı, renkli devrimlere desteği ve bunların küresel etkileri tartışılacaktır. Yazının beşinci bölümünde 2008 küresel mali krizi ve etkileri üzerinde durulacaktır. İncelemenin altıncı bölümünde bu kriz sırasında Çin’in iç dinamikleri incelenecektir. Yedinci bölümde Çin’in o zaman yeni başa gelen lideri Şi Cinping’in söylemleri, Kuşak-Yol İnisiyatifi, Doğu Türkistan ve anayasa değişikliği konu edilecektir. Sekizinci bölümde ABD ve Çin Halk Cumhuriyetinin karşılıklı olarak politikalarının gittikçe değişmesinden ve iki ülke söylemlerinin birbirini hedeflemeye başlamasından bahsedilecektir. Bütün bunlar ele alındıktan sonra dokuzuncu bölümde Çin aydınları arasındaki küreselleşmeye yönelik bakışlar tartışılacaktır. Onuncu ve son bölümde salgın sırasında Çin’de küreselleşme tartışmalarının hangi bağlama geldiği incelendikten sonra sonuçta genel değerlendirmeler yapılacaktır.

RAPORU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

2. Mahmut, Balkan isyanları, Rus baskısı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yla uğraşırken yeniçeriler, her fırsatta ayaklanmaktaydı. 15-18 Kasım 1808’de Babıali’yi basan yeniçerilerle mücadele eden Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa mahzendeki barutları ateşleyerek içeri giren 600 yeniçeriyle beraber kendini h...