< < Terör ve Sorumlu "Sorunlu" Medya İlişkisi


Terör ve Sorumlu "Sorunlu" Medya İlişkisi

Yazan  13 Ocak 2011
Medya, terör örgütünün oksijenidir. Bu nedenle terör örgütü eyleminin medyada yer alması için çaba gösterir.

Terör Medya İlişkisi

Terörle Mücadele Kanunu'nda terör; "baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti'nin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir"[1] şeklinde tanımlanmıştır. Terör örgütleri "baskı", "korkutma", "yıldırma" ve "sindirmeyi" uyguladıkları terör eylemleri ve sonrasında medya sayesinde yaptıkları propaganda ile yaparlar.

Ülkemiz, Temmuz 1984'de Şemdinli-Eruh baskınları ile PKK terör örgütünü tanıdı.O zamana kadar terör örgütleri ile ilgilenenler (görevi gereği içinde olanlar, mağdurlar, meraklılar vb.) zaten terör örgütünü biliyorlardı. PKK terör örgütünün amacı da bilmeyenlerin öğrenmesini sağlamaktı. İngiltere eski başbakanlarından Margaret Thatcher'in ifadesiyle, "Medya, terör örgütünün oksijenidir".[2] Medyanın bu etkisi nedeniyle terör örgütleri yaptıkları eylemlerin medyada mümkün olduğu kadar yer alması için, ya da mümkünse doğrudan kendisine bağlı medyanın (ROJ TV gibi) yaratılması için çalışmışlardır. PKK bu yöntemlerin hepsini kullanmaktadır. Buna karşılık medya, terör örgütünün oksijen kaynağı olduğunu kabul etmek istememiştir, bilmezlikten gelmiş ya da reyting kaygıları nedeniyle işine gelmemiştir.

TRT'nin tek kanal olduğu dönemle karşılaştırıldığında günümüzde kanal sayısı, yayın kalitesi ve teknolojisi gibi konularda büyük bir gelişme yaşanırken, bu yayınların kontrolü de aynı oranda zorlaşmıştır. Yayın kalitesi hedef izleyici kitlesinin eğitim seviyesi ile yakından ilgilidir. Haberin, bilginin hazırlanış ve sunuş biçimi ise medyanın niyeti, çalışanın eğitimi, becerisi ile ilgilidir. Her ne kadar bu konu ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmış ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından kontrolü yapılıyorsa da özellikle canlı yayınlanan haber programlarında çoğu zaman iş işten geçmiş olmaktadır. Terörle Mücadele Kanunun 8nci maddesinde[3] tanımlandığı üzere terör örgütünün propagandasını yapmak suçtur. Ağır cezai müeyyideleri vardır. Ancak çok uzun süre devam eden davalar, "basın ve düşünce özgürlüğü" kapsamında AB dayatmaları ile oluşan ortamda "yapanın yanına kar kaldığı" bir durum ortaya çıkmaktadır.

ABD ve Avrupa'da Medya

İngiltere, yıllarca terörist eylemlere sahne olmuş ve bu saldırılara karşı mücadele vermiş bir Avrupa ülkesidir. Dış dünyaya karşı kendisini demokrasinin beşiği olarak yansıtmayı sürdüren bu ülkedeki terörist eylemlerden birçok dünya vatandaşının haberi dahi olmamıştır.[4]

ABD Vietnam savaşında kontrolsüz medyanın yayınları sonucu kamuoyu desteğini ve sonrasında 20 yıl (1955-1975) süren savaşı kaybetmiştir.

5 bin kişinin öldüğü 11 Eylül saldırıları sonrasında bir kişinin dahi ceset görüntüsü medyada yer almamıştır. Benzer sorumlu medya örneklerini İngiltere'deki metro saldırılarında, İspanya ve Japonya'daki terör saldırılarında da görmek mümkündür. Aynı şekilde İngiltere Falkland savaşında, ABD Irak savaşında devlet sansürünü (haber havuzunda toplanan bilgiler Pentagon tarafından servis ediliyordu) uygulamışlardır. Ne var ki dünya basını Türkiye'deki terör olayları hakkındaki görüntü ve yorumlarını Türk medyası üzerinden vermiştir. Çünkü bizim medyamızda olması gerekenden çok fazla görüntü ve yorum bulmakta hiç zorluk çekmemişlerdir.

Teröre farkında olmadan hizmet

Günümüzde PKK terör örgütünün özellikle şehirlerde düzenlediği eylemler, (sokak çatışmaları, gösteri yürüyüşleri, mitingler vb.) medyada olması gerekenden fazla süre ve detayda yer almaktadır. Sokak çatışmalarında güvenlik güçlerine taş atan çocuk görüntüleri kamuoyunda ahlaki, vicdani ve duygusal ikilemlere (güçlü-zayıf, çocuk-yetişkin, mağrur-mağdur, orantısız güç kullanılması gibi) yol açmaktadır. Zaten terör örgütünün bu tarz eylemlerde özellikle çocukları kullanmasının amacı da budur.

Terörist eylemler, terör örgütü mensupları için basın üzerinden bir haberleşme ve yeni eylemlere teşvik aracıdır. Her yeni eylem basında bulduğu yer kadar, örgüt mensuplarını yeni eylemlere cesaretlendirir. Bundan dolayı basın, stratejik bir öneme sahiptir.

Ülkemizde büyük medya şirketlerinin sahipleri aynı zamanda büyük diğer iş kolları ile de ilgilenmektedirler. Bu durum onların menfaatleri kapsamında iktidarlarla iyi geçinmelerini zorunlu hale getirmektedir. Bunun sonucunda "tarafsızlık" ilkesi zarar görmektedir.

Sonuç olarak terörle mücadelede bir sonuç almak, medyanın sorumlu davranması, yayın kuruluşun menfaatleri değil de ülke menfaatlerinin göz önüne alınması, mevcut yasal düzenlemelerin uygulanması, ihtiyaca göre geliştirilmesiyle mümkündür.[1]Terörle Mücadele Kanunu Madde:1, Kanun Numarası: 3713,Kabul Tarihi: 12/4/1991, değişiklik Kanun No. 5532, Kabul Tarihi : 29/6/2006 (Terörün tanımı),

[2]"Terörle Mücadeleyi Zihinlerde Kazanmak",Fikret Bila, Milliyet,13.01.2011.

[3]Madde 8 - (Değişik: 27/10/1995 - 4126/1 md.): "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz. Yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz milyon liradan üç yüz milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu suçun mükerreren işlenmesi halinde, verilecek cezalar paraya çevrilemez.

Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış miktarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak bu para cezaları yüz milyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur.

Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci fıkrada yazılı mevkuteler dışında basılı eser ve sair kitle iletişim araçları ile işlenmesi halinde, sorumluları ve ayrıca kitle iletişim araçları sahipleri hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis, yüz milyon liradan üç yüz milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Ayrıca bu fiilin radyo ve televizyonlar vasıtasıyla işlenmesi halinde mahkemece ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun bir günden on beş güne kadar yayından men`ine karar verilir.

Birinci fıkrada yazılı fiillerin ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı kitle iletişim araçları ile işlenmesi halinde belirlenen ceza üçte birden yarıya kadar artırılır."

[4] Şenol Kantarcı, "Terör-Medya-Devlet", 2023 dergisi, Aralık 2003, s.41.

Kenan Ertürk

Eğitim Durumu;

 1. Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, 09.1988 - 08.2000,
 2. Lisans : KHO, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 1980-1984
 3. Lise:Mustafa Kemal Lisesi ANKARA, 1976-1980

 

İş Tecrübeleri;

 

1. 01.09.2010, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, DYÇA, Mrk. Bşk. Ankara,

07.2005-07.2008, Genel Kurmay Başkanlığı, Etüt Plan Proje Müdürü, Ankara,

2. 07.2001-07.2005, Güvenlik Subayı, 3 ncü Or. K.lığı Erzincan,

3. 07.1996-07.2001, Güvenlik Uzmanı, 2 nci Or. K.lığı, Malatya,

4. 07.1992-07.1996, Birlik Komutanlığı, Diyarbakır,

5. 07.1990-07.1992, Birlik Komutanlığı,Kıbrıs,

6. 07.1985-07.1990, Birlik Komutanlığı, İstanbul

 

Gerçekleştirdiği Projeler

1. Etnik Yapının Siyasi Hayata Etkileri master tezi, Türkiye'de ilk defa sosyolojik veriler sayısal hale getirilerek, ARTWIEW, IMAGENE programları kullanılarak, Uydu haritaları üzerinde birebir ölçekli gösterilmiştir. Bu araştırma uygulanarak 1999 Genel Seçimlerinde Malatya bölgesi %0.03 yanılmayla tahmin edilmiştir.

2. EXCEL programında,(Çayyolu, Yenimahalle, Ankara, Türkiye) nüfus ve sosyal veri girişleri ile karşılaştırmalı tablolar yapılarak, İTALYA ve İSPANYA'da Eğitim kurumlarında arz edilmiştir.

3. EXCEL programında, aylık gelir - gider tabloları (detaylı) yapılarak aylık ve yıllık karşılaştırmalı bilanço (basit) yapılmıştır.

Yabancı Dil: İngilizce, Konuşma:6, Yazma:8

Sertifika Bilgileri;

 1. Stratejik İstihbarat Analizi,  Genel Kurmay Başkanlığı - 05.11.2004,
 2. Güvenlik - (Özel Güvenlik Sertifikası)K.K.K. - 13.04.1998 
  Kalite - Denetim - (Toplam Kalite Eğitimi Sertifikası), MSB - 21.12.2006, RİSK YÖNETİMİ,
 3. Temel Kurs, Kara Kuvvetleri Komutanlığı - 26.07.1985, Birlik ve sınıf eğitimi temel bilgileri, Personel sevk ve idare konuları (10 ay ),
 4. Oryantasyon, Kara Kuvvetleri Komutanlığı - 09.08.1985, Sınıf oryantasyonu ile ilgili temel bilgiler,
 5. Sürekli Gelişim Faaaliyeti Eğitici Eğt., M.S.B. - 16.05.2006, Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Zaman Yönetimi, İnsan Kaynakları, Personel yönetimi,
 6. Güvenlik Kursu; Genel Kurmay Başkanlığı - 13.11.199, 3 Ay süreli Güvenlik Kursu,
 7. Bilgi Destek, Genel Kurmay Başkanlığı - 24.01.1997 , 3 Ay Süreli Beden Dili, Propaganda,
 8. Stratejik İstihbarat Kursu, Genel Kurmay Başkanlığı - 29.11.2002,
 9. Birlik İdaresi Kursu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı - 20.04.1990,
 10. Bilgisayar Kursu, Genel Kurmay Başkanlığı - 18.12.1998,
 11. Analiz Kursu, Genel Kurmay Başkanlığı - 05.11.2004,
 12. AR-GE Yönetimi, MSB - 22.06.2006,
 13. Geliştirme Danışmanı Sertifikasyonu (SAP - Geliştirme Danışmanı Sertifikasyonu)MSB - 21.12.2006

      21Yüzyıl Türkiye Enstitüsü WEB (www.21yyte.org) yazıları

1.      Açılım sürecine” yurt dışından oyuncu transferi, 08.08.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

2.      "Özerklik" ilanı ve İmralı görüşmelerinin bazı detayları, 25.07.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

3.      Terörle Dans, 05.05.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

4.      Başbakan’ın Irak “Açılımı”, 29.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

5.      PKK’nın talimatı ile “Sivil İtaatsizlik”, 25.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

6.      Devlete Şantajın Yeni Adı: “İleri Demokrasi”, 11.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

7.      Sorunun Adını Doğru Koyamamak, 01.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

8.      Öcalan'ın Mısır "açılımı", 18.02.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

9.      Demokratik Özerklik mi? Yeniden Sevr mi ?, 27.01.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

10.  Terör ve Sorumlu "Sorunlu" Medya İlişkisi, 13.01.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

11.  Kürtçe Savunma Talebi mi? Ayrışmanın Argümanı mı?,10.12.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

12.  Ankara’nın Irak’taki Hükümet Krizindeki Politikası: “Üç Yanlış, Bir Doğruyu Götürür mü ?”, 02.12.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

13.  AB’nin “Kürt Konferansı” Merakı,  20.11.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

14.  Analar Ağlamasın, Vatan Sağ Olsun, 12.11.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

15.  KCK Operasyonları Sürerken PKK ile Müzakere, 03.11.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

16.  Açılımda Trafik Hızlanırken Sorular ve Uyarılar, 01.10.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

17.  AB'nin ROJ TV ve PKK'ya Yönelik "Yeni" Yaklaşımı, 06.09.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz                                                                                                                        

Yazıları:

1.  21 Yüzyıl Dergisi

a.       ABD’nin Irak’tan Çekilmesi ve Bölgenin Yeni Güç Muvazenesi, Ekim 2010

b.      PKK Terör Örgütünün Bitirilmesi Bakımından Bölge Olanaklarının Değerlendirilmesi, Kasım 2010

c.       Kırsalda Terör, Kentte Demokratik Hak, Aralık 2010

d.      Annem de Türk’tü…, Ocak 2011

e.       Terörle Mücadeleyi Kısıtlayan Yasalar, Mart 2011

f.       Geleceğin Sureti: Talabani ve Barzani’den Sonra Hayat (var mı?), Nisan 2011

2.      Diğer Dergi/Kitap Yazıları:

a.         Bölücü Kürt Siyasi Hareketinin Özerklik İlanı ve Azan PKK Terörü Karşısında Çare; Yeni Anayasa mı, Yoksa Başka Önlemler mi?  (Kenan ERTÜRK, Şahin MENGÜ, Celalettin YAVUZ, Şahin YENİŞEHİRLİOĞLU), Ekoenerji, Ağustos 2011

b.         Tarihsel Süreçte Musul Sorunu (Kuzey Irak) ve Geleceğe Yönelik Öngörüler, Dr. Nevin YAZICI-Kenan ERTÜRK, Türk Yurdu, Ekim 2011,

c.         ABD Sonrası Irak, (Kenan ERTÜRK, Nüzhet KANDEMİR, Prof. Dr. Hasan KÖNİ, Prof. Dr.Özcan YENİÇERİ, Prof. Dr.Tayyar ARI,Prof. Dr.Talip ÖZDEŞ, Prof. Dr.Sadi ÇAYCI, Prof. Dr.Kürşat TURAN, Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Doç.Dr. Serhat ERKMEN, Hicran KAZANCI, Dr.Sinan OĞAN, Bahadır Selim DİLEK, Riyaz SARIKAHYA, Yankı, Kasım 2010

Raporlar:

Türkiye Cumhuriyeti'nin Bölünmesinin Aracı Olarak “Demokratik Özerklik”, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, İkbal VURUCU - Kenan ERTÜRK, Temmuz 2011

TV ve Radyo Programları:

1. 26.09. 2011, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “ son terör olaylarının değerlendirilmesi”,

2. 01.08.2011,  Kanal T, “Suriye’deki Gelişmeler”,

3. 01.08.2011, Beyaz TV, “Terör”,

4. 04.07.201, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “  terör olaylarının değerlendirilmesi”

5. 04.07.2011, ART, “21 Yüzyıl Dünya” Programı,

6. 18.05.2011, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “  terör olaylarının değerlendirilmesi”,

7. 25.03.2011, CNNTÜRK, “Sivil İtaatsizlik Eylemleri”,

8. 05.03.2011, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “  terör olaylarının değerlendirilmesi”,   

9. 30.12.2010, Beyaz TV, “Demokratik Özerklik, - Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün Diyarbakır Ziyareti, - MGK Kararları”,  

10. 24.12.2010, TV-8 “Haber Aktif”,  

11. 23.12.2010, CNNTÜRK, “Haber Programı”, 

12. 16.12.2010, CNNTÜRK, “Haber Programı”, 

13. 07.12.2010, ART, “21 Yüzyılda Dünya Programı”,

14. 10 Kasım 2010, Başkent TV, “Atatürk'ün Liderlik Anlayışı ve Dış Politikası”,  

15. 29 Ekim 2010, Başkent TV, “Cumhuriyet ve Değerleri”,

 Toplantılar;

1. 29 Eylül 2010 tarihinde, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsünde, “ABD Çekilirken Irak ve Bölge” konulu bir beyin fırtınası

2.  21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsünde, Şubat 2011, “Analiz Teknikleri”,

Konferanslar; 

1. 10 Kasım 2010, Milli Düşünce Merkezi'nde "PKK Operasyonları Sürerken KCK ile Müzakere'

2. 28 Ekim 2010, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, “Beden  Dili ve İletişim Teknikleri”

3. Mart  2011, Türk Ocakları/Konya, “ Terör”  

4. Ocak 2011,  “Beden Dili ve İletişim Teknikleri”  Ankara, 

5. Şubat 2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri ”  Kayseri,

6. Mart  2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri,”  Konya,

7. Nisan 2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri,”  Eskişehir,

8. Şubat 2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri,” İstanbul,

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR