Sorunun Adını Doğru Koyamamak

Yazan  01 Mart 2011
“Kürt açılımı”,“İki dilli yaşam”, “demokratik özerklik” mi? ya da İŞSİZLİK mi?

2009 yılında kamuoyu ile paylaşılan , "demokratik açılım" sürecini, AKP'nin resmi internet sitesindeki www.demokratikacilimkitabı.com.tr linkinden öğrenebiliyoruz. 30 soruya yanıt verilerek sürece açıklama getiren bu konu ile ilgili değerlendirmemizi "AKP'nin Açılım Politikası: Zararın Neresinden Dönülürse Kârdır"[1] başlıklı yazımızda yapmıştık. Önceleri "Kürt açılımı" olarak adlandırılan bu sürecin adı daha sonra hemen değiştirilse de, bu sürece PKK/BDP'nin fazlasıyla sahip çıkmasıyla, hükümet tarafından açılıma koyulan ilk ismin ne kadar isabetli olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyunun bazı kesimlerinde büyük bir heyecan ve beklenti yaratan bu açılımın "seçim sürecine" takıldığı görünmektedir. PKK/BDP "demokratik açılımın" siyasi ivmesiyle ortaya çıkan alanın, bir an önce kendi talepleri ile doldurulmasını, AKP ise açılım sürecinden geri adım atmadan, en az siyasi zararla seçime kadar gidebilmeyi düşünmektedir. Bu nedenle süreç, iki kesimden birinin mutlak zararı (sıfır toplam) ile sonuçlanabilir ya da "açılım ittifakı" halinde her ikisinin de karlı olabileceği siyasi bir ortam yaratabilir.

İmralı'nın her türlü "tecrit" ortamına rağmen PKK/BDP/DTK'yı nasıl yönlendirdiği ortadır. Baydemir'e, Sivan Perver'e, Metiner'e duyulan hiddet, bazı Kürt iş adamlarına yapılan tehditler, şantajlar ve KCK'nın yaptığı sorgulamalar "açılımın" kontrolünün kimde olduğunu ortaya koymaktadır. KCK bölgede siyasi ortamın yönlendiricisi durumundadır. Bir yandan BDP'ye dikte ettirdiği siyasi söylemlerle hükümeti sıkıştırmayı ve seçimlere kadar taleplerinden en azından bir kısmını elde etmeyi, diğer yandan da kandırılmış sempatizanlarla, çeşitli bahanelerle kentlerde "sivil itaatsizlik" tarzı eylemler ile kaos ortamı yaratmayı ve ayrıca silahlı gücünü tehdit ve baskı unsuru olarak kullanmayı düşünmektedir.

Öcalan, 16 Şubat'ta avukatları ile gerçekleştirdiği görüşmede "önümüzdeki günlerde, halkımıza somut demokratik çözümün belirdiği ya da belirmediği yönünde açıklamada bulunacağım. Eğer umduğumuz yönde bir gelişme olursa demokratik çözüm umudu hala var diyeceğim ve devam edeceğiz. Yoksa aradan çekileceğim"[2] açıklamasını yapmıştır. Bu kapsamda Öcalan'ın 1 Mart'ta avukatları yapacağı görüşme hükümet ve yakın çevreler tarafından merakla beklenmektedir. KCK ise "13 Ağustos'tan bu yana devam eden eylemsizlik sürecinin AKP hükümetinin izlediği inkar-imha politikaları nedeniyle geçerliliğini yitirdiğini…..eylemsizlik sürecinin bitmesinden AKP hükümetinin sorumlu olduğu tartışmasızdır"[3] açıklamasını yapmıştır. BDP aracılığı ile İmralı ve Kandil'le yapılan görüşmeler sonucunda terör örgütünün eylemsizliği 12 Haziran'a kadar uzatması "açılım sürecinde" kamuoyuna bir başarı olarak lanse edilmiştir. Oysa Terör örgütü, stratejisi gereği kış dönemine girerken üslerine çekilmekte, bahar dönemine girerken tekrar kırsal alana çıkarak eylemlerini yoğunlaştırmaktadır.

Özellikle "açılım" sürecinde İmralı'nın ve PKK terör örgütünün öne çıkarılmasıyla, İmralı'ya inisiyatif verilmiş ve terör örgütüne (KCK davaları sürecinde de görüldüğü gibi) meşruluk kazandırılmaya çalışılmıştır. Geçtiğimiz dönemde BDP'nin gündeme getirdiği "demokratik özerklik" ve "iki dilli yaşam" gibi istekler terör örgütünün talepleridir. Bölge halkının talepleri ile PKK, BDP ve/veya DTK'nın taleplerinin aynı olmadığı yapılan anketlerle ortaya çıkmıştır (halkın %90'nından fazlasının yukarıda sözü edilen böyle bir talebi yoktur).[4] Terör örgütü lehine propaganda yapan kişi ve örgütlerin artık halkta bir bıkkınlık yarattığı gözlenmektedir.[5] Bölge halkının gerçek sorunlarını TÜİK'in raporlarında görmek mümkündür.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2009 yılına ait verilerine göre, işgücüne katılım oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, Mardin (% 32,3), Şırnak (% 30,7) ve Siirt (% 30,4)'tir. İstihdam oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, Diyarbakır (% 26), Siirt (% 25,9) ve Şırnak (% 25,5) olarak tahmin edilmiştir.[6] İşsizliğin en yüksek ve istihdam oranının en düşük olduğu iller sıralamasında Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun diğer illeri de yer almaktadır. Bazı sivil toplum örgütlerinin araştırmalarına göre gerçek durum açıklanan rakamların %10 daha fazlasıdır. Terörün varlığı bölge de yeni istihdam alanlarının yaratılmasını neredeyse imkansız hale getirmektedir. Terör sürdükçe yeni iş imkanları oluşamayacak, var olan işsizlik katlanarak büyüyecektir. Terör beslenebileceği daha büyük bir ortam bulabilecektir.

Rapordan da anlaşılacağı üzere bölgenin gerçek sorunu işsizliktir. İşi olmayan bölge halkının "iki dilli yaşam" ve "demokratik özerklik" gibi bir talebinin varlığından söz etmek bölgenin milletvekillerinin ve yerel yöneticilerinin tabanın isteklerini gözeterek değil de PKK terör örgütünün siyasi amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla yapılmaktadır.

Bu sürece (açılım) her şekilde katkı sağlayacak olan Kürtlerdir. "Kürt" sorunundan bahsetmek terörü bunun içinde değerlendirmek. Soruna yanlış teşhis koyarak, tedavisinin yanlış yapılmasına, gecikmesine ve neredeyse imkansız hale gelmesine yol açmaktadır. Kürtler kendileri adına yapılan "siyasetin" aslında terör örgütü adına yapıldığının farkına vardıklarında, sorunlarının çözümlerinde de önemli bir adım atacaklardır.[1] Kenan Ertürk, "AKP'nin Açılım Politikası: "Zararın Neresinden Dönülürse Kârdır", 03Ocak 2011, http://www.21yyte.org/tr/yazi6050-AKPnin_Acilim_Politikasi_Zararin_Neresinden_Donulurse_ %C3%A2rdir.

[2] "PKK ateşkesi yine sona erdirdi", Vatan Gazetesi, 28 Şubat 2011, http://haber.gazetevatan.com/pkk-ateskesi-yine-sona-erdirdi/362266/1/Gundem

[3] "Demirtaş: AKP ateşkesi bozmak için elinden geleni yaptı", Fırat Haber Ajansı, 28 Şubat 2011 http://www.firatnews.com/index.php?rupel=nuce&nuceID=41176

[4] Salih Akyürek, " Kürtler ve Zazalar Ne Düşünüyor?, Ortak Değer ve Sembollere Bakış", BİLGESAM, Rapor No:26, s.41, Ocak 2011

[5] Ümit Özdağ, İkbal Vurucu, Ali Aydın Akbaş, "Doğu Raporu", sf.82, Kripto, Şubat 2011

[6] İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri, (2009 dönemi), Türkiye İstatistik Kurumu, 01 Mart 2011, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=25&ust_id=8&tk_id=6275

Kenan Ertürk

Eğitim Durumu;

 1. Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, 09.1988 - 08.2000,
 2. Lisans : KHO, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 1980-1984
 3. Lise:Mustafa Kemal Lisesi ANKARA, 1976-1980

 

İş Tecrübeleri;

 

1. 01.09.2010, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, DYÇA, Mrk. Bşk. Ankara,

07.2005-07.2008, Genel Kurmay Başkanlığı, Etüt Plan Proje Müdürü, Ankara,

2. 07.2001-07.2005, Güvenlik Subayı, 3 ncü Or. K.lığı Erzincan,

3. 07.1996-07.2001, Güvenlik Uzmanı, 2 nci Or. K.lığı, Malatya,

4. 07.1992-07.1996, Birlik Komutanlığı, Diyarbakır,

5. 07.1990-07.1992, Birlik Komutanlığı,Kıbrıs,

6. 07.1985-07.1990, Birlik Komutanlığı, İstanbul

 

Gerçekleştirdiği Projeler

1. Etnik Yapının Siyasi Hayata Etkileri master tezi, Türkiye'de ilk defa sosyolojik veriler sayısal hale getirilerek, ARTWIEW, IMAGENE programları kullanılarak, Uydu haritaları üzerinde birebir ölçekli gösterilmiştir. Bu araştırma uygulanarak 1999 Genel Seçimlerinde Malatya bölgesi %0.03 yanılmayla tahmin edilmiştir.

2. EXCEL programında,(Çayyolu, Yenimahalle, Ankara, Türkiye) nüfus ve sosyal veri girişleri ile karşılaştırmalı tablolar yapılarak, İTALYA ve İSPANYA'da Eğitim kurumlarında arz edilmiştir.

3. EXCEL programında, aylık gelir - gider tabloları (detaylı) yapılarak aylık ve yıllık karşılaştırmalı bilanço (basit) yapılmıştır.

Yabancı Dil: İngilizce, Konuşma:6, Yazma:8

Sertifika Bilgileri;

 1. Stratejik İstihbarat Analizi,  Genel Kurmay Başkanlığı - 05.11.2004,
 2. Güvenlik - (Özel Güvenlik Sertifikası)K.K.K. - 13.04.1998 
  Kalite - Denetim - (Toplam Kalite Eğitimi Sertifikası), MSB - 21.12.2006, RİSK YÖNETİMİ,
 3. Temel Kurs, Kara Kuvvetleri Komutanlığı - 26.07.1985, Birlik ve sınıf eğitimi temel bilgileri, Personel sevk ve idare konuları (10 ay ),
 4. Oryantasyon, Kara Kuvvetleri Komutanlığı - 09.08.1985, Sınıf oryantasyonu ile ilgili temel bilgiler,
 5. Sürekli Gelişim Faaaliyeti Eğitici Eğt., M.S.B. - 16.05.2006, Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Zaman Yönetimi, İnsan Kaynakları, Personel yönetimi,
 6. Güvenlik Kursu; Genel Kurmay Başkanlığı - 13.11.199, 3 Ay süreli Güvenlik Kursu,
 7. Bilgi Destek, Genel Kurmay Başkanlığı - 24.01.1997 , 3 Ay Süreli Beden Dili, Propaganda,
 8. Stratejik İstihbarat Kursu, Genel Kurmay Başkanlığı - 29.11.2002,
 9. Birlik İdaresi Kursu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı - 20.04.1990,
 10. Bilgisayar Kursu, Genel Kurmay Başkanlığı - 18.12.1998,
 11. Analiz Kursu, Genel Kurmay Başkanlığı - 05.11.2004,
 12. AR-GE Yönetimi, MSB - 22.06.2006,
 13. Geliştirme Danışmanı Sertifikasyonu (SAP - Geliştirme Danışmanı Sertifikasyonu)MSB - 21.12.2006

      21Yüzyıl Türkiye Enstitüsü WEB (www.21yyte.org) yazıları

1.      Açılım sürecine” yurt dışından oyuncu transferi, 08.08.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

2.      "Özerklik" ilanı ve İmralı görüşmelerinin bazı detayları, 25.07.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

3.      Terörle Dans, 05.05.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

4.      Başbakan’ın Irak “Açılımı”, 29.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

5.      PKK’nın talimatı ile “Sivil İtaatsizlik”, 25.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

6.      Devlete Şantajın Yeni Adı: “İleri Demokrasi”, 11.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

7.      Sorunun Adını Doğru Koyamamak, 01.03.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

8.      Öcalan'ın Mısır "açılımı", 18.02.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

9.      Demokratik Özerklik mi? Yeniden Sevr mi ?, 27.01.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

10.  Terör ve Sorumlu "Sorunlu" Medya İlişkisi, 13.01.2011 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

11.  Kürtçe Savunma Talebi mi? Ayrışmanın Argümanı mı?,10.12.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

12.  Ankara’nın Irak’taki Hükümet Krizindeki Politikası: “Üç Yanlış, Bir Doğruyu Götürür mü ?”, 02.12.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

13.  AB’nin “Kürt Konferansı” Merakı,  20.11.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

14.  Analar Ağlamasın, Vatan Sağ Olsun, 12.11.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

15.  KCK Operasyonları Sürerken PKK ile Müzakere, 03.11.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

16.  Açılımda Trafik Hızlanırken Sorular ve Uyarılar, 01.10.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz

17.  AB'nin ROJ TV ve PKK'ya Yönelik "Yeni" Yaklaşımı, 06.09.2010 - Kenan ERTÜRK - Makale / Analiz                                                                                                                        

Yazıları:

1.  21 Yüzyıl Dergisi

a.       ABD’nin Irak’tan Çekilmesi ve Bölgenin Yeni Güç Muvazenesi, Ekim 2010

b.      PKK Terör Örgütünün Bitirilmesi Bakımından Bölge Olanaklarının Değerlendirilmesi, Kasım 2010

c.       Kırsalda Terör, Kentte Demokratik Hak, Aralık 2010

d.      Annem de Türk’tü…, Ocak 2011

e.       Terörle Mücadeleyi Kısıtlayan Yasalar, Mart 2011

f.       Geleceğin Sureti: Talabani ve Barzani’den Sonra Hayat (var mı?), Nisan 2011

2.      Diğer Dergi/Kitap Yazıları:

a.         Bölücü Kürt Siyasi Hareketinin Özerklik İlanı ve Azan PKK Terörü Karşısında Çare; Yeni Anayasa mı, Yoksa Başka Önlemler mi?  (Kenan ERTÜRK, Şahin MENGÜ, Celalettin YAVUZ, Şahin YENİŞEHİRLİOĞLU), Ekoenerji, Ağustos 2011

b.         Tarihsel Süreçte Musul Sorunu (Kuzey Irak) ve Geleceğe Yönelik Öngörüler, Dr. Nevin YAZICI-Kenan ERTÜRK, Türk Yurdu, Ekim 2011,

c.         ABD Sonrası Irak, (Kenan ERTÜRK, Nüzhet KANDEMİR, Prof. Dr. Hasan KÖNİ, Prof. Dr.Özcan YENİÇERİ, Prof. Dr.Tayyar ARI,Prof. Dr.Talip ÖZDEŞ, Prof. Dr.Sadi ÇAYCI, Prof. Dr.Kürşat TURAN, Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN, Doç.Dr. Serhat ERKMEN, Hicran KAZANCI, Dr.Sinan OĞAN, Bahadır Selim DİLEK, Riyaz SARIKAHYA, Yankı, Kasım 2010

Raporlar:

Türkiye Cumhuriyeti'nin Bölünmesinin Aracı Olarak “Demokratik Özerklik”, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, İkbal VURUCU - Kenan ERTÜRK, Temmuz 2011

TV ve Radyo Programları:

1. 26.09. 2011, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “ son terör olaylarının değerlendirilmesi”,

2. 01.08.2011,  Kanal T, “Suriye’deki Gelişmeler”,

3. 01.08.2011, Beyaz TV, “Terör”,

4. 04.07.201, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “  terör olaylarının değerlendirilmesi”

5. 04.07.2011, ART, “21 Yüzyıl Dünya” Programı,

6. 18.05.2011, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “  terör olaylarının değerlendirilmesi”,

7. 25.03.2011, CNNTÜRK, “Sivil İtaatsizlik Eylemleri”,

8. 05.03.2011, Türkiye'nin Sesi Radyosu, “  terör olaylarının değerlendirilmesi”,   

9. 30.12.2010, Beyaz TV, “Demokratik Özerklik, - Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün Diyarbakır Ziyareti, - MGK Kararları”,  

10. 24.12.2010, TV-8 “Haber Aktif”,  

11. 23.12.2010, CNNTÜRK, “Haber Programı”, 

12. 16.12.2010, CNNTÜRK, “Haber Programı”, 

13. 07.12.2010, ART, “21 Yüzyılda Dünya Programı”,

14. 10 Kasım 2010, Başkent TV, “Atatürk'ün Liderlik Anlayışı ve Dış Politikası”,  

15. 29 Ekim 2010, Başkent TV, “Cumhuriyet ve Değerleri”,

 Toplantılar;

1. 29 Eylül 2010 tarihinde, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsünde, “ABD Çekilirken Irak ve Bölge” konulu bir beyin fırtınası

2.  21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsünde, Şubat 2011, “Analiz Teknikleri”,

Konferanslar; 

1. 10 Kasım 2010, Milli Düşünce Merkezi'nde "PKK Operasyonları Sürerken KCK ile Müzakere'

2. 28 Ekim 2010, 21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, “Beden  Dili ve İletişim Teknikleri”

3. Mart  2011, Türk Ocakları/Konya, “ Terör”  

4. Ocak 2011,  “Beden Dili ve İletişim Teknikleri”  Ankara, 

5. Şubat 2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri ”  Kayseri,

6. Mart  2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri,”  Konya,

7. Nisan 2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri,”  Eskişehir,

8. Şubat 2011, “Beden Dili ve İletişim Teknikleri,” İstanbul,

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR