Sincar ve Karacak Dağları

Yazan  15 Aralık 2018

Sincar ve Karacak Dağları, Suriye Harekât Alanı ile Birlikte Mütalaa Edilmeli

Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon yapılacağı, Cumhurbaşkanı tarafından 12 Aralık 2018’de kamuoyuna açıklanmasını müteakip, gözler Suriye’nin kuzeyine dönmüşken, Irak’ın derinliğinde bulunan Sincar ve Karacak dağlarına sürpriz bir şekilde hava harekâtı düzenlenmesi,yapılacak harekâtın etki ve ilgi sahasının geniş bir yelpazeyi kapsayacağını akıllara getirmiştir.

Terör örgütünün bölgede ulaştığı tehdit gücü ve hali hazır 4 ülkenin (Türkiye-Irak-İran-Suriye) coğrafyasında faaliyet yürüttüğü değerlendirildiğinde, Fırat’ın doğusuna yapılacak bir harekât da; Irak sahasınında Suriye harekât alanı ile birlikte mütalaa edildiğini söylemek yerinde olacaktır.

Fırat’ın doğusuna PYD/PKK terör örgütü için ABD tarafından nakledilen; silah, teçhizat ve mühimmatın tamamına yakını, Irak sahası üzerinden aktarılmaktadır. Öte yandan, terör örgütünün diğer ihtiyaçlarına dayalı lojistik desteği de, yine Irak sahası üzerinden sürdürülmektedir.[[i]],[[ii]]Irak-Suriye sınırının kritik bazı noktaları,bir şekilde ABD ve PKK terör örgütünün denetimindedir. Hal böyle olunca, Fırat’ın doğusuna yapılacak bir harekâtın emniyeti ve örgütün lojistik desteğinin kesilmesi maksadıyla, Irak bağlantısının kesilmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Sincar Dağı,Örtülü Transit Geçiş Bölgesidir

Terör örgütünün Irak sahasından Suriye’ye aktarılan lojistik destek malzemelerinin bir kısmı Irak’ın Fişhabur ve Rabia sınır kapılarından nakledilirken, bir kısmıda Sincar Dağı üzerinden aktarılmaktadır. Sincar Dağı M-47 bölgesinde, Suriye-Irak sınırı hattı üzerindeABD’nin bir koordine ve irtibat noktası dahi bulunmaktadır.

Sincar Dağı; Suriye-Irak sınırından örtülü geçiş imkanı bahşeden bir özelliğe sahiptir. Diğer bir ifadeyle; Irak’tan Suriye’ye veya tersi istikametinde çıkış arazisi özelliğini içeren ve Türkiye’ye yaklaşık 80 Km. mesafede ileri karakol konumunda bir dağ blokudur.

Arazinin çıplak yapısı ve bulunduğu coğrafi konumu itibariyle, teröristler için sürekli barınmalarını sağlayacak bir ana üs olma vasfına tam olarak sahip olmamakla birlikte, askeri ve siyasi denklemlere tesir edecek kadar da önemli bir konumdadır denilebilir.         

Sincar Dağı’nın; daha çok teröristlerin transit geçişlerinde kullanıldığını ve bu geçişlerde teröristlerin geçici barınmalarının sağlandığını ve bunlara lojistik destek imkanlarını sağlayan teröristlerin burada bulunduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca, Suriye sahasındaki terörist unsurların lojistik destek ihtiyaçlarının Suriye sahasına aktarılmasını sağlayan bir transfer bölgesi vazifesi gördüğü söylenebilir.

Sincar’da Olmak İstemeyen Yok!

Tüm bu yukarıda belirtilen özellikleri nedeniyle, Sincar’a hakim olmak ve kontrol etmek arzusunda bulunan sadece PKK değil, PKK’nın yanı sıra;

  • PKK iltisaklı Ezidiler’den oluşan, Ezidi kolu “Şengal Direniş Birlikleri” (YBŞ),
  • Ezidiler’den oluşan,bağımsız-Irak ile koordineli“Ezidi Savunma Gücü” (HPÊ),
  • Şii “Haşdi Şabi Ezidi Birliği/Laleş Alayı”(PMU-Ezidi),
  • “Barzani Peşmergeleri” (KDP-I),
  • Barzani iltisaklı“Ezidi Peşmerge Güçleri”,
  • Barzani’nin “Suriye Roj Peşmergesi” (KDP-S),
  • PKK güdümünde “Sincar’lıAşiret Güçleri”,

gibi unsurlarbu bölge üzerinde etkili olmak isteyen unsurlardır.[[iii]]

Halen bölgede; PKK’nın Ezidi kolu YBŞ, HPÊ, Haşdi Şabi Ezidi Birliği/Laleş Alayı ve PKK’lı Şengal Aşiret Gücü aktif olarak bulunmaktadır. Barzani destekli peşmerge güçleri ile diğerleri bölgede tutunamamışlardır.

YBŞ terör örgütü; tamamen Ezidiler’den oluşan, PKK terör örgütü ideolojisi ile eğitilmiş ve sözde özerk yapıda silahlı bir örgüttür. Sincar’daEzidiler’e siyasi özerklik verileceği vaadi ile kurulmuştur. Ezidiler, kadim tarihten beri bölgedeki kanlı çatışmaların etkisinde kaldıkları için, sözde kendilerini korumaları amacıyla önlerine sunulan fırsatı değerlendirmek adına,PKK tarafından aldatılmışlardır 

“Karacak Operasyonu”, Örgüt Üzerinde Psikolojik Travma Yaratmıştır

Karacak Dağı; Irak’ın derinliğinde Türkiye’ye yaklaşık 180 Km. mesafede bulunan, iki ayrı silsileden oluşan bir dağ blokudur. Irak Anayasası çerçevesinde tartışmalı hat olarak belirtilen ve halen statüsü net olarak karara bağlanmamış olan İran-Irak’ın Hewraman bölgesinden başlayarak Hanekin-Sincar hattına kadar uzanan güzergâhın orta bölgesinde bulunmaktadır.

İki dağ silsilesinin arasında kalan sahanın güney batı yan eteklerinde PKK’lı teröristlerin de barındığı Mahmur Kampı bulunmaktadır.Bu kamp,1992-1993 yıllarında terör örgütünün Türkiye’den zorla göç ettirdiği 11-12 bin civarında Kürt asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı bir yerdir. Kamp, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde faaliyet göstermektedir. Burada yaşayanlara BM nezdinde mülteci statüsü verilmiştir.

Kamp, BM gözetiminde olmakla birlikte, PKK’nın denetimine girmiş ve terörist yuvası haline getirilmiştir. Terör örgütü burayı istismar ederek, uluslararası alanda sözde mağduriyet rolüyle hukuken taraf olma alanı olarak kullanmaya çalışırken burada yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye dönüşüne izin vermemektedir. Uluslararası güçlerde, bunu fırsat bilerek konunun her defasında Cenevre’ye taşınmasını desteklemektedirler.

Kampta yaşayanlar, terör örgütünün ideolojisiyle beslenmişler ve içlerinde teröristleri barındırdıkları gibi, burada yaşayan vatandaşların çocuklarını da eğiterek örgüte katmaktadırlar. Terör örgütü; gerek kampın uzaktan güvenliğini, gerekse İran üzerinden gelen örgüt mensuplarının Suriye sahasına geçişlerini koordine etmek ve geçici barınmalarını sağlamak adına Karacak Dağı’nın iki silsilesi arasını ve uzanımını üs olarak kullanmaktadır.

Sincar Dağı ve Karacak Dağı bölgesine yapılan hava harekâtı; Fırat’ın doğusuna yapılacak harekâtın Suriye sahası dışından gelecek gerek lojistik destek, gerekse terörist desteğinin önünü kesmek amacıyla yapılmış bir harekât niteliğinde olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Karacak Dağı’na yapılan harekâtın, aynı zamanda; örgütün bölge genelindeki hareketliliğini kısıtlamaya yönelik psikolojik bir etkisinin olduğunu da söyleyebiliriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri,Anayurt’dan ne kadar uzakta ve derinlikte bir harekât yaparsa, bu durum ülke insanımız üzerinde olumlu ve gurur verici bir ruh hali yaratırken, terörist ve destekçilerine ise bir o kadar psikolojik travmaetkisi yaratacağı şüphesizdir.

Karacak Dağı’nda; PKK terör örgütünün yanı sıra, zaman zaman IŞİD terör örgütü unsurlarınında barındığını burada ifade etmek gerekir. Nitekim, 16 Temmuz 2018’de koalisyon güçlerinin hava desteğinde KDP Peşmerge güçlerince buraya yönelik bir operasyon düzenlenmiş ve 25 IŞİD teröristi etkisiz hale getirilmiştir.[[iv]] Aynı şekilde 2018-Temmuz ayının başında da yine Karacak’ta IŞİD’e karşı operasyon yapılmıştır.

Buradaesas sorulması gereken;Suriye’de IŞİD ile mücadelede PYD/PKK’nın sözde etkin olarak kullanıldığı ve bu çerçevede ABD’nin yakın ortağı olduğu tüm dünya kamuoyuna duyurulurken, Irak’ta bulunan Karacak Dağı’nda ise PKK ile IŞİD terör örgütünün aynı bölgede ve bir birlerine hiç dokunmadan bir arada bulunmaları ise gözlerden kaçırılmaktadır.Terör örgütü PKK, 90’lı yılların başından beri burada bulunmaktadır.

“Sincar ve Karacak Operasyonu”, Harekâtın Geniş Yelpazesine İşarettir

PKK terör örgütünün, komşu ülkelerin topraklarında geniş bir sahada ve derinliğine hareketliliği dikkate alındığında, Fırat’ın doğusuna yapılacak bir harekât ile birlikte, operasyon sahasının geniş bir yelpazeyi kapsaması kaçınılmaz ve gerekli olduğu görülmektedir.

Fırat’ın doğusuna yapılacak harekât öncesinde ve devamında,eş zamanlı olarak; Irak sahasının yanı sıra İran sahası da dahil olmak üzere, terör örgütünün üs ve barınma alanları ile hareketli güzergahlarının güçlü bir şekilde baskı altına alınmasına devam edilmesi, harekâtın seyrine etkisi bakımından önemli destek sağlayacağı düşünülmektedir.

 

 

                                                                                             

 

 

[[i]]“ABD’den Terör Örgütü YPG’ye Yeni Silah Sevkiyatı”, https://www.takvim.com.tr/,

19 Eylül 2018.

[[ii]]“Bomba İddia...ABD Konvoyu ile Kuzey Irak’tan YPG’ye Yardım”, www.yurtgazetesi.com.tr/, 05 Şubat 2018.

[[iii]]Sosyal medya istihbaratı (SOCMINT) yoluyla elde edilmiştir.

[[iv]]“Peşmerge ve Koalisyon Güçlerinden Mahmur’daIŞİD’e Ortak Operasyon:25 Ölü, https://tr.sputniknews.com., 16 Temmuz 2018.

Ünal Atabay

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Tugay Uluçevik   - 07-07-2022

Millî Dava’da Yeni Politika, Eski Uygulamalar

Türkiye ve KKTC Millî Kıbrıs Davamızda 1974’den sonra BMGS’nin “iyi niyet görevi” [mission of good offices] çerçevesinde Kıbrıs’ta taraflar arasında eşit düzeydeki [on an equal footing] müzakerelerle “iki toplumlu, iki kesimli federal çözüm” [bicommunal, bizonal federal solution] hedefi doğrultusund...