GÜNEYDOĞU İLE İLGİLİ OKUNMASI GEREKEN KİTAPLAR


GÜNEYDOĞU İLE İLGİLİ OKUNMASI GEREKEN KİTAPLAR

Yazan  24 Nisan 2009
Güneydoğu ile ilgili okunması gereken kitaplar:
Adnan Gerger, "Dağların Ardı Kimin Yurdu, Kürtlerde Toplum Gerçeğinin Yaşamsal Temeli", Başak Basın Yayın, Ankara 1991


Ahmet Faik, "Mum O Zin", Haz.: Sırrı Dadaştepe, İstanbul 1969

Ahmet Mesut, "İngiliz Belgelerinde Kürdistan", Doz Yayınları, İstanbul 1992

Ali Rıza Özdemir, "Kart Kurt Sesleri Arasında Kaybolan Gerçek: Kürtler ve Türklük", Kripto Yayınları, Ankara 2009

Ali Tayyar Önder, "Türkiye'nin Etnik Yapısı", Kripto Kitaplar, Ankara 2007

Azmi Süslü, "Mesud Fâni'ye Göre Kürtler Ve Sosyal Gelişimleri", Tanmak Yayınları, Ankara 1993

Bahaeddin Ögel, Hakkı Dursun Yıldız, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Mehmet Eröz, Bayram Kodaman, Abdulhaluk M. Çay, "Türk Millî Bütünlüğü İçersinde Doğu Anadolu", Boğaziçi Yayınları, Ankara, 1992

Bazil Nikitin, "Kürtler, Sosyolojik ve Tarihi İnceleme", Deng Yayınları, İstanbul 1994

Bilal N. Şimşir, "Kürtçülük 1-2", Bilgi Yayınları, Ankara 2007-2008

"Biz, Hepimiz, Aynıyız"; Yurt-Sav Diyarbakır yayını, 2005

Celile Celil, "Kürt Halk Tarihinden 13 İlginç Yaprak", Çev.: Hasan Kara, Evrensel Basım Yayın, İstanbul 2007

Doğu Perinçek, "Kemalist Devrim 4/Kurtuluş Savaşı'nda Kürt Politikası", İstanbul 1999

Ebu Bekir Tihranî, "Kitab-ı Diyarbekiriyye", Çev: Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001

Edip Yavuz, "Tarih Boyunca Türk Kavimleri", Ankara 1983,

Eşref Günaydın, "Yahudi Kürtler, Babil'in Kayıp Çocukları", Karakutu Yayınları, İstanbul 2007

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, "Akide-Üçdal Neşriyat", Sad.: Tevfik Temelkuran-Necati Aktaş, İstanbul, 1986,

Hayri Başbuğ, "İki Türk Boyu: Zaza ve Kurmançlar", TKAE Yayınları, Ankara 1984, s. 15

Hayri Başbuğ, "Kürttürkleri ve Fanatik Ermeni Faaliyetleri", TKAE Yayınları, Ankara 1984

İsmet Parmaksızoğlu, "Tarih Boyunca Kürttürkleri ve Türkmenler", TKAE Yayınları, Ankara 1983

Kadri Kemal Kop, "Anadolu'nun Doğu ve Güneydoğusu", TKAE Yayınları, Ankara 1982

Kenan Ziya Taş, "Güneydoğu ve Diyarbakır", kendi yayını, Erzincan 2003

Laszlo Rasonyı, "Türk Devletinin Batıdaki Varisleri ve İlk Müslüman Türkler", TKAE Yayınları, Ankara 1983

M. Abdulhalûk Çay, "Her Yönüyle Kürt Dosyası", Ankara 2008

M. Abdulhalûk Çay, "Türk Ergenekon Bayramı Nevruz", TKAE Yayınları, Ankara 1988

M. Fahrettin Kırzıoğlu, "Kürtlerin Türklüğü Hamle Yayınları", İstanbul 1995

M. Salih San, "Doğu Anadolu ve Muş'un İzahlı Kronolojik tarihi", TKAE Yayınları, Ankara, 1982

M. Şerif Fırat, "Doğu İlleri ve Varto Tarihi", Kamer Yayınları, İstanbul 1998

Macit Gürbüz, "Kürtleşen Türkler", Selenge Yayınları, İstanbul 2007

Mahmut Rişvanoğlu, "Doğu Aşiretleri ve Emperyalizm", Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1992

Mehlika Aktok Kaşgarlı-Yaşar Kalafat, "Türko-Kürt Uygarlığı ve Ağızları Hakkında Düşünceler", Kayseri 1991

Mehmet Eröz, "Atatürk, Milliyetçilik, Doğu Anadolu", TDAV Yayınları, İstanbul 1987

Mehmet Şükrü Sekban, "Kürt Sorunu", Hazırlayan: Ş. Vedat, Kamer Yayınları, İstanbul 1998, s. 45 vd.

Mesûdî, "Altın Bozkırlar", Çev. D. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2004

Mim Kemal Öke, "İngiltere'nin Güneydoğu Anadolu Siyaseti ve Binbaşı E. W. C. Noel'in Faaliyetleri", TKAE Yayınları, Ankara 1998

Muhammet Beşir Aşan, "Elazığ, Tunceli ve Bingöl İllerinde Türk İskân İzleri", TKAE Yayınları, Ankara 1992

Nazmi Sevgen, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Türk Beylikleri", Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1982

Orhan Türkdoğan, "Etnik Sosyoloji (Türk Etnik Sosyolojisi)", Timaş Yayınları, İstanbul 1997, s. 120

Ömer Özüyılmaz, "Gurmanç ve Kürtlerin Kökeni", Karakutu Yayınları, İstanbul 2008

P. Kd. Alb. (E) M. Rıza, "Benlik ve Dilbirliğimiz", TKAE Yayınları, Ankara, 1982

S. Ahmet Arvasi, "Doğu Anadolu Gerçeği", TKAE Yayınları, Ankara 1988

Selahattin Çetiner, "Sorunlarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Gerçeği", Mehmetçik Vakfı Yayınları, Ankara 2005

Süleyman Sabri Paşa, "Van Tarihi ve Kürt Türkleri Hakkında İncelemeler", TKAE Yayınları, Ankara 1982

Ş. K. Seferoğlu, "101 Soruda Kürtlerin Türklüğü", TKAE Yayınları, Ankara 1982

Şerefhan, "Şerefname", Çev. M. Emin Bozarslan, İstanbul 1975

Tuncer Baykara, "Türk Kültürü Araştırmaları", Akademi Kitapevi, İzmir 1997

Tuncer Gülensoy, "Kürmanci ve Zaza Türkleri Üzerine Bir Araştırma-İnceleme-Sözlük", TKAE Yayınları, Ankara 1983

Tuncer Gülensoy, "Türk ve Kürt Deyim Ve Atasözleri", Kayseri 1990

Tuncer Gülensoy-Yaşar Kaya Kalafat, "Doğu Anadolu Dil Araştırmaları", Kayseri 1990

Ümit Özdağ, "Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları", Bilgi Yayınevi, Ankara 2006

Ümit Özdağ, "PKK Terörü Neden Bitmedi, Nasıl Biter?", Kripto Kitaplar, Ankara 2008

Ziya Gökalp, "Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler", Sosyal Yayınları, İstanbul 1992

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

2. Mahmut, Balkan isyanları, Rus baskısı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yla uğraşırken yeniçeriler, her fırsatta ayaklanmaktaydı. 15-18 Kasım 1808’de Babıali’yi basan yeniçerilerle mücadele eden Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa mahzendeki barutları ateşleyerek içeri giren 600 yeniçeriyle beraber kendini h...

Error: No articles to display