ABD'de Ekümeniklik Karar Tasarıları

Yazan  27 Mart 2018

Son birkaç aydır Türkiye’de ABD’nin “Müttefik mi, Düşman mı” olduğu sorgulanıyor. ABD bir yandan Cumhurbaşkanlığı korumaları için tabanca satışına dahi onay vermezken, öte yandan terör uzantılarına binlerce tır malzemeyi hediye ediyor ki uzmanlar bu hediyelerin yaklaşık maliyetinin milyar dolar düzeyinde olduğunu söylüyor.

ABD’de en etkili lobi şüphesiz Yunan Lobisi’dir. Bu söylemi İsrail Lobisi’nin etkisinden yola çıkarak kabul etmeyecekler olacaktır. Tabi ki İsrail’in ABD nezdindeki gücünü yadsımak mümkün değildir. Ancak 2006’da başlayan ve günümüzde de katlanarak devam eden Türkiye karşıtı, Yunan/Rum kaynaklı eylemler öyle bir hal aldı ki gelinen noktada; endişelenmemek artık mümkün değil! ABD’de Yunan/Rum kökenli çok etkili bir topluluk olan ve en üst mertebede lobicilik yapan “Archonlar”ın gücünü, günümüzde sadece bir lobicilik olarak görmemek gerekir…

Geçmişteki Rum Patriklerinden 1.Athenagoras’ın 1966 yılında ABD’de, “Order of Saint Andrew The Apostle Archon of The Ecumenical Patriarchate” adıyla bir dernek kurarak başlattığı, kısaca “Archonluk” diye tanımlanan bu topluluk, ABD’de siyasi açıdan ve ekonomik açıdan çok güçlüdür.

Patrik 1.Athenagoras (Aristocles Spyrou); Türkiye ile SSCB’nin sıkıntılı bir döneminde, bir anlamda SSCB’ye gözdağı vermek için ABD’den “ithal” bir patriktir. Uçaktan indiği anda kendisine Türk pasaportu verilmiş ama 1948 ile 1972 yılları arasında yaptığı patriklik süresince Türkiye aleyhine çok zararlı faaliyetlerde bulunmuştur. Kendi tanıtım sayfalarında ve bu makalenin ekinde liste olarak verilen ABD eyaletlerinin senatolarında alınan kararlarda da görüldüğü gibi ana misyonları; Rum Patrikhanesi’nin "Ekümenik"liğinin Türkiye tarafından tanınmasını sağlamak ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması konusunda lobi çalışmaları yapmaktır.

Patrik 1.Athenagoras’ın Türkiye’ye yaptığı en büyük kötülük; İngiltere Başpiskoposu “Makarios”u, “Kıbrıs Başpiskoposu” tayin etmesidir.  Böylece Kıbrıs’ta çok kanlı ve vahşet dolu bir süreç başladı ve Makarios bu süreçte “Kanlı Papaz” olarak anıldı.

Archonlarla ilgili çok sayıda makalemizi internet ortamında bulabilirsiniz ki bunların arasında Archonların ülkemizdeki endişe verici faaliyetleri de bulunmaktadır. http://www.21yyte.org/tr/yazi6381-Archonlarin_Turkiyedeki_Endise_Verici_Faaliyetleri_.html

Bu makalenin konusu; Archonların 2006 yılında ABD’de başlattıkları “Ekümenik Patrikhane’ye Din Özgürlüğü Projesi” kapsamında, her eyalette Rum Patrikhanesi için bir din özgürlüğü inisiyatifi merkezi oluşturma çalışmalarının geldiği endişe verici noktadır. ABD’nin 50 eyaletinin 45’inde patrikhane adına sunulan karar tasarıları, eyaletlerin hem senatolarında, hem de temsilciler meclislerinde onaylanmıştır. En son Mart 2018’de Indiana Eyaleti senatosunda ve temsilciler meclisinde karar geçirilmiştir. ABD ile içinde bulunduğumuz karmaşık ilişkiler yumağında bu konuya çok dikkat edilmesi gerektiği kanısındayız!

Kabul edilen tasarılarda ortak nokta şudur: Eyaletlerin kabul ettiği tasarılardaki her paragrafının başında “whereas” (oysa) şeklinde ve Türkiye aleyhine ağır söylemler içeren başlıklar bulunmaktadır. Tasarı ve onaylanan kararların metinleri ufak değişiklikler dışında neredeyse aynı, bu da aynı kaynaktan servis edildiklerini ortaya koymaktadır.

Ekümenik Patrikhane’ye Din Özgürlüğü Projesi başladığında eyaletlere Archonlar tarafından gönderilen örnek belge linktedir.https://drive.google.com/file/d/1FOVn1pOtbMIT9Rw9xf9rUXMRmws0M5wO/view

ABD’nin 50 eyaletinin 45’inde, aşağı yukarı aynı söylemler içeren tasarıların kabul edilmiş olması ise yazımızın başındaki; “ABD’de en etkili lobi şüphesiz Yunan Lobisi’dir” söylemimizi doğrular niteliktedir.

Makalemizin altında eyaletler bazında, bu tasarıları senatolara sunan senatörlerin adları, sunuş ve senatolarda ve temsilciler meclislerinde ayrı ayrı kabul tarihleri alfabetik olarak bulunmaktadır. Tasarıları veren senatörlerin ve bazı eyaletlerde tasarıyı sunan raportörlerin Yunan/Rum asıllı oldukları ise adlarından anlaşılıyor.

Indiana Temsilciler Meclisi üyesi Robert Morris'in desteği ve Archonların sıkı çalışmaları neticesinde, Patrikhane’nin desteklenmesi için verilen karar tasarı oybirliğiyle onaylanmıştır ve Indiana Valisi de onaylandıktan sonra alınacak kararları desteklemeyi taahhüt etmiştir.

Aslında Indiana Senato’sunda kabul tarihi:  22 Mart 2017 olmasına karşın, belgesi yayınlanmamıştı. Geçtiğimiz hafta içinde ve güncellendiği de belirtilerek yayınlanmış oldu.

Belgede Türk Hükümeti’ne Rum Ortodoks Kilisesi'nin on yıllardır devam eden dinsel özgürlüklerinin kısıtlanmasına son verilmesi, 1971 yılında Türkiye'deki Ortodoks Hıristiyanlara hizmet veren tek öğretim kurumu olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun acilen açılmasına izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

Archonların web sitesinde, Indiana Eyaleti’nin bu kararından sonra çıkan bir haberde ise Rum Patrikhanesi için şu söylem yer almaktadır.

Konstantinopolis'in Ekümenik Patrikhanesi, dünya çapında 300 milyondan fazla Ortodoks Hıristiyan’ın ruhani merkezi olup, Ortodoksluğu Hıristiyanlıktaki ikinci en büyük mezhep haline getirmektedir. Bu tarihi dini kuruma yapılan baskılara son vermek için dikkat çektiğimiz beş önemli konu şunlardır:

Ekümenik Patriğin seçimine Türkiye Hükümeti Karşıttır. Türkiye Hükümeti Ekümenik Patriğin seçimini onaylama makamı olmakta ve Patriğin mutlaka bir Türk vatandaşı olması gerektiğinde ısrar etmektedir.

Türkiye Hükümeti; Ekümenik Patrik Bartholomeos'un Ortodoksların dünya çapındaki ruhani lideri olarak tanınmamakta ve onu sadece yerel bir rahip olarak muamele etmektedir.

Geçmişte birçok Patriğin de eğitim aldığı Heybeliada Ruhban Okulu Türkiye Hükümeti tarafından, 1971'den beri kapatılmıştır. Okul acilen açılmalıdır.

Ekümenik Patrikhane’nin Türkiye'de herhangi bir resmi işlemi kendi adıyla yapmasını engellemek ve Patrikhane’nin gayrimenkul alması ile diğer idari işlere sahip olmasını önlemek için tüzel kişilik verilmemektedir.

Türk hükümeti; tüzel bir kimliği olmayan Ekümenik Patrikhane’nin yüzlerce yıldır sahip olduğu çok sayıda mülklere bu suretle el koymuştur.”

Bu tasarılarda imzaları bulunan senatörlerin çokluğu; dikkat edilmesi gereken bir husustur. Son üç dönemdeki ABD senatörlerin büyük çoğunluğu, bahsi geçen Rum Patrikhanesi yanlısı kararlarda imzaları ile yer almaktadır. ABD senatörlerinin ülkemizi ne kadar sevdikleri imzalarının ve desteklerinin çokluğundan da anlaşılıyor!

ALABAMA - NEWMEXICO EYALETLERİNİN SENATO BELGELERİ

https://drive.google.com/open?id=1zRG98VTpyXwLspK-BLQNbQUnz_UEy9q3

NEWYORK – WYOMING EYALETLERİNİN SENATO BELGELERİ

https://drive.google.com/open?id=1m4-w7szcvYli1odT_SbIckJLNQ7iNwmI

 

2006 YILINDA ABD’DE BAŞLATILAN “EKÜMENİK PATRİKHANE’YE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ PROJESİ”NE EYALETLERİN KATILIM TARİHLERİ ve ÖNEREN SENATÖRLER

 

Sunuş Tarihi

Senato

Kabul Tarihi

Temsilciler Meclisi

 Kabul Tarihi

Öneren Senatör

Raportör

Alabama

 

29 Mayıs 2007

29 Mayıs 2007

Jabo Waggoner

 

Alaska

18 Şubat 2010

5 Nisan 2010

11 Nisan 2010 

Kevin Meyer

 

Arizona

17 Ocak 2008

22 Mayıs 2008

18 Mart 2008

Mark Anderson

 

Arkansas

22 Ocak 2009

18 Şubat 2009

12 Mart 2009 

David Johnson

 

California

10 Eylül 2007

28 Şubat 2008

30 Eylül 2008

Elaine Kontominas Alquist

 

Colorado

 

7 Nisan 2011

7 Nisan 2011

Joyce Foster ve Nancy Spence

 

Connecticut

30 Nisan 2010

 

 

 

Themis Klarides ve John C. Geragosian

Delaware[1]

10 Mart 2009

19 Mart 2009 

 

 

Nick Manolakos

Florida

2 Mart 2010

23 Nisan 2010

 

Mike Fasano

 

Georgia

27 Şubat 2008

6 Mart 2008

(sunuş: Nisan 2007)

David Adelman

Mike Cheokas

Hawaii

4 Mart 2011

 

 

Carol Fukunaga

 

Idaho

 

 

14 Nisan 2015

 

Matthew Erpelding ve Melissa Wintrow

Illinois

 

31 Mayıs 2013

 

Antonio Munoz, Bill Brady ve Darin LaHood

 

Indiana

 

22 Mart 2017[2]

 

 

 

Iowa[3]

12 Mart 2009 

23 Mart 2009

 

 

Wayne Ford ve Pat Murph

Kansas

6 Ocak 2011

3 Şubat 2011 

 

Tim Owens

 

Kentucky

 

26 Mart 2008

 

 

Mary Lou Marzian

Louisiana

 

Haziran 2007

 

Edwin Murray

 

Maine

25 Mart 2009 

2 Nisan 2009 

31 Mart 2009 

Margaret Craven ve Barry Hobbins

Linda Valentino 

Maryland

14 Mart 2008

 

Henüz kabul edilmedi

Theodore Sophocleus[4]

 

Massachusetts

 

16 Nisan 2008

 

Gale Candaras

 

Michigan

19 Mart 2009

25 Mart 2009

19 Mart 2009

John Pappageorge, John Gleason ve Roger Kahn

 

Minnesota

2 Nisan 2008

Henüz kabul edilmedi

 

Yvonne Prettner Solon ve Sandra Pappas

 

Mississippi

19 Mart 2008

 

31 Mart 2008

 

Alyce Clarke

Missouri

19 Mart 2008

17 Mayıs 2012

7 Mayıs 2012

Eric Schmitt

 

Montana

Henüz adım atılmamıştır

 

 

 

 

Nebraska

6 Ocak 2010

13 Nisan 2010 

 

Gwen Howard

 

Nevada

 

6 Mayıs 2009

 

William Raggio

 

New Hampshire

Henüz adım atılmamıştır

 

 

 

 

New Jersey

 

5 Mayıs 2006

5 Mayıs 2006

Bob Smith ve Joseph Kyrillos

 

New Mexico

2 Şubat 2010

13 Şubat 2010 

 

 

Al Park

New York

 

1 Nisan 2011

1 Nisan 2011

Dean Skelos ve Michael Gianaris 

 

North Carolina

 

28 Haziran 2010

 

Bob Rucho

 

North Dakota

26 Ocak 2011
 

24 Mart 2011

 

Tim Mathern

 

Ohio

 

Mayıs 2014

9 Aralık 2014

 

 

Oklahoma

19 Şubat 2008

24 Mart 2008

 

 

 

Oregon

4 Mayıs 2009

6 Mayıs 2009

1 Haziran 2009

Rod Monroe, Bruce Starr ve Richard Devlin

 

Pennsylvania

 

10 Mart 2008

Kasım 2006

Barry Stout

 

Rhode Island

 

Mart 2007

 

Lou Raptakis

 

South Carolina

20 Şubat 2008

Mayıs 2007

9 Nisan 2008

Phil Leventis

 

South Dakota

 

21 Şubat 2012

23 Şubat 2012

Phyllis Heineman ve Stanford Adelstein 

 

Tennessee

 

Haziran 2007

17 Nisan 2008

Roy Herron

 

Texas

1 Mayıs 2011

16 Mayıs 2011

 

John Whitmire

 

Utah

23 Ocak 2009

5 Şubat 2009 

 

Patricia Jones

 

Vermont

9 Şubat 2010

12 Mayıs 2010 

 

Richard Sears ve Robert Hartwell

 

Virginia

 

 

1 Mart 2012

Johnny Joannou ve Manoli Loupassi[5]

 

 

Washington

 

26 Şubat 2012 

26 Şubat 2012 

Mike Padden

 

West Virginia

11 Şubat 2008

8 Mart 2008

3 Mart 2008

Joseph Minard

 

Wisconsin

4 Mart 2010

22 Nisan 2010

 

Ted Kanavas

 

Wyoming

 

20 Haziran 2012

 

 

 

[1] PDF dosyamızda belgesi yok

[2] Mart 2018 başında yenilendi. Son şekli PDF dosyasındadır

[3] PDF dosyamızda belgesi yok

[4] Sunan Delege

[5] Sunan Delegeler

Bojidar Çipof

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Bilimsel Danışmanı

 

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

  II.Mahmut, Vakay-ı Hayriye adıyla, Aksaray-Et Meydanı’ndaki yeniçeri kışlaları top ateşine tutularak 6.000'den fazla yeniçeri öldürülmüş ve isyana katılan yobaz takımı tutuklanmıştır. Askeri kuvveti çok zayıflayan Osmanlı’nın Donanması 1827’de Navarin’de sonra Sinop Limanında yakılınca Osmanlını...

Error: No articles to display