Özürcülerin işbirlikçiliği!

Yazan  29 Nisan 2009
ABD Başkanı Obama’nın, tarihi gerçeklere, adalete ve insani duygulara aykırı 24 Nisan açıklamasını Türkiye’deki özürcüler beklendiği gibi alkışla karşıladılar.

Hâlbuki bu, Türk tarihine ve milletine karşı bir ABD Başkanı tarafından yapılabilecek en ağır hakaretti. Özürcüler, açıklamada doğrudan "soykırım" kelimesinin kullanılmamasını adeta kendi zaferleri olarak ilan ettiler. Türkiye'de düzenlenen Ermenilerden özür dileme kampanyasının Ermeni diyaspora ve yandaşlarının psikolojik bir operasyonu olduğu açıktır. Gelişmeler, Türkiye'de yapılan Ermeni yanlısı toplantılar ve özür kampanyalarının ABD, diyaspora ve Ermenistan'ın koordinasyonu ve işbirliği içinde gerçekleştirildiğini gösterir niteliktedir. Ermenilerden "Özür Diliyorum" başlığı altında gerçekleştirilmiş olan kampanyada kullanılan dil ile Barack Obama'nın 24 Nisan'da kullandığı dilin benzerliği dikkat çekmeyecek türden değildir.

İşbirlikçilere Obama ve Sarkisyan takdiri

Nitekim ABD Başkanı Obama'nın "Türkler arasında ve Türkiye içinde cesur ve önemli diyaloglar gerçekleştiriliyor" sözleri yerli işbirlikçilerini doğrudan takdir etmeye yönelik bir açıklamadır. ABD Başkanının kullandığı üslup, tarihe yüklediği anlam ve kavramlar "Ermenilerden özür dileme" kampanyası düzenleyenlerinkiyle birebir örtüşmektedir. Bütün bu göstergeler birilerinin Türkiye'yi içeriden soykırım iddialarını kabule hazır hale getirmek için büyük bir psikolojik operasyon yürüttüğünün kanıtıdır.

Diğer yandan Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın, Ermenistan'da "soykırımı anma günü" nde yaptığı açıklamada da benzer bir vurgu yapması gözden kaçak gibi değildir. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Türkiye'de "Ermenilerden özür dileme kampanyası" düzenleyenlere atıfta bulunarak şunu söylüyor: "Osmanlı İmparatorluğu 94 yıl önce devlet seviyesinde Ermeni soykırımını yaptı. Ermeni milleti "soykırım suçunun kınanmasını" sağlama çabalarında tek başına değil. Tarihi adalet için mücadele veren Türk aydınlarını destekliyoruz".

Ermenilerden özür dileme kampanyasını düzenleyenler ise ABD Başkanı Obama'nın konuşmasını Türkiye bakımından adeta bir zafer olarak nitelendirmişlerdir. Onlar, 24 Nisan'da yapılan konuşmayla ABD ile Türkiye arasında bir "yol kazası" yaşanmadıysa bunun nedeninin "Ermenilerden özür dileme kampanyası" olduğunu savunmaya başlamışlardır. Hâlbuki Obama, ABD'nin İslam dünyasında kaybettiği imajı düzeltmek, Irak'ta ve Afganistan'da Türkiye'nin desteğini sağlamak, Rusya'nın güneye doğru sarkmasını önlemek vb. nedenler yüzünden Türkiye'yi cepheden karşısına almak istememiş, bu nedenle doğrudan "soykırım" kelimesini kullanmamıştır. Yoksa "Türkiye'deki özürcüler kampanya düzenledi bu nedenle de bu kez" soykırım "kavramanı kullanmamalıyım" demiş olamaz.

Özür kampanyasının imzacıları, aslında suçüstü yakalanmanın telaşına kapılmışlardır. Bu ekip, Obama'nın üslubuyla, Sarkisyan'ın iddialarıyla, Diyaspora'nın hedefleriyle bu denli uyum içinde olmalarını gözden saklamak için adeta şark kurnazlığı yapmaktadırlar.

Türkiye'de sözde insani mülahazalarla Ermenilerden daha Ermenici kesilen özürcüler, bir de utanmadan bunu bir başarı olarak ilan ediyorlar. Utanması gerekenler pişkinlik yapmaktadır.

Özcan Yeniçeri

1954 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Gümüşhane'de, yüksek tahsilini Ankara'da tamamladı. 1987 yılında Uludağ üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1991 yılında ise Erciyes üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim Organizasyon dalında “örgütlerde çatışma ve Yabancılaşmanın önlenmesinde Yönetime Katılmanın Rolü” adlı tezinin kabul edilmesiyle de doktor unvanını aldı.

1998 yılında doçent, 2004 yılında da profesör oldu.

Prof.Dr. özcan Yeniçeri, Niğde üniversitesi'nde çeşitli aralıklarla Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksek Okulu Mü-dürlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yaptı.

1999 yılında Kazakistan'daki Ahmet Yesevi üniversitesi'nde görev aldı. Bu üniversitede “Uluslararası İlişkiler Bölümü”nü kurdu ve bir yıl süreyle de başkanlığını yaptı. 2004 yılında AYSAM (Ahmet Yesevi Stratejik Araştırmalar Merkezi) Başkanlığına getirildi. İki yıl bu görevi yapmış olup halen Niğde üniversitesi'ndeki görevine de-vam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri'nin yazdığı eserlerden bazıları şunlardır: Yeniden Türkleşmek, örgütsel Değişmenin Yönetimi, Küre-selleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik, Küresel Kıskaç ve Türkçülük, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, Dokunanlar, İtirazlar, Bugünden Yarına Türk Dünyasına Stratejik Bakış, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. ölüler Nefes Almaz (Roman), örgütlerde çatışma ve Yabancılaşma Yönetimi

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 2003 yılı “Prof. Dr. Osman Turan Kültür Araştırmaları” ödülünü almıştır.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, Ortadoğu, Ayyıldız, Millet, Hergün ve Siyaset Ekseni gazetelerinde çeşitli aralıklarla köşe yazarlığı yapmıştır. Halen Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam etmektedir.

Prof. Dr. özcan Yeniçeri, 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara milletvekili olmuştur. Ankara Milletvekili Yeniçeri aynı zamanda TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesidir.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu   - 12-02-2024

Kahire Ziyareti Sisi’nin Ocağına Düşmek mi?

Türkiye 2022 yılından beri Mısır ile bozulan ilişkilerini düzeltme çabası içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır gezisinin hala bu kapsamda düşünülmesi ve bugüne kadar gibi sonuçlar alındığının değerlendirilmesi gerekir.

Error: No articles to display