Mustafa Can Teziç

Mustafa Can Teziç

Eğitim:

Lisans

Bilkent Üniversitesi

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (2002)

 

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Avrasya Çalışmaları (2006)

 

Doktora

St. Petersburg Devlet Üniversitesi

Sosyoloji Fakültesi

Sosyoloji Teorisi ve Tarihi Bölümü (2013)

 

Bildiği Diller:

Rusça

İngilizce

Türkçe

 

İlgi Alanları:

Sibirya, Arktik Bölge, Primordialism

 

Yayınları:

Rus Yüksek Onay Komusyonu (Высшая аттестационная комиссия ВАК) İndeksinde Taranan Makaleleri:

Тезич М. Дж. Конструирование национальной идентичности у народов южной Сибири в период трансформации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2011. Выпуск 2. С. 293-298. (Перечень ВАК).

Тезич М. Дж. Языковая политика и ее роль в формировании строительства в Тувинской народной республике (Тану-Тува) в 1921-1944 гг. // Общество, среда, развитие.  2012. № 4. С. 131-134. (Перечень ВАК)

Тезич М. Дж. National language as republican politic and the language preferences of the students in Republic of Tuva. // Общество, среда, развитие.  2013. № 1. С. 138-143. (Перечень ВАК)

Тезич М. Дж. Языковая политика и ее роль в формировании нации в Бурятской АССР 1923-1938 гг. // Общество, среда, развитие. 2013. № 2. С. 131-134. (Перечень ВАК)

Тезич М. Дж. Национальный язык как ресурс конструирования этнической идентичности в молодёжной среде на примере в республики Бурятия. // Общество, среда, развитие.  2013. № 3. С. 145-149. (Перечень ВАК)

Тезич М. Дж. Роль религии в формировании этнокультурной традиции и ее влияние на этническую идентичность молодежи на примерах Республик Бурятия и Тыва. // Вестник Бурятского Научного Центра Сибирского Отделения Российской Академики Наук. 2013. № 1 (9).С. 151-158. (Перечень ВАК)

Тезич М. Дж. Формирование определения российской нации в примордиальном конструктивизме (на примере Бурятии и Тувы). // Вестник Российской Нации. 2013. №1-2 (27-28) С.259-269. (Перечень ВАК)   

Тезич М. Дж. Рассмотрение русской (советской) теории этноса через констуриктивускую перспективу «примордиальный конструктивизм»  Общество, среда, развитие.  2013. № 4. С.109-113. (Перечень ВАК)   

 

Diğer Ulusal ve Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleleri:

Teziç M.C. Buryatya Örneğinde Primordial Bir Olgu Olarak Dil ve Moğol Dil Sahası // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2013 Cilt 10, Sayı 3.S 60-77.

Teziç M.C. 1900-1919 Yılları Buryatya Örneğinde Primordial Bir Olgu Olarak Grup Aidiyeti, Coğrafya ve Moğol Dünyası // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2013 Cilt 10, Sayı 4.S 71-93.

Тезич М. Дж.Может ли понятие «единого отечества» быть основой гражданской идентичности «россиян»? // Общество: социология, психология, педагогика. Краснодар. 2012. № 3. С. 39-45.

Тезич М. Дж.«Примордиальный конструктивизм» как теоретико-методологическая основа исследования этнической идентичности // Современная социологическая методология – от теории к практике. Сборник научных статей по итогам IIЕжегодной Социологической школы / Под ред. проф. А.О. Бороноева. – Санкт-Петербург, 2012. С. 261-271.

Тезич М. Дж.Ethnic identity problems and prospects the twenty-first century ` Critical analysis ` // НаучныетрудыТывинскогогосударственногоуниверситета. Выпуск VIII. Том I. Кызыл, 2010. С. 165-166.

 

Katılmış Olduğu Konferanslar:

Тезич М. Дж. Развитие Турецкой социологии П.А. Сорокин // П.А. Сороким и современные проблемы социологии. СПБ., 2009.   

Тезич М. Дж. «Примордиальный Конструктивизм» теоретико – методологическое исследование формирования этнос. //Материалы научно-практической конференции VIIIКовалевские чтения.СПБ. 15-16 ноября 2012.

Тезич М. Дж.Термин –Halk-(Хальк) как переплетные примордыальное принадлежность (Между этнической идентичностей и гражданской идентичностей) //Материалы научно-практической конференции VIIIКовалевские чтения. СПБ. 15-16 ноября 2013.

Тезич М. Дж. Роль шаманизм в формировании этнокультурной традиции и её влияние на этническую идентичность молодёжи на примерах республик Бурятия и Тыва. // IXМеждународная конференция «сибирские чтения» грани социального:антропологические перспективы исследования социальных отношений и культуры. Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии Наук. Отдел этнографии Сибири. СПБ. 28-30 Октябрь 2013.

Teziç M.C. Transformasyon sonrası Tuva’da dil politikalrı ve üniversite öğrencilerinin dil tercihleri // Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Til ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. 19-22 Kasım 2013. 

 

Kitapları:

Тезич М. Дж.Социокультурные факторы динамики этнической идентичности Бурятии и Тывы национальные элиты и университетская молодёжь. Lambert Academic Publishing. Saarbrücken Deutschland. 2013. (Yayımlanmış Doktora Tezi)

 

Aktüel Dergilerde Yayımlanan Yazıları:

Teziç M.C. Kolonyalizm kıskacında bağımsızlık mücadelesi veren bir lider Ak Monguş Buyan Badırgı (1892-1932) // 21. Yüzyıl.Ekim 2013.

Teziç M.C. Tuvada bir dönemin kapanışı, yeni bir dönemin açılışı Salçak Kalbakhoryekoviç Toka (1901-1973) // 21. Yüzyıl. Ocak 2014.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz:

Error: No articles to display