Medvedev’in Çelişkisi: FSB Gölgesinde Modernizasyon

Yazan  19 Temmuz 2010
Rusya’nın istihbarat örgütleri içinde etkili konuma sahip FSB (Federasyonu Federal Güvenlik Teşkilatının) yetkileri artırıldı.

21 Nisan 1993'de dönemin Rusya Devlet Başkanı B.Yeltsin Rusya Federasyonu Milli Güvenlik Bakanlığını tasfiye ederek Federal Karşı İstihbarat Teşkilatını (FSK) kurdu. 3 Nisan 1995'de imzaladığı bir kararnameyle teşkilatın adı değiştirilerek FSB adlandırıldı. 11 Mart 2003'de V.Putin'in kararnamesiyle Federal Sınır Muhafız Hizmeti ve FASPİ'nin yetkilerini FSB'ye devretti. FSB'nin esas görevleri aşağıdakilerdir:

- karşı istihbarat,

- terörizmle mücadele

- suçluluğa karşı mücadele

- istihbarat faaliyeti

- sınır güvenliği

- bilgi güvenliği.

FSB son yıllarda en çok eleştiriye maruz kalan teşkilatlardan birisidir. 2009'da Kuzey Kafkasya'da güvenlik güçlerine karşı saldırı olaylarının artması sırasında diğer güvenlik güçleriyle birlikte FSB de Medvedev'in sert eleştirilerinden nasibini almıştır.

Şubat 2010'da Medvedev'in "beyin merkezi" adlandırılan Çağdaş Kalkınma Enstitüsü (İnsor) İçişleri Bakanlığı, Trafik Güvenliği Başmüfettişliği ve FSB'nin kaldırılması, 1990'lı yılların siyasal sistemine geri dönüşü önermiştir.[1]

Fakat son dönemde FSB'nin yetkilerinin artırılmasına ilişkin başlatılmış süreç yönetimin "demir el" yönteminden kolayca vazgeçemeyeceğini ortaya koydu. Bir süredir Rusya'nın gündemini işgal eden bu konu sonunda 16 Temmuzda yasalaştırıldı. Devlet Duması üçüncü oylamada "Federal Güvenlik Hizmeti" Kanununa ve İdari Hukuk İhlalleri Kanununa değişiklikleri kabul ederek FSB'nin yetkilerini artırdı. Değişiklikler federal güvenlik organlarının önleyici tedbirler alma yetkilerini genişletmektedir. Kanuna göre FSB mensubunun kanuni emirlerine ve talimatlarına uymayan veya görevini engelleyecek kişilere yönelik parasal ve kısa süreli hapis uygulanabilecektir. Bu kişilere karşı 500'den 1000 Rubleye dek parasal ceza veya 15 günlük kısa süreli hapis cezası öngörülmektedir. Yetkili kişiler için bu meblağ1000 Ruble'den 3000 Ruble'ye dek, tüzel kişiler için 10 bin Ruble'den 50 bin Ruble'ye dektir.2]

Komünistler ve "Adil Rusya" Partisi bu yasa değişikliğini sert bir dille eleştirmişlerdir. Sosyal-liberal Yabloko partisinin lideri Grigori Yavlinski'ye göre "Bu değişikliklerin amacı, FSB'yi hiçbir kurala bağlı kılmamaktır. Yavlinski'ye göre "Rus devlet görevlisi, her türlü eleştirinin ülke güvenliği için bir kayıp anlamına geldiğini düşünüyor. Bu yasayla 2011 ve 2012 yıllarında yapılacak parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerine hazırlık yapıyorlar. Böyle bir yasayla, muhalefete ve şu anki politikayı kabul etmeyen herkese daha fazla baskı yapılabilir."[3]Parlamentodaki muhalefetin yanı sıra sivil toplum örgütlerinden de ciddi tepkiler gelmektedir. Tehditleri önleme ve radikal eylemleri önceden tahmin etmek gibi yetkiler vatandaşların haklarının ihlalleriyle sonuçlanacaktır. Yapılan eleştirilerde bu kanun değişikle istihbarat organına totaliter dönemin yetkilerinin tanındığı iddia edilmektedir.

Bazı naif hukuk savunucuları değişiklikleri önlemek için Dmirti Medvedev'e ulaşmaya çalıştılar. Bu gelişme geleneksel"Çar babaya şikayet" zihniyetinin geçersiz olduğunu ortaya koydu. Medvedev 14 Temmuz 2010'da Almanya Şansölyesi A.Merkel'le Yekaterinburg'da yaptığı ortak basın toplantısında konuya açıklık getirdi. Bir süredir Rusya'nın gündemini meşgul eden bu değişiklikler Medvedev'in doğrudan talimatıyla yapılmıştır. Medvedev şöyle diyor: "Ben hazırda gerçekleşmekte olan değişiklikle ilgili yorum yapmak istemezdim. Madem ki siz sordunuz: birincisi şuna dikkatiniz çekmek isterdim ki bu bizim iç mevzuatımızdır, her hangi bir uluslararası belge değildir. İkincisi her bir ülke kendi mevzuatının aynı zamanda istihbaratla ilgili mevzuatının geliştirilmesi hakkına sahiptir." " Hazırda gerçekleşen - süreç ki bilmenizi isterdim – doğrudan benim talimatımla yapılmıştır." demiştir.[4] Bu değişikliği yaparak Medvedev "bir taşla iki kuş" vurmayı, hatta birkaç kuş vurmayı hedeflemiştir "Efektif Politikalar Vakfı" Başkanı Gleb Pavlovski'ye göre bu açıklamanı yaparak Medvedev yeni kanunun bizzat kendisi tarafından verildiğini vurgulamaktadır. Yani bu kanunu ben önerdim Putin değil. Bunu yaparken de aslında iki önemli mesaj vermektedir:

- Kanunu ben yaptırıyorum. FSB de benim kontrolümdedir ve ben kontrol edeceğim.

- Modernizasyon ve demokratikleşme bir anarşi süreci olmayacaktır. Güvenlik-büyük ölçüde FSB tarafından kontrol edilecektir.[5]

Görünen şu ki kanun yakın dönemde Rusya'nın gündemini bir müddet işgal edecektir. Bunun yanı sıra Medvedev'in başlattığı "modernizasyon" açılımına bu gelişmeyle ilgili gölge düşebilecektir. Her yeni adımında Medvedev'in sırtını sıvazlayan Avrupa bu gelişmeleri şüphesiz ki "olumsuz" sütununa kaydedecektir. Zaten hal hazırda Avrupa'nın Rusya'ya modernizasyonla ilgili reel destek vermekten kaçınmasının nedeni de karşılıklı güvensizliktir. Medvedev bundan sonraki dönemde de bazı "sert adımlar" atmak zorunda kalacaktır. Çünkü Rusya'nın gerçeklerini sarfınazar etmiş bir modernizasyon süreci Medvedev'in II. Gorbaçev olarak Rus tarihine geçmesine neden olabilir.

 


 

[1] Медведев поддержал упразднение МВД,ГИБДД,ФСБ и возврат выборов?

http://www.pravo.ru/news/view/23932/

[2] Депутаты расширили полномочия ФСБ http://rus.ruvr.ru/2010/07/16/12509407.html. 16.07.2010.

[3] Rus hükümeti FSB'ye daha geniş yetki istiyor, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5772097,00.html

[4] Медведев сознался - новые привилегии для ФСБ его заслуга http://www.city-n.ru/view/152512.html

[5] Что означает заявление Медведева оФСБ

http://news.mail.ru/politics/4117496/ 15 июля 2010.

Ali Asker

İlk Öğretim-Lise:: Alpan Köy-Azerbaycan

Üniversite: Azerbaycan Teknik Üniversitesi- Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2 Üniversite)

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

Doktora: Ankara Ü. SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

 

Uzmanlık Alanı: Rusya, Orta Asya, Kafkaslar. Demokratikleşme ve Rejim Değişimleri. Türk Dünyası çalışmaları.

 

Bildiği Diller:

Rusça

Azerbaycanca

Bugüne Kadar Çalıştığı Yerler:

1993-1996 İmpuls LTD Şirketi, Genel Müdür danışmanı

1998-2000 Millet gezetesi (Azerbaycan, temsilci muhabir)

2007-2010 (Ayna ve Zerkalo gazeteleri Türkiye temsilcisi)

2009 – ASAM

2009- 21. Yüzyıl T.E.

 

Bilimsel Çalışmalar
Kitaplar
a) Telif Eserler
Azərbaycan hüquq tarixi:cinayət hüququ (qədim zamanlardan 1920-ci ilədək), Azərnəşr, Bakı, 1999, (Mehman Dəmirli ilə birlikdə), 200 s.
Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık (Editörler: Tezel Öçal ve Zehra Odyakmaz), Savaş Yayınları, Ankara 2004, 1159 sayfa
Konu Anlatımlı –Testli Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı (Zehra Odyakmaz ve Ümit Kaymakla birlikte), 1. baskı (448 sayfa), 2. baskı (522 sayfa). 2004 (1. baskı), Ankara 2004 (2. baskı)
Soykırımdan fazlası (Kafkaslarda Ermenilerin yaptıkları mezalim ve Hocalı soykırımı üzerine)- belgesel senaryosu, 43 dak. (tamamlanma aşamasında)
 
b) Çeviri, Aktarma, Derleme, Düzenleme ve Editörlük
Yeni Anayasalar: BDT ve Baltık Ülkeleri, (Dr. Abdurrahman Eren’le birlikte), TİKA Yayınları, Ankara 2005, (Rusça, Ukraynaca, Türkmence, Özbekçe ve Azerbaycan Türkçesinden aktarma ve çeviri, düzenleme, açıklama ve Giriş Makalesi)
Mirza Bala Mehmetzade, Azerbaycan Misak-i Millisi, (Elşad Mahmudov’la birlikte), Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara 2002, , 87 s., (Osmanlıcadan aktarma ve şerhler)
 
Şahidin Xatirələri, AHC maliyyə naziri Əbdüləli Əmircanın xatirələri Ayna gazetesi, 1, 8, 15, 29, aprel 2006. (Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine aktarma, kitap olarak yayın aşamasında)
Hüseyin İsmayılov, Azerbaycan’da Aşık Sanatı, Alpan Yayınları, Ankara, 2008, (Azerbaycan Türkçesinden Aktarma, Mahire Gayıbova ile birlikde).
Cemil Hasanlı, Soğuk Savaşın Sınav Meydanı: Türkiye-SSCB İlişkileri, Bilgi Yayınları, Ankara, 2010 (Baskı aşamasında)
 
Tezler:
Doktora: Eski Sosyalist Ülkelerde Siyasi Rejim Değişmeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku, (Dnş. Prof.Dr.Anıl Çeçen) Ankara 2007, 391 s.
Yüksek Lisans: Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında Devlet Sistemi ve Temel Öğeleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku,  (Dnş.: Prof.Dr. Mehmed Akad İstanbul,, 2000, s.137.
 
Makaleler
-       Telif
Auen Kilsə Qanunnaməsində cinayət hüququ normaları (Mehman Demirli ile Birlikte), Qanun, Bakı 1996.
Mədinə şəhər dövlətinin təşəkkülü və konstitusiyasının əsas cəhətləri, Qanun No:8, Bakı 1997.
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi, Yeni Türkiye Dergisi (Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı), Ankara 2003, s. 207,
Azerbaycan Cumhuriyetinde Kadın Hakları ve Günümüz Sorunları, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-23. Türk Dünyası İnsan Hakları Bülteni, Ankara, Eylül 2004.
Erivan’a Yılbaşı Hediyesi: Rusya Ermenistan’ı Saldırı Amaçlı Silahlarla Donatıyor, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:107, Mart 2009, s. 18-20.
Gürcistan ve Azerbaycan Askeri İşbirliğinde, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 15-17.
Ermenilerin Azerbaycan’da Yaptıkları Soykırımlar ve Devam Eden Çözümsüzlük, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 28-38.
Gergin Gündem: Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı SorunuStratejik Analiz,Cilt: 10, Sayı 109, Mayıs 2009, s.30-36.
Gürcistan'da Sıcak gelişmeler:  Tamamlan(ma)mış Devrim, Paylaşılamayan Bölge,Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:110, Haziran 2009, s. 30-36.
ABD-Rusya Rekabeti Bağlamında Manas Üssü Sorunu, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 20-23.
Azerbaycan’da Demografik Gelişmeler Işığında Bazı Tespit ve Tahminler, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 64-72.
İç Savaş Eşiğindeki Kuzey Kafkasya, 21.Yüzyıl Dergisi, Ekim 2009, Sayı:10, s.43-52
Rusya’nın Modernizasyonu Mümkün mü? , 21.Yüzyıl Dergisi, Kasım 2009, Sayı:11, s.69-74
Kafkaslarda Barışa Giden Yol Savaştan mı Geçmeli? , 21.Yüzyıl Dergisi, Aralık 2009, Sayı:12, s.65-74
Türkiye Azerbaycan İlişkilerinin Çok Boyutlu Temelleri, 21.Yüzyıl Dergisi, Ocak 2010, Sayı:13, s.37-54 (Arif Keskin ve Kamil Ağacan’la birlikte)
Bakü'de Kuzey’den Esen Rüzgarlar, 21.yüzyıl Dergisi, Şubat 2010, Sayı:14, s.7-10
 ‘’Ermeni Açılımı’’ Sonrası Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, 21.Yüzyıl Dergisi, Mart 2010, Sayı:15, s.45-56
Kırgızistan’da Bitmeyen Devrim mi, Fillerin Tepişmesi mi? , 21.Yüzyıl Dergisi, Mayıs 2010, Sayı:17, s.33-40
Ankara’dan Medvedev Geçti: İlişkilerin Değerlendirilmesi, 21.Yüzyıl Dergisi, Haziran 2010, Sayı:18, s.49-56.
Sırat Köprüsü Kadar Zorlu Geçiş, 21.Yüzyıl Dergisi, Temmuz 2010, s. 65-72.
Rusya Federasyonu’nun Yeni Askeri Doktrini Bir Tepki Belgesi mi?MSI, Sayı: 054, Nisan 2010, s. 48-54.
Protokoller, “Soykırım Tasarısı” ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Türk Yurdu Dergisi,
Kırgızistan Yol Ayrımında: Demokrasiye mi, Otoriterizme mi? 2023 Dergisi, Yıl:9 Sayı:109.
Herkesin Sınıfta Kaldığı Ders: Kırgızistan Olaylarında Okunması Gerekenler, 2023 Dergisi, Temmuz 2010, Sayı: 111, s. 54-58.
Medvedev’in “Eksen Kayması”: Ne Kadar Kayabilir ki? 21.Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:20, s. 39-48.
Rusya’nın Balkanlar Politikasının Bazı Hususları, 2023 Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:112, s. 54-59.
Kilise Savaşları: Moskova-Kiev-İstanbul, 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 21, s. 31-38.
Kafkasya’daki Silahlanma Rusya-Türkiye İlişkilerinin Neresinde? 21. Yüzyıl Dergisi, Ekim 2010, Sayı: 22, s. 21-28.
Kırgızistan Seçimleri Demokratikleşmeye Vesile Olabilir mi? 21. Yüzyıl Dergisi, Kasım 2010, Sayı: 23, s. 8-10.
Ermenistan'da Anayasal Dönüşüm Süreci ve Anayasanın Temel Özellikleri, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 36, Terazi Yayıncılık, Ankara Kasım 2010, s. 191-218. 
Qırğızıstanda demokratik transformasiya cəhdi, Analitik Baxış, Say:4, SAM,  s. 22-28.
Rusya'nın Afganistan Politikasında Belirsizlik, 21. Yüzyıl Dergisi, Ocak 2011, Sayı: 25, s. 39-45.
Gözetlemeye Devam: Gebele Radar Üssü’nün Modernizasyon, EkoAvrasya, Yıl:4, Sayı: 14, Bahar 2011, s.36-37.
Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Rusya’nın Tutumu, 21. Yüzyıl Dergisi, Şubat 2011, Sayı: 26, s. 15-21.
Rusya: Olgular ve Tahminler Işığında, Mart 2011, Sayı: 27, s. 45-51.
Mağrip’ten Esen Rüzgarın Rusya’da ve Güney Kafkasya’da Etkileri, 21. Yüzyıl Dergisi, Nisan 2011, Sayı: 28,  s.39-46.
 
 
 -       Aktarma ve Çeviri
Sergey Yatsenko, Vusunlar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1, Ankara 2002, s. 776-781. (Rusçadan çeviri)
 Nikolay Bokovenko, Tagar Kültürü, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1., Ankara 2002,s. 518-525. (Rusçadan çeviri)
Sergey G.Skobelev, Vladimir N.Nechiporenko, Stepan V.Pankin, Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 391-396. (Rusçadan çeviri)
Boris İ.Marşak, Türkler ve Soğdlular, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 170-178. (Rusçadan çeviri)
İrina F.Popova, Orta Asya Türkleri ve Erken Tang Çin Devleti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 127-132. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F.Buryakov, Eski ve Orta Çağ Dönemlerinde Büyük İpek Yolu Üzerinde Orta Asya Türkleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:3., Ankara 2002, s. 234-242. (Rusçadan çeviri)
Yunus Nesibli, Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:4., Ankara 2002, s. 722-730. (Rusçadan çeviri)
Svetlana İ. Valiulina, İdil Bulgarlarında Cam Sanatı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:6., Ankara 2002, s.55-62. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F. Buryakov, Timur, Timurlular ve Bozkırın Türk Göçebeleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:8., Ankara 2002, s. 534-539. (Rusçadan çeviri)
Talaybek Koyçumanov, Temirbek Bobuşev, Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonun Geleceği, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.15-23. (Rusçadan çeviri)
Kamil Veli Nerimanoğlu, Azerbaycan’ın Devlet Dili Siyaseti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.244-251. (Azerbaycan Türkçesinden aktarma)
Aman Hanberdiyev, Türkmenistan’da Eğitim ve Bilgisayar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s. 815-827. (Rusçadan çeviri)
Ovez Gündogdiyev, Türkmenlerde Savaş Sanatı ve Silahlar (VI-XVI. yy.), Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.828-833. (Rusçadan çeviri)
Rafael Muhammetdinov, Boşevizm, “Milli” Komünizm ve M.Sultan Galiyev Fenomeni, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.843-853. (Rusçadan çeviri)
Djenish Djunushaliev, Kırgızistan’da 1916 İsyanı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.627-630. (Rusçadan çeviri)
S.Oboznov, Rusya ve Latin Amerika BM`de: İşbirliği Sorunları ve Geleceği, Avrasya Dosyası, BM Özel, İlkbahar 2002, Cilt:8, Sayı:1, s. 225-237. (Rusçadan ceviri, A.İsayev ile birlikte).
Nursultan Nazarbayev, Krizin Anahtarları, Stratejik Analiz, Cilt:10, Sayı:110 Haziran 2009, s. 89-95.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR