MEDVEDEV’DEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ

Yazan  31 Ağustos 2010
Medvedev, Rusya Federasyonu Anayasası’nda değişiklikler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Değişikliğin temelini Rusya Federasyonu Devlet Konseyi'ne anayasal statü kazandırmak isteğioluşturuyor. Bunun yanı sıra son günlerde, federe birim yönetimlerinin liderleri için kullanılan "cumhurbaşkanı" kavramının oluşturduğu karışıklığın giderilmesi de değişiklik girişiminin hedeflerindendir.

Tarihsel Süreç

Sovyetler Birliği sonrası dönemde, Rusya'da anayasal süreç zor şartlar altında gelişmiştir. 12 Aralık 1993'de yasama organı için yapılan seçimlerle birlikte halkoyuna sunulan anayasanın kabulü yönündeki oylar geçerli olsa da, seçmenlerin pek "hevesli" olmadığını ortaya koymuştur. Referanduma toplam seçmenin %54.8'i katılmış, katılanların ise sadece %58.4'ü anayasanın kabulü yönünde oy kullanmıştır. Görüldüğü gibi, seçmenlerin %40'dan fazlası referanduma katılmamış, seçime katılanlar arasında ise Anayasayı kabul edenler yine tatmin edici bir çoğunluk oluşturmamıştır. Referanduma düşük katılımın nedeni olarak, o dönemde Rusya'da yaşanan siyasi karışıklıklar gösterilmektedir. Fakat Rusya'daki anayasal süreci, diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri'ndeki ile kıyasladığımız zaman Rusya Anayasası'nda yapılan değişikliklerin çok az olduğunu görebiliriz. Bunun bir nedeni, hukuk tekniği bakımından sürecin zorlu bir mekanizmayı gerektirmesi, diğer bir nedeni ise yapılacak anayasa değişikliklerinin her zaman ülkede spekülatif tartışmalara yol açabileceği endişesi olmuştur.

2008 Anayasa Değişiklikleri

Rusya Federasyonu Anayasası'na ilk değişiklik Kasım 2008'de Medvedev'in önerisiyle yapılmıştır. Anayasa değişikliği tasarısı Duma'da yapılan oylamada 388'e karşı 58 oyla kabul edilmiştir. Resmi açıklamada, yeni düzenlemenin "ülkenin ileri doğru istikrarlı gelişmesini sağlayacağı" savunulmuş, devlet kurumlarının daha verimli çalışacağı vurgulanmıştır. Yapılan bu değişiklikle hükümet faaliyetiyle ilgili parlamento karşısında rapor sunacaktır. Bunun dışında, devlet başkanın görev süresi dört yıldan altı yıla, Devlet Duması'nın görev süresi ise beş yıla çıkarılmıştır. Fakat yeni uygulama bundan sonra seçilecek cumhurbaşkanı için geçerli olacaktır.[1] O dönemde Rus yönetiminin dünya çapındaki ekonomik krizi gerekçe göstererek, Mart veya Nisan ayında hem parlamento hem de devlet başkanlığı seçimlerine gidilmesi çağrısı yapabileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı. Fakat bu ihtimaller doğrulanmamıştır.

Medvedev'den Yeni Öneri

Medvedev yeni değişikliklerle ilgili önerilerini "Rossiya 1" Kanalına yaptığı söyleşide açıklamıştır.[2] Medvedev, kesin bir tarih vermekten kaçınarak, "Gelecekte anayasaya Devlet Konseyi ile ilgili hükümlerin dahil edilebileceğini" söylerken söz konusu kurumun büyük ölçüde anayasal meşruiyet kazanacağını sözlerine eklemiştir.

Medvedev Devlet Konseyinin anayasaya dahil edilmesi yönünde her hangi bir önerisinin olmadığını vurgularken, bunun genel anlamda bir öneri olduğunu dile getirmiştir: "Anayasa canlı bir enstrümandır. Anayasada bu veya diğer şekilde değişiklik yapılacaktır. Ben buna inanıyorum. Bugün olmazsa bile 5, 10, 15 yıl sonra bu değişiklikler yapılacaktır… Nitekim tüm anayasalar bu şekilde gelişiyor." Devlet Konseyi, 1 Eylül 2000 yılında kurulmuş danışma niteliğinde bir kurumdur. Devlet Başkanı Konseyin başıdır. Dolayısıyla doğrudan devlet başkanına bağlıdır. Bu kurumda devletin yapılanması, ekonomik, sosyal reformlar ve toplumsal öneme haiz konular müzakere edilmektedir. Konseyin toplantıları yılda dört kez yapılır, kararları ise danışma görüşü şeklindedir.[3] Medvedev, açıklamasında bu kurumun "pozisyonunun da değişebileceği"ni ifade ederken bu konuda her hangi somut öneri dile getirmemiştir.

Medvedev'in dile getirdiği Anayasa değişikliği konusunda sinyallerden biri de federe birimlerin liderleri için kullanılan "cumhurbaşkanı" unvanının değiştirilebileceğidir.

Federe Birimlerin "Cumhurbaşkanı" Unvanı Tarihe mi Karışıyor?

Medvedev federe cumhuriyetlerle ilgili "cumhurbaşkanı" makamında isim değişikliği yapılması ve "cumhurbaşkanı kurumunun feshi önerisine itiraz etmeyeceğini" açıklamıştır. O bu sorunun cumhuriyetlerin kendileri tarafından çözülmesi gereken bir konu olduğunu vurgulamıştır. Medvedev federe cumhuriyetlerin başında duran yöneticiler için farklı bir unvan kullanılabileceğini, bu unvanların her hangi bir anlaşmazlığa ve karışıklığa neden olmaması gerektiğini ifade etmiştir. Bu sorunun sadece "cumhurbaşkanı"yla sınırlı olmadığını, federe cumhuriyetlerle ilgili kullanılan "Devlet Duması" kavramının da karışıklığa yol açtığını söylemiştir.

Medvedev'in bu önerisi "sözcük değişikliğiyle mi sınırlıdır?" Son dönemde Moskova'nın federe birimlerin yetkileri konusunda sınırlamalar getirdiği, merkez-yerel ilişkilerinde otoriterizme kaydığına dair ciddi eleştiriler bulunmaktadır. Bu yüzden Medvedev yapılacak isim veya makam değişikliğinin dile getirilmesi konusunda çok dikkatle davranmış, söz konusu değişiklik önerisinin federe birimlerden geldiğinin altını çizmiştir: "Böyle bir sorun varsa, eyalet valileri ve cumhurbaşkanları tarafından dile getirilmişse, demek ki müzakere edilmesi gerekir." Böyle bir öneri kısa süre önce Rus medyasında gündeme getirilmiştir. Önerinin müellifi Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadırov'dur. 12 Ağustos 2010'da yaptığı bir açıklamada Kadırov "cumhurbaşkanı" kavramının oluşturduğu karışıklığın giderilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu inisiyatif Buryat, Karaçay-Çerkez, Kabardin-Balkar, Dağıstan, İnguş, Adıgey, Mariy El cumhuriyetleri liderleri tarafından da desteklenmiştir. Yakın bir tarihte bu "sorunun" ortadan kaldırılacağı yönünde somut adımların atılması beklenmektedir.

 

"Asi" Tataristan

Federe cumhuriyetlerden Tataristan, bu inisiyatifi eleştirmiştir. Mart 2010'da Tataristan Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan Rustam Minnihanov "Nasıl adlandırılacağı bölgesel yönetimin başındaki makamın, parlamentonun, sonunda da halkın bileceği bir iştir." şeklinde sert bir açıklamada bulunmuştur. Tataristan'ın eski cumhurbaşkanı Mintemir Şaymiyev de yeni inisiyatife karşı gelmiştir. Vurgulanması gereken önemli bir nokta bundan önce de Moskova-Kazan cephesinde benzeri gerilimlerin yaşandığıdır. Şaymiyev döneminde de Kremlin'in "merkez-bölge" ilişkileri alanında yaptığı açılımları Kazan yönetimi tarafından sert bir dille eleştirmiştir. 2002 yılında Şaymiyev Dünya Tatarları Kongresinde yaptığı konuşmada "süngü zoruyla herkesi hizaya dizmenin" mümkün olmayacağını söylemiştir. Bir yıl sonra yaptığı bir açıklamada merkezi yönetimi, "Tataristan'ı RF'den itmekle" suçlamıştır.

1996-2004 yılları arasında Rusya'nın tüm bölgelerinde yönetim başkanları, 4 veya 5 yıl müddetle bölgelerde yapılan genel seçimlerin sonuçlarına göre belirleniyordu. Eylül 2004 yılında Putin'in inisiyatifiyle bölgesel yönetimlerin başında duran kişilerin seçim şekli değiştirildi. Yapılan değişiklik gereği federe cumhuriyetlerin cumhurbaşkanlarının adaylıkları Rusya Devlet Başkanı tarafından belirlenmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir sonraki adım, belirlenen aday için federe cumhuriyetin yasama organında oylama yapılıp adayın onaylanmasıdır. Şaymiyev bu uygulamayı demokratik ilkelerden geriye dönüş olarak değerlendirmiştir. Medvedev'in göreve başlamasının hemen ardından bu eleştirisini tekrar dile getirmiş, RF Devlet Başkanı'nın bölgesel temsilcisi kurumunu ve bölgesel yasama organlarını feshetme yetkisini sorgulamıştır.[4]

Muhtemelen Şaymiyev'in bu tavırları onun görevinden ayrılmasında etkili olmuştur. Fakat Şaymiyev'in Tataristan yönetiminde kurduğu yapı hala "sağlamdır." Son dönemde nüfusunun yarısının Ruslardan oluşmasına rağmen Tataristan hükümetinde sadece bir tek Rus kökenli bakan olduğu, üst düzey makamlarda Tatarların oturdukları, yine Tataristan ekonomisindeki gücün yine Tatarların elinde birikmesine dair Moskova basınında eleştirel yorumlar yayınlanmaktadır.

Federe cumhuriyetler konusunda "Cumhurbaşkanı" sıfatının kaldırılması ve yerine başka bir sözcük (vali, lider, yönetim başkanı vs.) kullanılması önemli bir değişiklik sayılmayabilir. Fakat yeni düzenleme yapılırken bu makamların yetkileri konusunda da "yeni düzenlemelere" gidilmesi ihtimali, konuyu hassaslaştırmakta ve önemini arttırmaktadır. Bu yüzden Tataristan'ın tepkileri kendince haklı sayılabilir. Moskova'nın atması gereken en optimal adım, isimlendirme konusunda cumhuriyetlerin yönetimlerine serbestlik vermektir. Böyle bir yaklaşım ileride merkez-yerel geriliminin yaşanma ihtimalini de ortadan kaldırmış olur. Fakat Medvedev'in "federasyon olmanın yanı sıra "unifikasyon" ilkesine de vurgu yapması, bu konuda son noktanın tüm federasyonu bağlayacak şekilde merkezden bir düzenleme ile konulacağı sinyalini vermektedir.

 


[1] "15 лет Конституции РФ", http://www.nirsi.ru/analitic/materials/15_let_Konstitucii.pdf , Medvedev istifa ediyor, Putin geri dönüyor, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/10365511.asp

[2] Медведев может изменить Конституцию, http://gazeta.ru/politics/2010/08/30_kz_3413023.shtml

[3] Статус Госсовета может быть закреплен в Конституции, заявил Медведев, http://www.rian.ru/politics/20100830/270438475.html, 31.08.2010.

[4]Ali Asker, Şaymiyev'in Görevden Gitmesi Federal Sistemde Değişiklik Sinyali mi?, http://21yyte.org/tr/yazi.aspx?ID=3758&kat=33, 15 Mart 2010.

Ali Asker

İlk Öğretim-Lise:: Alpan Köy-Azerbaycan

Üniversite: Azerbaycan Teknik Üniversitesi- Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2 Üniversite)

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

Doktora: Ankara Ü. SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

 

Uzmanlık Alanı: Rusya, Orta Asya, Kafkaslar. Demokratikleşme ve Rejim Değişimleri. Türk Dünyası çalışmaları.

 

Bildiği Diller:

Rusça

Azerbaycanca

Bugüne Kadar Çalıştığı Yerler:

1993-1996 İmpuls LTD Şirketi, Genel Müdür danışmanı

1998-2000 Millet gezetesi (Azerbaycan, temsilci muhabir)

2007-2010 (Ayna ve Zerkalo gazeteleri Türkiye temsilcisi)

2009 – ASAM

2009- 21. Yüzyıl T.E.

 

Bilimsel Çalışmalar
Kitaplar
a) Telif Eserler
Azərbaycan hüquq tarixi:cinayət hüququ (qədim zamanlardan 1920-ci ilədək), Azərnəşr, Bakı, 1999, (Mehman Dəmirli ilə birlikdə), 200 s.
Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık (Editörler: Tezel Öçal ve Zehra Odyakmaz), Savaş Yayınları, Ankara 2004, 1159 sayfa
Konu Anlatımlı –Testli Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı (Zehra Odyakmaz ve Ümit Kaymakla birlikte), 1. baskı (448 sayfa), 2. baskı (522 sayfa). 2004 (1. baskı), Ankara 2004 (2. baskı)
Soykırımdan fazlası (Kafkaslarda Ermenilerin yaptıkları mezalim ve Hocalı soykırımı üzerine)- belgesel senaryosu, 43 dak. (tamamlanma aşamasında)
 
b) Çeviri, Aktarma, Derleme, Düzenleme ve Editörlük
Yeni Anayasalar: BDT ve Baltık Ülkeleri, (Dr. Abdurrahman Eren’le birlikte), TİKA Yayınları, Ankara 2005, (Rusça, Ukraynaca, Türkmence, Özbekçe ve Azerbaycan Türkçesinden aktarma ve çeviri, düzenleme, açıklama ve Giriş Makalesi)
Mirza Bala Mehmetzade, Azerbaycan Misak-i Millisi, (Elşad Mahmudov’la birlikte), Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara 2002, , 87 s., (Osmanlıcadan aktarma ve şerhler)
 
Şahidin Xatirələri, AHC maliyyə naziri Əbdüləli Əmircanın xatirələri Ayna gazetesi, 1, 8, 15, 29, aprel 2006. (Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine aktarma, kitap olarak yayın aşamasında)
Hüseyin İsmayılov, Azerbaycan’da Aşık Sanatı, Alpan Yayınları, Ankara, 2008, (Azerbaycan Türkçesinden Aktarma, Mahire Gayıbova ile birlikde).
Cemil Hasanlı, Soğuk Savaşın Sınav Meydanı: Türkiye-SSCB İlişkileri, Bilgi Yayınları, Ankara, 2010 (Baskı aşamasında)
 
Tezler:
Doktora: Eski Sosyalist Ülkelerde Siyasi Rejim Değişmeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku, (Dnş. Prof.Dr.Anıl Çeçen) Ankara 2007, 391 s.
Yüksek Lisans: Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında Devlet Sistemi ve Temel Öğeleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku,  (Dnş.: Prof.Dr. Mehmed Akad İstanbul,, 2000, s.137.
 
Makaleler
-       Telif
Auen Kilsə Qanunnaməsində cinayət hüququ normaları (Mehman Demirli ile Birlikte), Qanun, Bakı 1996.
Mədinə şəhər dövlətinin təşəkkülü və konstitusiyasının əsas cəhətləri, Qanun No:8, Bakı 1997.
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi, Yeni Türkiye Dergisi (Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı), Ankara 2003, s. 207,
Azerbaycan Cumhuriyetinde Kadın Hakları ve Günümüz Sorunları, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-23. Türk Dünyası İnsan Hakları Bülteni, Ankara, Eylül 2004.
Erivan’a Yılbaşı Hediyesi: Rusya Ermenistan’ı Saldırı Amaçlı Silahlarla Donatıyor, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:107, Mart 2009, s. 18-20.
Gürcistan ve Azerbaycan Askeri İşbirliğinde, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 15-17.
Ermenilerin Azerbaycan’da Yaptıkları Soykırımlar ve Devam Eden Çözümsüzlük, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 28-38.
Gergin Gündem: Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı SorunuStratejik Analiz,Cilt: 10, Sayı 109, Mayıs 2009, s.30-36.
Gürcistan'da Sıcak gelişmeler:  Tamamlan(ma)mış Devrim, Paylaşılamayan Bölge,Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:110, Haziran 2009, s. 30-36.
ABD-Rusya Rekabeti Bağlamında Manas Üssü Sorunu, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 20-23.
Azerbaycan’da Demografik Gelişmeler Işığında Bazı Tespit ve Tahminler, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 64-72.
İç Savaş Eşiğindeki Kuzey Kafkasya, 21.Yüzyıl Dergisi, Ekim 2009, Sayı:10, s.43-52
Rusya’nın Modernizasyonu Mümkün mü? , 21.Yüzyıl Dergisi, Kasım 2009, Sayı:11, s.69-74
Kafkaslarda Barışa Giden Yol Savaştan mı Geçmeli? , 21.Yüzyıl Dergisi, Aralık 2009, Sayı:12, s.65-74
Türkiye Azerbaycan İlişkilerinin Çok Boyutlu Temelleri, 21.Yüzyıl Dergisi, Ocak 2010, Sayı:13, s.37-54 (Arif Keskin ve Kamil Ağacan’la birlikte)
Bakü'de Kuzey’den Esen Rüzgarlar, 21.yüzyıl Dergisi, Şubat 2010, Sayı:14, s.7-10
 ‘’Ermeni Açılımı’’ Sonrası Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, 21.Yüzyıl Dergisi, Mart 2010, Sayı:15, s.45-56
Kırgızistan’da Bitmeyen Devrim mi, Fillerin Tepişmesi mi? , 21.Yüzyıl Dergisi, Mayıs 2010, Sayı:17, s.33-40
Ankara’dan Medvedev Geçti: İlişkilerin Değerlendirilmesi, 21.Yüzyıl Dergisi, Haziran 2010, Sayı:18, s.49-56.
Sırat Köprüsü Kadar Zorlu Geçiş, 21.Yüzyıl Dergisi, Temmuz 2010, s. 65-72.
Rusya Federasyonu’nun Yeni Askeri Doktrini Bir Tepki Belgesi mi?MSI, Sayı: 054, Nisan 2010, s. 48-54.
Protokoller, “Soykırım Tasarısı” ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Türk Yurdu Dergisi,
Kırgızistan Yol Ayrımında: Demokrasiye mi, Otoriterizme mi? 2023 Dergisi, Yıl:9 Sayı:109.
Herkesin Sınıfta Kaldığı Ders: Kırgızistan Olaylarında Okunması Gerekenler, 2023 Dergisi, Temmuz 2010, Sayı: 111, s. 54-58.
Medvedev’in “Eksen Kayması”: Ne Kadar Kayabilir ki? 21.Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:20, s. 39-48.
Rusya’nın Balkanlar Politikasının Bazı Hususları, 2023 Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:112, s. 54-59.
Kilise Savaşları: Moskova-Kiev-İstanbul, 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 21, s. 31-38.
Kafkasya’daki Silahlanma Rusya-Türkiye İlişkilerinin Neresinde? 21. Yüzyıl Dergisi, Ekim 2010, Sayı: 22, s. 21-28.
Kırgızistan Seçimleri Demokratikleşmeye Vesile Olabilir mi? 21. Yüzyıl Dergisi, Kasım 2010, Sayı: 23, s. 8-10.
Ermenistan'da Anayasal Dönüşüm Süreci ve Anayasanın Temel Özellikleri, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 36, Terazi Yayıncılık, Ankara Kasım 2010, s. 191-218. 
Qırğızıstanda demokratik transformasiya cəhdi, Analitik Baxış, Say:4, SAM,  s. 22-28.
Rusya'nın Afganistan Politikasında Belirsizlik, 21. Yüzyıl Dergisi, Ocak 2011, Sayı: 25, s. 39-45.
Gözetlemeye Devam: Gebele Radar Üssü’nün Modernizasyon, EkoAvrasya, Yıl:4, Sayı: 14, Bahar 2011, s.36-37.
Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Rusya’nın Tutumu, 21. Yüzyıl Dergisi, Şubat 2011, Sayı: 26, s. 15-21.
Rusya: Olgular ve Tahminler Işığında, Mart 2011, Sayı: 27, s. 45-51.
Mağrip’ten Esen Rüzgarın Rusya’da ve Güney Kafkasya’da Etkileri, 21. Yüzyıl Dergisi, Nisan 2011, Sayı: 28,  s.39-46.
 
 
 -       Aktarma ve Çeviri
Sergey Yatsenko, Vusunlar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1, Ankara 2002, s. 776-781. (Rusçadan çeviri)
 Nikolay Bokovenko, Tagar Kültürü, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1., Ankara 2002,s. 518-525. (Rusçadan çeviri)
Sergey G.Skobelev, Vladimir N.Nechiporenko, Stepan V.Pankin, Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 391-396. (Rusçadan çeviri)
Boris İ.Marşak, Türkler ve Soğdlular, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 170-178. (Rusçadan çeviri)
İrina F.Popova, Orta Asya Türkleri ve Erken Tang Çin Devleti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 127-132. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F.Buryakov, Eski ve Orta Çağ Dönemlerinde Büyük İpek Yolu Üzerinde Orta Asya Türkleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:3., Ankara 2002, s. 234-242. (Rusçadan çeviri)
Yunus Nesibli, Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:4., Ankara 2002, s. 722-730. (Rusçadan çeviri)
Svetlana İ. Valiulina, İdil Bulgarlarında Cam Sanatı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:6., Ankara 2002, s.55-62. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F. Buryakov, Timur, Timurlular ve Bozkırın Türk Göçebeleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:8., Ankara 2002, s. 534-539. (Rusçadan çeviri)
Talaybek Koyçumanov, Temirbek Bobuşev, Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonun Geleceği, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.15-23. (Rusçadan çeviri)
Kamil Veli Nerimanoğlu, Azerbaycan’ın Devlet Dili Siyaseti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.244-251. (Azerbaycan Türkçesinden aktarma)
Aman Hanberdiyev, Türkmenistan’da Eğitim ve Bilgisayar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s. 815-827. (Rusçadan çeviri)
Ovez Gündogdiyev, Türkmenlerde Savaş Sanatı ve Silahlar (VI-XVI. yy.), Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.828-833. (Rusçadan çeviri)
Rafael Muhammetdinov, Boşevizm, “Milli” Komünizm ve M.Sultan Galiyev Fenomeni, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.843-853. (Rusçadan çeviri)
Djenish Djunushaliev, Kırgızistan’da 1916 İsyanı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.627-630. (Rusçadan çeviri)
S.Oboznov, Rusya ve Latin Amerika BM`de: İşbirliği Sorunları ve Geleceği, Avrasya Dosyası, BM Özel, İlkbahar 2002, Cilt:8, Sayı:1, s. 225-237. (Rusçadan ceviri, A.İsayev ile birlikte).
Nursultan Nazarbayev, Krizin Anahtarları, Stratejik Analiz, Cilt:10, Sayı:110 Haziran 2009, s. 89-95.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR