Türkistan Bütünleşmesinin Ekonomik ve Demografik Unsurları

Yazan  09 Kasım 2012

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanan Türkistan'daki beş cumhuriyet, zaman zaman bir araya gelerek aralarındaki sınırları daha serbest hâle getirip getiremeyeceklerini tartıştılar. Özbekistan, "Türkistan Ortak Evimiz"; Kazakistan, "Orta Asya Cumhuriyetleri Birliği" önerisinde bulundu. Türkistan'daki beş cumhuriyetin birbiriyle yakın işbirliğine girip aralarındaki sınırları önemsizleştirmelerinin kültürel, tarihî, ekonomik, demografik ve coğrafi alt yapısı zaten bulunmaktaydı. Bugün için, Kazakistan'ın gümrük birliğini bölge ülkeleriyle değil de Rusya ile sağlamış olması; Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın radikal dinci hareketler ve terör örgütlerinin tehditleri altında bulunması ve bölgede bu yolda gösterilen çabaların şimdiye kadar sonuçlanmamış olması gibi olumsuzluklar ileri sürülerek bir hayalden bahsettiğimiz zannedilebilir. Ancak, unutulmasın ki 1941'de herhangi biri, yarım asır içinde Avrupa'da bir birlik kurulacağını söyleseydi ona başka gezegendenmiş muamelesi yapılırdı. Günümüz Türkistan'ının durumu ise 1941 Avrupa'sından kat be kat iyidir.

….

Makalenin tamamı 21. Yüzyıl Dergisi'nin Kasım Sayısında


Dergimizin Türkiye'deki Satış Noktaları: http://www.21yuzyildergisi.com/satisnoktalari.html

Dergimize Abonelik : http://www.21yuzyildergisi.com/abonelik.html

Bilgi: Hülya Kocaoğlu

Tel: 0312 489 18 01

Faks: 0312 489 18 01

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prof. Dr. Konuralp Ercilasun

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Başkanı

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

2. Mahmut, Balkan isyanları, Rus baskısı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yla uğraşırken yeniçeriler, her fırsatta ayaklanmaktaydı. 15-18 Kasım 1808’de Babıali’yi basan yeniçerilerle mücadele eden Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa mahzendeki barutları ateşleyerek içeri giren 600 yeniçeriyle beraber kendini h...