Türk Konseyi Türk Birliği'nin Anahtarı Mı?

Yazan  07 Kasım 2012

Türkistan ekonomik, askeri, demografik, sosyal ve kültürel alanlarda birbirini tamamlayan bir bölge olarak tarih boyunca hep birlikte düşünülmüş ve tek bir coğrafya olarak algılanmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yalnızca tarihsel bir ortaklığı paylaştığı düşünülen 5 bağımsız Türk devletinin aslında siyasi teşkilatlanmaları, ekonomik yapıları, idari sorunları, kültürel dokuları ve demografik özellikleri ile birçok ortak payda da buluştuğu aşikârdır. Bu bağlamda ortak payda da buluşan, bağımsızlığını yeni kazanmış devletlerin birlikte hareket etme arzusu en doğal sonuç ve jeopolitik bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Ancak atılan adımların bölgesel ve bölge dışı aktörler tarafından engellenmesi, birlikteliğin oluşması için ihtiyaç duyulan iradenin zayıflığı, iletişim noksanlığından kaynaklanan anlaşmazlıklar, her devletin kendi bünyesinde millileşme çabaları, kurumsallaşmadan uzak ve söylemde kalan projeler, arzulanan birlikteliğin hep ileri bir döneme ertelenmesine sebep olmuştur. Sovyetlerin dağılması ve bağımsızlığını kazanan Türk devletlerinin 20 yıllık bir süreçte geldikleri nokta Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (TDİK - Türk Konseyi) ile istenilen yapıya doğru atılan önemli bir adım olmuştur. Türk Konseyi ile ortaya çıkan gelişmeler ve atılan adımlar, Türk Dünyası'nın geciken bütünleşmesi açısından çok önemli hamleler olarak kabul edilmektedir. Makalenin temel konusu olan Türk Konseyi, kuruluşu - amaçları ve üstlendiği misyon bakımından eksiklikleri ve beklentiler bağlamında incelenecektir. Reel politik bir yaklaşımla, yaşanan gelişmelerin ve devam eden sürecin Türk Cumhuriyetleri için çok önemli olduğunu, istikrar ve kalkınmanın temel dinamiğinin bu birliktelikten geçtiğini söylemek mümkündür.

Makalenin tamamı 21. Yüzyıl Dergisi'nin Kasım Sayısında

 

Dergimizin Türkiye'deki Satış Noktaları: http://www.21yuzyildergisi.com/satisnoktalari.html

Dergimize Abonelik : http://www.21yuzyildergisi.com/abonelik.html

Bilgi: Hülya Kocaoğlu

Tel: 0312 489 18 01

Faks: 0312 489 18 01

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ahmet Turan Esen

İlk ve orta öğrenimini Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini (2006-2010 dönemi) Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde başarıyla tamamlamıştır. Daha sonra Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Halen Yalova Üniversitesi’nde Yüksek Lisans öğrencisi olan Ahmet Turan Esen, “Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikasına Yansımaları” başlıklı yüksek lisans tezini hazırlamaktadır.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’ndeki görevine Nisan-2012’de başlamıştır.

 

Yabancı Diller

İngilizce

 

Makaleleri

Ahmet Turan Esen, Hakan Boz, Turgay Düğen, Alper Özcan, “Türkiye-Azerbaycan-KKTC Birleşik Devletleri”, 21. Yüzyıl Dergisi, Temmuz - 2012.

Ahmet Turan Esen, “Davutoğlu Bakü’yü Nasıl Küstürdü?” 21. Yüzyıl Türkiye Dergisi, Ekim - 2012.

Ahmet Turan Esen, “Türk Konseyi, Türk Birliği’nin Anahtarı Olur Mu?”, 21. Yüzyıl Türkiye Dergisi, Kasım - 2012.

Ahmet Turan Esen, “Yeni Gürcistan: Batı Ekseninde Rusya’yla Dost”, 21. Yüzyıl Dergisi, Aralık-2012.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

2. Mahmut, Balkan isyanları, Rus baskısı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yla uğraşırken yeniçeriler, her fırsatta ayaklanmaktaydı. 15-18 Kasım 1808’de Babıali’yi basan yeniçerilerle mücadele eden Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa mahzendeki barutları ateşleyerek içeri giren 600 yeniçeriyle beraber kendini h...

Error: No articles to display