SARKİSYAN’IN EZBERİ: “Türkiye Ermeni Soykırımını Tanımalı”


SARKİSYAN’IN EZBERİ: “Türkiye Ermeni Soykırımını Tanımalı”

Yazan  01 Aralık 2009
28 Kasım 2009’da Ermenistan’ın iktidar partisi olan Cumhuriyet Partisinin 12. Kongresi yapıldı.

 

Türkiye toplumuyla yakınlaşma ve ilişkilerin

kurulması soykırımın Türkiye'de ve tüm dünyada

tanınması sürecini hızlandıracaktır.

 

 

Serj Sarkisyan,

Ermenistan Cumhurbaşkanı

 

 

 

Hükümet Partisinin Kongresi

 

Gündemde parti başkanın konuşması, parti başkanının ve yönetim organın seçilmesi konuları vardı. Bir muhalefet partisi olan "Miras" dışında, ülkedeki tüm partiler kongreye davetliydi. Zaten parti kongresinde önemli bir gelişmenin yaşandığı söylenemezdi. Sarkisyan'ın yeniden başkan seçilmesini 1.699 delege desteklerken, aleyhte oy kullanılmamıştır. Sadece 69 oy geçersiz sayılmıştır. Önceler 12 kişiden müteşekkil Yönetim Kuruluna 14 kişi seçilmiştir. Partinin üst düzey yönetiminde Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan ve İrevan Belediye Başkanı Gagik Begleryan da yer almaktadır. [1] Ermenistan Cumhuriyet Partisi parlamentoda 65 koltuğa sahiptir. Ermenistan Millet Meclisi Başkanı Ovik Abrtamyan da bu partinin üyesidir. Ermenistan hükümeti üyelerinin ekseriyeti bu partinin mensubudurlar. Ermenistan Cumhuriyet Partisi 1991'de tescil edilmiştir. 1990-1997 yılları Aşot Navasardyan, o öldükten sonra Andranik Markaryan parti başkanı görevini yürütümüşler. Markaryan ayrıca 2000 yılından itibaren başbakan görevinde çalışmıştır. 2007 yılında Markaryan'ın ölümünden sonra partinin başına Sarkisyan geçmiştir. [2] İleri düzeyde demokrasiye sahip ülkelerde parti sistemlerinin yozlaştığı ve bir türlü onarılamadığı gerçekliğine bakılırsa, Ermenistan'da sağlam bir parti düzeninden bahsetmek imkansızdır. Ermenistan'ın bağımsızlığa kavuşmasından bu yana ülke, sağlam bir demokrasi trendi yakalayamamıştır. Hazırda iktidarda olan hükümet partisi yönetimle bütünleşmeye doğru gitmektedir.

 

Ermenistan'ın Tutumunda Değişiklik Yok

Kongrede konuşma yapan Sarkisyan karşıda üç önemli görevin olduğunun altını çizmiştir:

 

1) Ermenistan'ın kalkınması

Ermenistan'ın en büyük sorunu kalkınma sorunudur. Ermenistan'ın istatistik verilerine bakıldığında, GSYİH'nin 2009 yılının ilk sekiz ayında yüzde 18,4 oranında daraldığı, 6,112 milyar ABD dolarından 4,987 milyar dolara gerilediği görülmektedir. Hükümet makroekonomik dengeleri korumak için ihtiyaç duyduğu parayı borçlanma yoluyla karşılamaya çalışmıştır. 2009 yılında 644,7 milyon ABD Doları dış borç alınmıştır. Bu rakam 1 Ocak 2009 tarihine kadarki dış borcunun yüzde 36'sına denk gelmektedir. Böylece 2009 yılında Ermenistan'ın dış borcu 1,7888 milyar ABD dolarından 2,4335 milyar dolara fırlamıştır. Bu ise GSYİH'nın yüzde 48,8'ine tekabül etmektedir.[3] Tüm bu zorluklara rağmen Ermenistan komşuları ile ilişkilerinin düzelmesi yönünde hiçbir çaba harcamamaktadır. Bilakis Türkiye ile sınırın açılması ümitleri doğunca, Gürcistan'a yönelik iddialarını daha da sertleştirmiştir.

2) Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi

Ermenistan Cumhurbaşkanı konuşmasında Türkiye ile ilişkiler konusu üzerinde özellikle durmuştur. Sarkisyan, protokollerin onaylanmasıyla ilgili sürecin başlatıldığını, Anayasa Mahkemesinin, protokollerin yasal olup olmadığına dair görüş bildireceğini açıklamıştır. Sürecin başlangıcında olduğu gibi bu defa da Türkiye ile ilişkilerin "ön şartsız" geliştirilmesini istediklerini vurgulamış, Türkiye'nin, protokolleri onaylama sürecini geciktireceği takdirde, Ermenistan'ın uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde karşılık vereceğini söylemiştir. Soykırım konusunda değinen Sarkisyan, bundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini şu şekilde ifade etmiştir: "Tüm dünyanın şunu bilmesini isterim: Türkiye ile protokollerin imzalanması ve ilişkilerin kurulması Ermenistan'ın soykırımı unuttuğu veya bu davadan vazgeçtiği anlamına gelmez. Bilakis, Türkiye toplumuyla yakınlaşma ve ilişkilerin kurulması soykırımın Türkiye'de ve tüm dünyada tanınması sürecini hızlandıracaktır."[4] 30 Kasımda yine Euronews kanalının yaptığı söyleşide ise "diplomatik ilişkiler kurulmadan önce, Türkiye'nin Ermeni Soykırımı gerçekliğini kabul etmesi gerektiğini" ifade etmiştir.[5]

 

3) Dağlık Karabağ sorunun çözümü

Yakın tarihte Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili barışın sağlanmasına katkı yapacak her hangi bir ilerleme sağlanacağı pek gözükmemektedir. Bu zamana dek iki Cumhurbaşkanı arasında sekiz görüş yapılmış ve her hangi sonuç alınmamıştır. 22 Kasım 2009'da Münih'te yapılmış son görüşmeden sonra müzakerelerin bir müddet Dışişleri Bakanları düzeyinde sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Dün akşam (30 Kasım) Atina'da Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dışişleri Bakanları Elmar Memmedyarov ve Edvard Nalbandyan görüşmüşler. Görüşmeye Minsk Grubu eşbaşkanları da katılmıştır. Zaten bu görüşmelerden her hangi bir somut sonuç beklemek fazla iyimserlik olacaktır. Nitekim bu zamana melerde Ermenistan tarafı çözümden uzak tutum sergilemiş, barışa doğru her hangi bir adım atmamıştır. Ayrıca Sarkisyan'ın yaptığı son açıklamalar da aynı doğrultudadır. Sarkisyan, "İnsanları kendi sınırları içinde sömürge olarak bulundurmak dönemi arkada kalmıştır. Biz Dağlık Karabağ sorununun çözümünün Dağlık Karabağ toplumunun kolektif isteği üzerine çözülmesi gerektiğini açıklamışız. Sadece bu şekilde sorunun çözümü devamlı ve gerçekçi olur, barış yoluyla çözülür." Buradan da göründüğü gibi İrevan, "Karabağ sorununun çözümü" derken bunu, Karabağ'ın Azerbaycan'dan ayrılması olarak görmektedir.

 

Hala bazıları Ermenistan'ın, derin ekonomik kriz, komşularla yaşadığı sorunların doğurduğu zorluklar, Azerbaycan'ın ekonomik ve jeopolitik gücünün artması gibi objektif gerçeklikleri sonunda idrak edeceğine inanmaktalar.[6] Fakat şunu unutmamak gerekir. Ermeni yayılmacılığı aynı zamanda psikolojik bir olgudur. Yıllar boyu Ermenistan'ın ekonomik ve sosyal sıkıntılar içinde yaşadığı, buna rağmen dört komşusundan üçüyle kavgalı olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Ermenistan'ın oyala politikası ve Misnk Grubunun başarısızlığı Azerbaycan'da sorunun barış yoluyla çözümüne dair ümitleri tüketmektedir. Aslına bakılırsa sonuçsuz görüşmeler ve sürecin uzaması, sadece Ermenilerin zaman kazanması anlamına gelmemektedir. Bu süreç aynı zamanda Kafkaslarda istikrarı sona erdirecek bir sonuç meydana getirmektedir.

 

 

*21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Rusya Avrasya Araştırmaları Bölümü Başkanı

 


 

[1] Президент Армении вновь избран главой правящей партии, http://gazeta.ru/news/lenta/2009/11/28/n_1429630.shtml, 28.11.2009.

[2] Съезд правящей Республиканской Партии Армении открывается в Ереване, http://www.armtown.com/news/ru/noa/20091128/42169592/, 28.11.2009.

[3] Kamil Ağacan, Protokoller ve Ermenistan Ekonomisi, http://21yyte.org/tr/yazi.aspx?ID=3065&kat=18

[4]Ülviyyə Əsədzadə, «Türkiyə ilə yaxınlaşma «soyqırım»ı dünyada tanıtmağı sürətləndirəcək», http://www.azadliq.org/content/article/1891250.html

[5] В случае с Азербайджаном футбольная дипломатия не понадобится: интервью президента Армении телеканалу Euronews http://news.mail.am/index.php?category=158&id=8567, 30.11.2009.

[6] Айдын Мирзазаде:«На данном этапе идут переговоры о возвращении части оккупированных территорий Азербайджана», http://www.day.az/news/ politics/183479.html

Ali Asker

İlk Öğretim-Lise:: Alpan Köy-Azerbaycan

Üniversite: Azerbaycan Teknik Üniversitesi- Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2 Üniversite)

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

Doktora: Ankara Ü. SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

 

Uzmanlık Alanı: Rusya, Orta Asya, Kafkaslar. Demokratikleşme ve Rejim Değişimleri. Türk Dünyası çalışmaları.

 

Bildiği Diller:

Rusça

Azerbaycanca

Bugüne Kadar Çalıştığı Yerler:

1993-1996 İmpuls LTD Şirketi, Genel Müdür danışmanı

1998-2000 Millet gezetesi (Azerbaycan, temsilci muhabir)

2007-2010 (Ayna ve Zerkalo gazeteleri Türkiye temsilcisi)

2009 – ASAM

2009- 21. Yüzyıl T.E.

 

Bilimsel Çalışmalar
Kitaplar
a) Telif Eserler
Azərbaycan hüquq tarixi:cinayət hüququ (qədim zamanlardan 1920-ci ilədək), Azərnəşr, Bakı, 1999, (Mehman Dəmirli ilə birlikdə), 200 s.
Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık (Editörler: Tezel Öçal ve Zehra Odyakmaz), Savaş Yayınları, Ankara 2004, 1159 sayfa
Konu Anlatımlı –Testli Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı (Zehra Odyakmaz ve Ümit Kaymakla birlikte), 1. baskı (448 sayfa), 2. baskı (522 sayfa). 2004 (1. baskı), Ankara 2004 (2. baskı)
Soykırımdan fazlası (Kafkaslarda Ermenilerin yaptıkları mezalim ve Hocalı soykırımı üzerine)- belgesel senaryosu, 43 dak. (tamamlanma aşamasında)
 
b) Çeviri, Aktarma, Derleme, Düzenleme ve Editörlük
Yeni Anayasalar: BDT ve Baltık Ülkeleri, (Dr. Abdurrahman Eren’le birlikte), TİKA Yayınları, Ankara 2005, (Rusça, Ukraynaca, Türkmence, Özbekçe ve Azerbaycan Türkçesinden aktarma ve çeviri, düzenleme, açıklama ve Giriş Makalesi)
Mirza Bala Mehmetzade, Azerbaycan Misak-i Millisi, (Elşad Mahmudov’la birlikte), Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara 2002, , 87 s., (Osmanlıcadan aktarma ve şerhler)
 
Şahidin Xatirələri, AHC maliyyə naziri Əbdüləli Əmircanın xatirələri Ayna gazetesi, 1, 8, 15, 29, aprel 2006. (Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine aktarma, kitap olarak yayın aşamasında)
Hüseyin İsmayılov, Azerbaycan’da Aşık Sanatı, Alpan Yayınları, Ankara, 2008, (Azerbaycan Türkçesinden Aktarma, Mahire Gayıbova ile birlikde).
Cemil Hasanlı, Soğuk Savaşın Sınav Meydanı: Türkiye-SSCB İlişkileri, Bilgi Yayınları, Ankara, 2010 (Baskı aşamasında)
 
Tezler:
Doktora: Eski Sosyalist Ülkelerde Siyasi Rejim Değişmeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku, (Dnş. Prof.Dr.Anıl Çeçen) Ankara 2007, 391 s.
Yüksek Lisans: Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında Devlet Sistemi ve Temel Öğeleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku,  (Dnş.: Prof.Dr. Mehmed Akad İstanbul,, 2000, s.137.
 
Makaleler
-       Telif
Auen Kilsə Qanunnaməsində cinayət hüququ normaları (Mehman Demirli ile Birlikte), Qanun, Bakı 1996.
Mədinə şəhər dövlətinin təşəkkülü və konstitusiyasının əsas cəhətləri, Qanun No:8, Bakı 1997.
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi, Yeni Türkiye Dergisi (Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı), Ankara 2003, s. 207,
Azerbaycan Cumhuriyetinde Kadın Hakları ve Günümüz Sorunları, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-23. Türk Dünyası İnsan Hakları Bülteni, Ankara, Eylül 2004.
Erivan’a Yılbaşı Hediyesi: Rusya Ermenistan’ı Saldırı Amaçlı Silahlarla Donatıyor, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:107, Mart 2009, s. 18-20.
Gürcistan ve Azerbaycan Askeri İşbirliğinde, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 15-17.
Ermenilerin Azerbaycan’da Yaptıkları Soykırımlar ve Devam Eden Çözümsüzlük, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 28-38.
Gergin Gündem: Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı SorunuStratejik Analiz,Cilt: 10, Sayı 109, Mayıs 2009, s.30-36.
Gürcistan'da Sıcak gelişmeler:  Tamamlan(ma)mış Devrim, Paylaşılamayan Bölge,Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:110, Haziran 2009, s. 30-36.
ABD-Rusya Rekabeti Bağlamında Manas Üssü Sorunu, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 20-23.
Azerbaycan’da Demografik Gelişmeler Işığında Bazı Tespit ve Tahminler, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 64-72.
İç Savaş Eşiğindeki Kuzey Kafkasya, 21.Yüzyıl Dergisi, Ekim 2009, Sayı:10, s.43-52
Rusya’nın Modernizasyonu Mümkün mü? , 21.Yüzyıl Dergisi, Kasım 2009, Sayı:11, s.69-74
Kafkaslarda Barışa Giden Yol Savaştan mı Geçmeli? , 21.Yüzyıl Dergisi, Aralık 2009, Sayı:12, s.65-74
Türkiye Azerbaycan İlişkilerinin Çok Boyutlu Temelleri, 21.Yüzyıl Dergisi, Ocak 2010, Sayı:13, s.37-54 (Arif Keskin ve Kamil Ağacan’la birlikte)
Bakü'de Kuzey’den Esen Rüzgarlar, 21.yüzyıl Dergisi, Şubat 2010, Sayı:14, s.7-10
 ‘’Ermeni Açılımı’’ Sonrası Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, 21.Yüzyıl Dergisi, Mart 2010, Sayı:15, s.45-56
Kırgızistan’da Bitmeyen Devrim mi, Fillerin Tepişmesi mi? , 21.Yüzyıl Dergisi, Mayıs 2010, Sayı:17, s.33-40
Ankara’dan Medvedev Geçti: İlişkilerin Değerlendirilmesi, 21.Yüzyıl Dergisi, Haziran 2010, Sayı:18, s.49-56.
Sırat Köprüsü Kadar Zorlu Geçiş, 21.Yüzyıl Dergisi, Temmuz 2010, s. 65-72.
Rusya Federasyonu’nun Yeni Askeri Doktrini Bir Tepki Belgesi mi?MSI, Sayı: 054, Nisan 2010, s. 48-54.
Protokoller, “Soykırım Tasarısı” ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Türk Yurdu Dergisi,
Kırgızistan Yol Ayrımında: Demokrasiye mi, Otoriterizme mi? 2023 Dergisi, Yıl:9 Sayı:109.
Herkesin Sınıfta Kaldığı Ders: Kırgızistan Olaylarında Okunması Gerekenler, 2023 Dergisi, Temmuz 2010, Sayı: 111, s. 54-58.
Medvedev’in “Eksen Kayması”: Ne Kadar Kayabilir ki? 21.Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:20, s. 39-48.
Rusya’nın Balkanlar Politikasının Bazı Hususları, 2023 Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:112, s. 54-59.
Kilise Savaşları: Moskova-Kiev-İstanbul, 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 21, s. 31-38.
Kafkasya’daki Silahlanma Rusya-Türkiye İlişkilerinin Neresinde? 21. Yüzyıl Dergisi, Ekim 2010, Sayı: 22, s. 21-28.
Kırgızistan Seçimleri Demokratikleşmeye Vesile Olabilir mi? 21. Yüzyıl Dergisi, Kasım 2010, Sayı: 23, s. 8-10.
Ermenistan'da Anayasal Dönüşüm Süreci ve Anayasanın Temel Özellikleri, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 36, Terazi Yayıncılık, Ankara Kasım 2010, s. 191-218. 
Qırğızıstanda demokratik transformasiya cəhdi, Analitik Baxış, Say:4, SAM,  s. 22-28.
Rusya'nın Afganistan Politikasında Belirsizlik, 21. Yüzyıl Dergisi, Ocak 2011, Sayı: 25, s. 39-45.
Gözetlemeye Devam: Gebele Radar Üssü’nün Modernizasyon, EkoAvrasya, Yıl:4, Sayı: 14, Bahar 2011, s.36-37.
Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Rusya’nın Tutumu, 21. Yüzyıl Dergisi, Şubat 2011, Sayı: 26, s. 15-21.
Rusya: Olgular ve Tahminler Işığında, Mart 2011, Sayı: 27, s. 45-51.
Mağrip’ten Esen Rüzgarın Rusya’da ve Güney Kafkasya’da Etkileri, 21. Yüzyıl Dergisi, Nisan 2011, Sayı: 28,  s.39-46.
 
 
 -       Aktarma ve Çeviri
Sergey Yatsenko, Vusunlar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1, Ankara 2002, s. 776-781. (Rusçadan çeviri)
 Nikolay Bokovenko, Tagar Kültürü, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1., Ankara 2002,s. 518-525. (Rusçadan çeviri)
Sergey G.Skobelev, Vladimir N.Nechiporenko, Stepan V.Pankin, Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 391-396. (Rusçadan çeviri)
Boris İ.Marşak, Türkler ve Soğdlular, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 170-178. (Rusçadan çeviri)
İrina F.Popova, Orta Asya Türkleri ve Erken Tang Çin Devleti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 127-132. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F.Buryakov, Eski ve Orta Çağ Dönemlerinde Büyük İpek Yolu Üzerinde Orta Asya Türkleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:3., Ankara 2002, s. 234-242. (Rusçadan çeviri)
Yunus Nesibli, Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:4., Ankara 2002, s. 722-730. (Rusçadan çeviri)
Svetlana İ. Valiulina, İdil Bulgarlarında Cam Sanatı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:6., Ankara 2002, s.55-62. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F. Buryakov, Timur, Timurlular ve Bozkırın Türk Göçebeleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:8., Ankara 2002, s. 534-539. (Rusçadan çeviri)
Talaybek Koyçumanov, Temirbek Bobuşev, Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonun Geleceği, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.15-23. (Rusçadan çeviri)
Kamil Veli Nerimanoğlu, Azerbaycan’ın Devlet Dili Siyaseti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.244-251. (Azerbaycan Türkçesinden aktarma)
Aman Hanberdiyev, Türkmenistan’da Eğitim ve Bilgisayar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s. 815-827. (Rusçadan çeviri)
Ovez Gündogdiyev, Türkmenlerde Savaş Sanatı ve Silahlar (VI-XVI. yy.), Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.828-833. (Rusçadan çeviri)
Rafael Muhammetdinov, Boşevizm, “Milli” Komünizm ve M.Sultan Galiyev Fenomeni, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.843-853. (Rusçadan çeviri)
Djenish Djunushaliev, Kırgızistan’da 1916 İsyanı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.627-630. (Rusçadan çeviri)
S.Oboznov, Rusya ve Latin Amerika BM`de: İşbirliği Sorunları ve Geleceği, Avrasya Dosyası, BM Özel, İlkbahar 2002, Cilt:8, Sayı:1, s. 225-237. (Rusçadan ceviri, A.İsayev ile birlikte).
Nursultan Nazarbayev, Krizin Anahtarları, Stratejik Analiz, Cilt:10, Sayı:110 Haziran 2009, s. 89-95.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR