Kazan'da Üçlü Görüşme

Yazan  24 Haziran 2011
1news.com.tr`nin Dr.Ali Asker ile söyleşisi:

- Rusya`nın Kafkasya politikasını değerlendirebilir misiniz?

- Rusya'nın Kafkasya politikası gelenekseldir. Tarihsel süreç içinde oluşmuş ve gelişmiş geleneklere dayanmaktadır. Bu gelenek kara imparatorluğunun sınırlarını mümkün olduğu yaymak, yönetimi altındaki bölgeleri mümkün olduğu kadar tahakkümü altına almaktır. Yayılmacılık da şüphesiz bir devlet politikasıdır. Bunun gerçekleştirecek bir devlet aklı söz konusudur. Bu akıl yüzyıllar boyu şekillenir. İmparatorluk düşüncesi devletin şekil değiştirmesiyle kolay kolay değişmez. Sadece taktik ve yaklaşımlarda farklılık olabilir. Konuya modern pencereden baktığımız zaman Rusya'nın yine de Kafkaslarda etkin olması ve bu etkinliği uzun vadeye yayması doğal bir gelişmedir. Rusya Kafkasya'yı şeriksiz istiyor. Hiç kimseyle 'paylaşmak' istemiyor. Bunun için elinde yeteri kadar araç da vardır. Olaya sadece Güney Kafkasya bağlamında baktığımız zaman 2008'de Gürcistan'la yaşananlar, Karabağ sorununun manipülasyonu da söylediklerimiz açısından önemli emarelerdir. Hazırda Rusya için Kafkaslarda - üzerinde tam tahakküm kurduğu bir Ermenistan, devamlı olarak "başını ağrıtan" bir Gürcistan ve her an pazarlık yapabileceği bir Azerbaycan vardır. Bu durum Kafkaslara yönelik Rus dış politikasının şekillenmesinde çok önemli manzaradır.

- Rusya`nın Kafkasya politikasının uygulanmasında bu bölgede bulunan Ermenistan`ın hangi katkısı bulunmaktadır. Hala Ermenistan bir araç rolünü oynuyor mu?

- Şüphesiz Ermenistan Rusya'nın Kafkasya politikasında büyük öneme sahiptir. Ermenistan Rusya'nın Kafkasya politikasında anahtar ülkedir. Ermenistan Rusya'nın Kafkaslardaki merkez üssüdür. Bu sadece jeopolitik anlamda üs görevini ifa etmiyor. Askeri anlamda da Rusya'nın bir üssüdür. Bugün Ermenistan Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal altında tutmaktadır. Ermenistan yirmi yıldan fazladır Azerbaycan'ı psikolojik gerginlik altında tutuyor. Rusya'nın denetimindeki bir Ermenistan her zaman Rusya'nın Kafkasya politikası için bir araç rolünü oynayacaktır. Ermenistan'ın Rusya denetiminden çıkarılması, Batıya entegrasyonu vs. gibi projeler hep başarısız olacaktır. Nitekim son iki yılda Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi için atılan adımların ne kadar başarısız olduğu gözler önündedir. Bu projeler ya samimi değil ya da olayın felsefesi anlaşılmamıştır. Bu yüzden de çökmeye mahkumdur.

- Son dönemlerde Rusya`nın Güney Kafkasya`ya yönelik politikasında bir hareketlilik gözlemlenmektedir. Bunu ne ile ilişkilendiriyorsunuz?

- Azerbaycan ve Ermenistan'ın hal hazırdaki cumhurbaşkanlarının bugün sayıca onüçüncü görüşmesi yapılacak. Bunlardan sekizi Medvedev'in döneminde, daha doğrusu Medvedev'in aracılığıyla yapılmıştır. Biliyorsunuz, Putin sonrası dönemde Rus dış politikasında bir kadar yumuşama yaşandı. ABD ile ilişkilerde önemli mesafe alındı. Bunları yaparken Rusya ABD ile karşılıklı olarak belli tavizlerde bulundu. Buna göre de Rusya'da eleştirildiği hususlarda çok oldu. 2011 yılının yarısına geldik. Rusya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden süre her geçen gün azalmakta. Putin-Medvedev rekabetinin çizgileri her geçen gün daha da derinleşmektedir. Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri konusunda Medvedev'in en azından belli ilerleme sağlaması önemli başarı olarak görülecektir. Bunu yaparken Rusya sorunun anahtarını hiç kimseye bırakmak istememektedir. Fakat eskilere oranla Fransa ve ABD ile daha sıkı diyalog içindedir. Bu yüzden Rusya'nın Karabağ konusunda son dönemde sergilediği yoğun faaliyetler doğal karşılanmalı.

- Uzmanlar Cumhurbaşkanlarının Kazan görüşmesinde Karabağ sorunun çözümü üzere temel ilkelerin kabul edilebileceğini düşünüyorlar. Siz bu görüşmeden ne bekliyorsunuz?

- Bu görüşmede sorunun çözümü için temel ilkeler üzerinde mutabakat sağlanacağına dair kuvvetli ihtimaller söylenmektedir. Artık basında çıkan en son haberlerde sorunun çözümü için yol haritasının kabul edileceği de söylenmektedir. Görüşme öncesi ABD Başkanı her iki cumhurbaşkanını aramıştır. Sarkozi Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a mektup yazmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Euronews" televizyon kanalına yaptığı konuşmadı Dağlık Karabağ'a geniş özerkilik verilebileceğini demiş ve bunun için Tirol modelini örnek göstermiştir. Sorunun çözümünü öngören Madrid ilkeleri doğrultusunda bir belge imzalanması kuvvetle muhtemeldir. Ermeniler halkların kendi kaderine belirleme ilkesine dayanarak tam bağımsız olmak istiyorlar. Azerbaycan ise toprak bütünlüğü ilkesinin ihlal edilmezliği üzerinde ısrar etmektedir. Bu çatışmanın anahtar sorundur. Bu sorunun çözülmesi veya somut bir formülü öngören bir anlaşmanın imzalanacağını söylemek zordur. Çok önemli husus da Dağlık Karabağ'ın aralık statüsüdür. Aslında aralık statü Karabağ'a geniş yetkiler, özerklik hakları tanımaktadır. Ama bunun ne kadar süreceği ve sonraki aşamada nasıl bir gelişme olacağı müzakere konusunu oluşturursa süreç yeniden tıkanacak.

Kısacası ortada bir işgal meselesi var. Bu işgalin sona erdirilmesi ya barış, ya da savaş yoluyla olur. Hiçbir statüko ebedi değildir. Ermeniler bunu anlamak zorundalar. Her halde Azerbaycan'ın gerek askeri ve savunma kabiliyetinin, gerekse şartların 1990'lı yılların başındakinden çok farklı olduğunu anlıyorlar.

Ama ben yine de burada, sorunun çözümünde ilerleme sağlanmasını Rusya'nın Ermenistan üzerindeki baskısına bağlıyorum. Ermenistan bu baskıyı reel bir şekilde hissederse, en azından yalnızlığa itileceği tehdidini algılarsa müzakereler olumlu mecraya yönelebilir. Esas sorun Rusya'nın kendisinin buna ne kadar hazır veya istekli olup olmamasıdır.

- Karabağ sorunun çözümlenmende Rusya-Türkiye ilişkilerinin etkisini yorumlaya bilir misiniz?

- Rusya-Türkiye ilişkileri Soğuk Savaş sonrası en iyi dönemini yaşamaktadır. Fakat genel olarak Güney Kafkasya coğrafyasına baktığımız zaman şunu görmekteyiz. Rusya ve Türkiye bu bölgeyle ilgili politikalarını rekabet boyutundan işbirliği boyutuna taşıyamadılar. Yakın tarihimizde bunun birkaç somut örneği de vardır. Son olarak 2008'de Kafkasya'da barışın sağlanması konusunda Türkiye'nin önerileri Rusya tarafından rağbet görmedi. Bu önerilerin ne kadar gerçekçi olup olmadığı konunun ayrı bir boyutudur. Fakat bu durumda en azından Rusya'nın alternatif bir proje gündeme getirerek tepki vermesi gerekiyordu. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi için imzalanmış protokoller sürecinde Rusya süreci destekleyeceğini açık şekilde beyan etti. Hatta protokollerin imzalanmasını bile sağladı. Fakat bu politika samimi değildi. Rusya için bu gelişmelerin sonucu önceden kestirilmiştir. Türkiye ise çok iyimser bakıyordu konuya. Ermenistan'la ilişkilerin geliştirilmesinin Karabağ sorununun çözümünde de olumlu katkı yapacağı düşüncesindeydi. Ermenistan her hangi bir tavizde bulunmayınca, bırakın tavizi, iddialarından geri çekilmeyince bu süreç de çökmüş oldu. Bugün Rusya-Türkiye ilişkileri ajandasında Karabağ konusu vardır. Bunu hiç kimse istisna edemez. Fakat bu konunun anahtarının Rusya'nın elinde oluğu neredeyse peşinen kabullenmiştir.

Asef ZEYNAL

http://www.1news.com.tr/roportajveyorumlar/20110624061700052.html

Ali Asker

İlk Öğretim-Lise:: Alpan Köy-Azerbaycan

Üniversite: Azerbaycan Teknik Üniversitesi- Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2 Üniversite)

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

Doktora: Ankara Ü. SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

 

Uzmanlık Alanı: Rusya, Orta Asya, Kafkaslar. Demokratikleşme ve Rejim Değişimleri. Türk Dünyası çalışmaları.

 

Bildiği Diller:

Rusça

Azerbaycanca

Bugüne Kadar Çalıştığı Yerler:

1993-1996 İmpuls LTD Şirketi, Genel Müdür danışmanı

1998-2000 Millet gezetesi (Azerbaycan, temsilci muhabir)

2007-2010 (Ayna ve Zerkalo gazeteleri Türkiye temsilcisi)

2009 – ASAM

2009- 21. Yüzyıl T.E.

 

Bilimsel Çalışmalar
Kitaplar
a) Telif Eserler
Azərbaycan hüquq tarixi:cinayət hüququ (qədim zamanlardan 1920-ci ilədək), Azərnəşr, Bakı, 1999, (Mehman Dəmirli ilə birlikdə), 200 s.
Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık (Editörler: Tezel Öçal ve Zehra Odyakmaz), Savaş Yayınları, Ankara 2004, 1159 sayfa
Konu Anlatımlı –Testli Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı (Zehra Odyakmaz ve Ümit Kaymakla birlikte), 1. baskı (448 sayfa), 2. baskı (522 sayfa). 2004 (1. baskı), Ankara 2004 (2. baskı)
Soykırımdan fazlası (Kafkaslarda Ermenilerin yaptıkları mezalim ve Hocalı soykırımı üzerine)- belgesel senaryosu, 43 dak. (tamamlanma aşamasında)
 
b) Çeviri, Aktarma, Derleme, Düzenleme ve Editörlük
Yeni Anayasalar: BDT ve Baltık Ülkeleri, (Dr. Abdurrahman Eren’le birlikte), TİKA Yayınları, Ankara 2005, (Rusça, Ukraynaca, Türkmence, Özbekçe ve Azerbaycan Türkçesinden aktarma ve çeviri, düzenleme, açıklama ve Giriş Makalesi)
Mirza Bala Mehmetzade, Azerbaycan Misak-i Millisi, (Elşad Mahmudov’la birlikte), Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara 2002, , 87 s., (Osmanlıcadan aktarma ve şerhler)
 
Şahidin Xatirələri, AHC maliyyə naziri Əbdüləli Əmircanın xatirələri Ayna gazetesi, 1, 8, 15, 29, aprel 2006. (Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine aktarma, kitap olarak yayın aşamasında)
Hüseyin İsmayılov, Azerbaycan’da Aşık Sanatı, Alpan Yayınları, Ankara, 2008, (Azerbaycan Türkçesinden Aktarma, Mahire Gayıbova ile birlikde).
Cemil Hasanlı, Soğuk Savaşın Sınav Meydanı: Türkiye-SSCB İlişkileri, Bilgi Yayınları, Ankara, 2010 (Baskı aşamasında)
 
Tezler:
Doktora: Eski Sosyalist Ülkelerde Siyasi Rejim Değişmeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku, (Dnş. Prof.Dr.Anıl Çeçen) Ankara 2007, 391 s.
Yüksek Lisans: Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında Devlet Sistemi ve Temel Öğeleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku,  (Dnş.: Prof.Dr. Mehmed Akad İstanbul,, 2000, s.137.
 
Makaleler
-       Telif
Auen Kilsə Qanunnaməsində cinayət hüququ normaları (Mehman Demirli ile Birlikte), Qanun, Bakı 1996.
Mədinə şəhər dövlətinin təşəkkülü və konstitusiyasının əsas cəhətləri, Qanun No:8, Bakı 1997.
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi, Yeni Türkiye Dergisi (Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı), Ankara 2003, s. 207,
Azerbaycan Cumhuriyetinde Kadın Hakları ve Günümüz Sorunları, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-23. Türk Dünyası İnsan Hakları Bülteni, Ankara, Eylül 2004.
Erivan’a Yılbaşı Hediyesi: Rusya Ermenistan’ı Saldırı Amaçlı Silahlarla Donatıyor, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:107, Mart 2009, s. 18-20.
Gürcistan ve Azerbaycan Askeri İşbirliğinde, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 15-17.
Ermenilerin Azerbaycan’da Yaptıkları Soykırımlar ve Devam Eden Çözümsüzlük, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 28-38.
Gergin Gündem: Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı SorunuStratejik Analiz,Cilt: 10, Sayı 109, Mayıs 2009, s.30-36.
Gürcistan'da Sıcak gelişmeler:  Tamamlan(ma)mış Devrim, Paylaşılamayan Bölge,Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:110, Haziran 2009, s. 30-36.
ABD-Rusya Rekabeti Bağlamında Manas Üssü Sorunu, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 20-23.
Azerbaycan’da Demografik Gelişmeler Işığında Bazı Tespit ve Tahminler, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 64-72.
İç Savaş Eşiğindeki Kuzey Kafkasya, 21.Yüzyıl Dergisi, Ekim 2009, Sayı:10, s.43-52
Rusya’nın Modernizasyonu Mümkün mü? , 21.Yüzyıl Dergisi, Kasım 2009, Sayı:11, s.69-74
Kafkaslarda Barışa Giden Yol Savaştan mı Geçmeli? , 21.Yüzyıl Dergisi, Aralık 2009, Sayı:12, s.65-74
Türkiye Azerbaycan İlişkilerinin Çok Boyutlu Temelleri, 21.Yüzyıl Dergisi, Ocak 2010, Sayı:13, s.37-54 (Arif Keskin ve Kamil Ağacan’la birlikte)
Bakü'de Kuzey’den Esen Rüzgarlar, 21.yüzyıl Dergisi, Şubat 2010, Sayı:14, s.7-10
 ‘’Ermeni Açılımı’’ Sonrası Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, 21.Yüzyıl Dergisi, Mart 2010, Sayı:15, s.45-56
Kırgızistan’da Bitmeyen Devrim mi, Fillerin Tepişmesi mi? , 21.Yüzyıl Dergisi, Mayıs 2010, Sayı:17, s.33-40
Ankara’dan Medvedev Geçti: İlişkilerin Değerlendirilmesi, 21.Yüzyıl Dergisi, Haziran 2010, Sayı:18, s.49-56.
Sırat Köprüsü Kadar Zorlu Geçiş, 21.Yüzyıl Dergisi, Temmuz 2010, s. 65-72.
Rusya Federasyonu’nun Yeni Askeri Doktrini Bir Tepki Belgesi mi?MSI, Sayı: 054, Nisan 2010, s. 48-54.
Protokoller, “Soykırım Tasarısı” ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Türk Yurdu Dergisi,
Kırgızistan Yol Ayrımında: Demokrasiye mi, Otoriterizme mi? 2023 Dergisi, Yıl:9 Sayı:109.
Herkesin Sınıfta Kaldığı Ders: Kırgızistan Olaylarında Okunması Gerekenler, 2023 Dergisi, Temmuz 2010, Sayı: 111, s. 54-58.
Medvedev’in “Eksen Kayması”: Ne Kadar Kayabilir ki? 21.Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:20, s. 39-48.
Rusya’nın Balkanlar Politikasının Bazı Hususları, 2023 Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:112, s. 54-59.
Kilise Savaşları: Moskova-Kiev-İstanbul, 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 21, s. 31-38.
Kafkasya’daki Silahlanma Rusya-Türkiye İlişkilerinin Neresinde? 21. Yüzyıl Dergisi, Ekim 2010, Sayı: 22, s. 21-28.
Kırgızistan Seçimleri Demokratikleşmeye Vesile Olabilir mi? 21. Yüzyıl Dergisi, Kasım 2010, Sayı: 23, s. 8-10.
Ermenistan'da Anayasal Dönüşüm Süreci ve Anayasanın Temel Özellikleri, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 36, Terazi Yayıncılık, Ankara Kasım 2010, s. 191-218. 
Qırğızıstanda demokratik transformasiya cəhdi, Analitik Baxış, Say:4, SAM,  s. 22-28.
Rusya'nın Afganistan Politikasında Belirsizlik, 21. Yüzyıl Dergisi, Ocak 2011, Sayı: 25, s. 39-45.
Gözetlemeye Devam: Gebele Radar Üssü’nün Modernizasyon, EkoAvrasya, Yıl:4, Sayı: 14, Bahar 2011, s.36-37.
Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Rusya’nın Tutumu, 21. Yüzyıl Dergisi, Şubat 2011, Sayı: 26, s. 15-21.
Rusya: Olgular ve Tahminler Işığında, Mart 2011, Sayı: 27, s. 45-51.
Mağrip’ten Esen Rüzgarın Rusya’da ve Güney Kafkasya’da Etkileri, 21. Yüzyıl Dergisi, Nisan 2011, Sayı: 28,  s.39-46.
 
 
 -       Aktarma ve Çeviri
Sergey Yatsenko, Vusunlar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1, Ankara 2002, s. 776-781. (Rusçadan çeviri)
 Nikolay Bokovenko, Tagar Kültürü, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1., Ankara 2002,s. 518-525. (Rusçadan çeviri)
Sergey G.Skobelev, Vladimir N.Nechiporenko, Stepan V.Pankin, Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 391-396. (Rusçadan çeviri)
Boris İ.Marşak, Türkler ve Soğdlular, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 170-178. (Rusçadan çeviri)
İrina F.Popova, Orta Asya Türkleri ve Erken Tang Çin Devleti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 127-132. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F.Buryakov, Eski ve Orta Çağ Dönemlerinde Büyük İpek Yolu Üzerinde Orta Asya Türkleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:3., Ankara 2002, s. 234-242. (Rusçadan çeviri)
Yunus Nesibli, Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:4., Ankara 2002, s. 722-730. (Rusçadan çeviri)
Svetlana İ. Valiulina, İdil Bulgarlarında Cam Sanatı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:6., Ankara 2002, s.55-62. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F. Buryakov, Timur, Timurlular ve Bozkırın Türk Göçebeleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:8., Ankara 2002, s. 534-539. (Rusçadan çeviri)
Talaybek Koyçumanov, Temirbek Bobuşev, Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonun Geleceği, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.15-23. (Rusçadan çeviri)
Kamil Veli Nerimanoğlu, Azerbaycan’ın Devlet Dili Siyaseti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.244-251. (Azerbaycan Türkçesinden aktarma)
Aman Hanberdiyev, Türkmenistan’da Eğitim ve Bilgisayar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s. 815-827. (Rusçadan çeviri)
Ovez Gündogdiyev, Türkmenlerde Savaş Sanatı ve Silahlar (VI-XVI. yy.), Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.828-833. (Rusçadan çeviri)
Rafael Muhammetdinov, Boşevizm, “Milli” Komünizm ve M.Sultan Galiyev Fenomeni, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.843-853. (Rusçadan çeviri)
Djenish Djunushaliev, Kırgızistan’da 1916 İsyanı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.627-630. (Rusçadan çeviri)
S.Oboznov, Rusya ve Latin Amerika BM`de: İşbirliği Sorunları ve Geleceği, Avrasya Dosyası, BM Özel, İlkbahar 2002, Cilt:8, Sayı:1, s. 225-237. (Rusçadan ceviri, A.İsayev ile birlikte).
Nursultan Nazarbayev, Krizin Anahtarları, Stratejik Analiz, Cilt:10, Sayı:110 Haziran 2009, s. 89-95.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Deniz Berktay   - 13-10-2021

Fener Patrikhanesi ve Asimilasyon

Dünyanın pek çok yerinde, dinle siyaset, iç içe geçmiş durumda. Hıristiyanlığın Ortodoksluk mezhebi de, siyasetin yoğun müdahalesine maruz kalmakta.