Gözetlemeye Devam: Gebele Radar Üssü'nün Modernizasyonu

Yazan  07 Mart 2011
Rusya, Gebele Üssü'nün kira süresini artırmayı başaracak ve muhtemelen Azerbaycan yine üssün karşılığında kazanım edinemeyecektir.

Azerbaycan'ın Gebele ilçesinde yerleşik Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait radar istasyonunun kullanımına ilişkin anlaşmanın süresi 2012'de sona erecektir. Gebele Radar Üssü zaman zaman Azerbaycan'ın gündemine gelmiş ve tartışılmıştır. Bu günlerde istasyonun kullanım süresine ilişkin anlaşmanın uzatılabileceğine dair ihtimaller ağırlık kazanmaktadır. Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu çerçevesinde Gebele Radar Üssü de yenilenmektedir.

Rusya Askeri Üslerini Takviye Ediyor

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya kendi güvenlik çemberini eski Sovyet cumhuriyetlerindeki askeri üsler aracılığıyla temin etmeye çalışmıştır. Son dönemde Rusya bu üslerin daha da geliştirilmesine çalışmaktadır. Rusya'nın askeri üslerinin tümü eski Sovyet coğrafyası alanında yer almaktadır (Suriye'de yer alan Tarsus üssü hariç). Rusya son dönemde Ukrayna ve Ermenistan'la yaptığı anlaşmalar gereği bu üsleri uzun vadede güvence altına almakla yetinmemiş, aynı zamanda etkin bir askeri unsur haline de getirmiştir. Yanukoviç iktidara geldikten sonra Ukrayna-Rusya ilişkilerinde bir iyileşme yaşanmış ve Rusya'nın Sivastapol'daki donanmasının görev süresi uzatılmıştır. Rus donanmasının 2017'den sonra 25 yıl daha bu ülkede kalmasını öngören anlaşma imzalanmıştır.[1] 20 Ağustos 2010'da MEDVEDEV'in Ermenistan'a seferi sırasında Ruslara ait 102. askeriüssün süresinin 49 yıl[2]uzatıldığına dair protokol imzalanmıştır.[3] Son dönemde Orta Asya'daki askeri üslerin takviyesi konusunda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Duşanbe'ye 20 km mesafede bulunan Ayni Hava Üssünün 201. üssün bünyesinde kullanılması konusunda uzun yıllardır devam eden pazarlıkların yakında çözümlenmesi beklenmektedir.[4]

Post Sovyet alanında askeri etkinlik politikasını geliştirirken, Rusya iki ayrı yol izlemektedir.

1)Ülkelerle ikili anlaşmalar yaparak üslerin bulundurulma süresi, donatımı ve kullanım statüsünde iyileştirmeler yaparak manevra alanını genişletmek

2)Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü çerçevesinde eski Sovyetler Birliği alanında etkin bir askeri denetim ve baskı mekanizması oluşturmak.

Gebele Radar Üssü

Azerbaycan Rus askeri üslerini ülkesinden çıkaran ilk cumhuriyetlerdendir. Sovyetler Birliği dağıldıktan kısa birsüre sonra, 1992'de Rus orduları Azerbaycan'dan çıkarılmıştır. Bu sırada Sovyetler Birliğinin en önemli radarlarından olan Gebele (Gabala-2, RO-7, tesis 754)[5] erken uyarı sistemi Azerbaycan'ın mülkiyetinde kalmış ve Rusya tarafından kiralanarak kullanımına devam ettirilmiştir. Sistemin etki alanı 6000 km (bazı bilgilere göre 8000 km) mesafeye dek yayılabilmektedir. Bu sistem İran, Türkiye, Hindistan ve ayrıca tüm Orta Doğuyu kapsamaktadır. 25 Ocak 2002 yılında üssün faaliyet süresi 2012 yılındakadar uzatılmıştır. Burada 900 askeri, 200 sivil kadrolu personelin çalıştığı bildirilmektedir. Sistem füze uçuşunu tespit etmenin yanı sıra füzenin hareket yolunu izleme kabiliyetine de sahiptir. Böylece bu radar sisteminin, füzesavarların etkin bir şekilde kullanılması olanağını da sunduğunu söylemek mümkündür. [6]

Bazı kaynaklar, bundan sonraki süreçte Rusya'nın bu üsse ihtiyacı olmayacağını, hazırda onun yerine Armavir'de inşa edilmekte olan "Varonej" tipli yeni bir modern üssün devreye sokulacağını belirtmektedir.[7]Fakat Rusya Gebele üssünün kira süresini 2032 yılınakadar uzatılmasını hedeflemektedir. Son günlerde Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi gazetesi "Krasnaya Zvezda"nın RF Kozmik Orduları Komutan yardımcısı Tümgeneral Sergey Lobov'la yaptığı söyleşi Moskova'nın üsle ilgili planlarına açıklık getirmiştir. S.Lobov hazırda "Daryal", "Dnepr" ve "Volga" radar istasyonlarının Rus ordusunun modernizasyonu programı çerçevesine alındığını söylemiştir. "Dnepr" radar istasyonu 1970'lerin başlarında, "Dnepr" ve "Daryal" 1980'lerin başlarında kurulmuştur. S.Lobov son yıllarda bu istasyonların güçlü bir şekilde yenilendiğini söylemiştir. Tüm istasyonlarda analog hesaplama kompleksleri yerine dijital sistemler kurulmuştur. Ayrıca özel teknik donanımlarıda (soğutma sistemi, havalandırma, su tüketimi) değiştirilmektedir.[8]Tesisin modernizasyonu sonucunda hedef yakalama kapasitesi 1.5 defa artacaktır. Bu durumda istasyonun etki mesafesi ekvator ötesinekadar uzayacaktır.[9] Bu açıklamalar Rusya'nın 2012 yılında üssün görev süresinin uzatılmasına çalışacağını ortaya koymaktadır. Bundan önceki pazarlıklarda da pek zorlanmayan Rusya, Gebele Üssü'nün kullanımıyla ilgili kira süresinin uzatılması konusunda damuhtemelen sıkıntı yaşamayacaktır.

Sürenin Uzatılması Azerbaycan'a Ne Verebilir?

Gebele üssüyle ilgili Azerbaycan basınında yapılan tartışmalarda üssün kira bedeli ve çevreye verdiği zarar konusu gündeme getirilmektedir. Kira süresinin 2032'ye kadar, yani 20 yıllığına uzatılması durumunda Azerbaycan'a ödenen kira bedeli 7 milyondan 17 milyon dolara kadar artabilir. Kira bedeline ilişkin bugün şeffaflık ve netlik olmadığını söylemek gerekmektedir. Hazırda yıllık kira bedelinin 7-10 milyon dolar arasında değiştiği, bunun nakit para şeklinde değil, sadece mal mübadelesi şeklinde karşılandığı, son yıllarda hatta bunun da yapılmadığı basında geçen haberler arasındadır. Azerbaycan Ordusu kendi personelinin bu üste staj görmesini, Rusya'nın askeri okullarında burslu eğitim alan öğrenci sayısını artırmayı isteyebilir. Çevre güvenliği konusunda da Rusya tarafını bazı yükümlülükleri kabul etmeye zorlayabilir. Bunların yanı sıra Azerbaycan tarafının indirimli silah alışı, üssün elde ettiği ve Azerbaycan açısından önem arz eden bilgi paylaşımı, mevcut askeri teknolojinin tamirine yardımcı olmak vs. gibi konularda Rusya'dan yardım alabileceği söylenmektedir. Fakat burada bazı hususları göz ardı etmemek gerekir. Birincisi Azerbaycan kendi ordusunu NATO standartları temelinden yeniden yapılandırmaktadır. Gerek eğitim, gerekse silahlanma açısından NATO standartlarına geçen bir Azerbaycan Ordusunun Rusya ile bu konudaki işbirliği olanakları sınırlanmaktadır.[10]

Gebele üssü Azerbaycan'da zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Bazı sivil toplum örgütleri ve siyasiler bu üssün çevre ve insan yaşamını olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek kapatılmasını istemektedir. Bazıları ise bu üssün Azerbaycan açısından tehlike arz etmediğini ifade etmekte olup, belli koşulların sağlanması karşılığında kira müddetinin uzatılmasından yanadırlar. Üssün askeri güç anlamında Azerbaycan için her hangi bir tehdit arz etmediği söylenmektedir. Son birkaç yıl içinde Rusya tarafından Gebele'ye çok da ihtiyaç kalmadığı, Armavir'de yapılan yeni radar istasyonunun gereken işlevi yapabileceği, bazen de ABD ile ortak kullanılabileceği gibi açıklamalar seslendirilmektedir. Fakat modernizasyon kapsamında yapılan çalışmalar ve Rusya'nın üsle ilgili ileriye dönük planları durumun farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Rusya, Gebele Üssü'nün kira süresini artırmaya çalışacak ve muhtemelen başaracaktır. Azerbaycan tarafı ise bugüne kadar Gebele Üssü'nü etkin bir pazarlık konusu haline getirememiştir. Ayrıca Azerbaycan bugüne değin Rusya'dan üssün karşılığında elde etmek istediği kazanımları da gerçekleştirememiştir. Gebele Üssü'nün kapatılmasından yana olan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin de yeterince etkin olmadığını söylemek gerekir.

 

 

 


 

[1] Ali Asker, Rusya-Ukrayna İlişkilerinde İki Ana Madde: Enerji ve Rus Filosu, http://21yyte.org/tr/yazi4220-RUSYA_UKRAYNA_ILISKILERINDE_IKI_ANA_MADDE_ENERJI_VE_RUS_FILOSU.html, 26.04.2010.

[2] Süre 1995 yılından, yani anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren hesaplanmaktadır. 1995 yılında anlaşma imzalandığı sırada süre 25 yıl olarak belirlenmiştir. Yeni imzalanmış protokol gereği bu süre 49 yıl olarak (1995'den itibaren) değiştirilmiştir. Dolayısıyla anlaşma 2044 yılına dek yürürlükte kalacak.

[3] Ali Asker, Kafkaslarda Silahlanmayı Durduracak Mekanizma Yok mu?, http://21yyte.org/tr/yazi5411-_KAFKASLARDA_SILAHLANMAYI_DURDURACAK_MEKANIZMA_YOK_MU.html, 06.09.2010.

[4] Ali Asker, Tacikistan'da Rus Askeri Havaalanı Yolda, http://21yyte.org/tr/yazi6058-Tacikistanda_Rus_Askeri_Havaalani_Yolda.html13.01.2011

[5] "Daryal" sistemli bu tesis 1976'da inşa edilmeye başlanmış ve 1985'de tamamlanmıştır.

[6] Что такое Габалинская РЛС системы предупреждения о ракетном нападении, Газета «Коммерсантъ»№99 (3675)от08.06.2007, Возможности Габалинской радиолокационной станции. Справка, http://www.rian.ru/spravka/20070608/66921255.html, 08/06/2007http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=772832

[7]Elçin Bayramlı, Qəbələ RLS Milli Genefondu Dağıdır, http://altay.azersayt.com/blog.html?page=comments&member=altay&newsid=74584

[8] Россия модернизировала РЛС «Дарьял» в Габале, http://www.aze.az/news_rossiya_modernizirovala_rl_52039.html, 16.02.2010.

[9] Aytən Həmidova, "Rusiya Qəbələdə RLS-in müasirləşdirilməsinin mahiyyətini Azərbaycana izah etməlidir", http://anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=89453

[10]Cəsur Sümərinli, Qəbələ RLS üçün 20 illik icarə sazişi? , http://www.ayna.az/2010-04-24/siyaset/2457-QebeleRLS-Azerbaycan-sazish, 24.04.2010.

 

Ali Asker

İlk Öğretim-Lise:: Alpan Köy-Azerbaycan

Üniversite: Azerbaycan Teknik Üniversitesi- Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2 Üniversite)

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

Doktora: Ankara Ü. SBE Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Genel Kamu Hukuku

 

Uzmanlık Alanı: Rusya, Orta Asya, Kafkaslar. Demokratikleşme ve Rejim Değişimleri. Türk Dünyası çalışmaları.

 

Bildiği Diller:

Rusça

Azerbaycanca

Bugüne Kadar Çalıştığı Yerler:

1993-1996 İmpuls LTD Şirketi, Genel Müdür danışmanı

1998-2000 Millet gezetesi (Azerbaycan, temsilci muhabir)

2007-2010 (Ayna ve Zerkalo gazeteleri Türkiye temsilcisi)

2009 – ASAM

2009- 21. Yüzyıl T.E.

 

Bilimsel Çalışmalar
Kitaplar
a) Telif Eserler
Azərbaycan hüquq tarixi:cinayət hüququ (qədim zamanlardan 1920-ci ilədək), Azərnəşr, Bakı, 1999, (Mehman Dəmirli ilə birlikdə), 200 s.
Kaymakam Adaylığı Sınavına Hazırlık (Editörler: Tezel Öçal ve Zehra Odyakmaz), Savaş Yayınları, Ankara 2004, 1159 sayfa
Konu Anlatımlı –Testli Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı (Zehra Odyakmaz ve Ümit Kaymakla birlikte), 1. baskı (448 sayfa), 2. baskı (522 sayfa). 2004 (1. baskı), Ankara 2004 (2. baskı)
Soykırımdan fazlası (Kafkaslarda Ermenilerin yaptıkları mezalim ve Hocalı soykırımı üzerine)- belgesel senaryosu, 43 dak. (tamamlanma aşamasında)
 
b) Çeviri, Aktarma, Derleme, Düzenleme ve Editörlük
Yeni Anayasalar: BDT ve Baltık Ülkeleri, (Dr. Abdurrahman Eren’le birlikte), TİKA Yayınları, Ankara 2005, (Rusça, Ukraynaca, Türkmence, Özbekçe ve Azerbaycan Türkçesinden aktarma ve çeviri, düzenleme, açıklama ve Giriş Makalesi)
Mirza Bala Mehmetzade, Azerbaycan Misak-i Millisi, (Elşad Mahmudov’la birlikte), Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara 2002, , 87 s., (Osmanlıcadan aktarma ve şerhler)
 
Şahidin Xatirələri, AHC maliyyə naziri Əbdüləli Əmircanın xatirələri Ayna gazetesi, 1, 8, 15, 29, aprel 2006. (Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine aktarma, kitap olarak yayın aşamasında)
Hüseyin İsmayılov, Azerbaycan’da Aşık Sanatı, Alpan Yayınları, Ankara, 2008, (Azerbaycan Türkçesinden Aktarma, Mahire Gayıbova ile birlikde).
Cemil Hasanlı, Soğuk Savaşın Sınav Meydanı: Türkiye-SSCB İlişkileri, Bilgi Yayınları, Ankara, 2010 (Baskı aşamasında)
 
Tezler:
Doktora: Eski Sosyalist Ülkelerde Siyasi Rejim Değişmeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku, (Dnş. Prof.Dr.Anıl Çeçen) Ankara 2007, 391 s.
Yüksek Lisans: Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasında Devlet Sistemi ve Temel Öğeleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Genel Kamu Hukuku,  (Dnş.: Prof.Dr. Mehmed Akad İstanbul,, 2000, s.137.
 
Makaleler
-       Telif
Auen Kilsə Qanunnaməsində cinayət hüququ normaları (Mehman Demirli ile Birlikte), Qanun, Bakı 1996.
Mədinə şəhər dövlətinin təşəkkülü və konstitusiyasının əsas cəhətləri, Qanun No:8, Bakı 1997.
Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi, Yeni Türkiye Dergisi (Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı), Ankara 2003, s. 207,
Azerbaycan Cumhuriyetinde Kadın Hakları ve Günümüz Sorunları, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-23. Türk Dünyası İnsan Hakları Bülteni, Ankara, Eylül 2004.
Erivan’a Yılbaşı Hediyesi: Rusya Ermenistan’ı Saldırı Amaçlı Silahlarla Donatıyor, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:107, Mart 2009, s. 18-20.
Gürcistan ve Azerbaycan Askeri İşbirliğinde, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 15-17.
Ermenilerin Azerbaycan’da Yaptıkları Soykırımlar ve Devam Eden Çözümsüzlük, Stratejik Analiz, Cilt: 9, Sayı:108, Nisan 2009, s. 28-38.
Gergin Gündem: Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı SorunuStratejik Analiz,Cilt: 10, Sayı 109, Mayıs 2009, s.30-36.
Gürcistan'da Sıcak gelişmeler:  Tamamlan(ma)mış Devrim, Paylaşılamayan Bölge,Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:110, Haziran 2009, s. 30-36.
ABD-Rusya Rekabeti Bağlamında Manas Üssü Sorunu, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 20-23.
Azerbaycan’da Demografik Gelişmeler Işığında Bazı Tespit ve Tahminler, Stratejik Analiz, Cilt: 10, Sayı:111, Temmuz 2009, s. 64-72.
İç Savaş Eşiğindeki Kuzey Kafkasya, 21.Yüzyıl Dergisi, Ekim 2009, Sayı:10, s.43-52
Rusya’nın Modernizasyonu Mümkün mü? , 21.Yüzyıl Dergisi, Kasım 2009, Sayı:11, s.69-74
Kafkaslarda Barışa Giden Yol Savaştan mı Geçmeli? , 21.Yüzyıl Dergisi, Aralık 2009, Sayı:12, s.65-74
Türkiye Azerbaycan İlişkilerinin Çok Boyutlu Temelleri, 21.Yüzyıl Dergisi, Ocak 2010, Sayı:13, s.37-54 (Arif Keskin ve Kamil Ağacan’la birlikte)
Bakü'de Kuzey’den Esen Rüzgarlar, 21.yüzyıl Dergisi, Şubat 2010, Sayı:14, s.7-10
 ‘’Ermeni Açılımı’’ Sonrası Türkiye-Azerbaycan İlişkileri, 21.Yüzyıl Dergisi, Mart 2010, Sayı:15, s.45-56
Kırgızistan’da Bitmeyen Devrim mi, Fillerin Tepişmesi mi? , 21.Yüzyıl Dergisi, Mayıs 2010, Sayı:17, s.33-40
Ankara’dan Medvedev Geçti: İlişkilerin Değerlendirilmesi, 21.Yüzyıl Dergisi, Haziran 2010, Sayı:18, s.49-56.
Sırat Köprüsü Kadar Zorlu Geçiş, 21.Yüzyıl Dergisi, Temmuz 2010, s. 65-72.
Rusya Federasyonu’nun Yeni Askeri Doktrini Bir Tepki Belgesi mi?MSI, Sayı: 054, Nisan 2010, s. 48-54.
Protokoller, “Soykırım Tasarısı” ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri, Türk Yurdu Dergisi,
Kırgızistan Yol Ayrımında: Demokrasiye mi, Otoriterizme mi? 2023 Dergisi, Yıl:9 Sayı:109.
Herkesin Sınıfta Kaldığı Ders: Kırgızistan Olaylarında Okunması Gerekenler, 2023 Dergisi, Temmuz 2010, Sayı: 111, s. 54-58.
Medvedev’in “Eksen Kayması”: Ne Kadar Kayabilir ki? 21.Yüzyıl Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:20, s. 39-48.
Rusya’nın Balkanlar Politikasının Bazı Hususları, 2023 Dergisi, Ağustos 2010, Sayı:112, s. 54-59.
Kilise Savaşları: Moskova-Kiev-İstanbul, 21. Yüzyıl Dergisi, Eylül 2010, Sayı: 21, s. 31-38.
Kafkasya’daki Silahlanma Rusya-Türkiye İlişkilerinin Neresinde? 21. Yüzyıl Dergisi, Ekim 2010, Sayı: 22, s. 21-28.
Kırgızistan Seçimleri Demokratikleşmeye Vesile Olabilir mi? 21. Yüzyıl Dergisi, Kasım 2010, Sayı: 23, s. 8-10.
Ermenistan'da Anayasal Dönüşüm Süreci ve Anayasanın Temel Özellikleri, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 36, Terazi Yayıncılık, Ankara Kasım 2010, s. 191-218. 
Qırğızıstanda demokratik transformasiya cəhdi, Analitik Baxış, Say:4, SAM,  s. 22-28.
Rusya'nın Afganistan Politikasında Belirsizlik, 21. Yüzyıl Dergisi, Ocak 2011, Sayı: 25, s. 39-45.
Gözetlemeye Devam: Gebele Radar Üssü’nün Modernizasyon, EkoAvrasya, Yıl:4, Sayı: 14, Bahar 2011, s.36-37.
Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Rusya’nın Tutumu, 21. Yüzyıl Dergisi, Şubat 2011, Sayı: 26, s. 15-21.
Rusya: Olgular ve Tahminler Işığında, Mart 2011, Sayı: 27, s. 45-51.
Mağrip’ten Esen Rüzgarın Rusya’da ve Güney Kafkasya’da Etkileri, 21. Yüzyıl Dergisi, Nisan 2011, Sayı: 28,  s.39-46.
 
 
 -       Aktarma ve Çeviri
Sergey Yatsenko, Vusunlar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1, Ankara 2002, s. 776-781. (Rusçadan çeviri)
 Nikolay Bokovenko, Tagar Kültürü, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:1., Ankara 2002,s. 518-525. (Rusçadan çeviri)
Sergey G.Skobelev, Vladimir N.Nechiporenko, Stepan V.Pankin, Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 391-396. (Rusçadan çeviri)
Boris İ.Marşak, Türkler ve Soğdlular, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 170-178. (Rusçadan çeviri)
İrina F.Popova, Orta Asya Türkleri ve Erken Tang Çin Devleti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:2., Ankara 2002, s. 127-132. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F.Buryakov, Eski ve Orta Çağ Dönemlerinde Büyük İpek Yolu Üzerinde Orta Asya Türkleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:3., Ankara 2002, s. 234-242. (Rusçadan çeviri)
Yunus Nesibli, Orta Çağ Gürcü Kaynaklarında Türkler, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:4., Ankara 2002, s. 722-730. (Rusçadan çeviri)
Svetlana İ. Valiulina, İdil Bulgarlarında Cam Sanatı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:6., Ankara 2002, s.55-62. (Rusçadan çeviri)
Yuriy F. Buryakov, Timur, Timurlular ve Bozkırın Türk Göçebeleri, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:8., Ankara 2002, s. 534-539. (Rusçadan çeviri)
Talaybek Koyçumanov, Temirbek Bobuşev, Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonun Geleceği, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.15-23. (Rusçadan çeviri)
Kamil Veli Nerimanoğlu, Azerbaycan’ın Devlet Dili Siyaseti, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.244-251. (Azerbaycan Türkçesinden aktarma)
Aman Hanberdiyev, Türkmenistan’da Eğitim ve Bilgisayar, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s. 815-827. (Rusçadan çeviri)
Ovez Gündogdiyev, Türkmenlerde Savaş Sanatı ve Silahlar (VI-XVI. yy.), Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:19., Ankara 2002, s.828-833. (Rusçadan çeviri)
Rafael Muhammetdinov, Boşevizm, “Milli” Komünizm ve M.Sultan Galiyev Fenomeni, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.843-853. (Rusçadan çeviri)
Djenish Djunushaliev, Kırgızistan’da 1916 İsyanı, Türkler (Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Cilt:18., Ankara 2002, s.627-630. (Rusçadan çeviri)
S.Oboznov, Rusya ve Latin Amerika BM`de: İşbirliği Sorunları ve Geleceği, Avrasya Dosyası, BM Özel, İlkbahar 2002, Cilt:8, Sayı:1, s. 225-237. (Rusçadan ceviri, A.İsayev ile birlikte).
Nursultan Nazarbayev, Krizin Anahtarları, Stratejik Analiz, Cilt:10, Sayı:110 Haziran 2009, s. 89-95.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR