< < Stohos Gazetesi Yine İşbaşında


Stohos Gazetesi Yine İşbaşında

Yazan  26 Mart 2011

Yunanistan'da Türkler ve Türkiye'ye karşı saldırılar çeşitli platformlarda yürütülmektedir. Bunların en etkilisi doğal olarak kitle iletişim araçları tarafından yürütülen çalışmalardır. Bu alanda "Stohos Gazetesi" ayrı bir önem arz etmektedir. Türkçe anlamı "Hedef" olan Stohos Gazetesinin hedefinde isminden de anlaşılacağı üzere Türkiye ve Türkler bulunmaktadır. Fanatik ve düşmanca tavırlarıyla öne çıkmakta olan bu gazete Türk ve Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınmaktadır. Stohos zaman zaman yaptığı yayınlarla Batı Trakya Türk Azınlığına ve ülkede misafir olarak görev yapmakta olan Türk diplomatlarına karşı takındığı düşmanca tavrı göstermekten de çekinmemektedir.

Söz konusu gazetenin kapağında "Yunanistan'ın başkenti İstanbul'dur" ifadesi yer almaktadır. Bu bile Stohos gazetesinin nasıl bir zihniyet taşıdığının anlaşılması bakımından yeterli olacaktır.

Türkleri hedef göstermek konusunda Stohos gazetesinin sicili bir hayli bozuktur. Stohos'un yaptıklarını hatırlatmak gerekirse, söz konusu gazete geçmiş yıllarda Atina'da görev yapmakta olan Türk diplomatların isim, adres ve otomobillerinin plakalarını yayınlamıştır. Bununla da yetinmeyip Atina Büyükelçiliği Ataşesi Haluk SİPAHİOĞLU'nu hedef göstermiştir. Hatırlanacağı üzere SİPAHİOĞLU 1994 yılında öldürülmüştür.

Stohos ayrıca Milliyet gazetesi Atina Muhabiri Takis BERBERAKİS'i de Yunan-PKK ilişkisini ortaya koyan yazılarından dolayı hedef göstermekten çekinmemiştir. Stohos gazetesi bunlarla da yetinmeyip Batı Trakya Türk Azınlığı Milletvekillerinden İlhan AHMET'i de hedef göstererek, "İlhan Ahmet, Sadık Ahmet'in izinden gidiyor, sonu da Sadık Ahmet gibi olacak" demiştir.

Yunanistan'da Türklere karşı yapılan bu saldırılar sadece Stohos gazetesiye sınırlı değildir. Eleftherotipia gazetesi yazarlarından Andreas SAKELLİON da geçtiğimiz yıllarda T.C. Gümülcine Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Özgür ŞAHİN hakkında da yazılar yazarak, Batı Trakya Türk Azınlığını kışkırtmakla ve "Müslüman Azınlığı Türkleştirmeye" çalışmakla suçlamıştı.

Stohos gazetesi son olarak düşmanca tavırlarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyor. Gazete, Yunanistan Devlet Radyosu'nun (ERA) Gümülcine Şubesinde görev yapan Evren DEDE ve Aydın BOSTANCI adlı azınlık mensuplarına ilişkin olarak "Bozkurtlar ERT'de" başlıklı bir haber yaptı. Yunanistan'da aşırı sağ eğilimli kesimler Türk kelimesi yerine "Bozkurt" ya da "Moğol" demeyi tercih ederler. Evren DEDE, Batı Trakya'da "Azınlıkça" adlı dergiyi çıkartan gazeteci Abdülhalim DEDE'nin akrabasıdır. Gazetede adı geçenlerin adresleri de yer almaktadır. Bu tam anlamıyla bu insanları hedef göstermektir. Evren DEDE bu konuya ilişkin olarak hayatlarından endişe ettiklerini dile getirmiştir.

Her fırsatta Türkiye'ye demokrasi ve özgürlük dersi vermeye çalışan Yunan liderlerin bu olup bitenlerden haberi yok mudur? Yunanistan'da nedense bu tip gazetelerin faaliyetleri görmezden gelinmektedir. Türkiye Patrikhane'ye, Yetimhane'ye ve Heybeliada Ruhban Okulu'na ilişkin açılımlar yaparken Yunanistan'ın da çok daha dostane adımlar atması beklenmektedir. Türk makamları Yunanlılarla yaptıkları görüşmelerde bu konuları daha sık gündeme getirmeli ve gerek Türk-Yunan ilişkilerini baltalayan, gerek Batı Trakya bölgesindeki soydaşlarımızın rahat, huzur ve barış içerisinde yaşamasını engelleyen bu gibi tehditkar girişimlerin engellenmesi sağlanmalıdır. Zira demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkede basın özgürlüğü ne kadar önem taşıyorsa, insanların can güvenliği de aynı derecede önemsenmelidir.

Yeliz Karadaş

Doğum Yeri: Ankara

 Eğitim Durumu

 İlk-Orta-Lise Eğitim: Kırklareli, Erzurum ve Ankara  

Üniversite: Ankara Üniversitesi DTCF Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans:  2000-2001 döneminde Yunanistan Patra Üniversitesi’nde burslu olarak tezsiz master programına katılmıştır.

Tez Konusu:   “Etnik Yapının Siyasi Hayata Etkileri”       

 Uzmanlık Alanı: Türk-Yunan İlişkileri, Karadeniz Araştırmaları

Bildiği Diller:

Yunanca 

İngilizce

Bugüne Kadar Çalıştığı Yerler:

2000-2005 yıllarında T.C. Dışişleri Bakanlığı Gümülcine Başkonsolosluğu’nda tercüman olarak görev yapmış, 2005-2008 yılları arasında İsrail’de yaşamıştır.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz:

Error: No articles to display