< < 21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat


21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat

İstihbarat; bugüne kadar genellikle dar kapsamı ile gizli haber/bilgi toplamak şeklinde algılanmış, önemi idrak edilse de, uluslararası ilişkiler ve ulusal güvenlik alanındaki yeri ve rolü tam olarak ortaya konulmamıştır.

İstihbarat biliminin temel fonksiyonlarını, haber ve istihbarat üretimi, örtülü operasyonlar ve faaliyetler, propaganda ve psikolojik savaş ve koruyucu güvenlik oluşturmaktadır. Bu fonksiyonların ulusal güvenliğin sağlanmasındaki yeri ve rolünün sistematik bir biçimde ortaya konması uluslararası ilişkiler bilimi için de bir gereksinimdir.

Bu kitap, güvenlik ve istihbarat alanında yaşanan değişimler ile gittikçe daha muğlak hale gelen istihbarat fonsiyonlarınm daha belirgin bir şekilde tanımlanarak ve kategorileştirilerek teşhis edilmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde güvenlik ve istihbarat alanlarında akademik birimlerin ve programlarının çok sınırlı olması, öte yandan bu tür alanlarda yoğunlaşan kurum mensuplarının akademik ortamla buluşamamaları nedeniyle bu kitap aynı zamanda kendi alanında önemli bir referans kaynağı olmayı hedeflemektedir. Bu çalışmayı anlamlı kılan diğer bir amaç da Türk ulusal güvenliği ve dış politika sistemi ile ilgili sonuçlar ortaya koyma gayretidir.

Bu kitap hiçbir ülkeyi, kuruluşu ya da kişiyi hedef almamakta, herhangi bir siyasi akımı desteklememektedir. Kitabın taraf olduğu tek anlayış Atatürkçü düşünce sistemi çerçevesinde Cumhuriyetimizin temel ilkeleri, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve ulusal çıkarlarımızda.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya   - 11-08-2022

Pelosi'nin Tayvan Ziyareti, Xi Jinping Döneminin Sonu mu?

Pelosi'nin Tayvan ziyareti, zamansız, kışkırtıcı, yaşlı kadının kompleksi gibi ifadelerle hafife alınmamalıdır. Kongrede muhtemelen son dönemini yaşayan Pelosi'nin daha önce de benzer eylemleri olmuştur. Fakat Tayvan ziyaretinin, "kimseyi takmayan kadın" etkinliğinin ötesinde anlamı bulunmaktadır. ...