Yeni Atlantik Tüzüğü, Anglosakson Birliği’nin Habercisi

Yazan  15 Haziran 2021

Geçtiğimiz hafta, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joseph R. Biden, Birleşik Krallık’a bir ziyaret gerçekleştirdi. 10 Haziran günü gerçekleştirilen ziyarette Boris Johnson ile görüşme sonrasında ortak bir açıklama yapıldı.

İkili, ekonomiden sağlığı, savunmadan iklim sorunlarına kadar pek çok konu üzerinde işbirliği konusunda anlaştı. Biden ve Johnson’ın bu kadar geniş çaplı konular üzerinde işbirliği açıklamaları yapması ise Anglosakson ittifakının yeniden kurulduğu izlenimini yarattı.

10 Haziran’da, ABD Devlet Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın daveti üzerine ve G7 Zirvesi öncesinde İngiltere'yi ziyaret etti. Biden ve Johnson, iklim değişikliğinin yol açtığı zorluklarla başa çıkmak için yenilenen ortak çabalarla demokrasi ve insan hakları, savunma ve güvenlik, bilim ve yenilik biyolojik çeşitlilik kaybı ve ortaya çıkan sağlık tehditleri ve ekonomik refah alanlarında işbirliğini derinleştirmek için yeni bir Atlantik Şartı'nda küresel bir vizyon belirlediler.

Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde yayınlanan bildiride, işbirliği alanlarının tek tek başlıklar halinde derinlemesine ele alındığı açıkça görüldü. Her ne kadar BM, G20 ve G7 gibi büyük birliklerin dünya politikasını belirlediği yönünde görüş birliği bulunuyor gibi görünse de Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana “küresel güç” tanımlamasına hakim olan ABD ve onunla birlikte hareket eden, önceki dönemin küresel gücü olan İngiltere dünya düzenini belirleyen iki ana aktör olarak karşımıza çıkmakta. İkilinin yeniden bir araya gelmesi de Anglosakson Birliği’nin habercisi olarak görünüyor.

Ingiltere'nin eski Ankara büyukelcisi ve şimdi İngiliz dış istihbarat servis şefi Richard Moore'un Biden ve Johnson’ın 10 Haziran’da gerçekleşen görüşme sonrasında yaptıkları ortak açıklamaya istinaden “ABD-İngiltere” ortaklığına ilişkin tanımlaması ise oldukça dikkat çekici. Moore, bu ortaklığı, "Dünyadaki en güçlü ikili savunma güvenlik ve istihbarat ortaklığı" şeklinde tanımlıyor.

Moore tarafından yapılan bu tanımlamanın verdiği mesajı anlamak, Beyaz Saray’ın resmi sitesinde yayınlanan bildiriyi iyi okumakla sağlanabilir. İkilinin ortak bildirisi şöyle:

“DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE ÇOK YÖNLÜLÜK

Birleşik Krallık G7 Başkanlığı'nın açık toplumlara odaklanmasını temel alan ve ABD'nin ev sahipliğinde yapılacak Demokrasi Zirvesi'ni ileriye taşıyan ABD ve Birleşik Krallık, dünya genelinde açık toplumları ve demokrasiyi desteklemek için pratik çabalar göstermeye devam edecek. Bunu medya özgürlüğünü savunarak, özgür ve açık interneti geliştirerek, yolsuzlukla mücadele ederek, dezenformasyonla mücadele ederek, sivil alanı koruyarak, kadınların siyasi olarak güçlendirilmesini ilerleterek, din veya inanç özgürlüğünü koruyarak ve tüm insanların insan haklarını destekleyerek yapacağız. Birleşmiş Milletler, uluslararası sistemin temel taşı olmaya devam ediyor ve temel ilkeleri ortak değerlerimizi yansıtıyor. BM'nin kuruluşundan bu yana geçen 75 yılda, uluslararası güvenlik, sınırları tanımayan tehditler tarafından giderek daha fazla tehdit ediliyor: iklim değişikliği, salgın hastalıklar, kıtlık, göç, organize suç ve terör. Birleşik Krallık ve ABD, bu gelişen tehditlerle mücadele etmek ve BM'nin evrensel kurucu ilkelerine sadık kalarak 21. yüzyıl için daha iyi bir yapı oluşturmak için uluslararası sistemi uyarlamaya ve reform yapmaya devam etmek için BM ve uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacak. Dünya çapında adaletsizliği, eşitsizliği, yoksulluğu ve açlığı azaltmak için barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz. G7 Gündemi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne bağlılığımızla küresel ekonomik zorluklara karşı sürdürülebilir ve uygulanabilir koşullar yaratma sorumluluğunu taşıyoruz ve COVID-19 tarafından şiddetlenen önceden var olan eşitsizlikleri ele almak için birlikte çalışacağız. ABD ve Birleşik Krallık, kızları eğitmek, kadınları sosyal, ekonomik ve politik olarak güçlendirmek ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek de dahil olmak üzere, dış politika ve ulusal güvenliğin temel bir direği olarak cinsiyet eşitliği ve eşitliğinin ilerlemesini desteklemeye kararlıdır.

SAVUNMA VE GÜVENLİK

Yirmi birinci yüzyılın gelişen tehditlerinin üstesinden gelmek için dünyanın en güçlü ikili savunma, güvenlik ve istihbarat ortaklığını daha da geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu, siber uzay, dış müdahale, zararlı etki kampanyaları, yasadışı finansman, şiddetli çatışma ve aşırılık ve her türlü terörizmle ilişkili tehditleri ve zorlukları içerir. Bu amaçla, siber güvenlik konusunda birlikte çalışmak, yasadışı finansmana karşı koymak ve terörizmin her türlüsünü çevrimiçi olarak ele almak için birlikte çalışarak ve bir dizi nefret dolu ve beyaz üstünlükçü ideoloji de dahil olmak üzere etnik veya ideolojik olarak motive edilmiş olan ırkçı aşırılıkçılığı önlemek için uluslararası işbirliğini geliştirmek de dahil olmak üzere bu zorluklarda ortaklığımızı sürdüreceğiz.

Güçlü ve ilkeli liderlik yoluyla, toplu savunmamızın temeli olan NATO ile geleceğin uluslararası düzenini şekillendirmek ve güvence altına almak için çalışacağız. NATO'yu daha da güçlendirmek ve modernize etmek ve ortak finansmanını artırmak için birlikte çalışacağız, böylece İttifak mevcut ve yeni tehditlere karşı koymak için askeri ve askeri olmayan yeteneklerin tamamını kullanabilir, kötü niyetli siber faaliyetler ve NATO'nun dayanıklılığını test eden saldırılar dahil olacak. Silahlı kuvvetlerimizi modernize etmek ve entegre etmek için operasyonel önlemler almayı ve yeni nesil yetenekler konusunda ikili işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Geçen ay, Birleşik Krallık'ın yeni uçak gemisi HMS QUEEN ELIZABETH, gemide ABD ve Birleşik Krallık F-35 uçakları ile ilk operasyonel görevine çıktı. Bu Silahlı Kuvvetlerimizin benzersiz birlikte çalışabilirliğinin bir göstergesi. Nükleer caydırıcılık ve modernizasyon programlarımızda yakın uyumu sürdürürken, etkin silah kontrolü ve nükleer güvenliğe ve nükleer silahların olmadığı bir dünya hedefine olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Uzay'ın herkes için güvenli ve emniyetli bir ortam olmasını sağlamak için kapsamlı diplomatik, savunma, güvenlik, sivil ve bilimsel işbirliğimizden yararlanacağız.

Her iki ülkenin de uygun bir şekilde yüksek düzeyde veri korumasına sahip olduğunun karşılıklı olarak tanınmasına dayanan ve Atlantik'in her iki yakasındaki kolluk kuvvetleri soruşturmalarının gerekli kanıtları elde etmesine olanak tanıyan sağlam bir ikili veri erişim anlaşmasını yürürlüğe koymayı sabırsızlıkla bekliyoruz. katı gizlilik standartlarını korurken suçluları adalete teslim edeceğiz. Terörizm ve çocuk istismarı da dahil olmak üzere ciddi suçların soruşturulması ve kovuşturulması için hayati önem taşıyan iletişim içeriğine sıkı bir şekilde kontrol edilen yasal erişimi sürdürmek için birlikte çalışacağız. Bunu yapmak için teknoloji şirketleriyle ortaklaşa çalışarak vatandaşlarımızın güvenliğini koruyacağız.

BİLİM VE TEKNOLOJİ

2021/22'de yeni bir dönüm noktası olan ikili teknoloji ortaklığı geliştireceğiz. Aşağıdakileri garanti altına almak için yeni bir stratejik işbirliği çağını mümkün kılacaktır: vatandaşlarımızın emniyeti ve emniyeti; Ar-Ge'de dünyaya öncülük etmeye devam ettiğimizi; zenginlik yaratma ve eşitsizlikle mücadele; liberal demokrasilerin, açık toplumların ve açık pazarların değerleri; ve tüm bunların küresel olarak teknolojinin tasarımı ve kullanımı boyunca kodlanmış ve işlenmiş olacak. Aşağıdakiler gibi alanlarda işbirliğini güçlendireceğiz: kritik tedarik zincirlerimizin çeşitliliğini, esnekliğini ve güvenliğini sağlamak; endüstrilerimizin ve araştırma kurumlarımızın yapay zeka, kuantum ve pil teknolojileri gibi mevcut ve gelişmekte olan teknolojileri geliştirmesini ve uygulamasını sağlamak; ve ekonomik büyümeyi, kamu güvenliğini ve bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi desteklemek için erişilebilirlik ve veri akışının önündeki engellerin azaltılması.

Bilim ve teknolojide işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu, dünya çapında ortak araştırmaların artmasını kolaylaştıracak ve aynı zamanda veri paylaşımını, teknolojiyi ve değerlerimizi ve ilkelerimizi yansıtan dijital ekonomiyi yöneten kuralların, normların ve standartların geliştirilmesini teşvik edecektir. Açıklık, şeffaflık ve karşılıklılık temelinde ve ortak araştırmamızın çalışanlarımıza fayda sağlamasını sağlama umuduyla işbirliği yapacağız. Kanser, antimikrobiyal direnç, iklim değişikliği ve pandemi hazırlığı gibi küresel zorlukların üstesinden gelmek için uzmanlığımızı birleştireceğiz. Bunu, Başbakanın Bilim ve Teknoloji Konseyi ile Başkanın Bilim ve Teknoloji Danışmanları Konseyi arasındaki daha yakın koordinasyon ve ABD ile Birleşik Krallık'taki kıdemli bilim ve teknoloji danışmanları arasındaki daha yakın işbirliği yoluyla yapacağız.

TİCARET VE REFAH

Hayati önemdeki ekonomik ve ticari ortaklığımızı derinleştirmeyi ve güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz. Büyük Sivil Uçak anlaşmazlığının hızlı bir şekilde çözülmesini taahhüt ediyoruz. Her iki ülke de ticaretin doğru yapıldığında, sürdürülebilir ve yeşil büyümeye, çalışanlarımız için iyi işlere, yenilikçilerimiz ve işletmelerimiz için yeni fırsatlara ve yüksek iş gücü ve çevre standartlarına yönelik karşılıklı çıkarlarımızı destekleyebileceğini kabul ediyor. Bu nedenle, zaten kapsamlı olan ticari ilişkimizi derinleştirme fırsatlarını belirlemek ve takip etmek için yakın bir şekilde çalışacağız.

Ekonomik yenilenmeyi teşvik etme ve ekonomik değişimin acısını yaşayan tüm topluluklara fayda sağlayacak ve sadece şehirlerde değil, aynı zamanda küçük kasabalarda ve sanayi sonrası bölgelerde de herkes için eşitliği ilerletecek şekilde daha iyi bir yapı inşa etme taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz. Ekonomi politikasının bölüşümsel sonuçlarını ve mevcut ekonomik modellerin toplumda herkese eşit hizmet etmediğini veya iklim krizi gibi sorunları yeterince çözmediğini göz önünde bulundurarak ve fırsat eşitliği ihtiyacını kabul ederek, bir araya getiren yeni bir ortak girişim başlatmayı amaçlıyoruz. Ekonominin nasıl çalıştığı ve desteklemesi gereken hedefler hakkında yeni bir “sağduyu” geliştirmek için uzmanlar, uygulayıcılar ve yetkililer; girişim, ekonomideki yapısal eşitsizliklerin üstesinden gelmek ve toplum genelinde refah sağlamak için en iyi uygulamaları paylaşacak ve kamu politikalarına ilişkin kanıtları gözden geçirecek.

G7 liderlerinin, kalkınma finansmanı araçlarımızdan düşük ve orta gelirli ülkelerde katalitik yatırımlar yoluyla özel sektör sermayesini topluca harekete geçirmeyi amaçlayan, değerlere dayalı, yüksek standartlı ve şeffaf bir altyapı ortaklığı etrafındaki tartışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Carbis Bay'deki G7 ortaklarımızla bu yeni ortaklığın ana hatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Küreselleşme ve ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan vergi zorluklarını ele almak ve küresel bir asgari vergiyi benimsemek için G20/OECD Kapsayıcı Çerçevesi aracılığıyla yürütülen çabaları da memnuniyetle karşılıyoruz. En büyük ve en kârlı çok uluslu şirketler için %10'luk bir marjı aşan en az %20 kâr üzerinden vergilendirme hakkı veren piyasa ülkeleri ile vergi haklarının dağıtımı konusunda adil bir çözüme ulaşmayı taahhüt ediyoruz. Yeni uluslararası vergi kurallarının uygulanması ile tüm Dijital Hizmet Vergilerinin ve diğer ilgili benzer önlemlerin tüm şirketlerde kaldırılması arasında uygun koordinasyonu sağlayacağız. Ayrıca, ülke bazında en az %15'lik bir küresel minimum vergi taahhüt ediyoruz. Anlaşmanın her iki Sütun üzerinde paralel olarak ilerlemesinin önemi konusunda hemfikiriz ve G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının Temmuz ayındaki toplantısında bir anlaşmaya varmayı dört gözle bekliyoruz.

İKLİM VE DOĞA

Birlikte çalışacağımız alanlar: tüm ülkeleri iklim hedeflerini güçlendirmeleri için bir araya getirmek; Paris Anlaşmasının hedeflerine ulaşmak; küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 dereceden fazla olmayacak şekilde sınırlama hedefine ulaşmak; ve 2030 yılına kadar biyoçeşitlilik kaybı eğrisini bükeceğiz. Mevcut en iyi bilimi – özellikle Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli ve Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri için Hükümetler Arası Bilim-Politika Platformu raporlarını – savunacağız ve COP26 Politika Diyaloğu dahil olmak üzere küresel ortaklıkları memnuniyetle karşılayacağız. Tarımsal gıda sistemlerinde inovasyon için araştırma ve geliştirmeyi artırmak ve hızlandırmak için Sürdürülebilir Tarıma Geçiş ve İklim için Tarım İnovasyonu Misyonu; kaliteli iş fırsatlarıyla karbondan arındırılmış ekonomilere dayanıklı bir geçişi desteklemek; iklim eyleminde cinsiyete duyarlı bir şekilde ilerleme kaydetmek temel hedefimiz. En geç 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etme taahhüdümüzün altını çiziyor ve diğer tüm ülkeleri de aynısını yapmaya çağırıyoruz. G7'nin, dünya çapında ağır sanayi sektörlerinin karbonsuzlaştırılmasında inovasyonu teşvik etmeye ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olacak bir Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Gündemi (IDA) oluşturmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

COP26'da iddialı bir sonuca ulaşmaya ve anlamlı azaltma eylemleri ve uygulamada şeffaflık bağlamında çok çeşitli kamu ve özel kaynaklardan 2025'e kadar yıllık 100 milyar doları harekete geçirme toplu gelişmiş ülke hedefine bağlıyız. Uyum da dahil olmak üzere 2020'den itibaren iklim finansmanımızı artırıyoruz ve iklim finansmanı seferberliğini artırmak için ek fırsatlar aramaya devam ediyoruz. Doğaya dayalı çözümler için finansman da dahil olmak üzere iklim etkilerinin etkilerini ele almak ve Risk Bilgili Erken Eylem Ortaklığı da dahil olmak üzere afet risk yönetimini yaygınlaştırarak ülkelere uyum sağlamak için destek sağlamayı amaçlıyoruz. Doğayı tüm sektörlerde ve ekonomik karar alma süreçlerinde yaygınlaştırmaya kararlıyız. Ayrıca Orman Tarımı ve Emtia Ticareti (FACT) Diyaloğu, okyanus ve doğal ekosistemleri korumak, korumak ve restore etmek için doğanın finansmanı da dahil olmak üzere ormanlar üzerinde daha da yakın çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Enerjinin ulusal güvenliğimiz, ekonomimiz, net sıfır hedeflerimiz ve paylaşılan refahımız üzerindeki etkisinin farkında olarak, Birleşik Krallık İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı liderliğinde yeni bir 'Stratejik Enerji Diyaloğu' başlatıyoruz. Bu diyalog, yenilikçi, temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması, endüstriyel karbonsuzlaştırma, nükleer enerji, enerji güvenliği ve esnekliği, çok taraflı enerji forumlarında ortak öncelikler ve ortak bilim, araştırma ve inovasyon işbirliği gibi alanlarda işbirliğimizi derinleştirmeyi amaçlamaktadır.

SAĞLIK

İnsanlığın durumunu iyileştirme konusundaki ilerlemeyi tersine çeviren mevcut salgının üstesinden gelmek ve geleceğe daha iyi hazırlanmak için birlikte çalışmaya kararlıyız. Bilim ve teknolojideki ortak gücümüzü yansıtarak, endişe verici değişkenlerle ve pandemik veya salgın potansiyeli olan yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalık tehditleriyle mücadele konusunda işbirliğimizi geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu, yeni Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (U.K.HSA) Pandemi Hazırlık Merkezi ile yeni ABD Ulusal Salgın Tahmini ve Salgın Analizi Merkezi arasındaki işbirliği ile desteklenecektir. Bilimdeki kolektif gücümüz şunları yapmamızı sağlayacaktır: gözetim ve genomik dizileme kapasitesinin yanı sıra değişken değerlendirme yeteneklerinin ölçeğini; hayvan sağlığı ile zoonotik ve çevresel riskleri hesaba katan Tek Sağlık yaklaşımını benimsemek. Entegre bir küresel gözetim sistemi – Küresel Pandemi Radarı – kurma planını memnuniyetle karşılıyoruz ve bunu ileriye taşımak için DSÖ ve diğer ortaklarla birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz. Küresel gözetimi geliştirmek, gelecekteki bir pandemik tehdidin tespit edilmesinden sonraki 100 gün içinde güvenli, etkili ve uygun fiyatlı aşılar, terapötikler ve teşhisler sunma konusundaki ortak hedefimize ulaşmak için kritik öneme sahiptir. 100 günlük hedefe doğru ilerlemeyi sağlamak ve bu yıl sonraki adımlar hakkında G7 liderlerine rapor vermek için G7 baş bilim adamlarıyla birlikte çalışmaya kararlıyız. Daha koordineli araştırma gündemleri ve daha iyi veri ve sonuçların paylaşılması yoluyla, aşılar ve terapötikler için klinik deneylere ilişkin G7 eyleminde işbirliğini güçlendireceğiz.

İki ülke arasında çift yönlü seyahati normalleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Birleşik İngiltere-ABD ortak kuracağız Uzmanları paylaşacak ve liderlere güvenli ve sürdürülebilir uluslararası seyahatin geri dönüşü konusunda tavsiyelerde bulunacak olan Uzmanlar Çalışma Grubu, her iki ülkenin de COVID-19 ile birlikte mücadele etme taahhüdünü ortaya koyuyor.

Güvenli ve etkili aşıların ve bunları üretmek için gerekli malzemelerin üretimine yapılan yatırımlar yoluyla küresel aşı arzını artırmaya yardımcı olmak için birlikte çalışacağız. İkili ticareti ve yatırımı teşvik ederek ve ihracat kısıtlamalarından veya diğer tedarik zinciri kesintilerinden kaçınarak aşıların, temel bileşenlerin ve ekipmanın zamanında temin edilmesini teşvik edeceğiz. Özellikle COVAX ve ortak kuruluşları CEPI, Gavi, UNICEF ve WHO olmak üzere çok taraflı aşı girişimlerini güçlendirmek için birlikte çalışacağız. Ortak finansman ihtiyaçları için kaynak seferberliğini destekleyeceğiz ve pandemi hazırlığı ve müdahale ile küresel sağlık güvenliğini artırmak için ülke içinde teslimat kapasitesi oluşturmak ve uzun vadeli, sürdürülebilir finansman modelleri geliştirmek için uluslararası finans kurumlarıyla birlikte çalışacağız. Bu amaçla, Birleşik Krallık ve ABD, yeni bir sürdürülebilir, katalitik sağlık güvenliği finansman mekanizması için seçenekleri araştırmak için benzer düşünen ülkelerle birlikte çalışacak. Hazırlık ve dayanıklılığı güçlendirmek, Ar-Ge harcamalarını artırmak ve yeni değişkenlerle mücadele etmek de dahil olmak üzere COVID-19 ile mücadele etmek ve bir sonraki sağlık güvenliği tehdidine hazırlanmak için daha fazla yatırımı teşvik etmek için hükümeti ve sektörü bir araya getireceğiz. Müttefiklere ve ortaklara Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün (UST) uygulanmasını ve uyumluluğunu hızlandırmaya yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu hedefe doğru ilerlemek için, bulaşıcı hastalık tehditlerini önlemek, tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için kapasite geliştirme dahil olmak üzere, Küresel Sağlık Güvenliği Gündemini ve onun cesur 2024 hedefini desteklemek ve ilerletmek için çaba göstereceğiz.

Birleşik Krallık ve ABD, DSÖ'nün küresel sağlık güvenliğindeki merkezi önemini kabul etmektedir. Birleşik Krallık ve ABD, Mayıs 2021'de Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilen DSÖ güçlendirme kararını uygulamak için benzer düşünen Üye Devletlerle birlikte çalışacak. Ayrıca, bir sonraki aşama için zamanında, şeffaf ve kanıta dayalı bağımsız bir süreci destekleyeceğiz. Çin de dahil olmak üzere ve gelecekte kaynağı bilinmeyen salgınları araştırmak için DSÖ tarafından toplanan COVID-19 köken araştırması. Pandemiden dersler çıkarmak ve geleceğe hazırlığı güçlendirmek için birlikte çalışırken Uluslararası Pandemi Hazırlık ve Müdahale Panelinin tavsiyelerini dikkate alacağız. Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve gelecekteki şoklara daha iyi dayanacak bölgesel ve ülke kapasitesinin oluşturulması dahil olmak üzere küresel sağlık alanındaki kritik alanları ilerletmeyi taahhüt ediyoruz; dünyanın en savunmasız, marjinalleştirilmiş ve yetersiz hizmet verilenleri arasında temel sağlık hizmetlerinin mevcudiyetini, erişilebilirliğini ve kalitesini genişletmek; anne, yenidoğan ve çocuk sağlığı, beslenme, sıtma, tüberküloz ve HIV/AIDS'e öncelik verilmesi. Ayrıca sağlık eşitsizliklerini azaltmaya yönelik yaklaşımımızı güçlendirmek için kurumdan kuruma bir ortaklık kuracağız. 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu boyunca yenilenen taahhüdümüzü ilerleterek Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Hakları konusundaki ortaklığımızı yükselteceğiz. . Bölgesel, yerel ve ulusal aktörleri bu çabaları desteklemeye çağırıyoruz.

İlk ABD-İngiltere İkili Kanser Zirvesini düzenleyeceğiz ve dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olmaya devam eden kansere hayat kurtaran yaklaşımlardaki ilerlemeleri hızlandırmak için fikirleri paylaşmak ve işbirliği fırsatlarını belirlemek üzere araştırmacıları, hastaları ve diğer paydaşları bir araya getireceğiz.

KUZEY İRLANDA TAAHHÜDÜ

Kuzey İrlanda, cesur liderlerinin 23 yıl önce şiddet ve bölünmenin önüne uzlaşma ve ilerlemeyi koymasından bu yana büyük adımlar attı. Belfast/Hayırlı Cuma Anlaşması'nın başarılarından gurur duyuyoruz ve bu anlaşmanın üç aşamalı yaklaşımına tamamen bağlıyız: Kuzey İrlanda'da demokratik kurumların kurulması; İrlanda adasında istişare, işbirliği ve eylem için sağlanan; ve İngiliz-İrlanda etkileşimi için yapılar yarattı. Sorunları sona erdirmek için Kuzey İrlanda halkını desteklemek için Birleşik Krallık, İrlanda ve ABD arasında derin bir ortaklık gerekiyordu ve Kuzey İrlanda'nın istikrarını ve refahını geleceğe taşımak ve korumak için sürekli ve sürekli bir ortaklık gerekecek. .

Bugün, Birleşik Krallık ve ABD, Anlaşmanın hassas dengesini korumak ve uzlaşma, rıza, eşitlik, haklara saygı ve itibar eşitliği vizyonunu gerçekleştirmek için Anlaşmanın tüm taraflarıyla yakın çalışma taahhütlerini yeniden teyit etmektedir. Kuzey İrlanda'nın muazzam potansiyelini ortaya çıkarmak, Anlaşmanın yarattığı istikrarı korumanın hayati bir parçasıdır ve Birleşik Krallık ve ABD, bu ortak hedef için birlikte çalışmaya devam edecektir.”

Biden ve Johnson tarafından yapılan açıklama sonrasında yayınlanan bu Yeni Atlantik Tüzüğü, görüldüğü üzere her alana değinilerek hazırlanmış durumda. ABD ve İngiltere’nin 8 ayrı ana başlıkta ele alınan işbirliği alanları incelendiğinde İngiltere’nin dünya politikasında aktifliğinin de üst seviyelere çekilmeye çalışıldığı yorumu yapılabilir.

Fransa ve Almanya Birliği Güçlendirme Çabasında

Brexit sonrasında İngiltere’nin ABD ile zaten var olan iyi ilişkilerini üst seviyelere taşımasının yanında, Avrupa Birliği içerisinde Almanya ve Fransa’nın işbirliğini güçlendirmesi de dikkat çekti. Merkel ve Macron’un bu ayın başında gerçekleştirdiği görüşme sonrasında 62 maddelik bir ortak bildirge yayınlandı. Bildirgenin ana hatlarına baktığımızda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, iklim değişikliğiyle mücadele, ekonomi politikası, dijital dönüşüm ve uluslararası konuları yer almaktaydı. Bununla birlikte, Fransa ve Almanya işbirliklerini güçlendirmeyi taahhüd ettiler. Almanya ve Fransa'nın güçlü, sürdürülebilir ve dirençli bir Avrupa Birliği (AB) için birlikte çalışma konusundaki kararlılığını teyit ettiği belirtilen bildirgede, çağın meydan okumalarına sadece AB içindeki birliktelik ve dayanışma ile küresel iş işbirliğiyle cevap verilebileceği aktarıldı.

Eş zamanlı olarak Almanya-Fransa ve ABD-İngiltere işbirliği alanlarının güçlendirilmesi üzerine atılan adımlar değerlendirildiğinde Bölgede iki farklı grubun oluştuğu izlenimi yaratmaktadır. Fakat iki grubun karşı karşıya gelme ihtimalleri oldukça düşüktür.  Yalnızca Fransa ve Almanya’nın Birliği güçlendirmesi ve hemen sonrasında yayınlanan ABD ve İngiltere’nin Yeni Atlantik Tüzüğü “Bölgede işbirliği alanlarında rekabetin söz konusu olabileceği düşüncesini doğurabilir.

 

Kaynak: whitehouse.gov, @RusenPress, Sputnik

Kübra Ünlü

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü 
Suriye ve Göç Araştırmaları Uzmanı

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz:

Error: No articles to display