Bir Küresel Tehdit Senaryosu: “Hilafet Yavruları”

Yazan  14 Nisan 2022

Pek çok hükümet ya bundan sonra ne yapacaklarından emin değil ya da bu çocukların ana babalarının menşe ülkelerine 'dönmelerine' izin vermeye isteksiz olsa da, halifelikte Batılı ülkelerden ebeveynlere yaklaşık 700 çocuk doğdu.

Bazı çocuklar cinayetlere, kafa kesmelere ve tarif edilemez vahşetlere tanık olurken, diğerleri olası savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dahil olmak üzere canice eylemlere aktif olarak katıldı.IŞİD’in fiziki alanı gitmiştir, ancak çekirdek ideolojisi sayısız genç ve kolay etkilenebilir çocuğa çoktan yerleştirilmiştir. Ülkelerin, ebeveynlerinin menşe ülkelerine dönecek olan çocuklarla başa çıkmak için kapsamlı bir strateji geliştirmesi gerekmektedir. IŞİD, paralel güç yapıları inşa etmek, ideolojisini genç askerlere yaymak ve 'hilafetin yavruları' aracılığıyla gelecek nesil teröristlerin tohumlarını ekmek için çocukları ve genç gençleri, özellikle de erkekleri hedef alan kasıtlı ve hesaplı bir strateji izlemiştir.Ülkeler ancak mevcut neslin şiddet içeren ideolojilerin cazibesine karşı savunmasız kalmamasını sağlamaya çalışarak gelecekte benzer trajedilerden kaçınabilecektir. Önlem alınmaması halinde IŞİD’in kanlı ideolojisi altında doğan, büyüyen ve fikirlerinden etkilenenler, küresel bir tehdit olarak tekrar karşımıza çıkacaktır.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin istatistiklerine göre, 2021 yılında terör örgütü IŞİD'in yedi çocuğu da dahil olmak üzere 18 yaşın altındaki 383 çocuk öldürüldü, ayrıca çocukların savaşa ve silahlı çatışmalara karışmaması uyarısı yapıldığı halde, yıllardır maruz kaldıkları hiziplere ve örgütlere katılmak için işe alınıp eğitildi.İşe alım, sözde halifeliğin bu yavru kuşaklarını, ne yaptığını anlamayan ve sonucunu bilmeyen, kendisine verilen rolün sona ermesinden sonra kaçınılmaz olarak hapishane ve cinayet arasında olacak olan hasta, aşırılıkçı bir nesli yarattı.
Öyle görünüyor ki, dünya ülkeleri,başta Suriye ve Irak olmak üzere birçok bölgede bütün bir terörist neslin neyi temsil ettiğinden derinden habersiz kalıyor. Ancak tehdit binlerce çocukla devam ediyor ve bu sayının her yıl arttığı bir bütün olarak bölgeye yayıldığı biliniyor. Suriye'deki gözaltı kamplarında, uzmanların bu terörist yumurtlamasının dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir zamanda patlayabilecek bir saatli bomba olduğu konusunda hemfikir olduğuEl Hol kampı buna en önemli örneği oluşturuyor.

Uluslararası örgütler ise bu tehdide karşı herhangi bir önlem almış değil. Hükümetler, şiddet içeren uygulamalar, aşırılıkçılık ve intikam zihniyeti tarafından yönlendirilen kamplara ve nüfuslarına karşı bir çözüm bulamıyor ya da habersiz.
Operasyonların başlaması ve örgütün ve finansmanının sona etmesiyle “IŞİD bitti” denilmişti. Oysa Orta Doğu ve Afrika kıtasında birbirini izleyen olaylar, terörizmin Suriye çölünde ve Irak'ın birçok bölgesinde, tehlikeli bir çanı temsil eden kara kıtanın derinliklerinde hızla yeniden dirildiğini kanıtladı. Dolayısıyla bu örgütün kan bayrağı altında yetiştirilen yavru askerlerine ve intikam zihniyeti içinde olan üyelerine karşı sıkı önlemlerde bulunmak gerekmektedir.

IŞİD çocuklarının gelecekleriyle ilgilikaygılar artıyor.Kamplardaki IŞİD çocukları için durum daha da kötüye gidiyor; resmi istatistikler, ebeveynlerinin IŞİD’e katılması ve bir çocuk koğuşuna yerleştirilmesi sonucu 2019'dan bu yana 700'den fazla reşit olmayan çocuğun hapiste olduğunu ortaya koyuyor; böylece savaşçıların üst düzey liderleri ve örgütün liderleri, El-Hol hapishanesinde veya Guerin hapishanesinde olsun, bu yavruları entegre etme çabalarının zemininde gerçek bir korku kaynağı olan kişilerle iletişim kurulmuyor. Grubun terör örgütü SDG tarafından yeniden ele geçirilmeden beş gün önce kontrol ettiği Suriye'nin kuzey ve doğusundaki bölgedeki en büyük kendi kendini yöneten hapishane kompleksi, insan hakları gruplarını hapishane kurtarma sürecinde düzinelerce çocuğun öldürüldüğü konusunda uyardı ancak yönetim bunu reddetti.

İşi̇d çocukları açlık ve yoksunluktanmuzdarip ve özellikle de uluslararası herhangi bir hareketin olmayışı, onları ülkelerine geri göndermeyişi, eğitimden mahrum bırakıyor.
SavetheChildren, 18.000 Iraklı çocuğun ve 60 ülkeden 7.300 kişinin şu anda Suriye'nin kuzeyindeki El-Hol ve Roj kamplarında mahsur kaldığını, burada sadece el-hol kampının çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 60.000'den fazla kişiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bölgesel ve uluslararası insan hakları örgütleri, bütün bir terörist kuşağın, en tehlikeli silah türlerini taşımak üzere eğitilmiş "hilafetyavruları"nı doğuracağından korkuyor, özellikle de uluslararası toplumun dosyayı çözme ve terör örgütleri tarafından işlenen ve çocukları ve kadınları aynı şekilde etkileyen tüm ihlalleri sona erdirmek için gerekli çözümleri bulma konusundaki bu eylemsizliği korkuyu perçinliyor. Gözlemciler bu eğitimsiz ve silah taşıyan nesilden korkuyorlar, özellikle de BM'nin sorunu çözme girişimlerinin zayıf olması nedeniyle.

IŞİD çocukları için, Suriye'nin kuzeyindeki El Hol kampından ve Haseke hapishanesinden çıkarıldıktan sonra rehabilitasyon talepleri ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve bilgi ve birikim olmadan atılan çocukların ellerine yardım sağlayarak dosyaya bakmak için uyumlu uluslararası çabalar gerektirmektedir.IŞİD’inİnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilkelerine aykırı olarak, kanlı ideolojisinin sürekliliğini korumak için yüzlerce çocuğu savaşçı olarak kullanmaya devam ettiği bildiriliyor.
Rehabilitasyon ve eğitim merkezleri kurma çabalarına rağmen, uzmanlar, bazı aşırılık yanlısı fikirlerle aşılanan çocukların, uygun şekilde rehabilite edilmedikleri ve yapıcı temeller atılmadığı takdirde bölgesel düzeyde ve diğer bölgelerde güvenlik için gerçek bir tehdit oluşturmaya devam edeceği konusunda uyarıyorlar.

Mağdurlarının sürmekte olan Suriye çatışmasının ve savaşının kurbanları olduğu bilinmektedir ve aşırılık yanlıları tarafından yetiştirilseler bile terörizm ve aşırılıkçılıkla suçlanmamalıdır ve yaşamda yeni ufuklar sağlamak için şiddet ve suç kültüründen ziyade eğitime erişimlerini sağlamak için çabalar genişletilmelidir.
Yerel, bölgesel, uluslararası ve ulusal kolektif sorumluluğun, dosyayı ciddiye almak ve hayattan yoksun olan bu çocuklar için ayrıntılı bir çözüm bulmak küresel güvenliğin bir meselesi haline gelmiştir ve her devletin aileleriyle ilgilenmesi için paylaşılması gerektiğini, suçluluk veya sorumluluklarının olmadığı acı bir gerçekliğin ortasında çocukların haklarının devam eden tüm ihlallerine son vermesi için paylaşılması gerekmektedir.
Uluslararası kuruluşların her şeyden önce yaşam haklarını güvence altına almak için insani yardım sağlamaları ve bu çocuk mağdurların kafasındaki savaş, güç, dış müdahaleler, yıkım, ölüm ve karanlık fikirler için çözümler geliştirilecek uzun vadeli bir plan hazırlamaları gerekmektedir. Ayrıca, İnsan Hakları Örgütleri, bu dosyayı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde ve ilgili tüm tüzüklere uygun olaraken önemli öncelik
haline getirmelidir.

Kaynak: SOHR

Büşra Aksu

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü
Terörizm ve Radikalleşme Uzmanı

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz:

Error: No articles to display