V.Türk Strateji Günü: Türk Dünyası

Konuşmacılar

1)   Cüneyt Öztürk: Muzaffer Özdağ’a Göre Türk Dünyası Jeopolitiği

2)   Feridun Yıldız: Türk Dünyasında Jeopolitik İhtilaflar,

3)   Prof.Dr. Şener Üşümezsoy: Türk Dünyası Petrol Jeopolitiği,

4)   Prof.Dr. Abdülhaluk Çay: 15. yılında Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Değerlendirilmesi,

5)   Prof. Dr. Enis Öksüz:Türkiye-Türk Dünyası Ekonomik İlişkileri,

6)    Namık Kemal Zeybek: Türk Dünyası-Türkçülük Akımı,

7)   Tuğrul Türkeş: Türk Birliği Nasıl Mümkün?

 

Tarih: 10 Şubat 2007,

Yer: Etap Altınel 

Saat: 14.00-18.00

Türklüğün sınırı Türkiye’nin sınırını aşar

Merhum Türk milliyetçisi Muzaffer Özdağ’ın anısına hedef Türk Birliği isimli bir kongre düzenlendi.

Kongrede, Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması çağrısında bulunuldu.

 

Fatih Erboz-Selda Öztürk Kay

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü ile Türk Azerbaycan Dostluk Derneği, Türk Milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden biri olan, siyasetçi ve hukukçu merhum Muzaffer Özdağ’ın anısına “Hedef Türk Birliği” isimli bir kongre düzenleyerek, Türk Dünyası ilişkileri ile Türk Birliği hedefini masaya yatırdı. Ankara Etap Altınel Oteli’nde düzenlenen kongrede, Avrasya coğrafyası üzerindeki jeopolitik ve jeostratejik dengeler, küresel güç odaklarının faaliyetleri ve Türkiye’nin giderek uzaklaştığı Türk Cumhuriyetleri hakkında çarpıcı bilgiler verildi.

 

Bunun adı Turan

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın oturum başkanlığını yaptığı kongreye, TÜDEV Başkanı Prof. Dr. Abdülhaluk Çay, Ulaştırma Eski Bakanı Prof. Dr. Enis Öksüz, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Tuğrul Türkeş, Cüneyt Öztürk ve Ferudun Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Türk milliyetçilerinin büyük ilgi gösterdiği kongre, Muzaffer Özdağ’ın Türk Dünyası ile ilgili tarihi gerçekleri anlattığı ve Türk Birliği hedefini ortaya koyduğu 11 Aralık 1992 tarihli bir konferansından görüntülerle başladı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türk Milliyetçilerinin koruduğu ve savunmaya çalıştığı coğrafyanın son yıllarda Hakkâri’den Edirne’ye kadar olan bölge olarak değerlendirildiğini belirterek, “Türk Milliyetçiliğinin çıkış noktası çok daha geniş bir coğrafyayı kapsar. Türkün sınırı, Türkiye’nin sınırını aşar. Bunun adını da Turan diye koymuşlardır.” diye konuştu. 21. Yüzyılda Türklüğün birliği için eldeki imkânların tartışılıp değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Özdağ, kongrenin amacını da bu sözlerle özetledi.

 

Politika eksikliği var

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Dergisi’nin Editörlüğünü sürdüren Ferudun Yıldız da kongrede, Avrasya coğrafyasında tarih boyunca yaşanan ihtilaflar hakkında bilgi verdi. Rusya, ABD, Almanya ve İngiltere’nin Avrasya coğrafyası üzerinde stratejiler geliştirdiğini belirten Yıldız, Avrasya’nın dünyanın güç merkezi haline geldiğini ve enerji kaynaklarının çeşitliliği nedeniyle küresel güçlerin hedefinde olduğunu söyleyerek Türkiye’nin bu bölgede bir türlü geliştiremediği politika ve strateji eksikliğinin olduğunu ifade etti.

 

Türkmenler yok sayılıyor

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Öztürk ise kongrede Türk Dünyası’nın jeopolitik ve jeostratejik özelliklerini, Muzaffer Özdağ’ın analizlerine dayandırarak sundu. Öztürk, Türk Dünyası ile ilişkilerde Muzaffer Özdağ’ın “karşılıklı çıkar yaklaşımı, ulus-devletlerin önemi ve kuvvetler dengesi” unsurlarına dayanarak dile getirdiği görüşlerini özetleyerek bu günün siyasilerine bir yol haritası çizdi. Toplantıya katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’da, Anadolu üzerinde hakimiyet kurma çabalarına vurgu yaparak son dönemde emperyalist güçlerin Türk birliğinin önüne geçmek için ve enerji kaynaklarını elinde tutabilmek için Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada sindirme ve aşiretlere yönetim verme politikaları güttüğünü dile getirdi. Üşümezsoy: “Kerkük’te doğal kaynakları eline geçirmek isteyen emperyalist güçler, ulus ötesi şirketlerin de etkisiyle bu bölgede farklı bir yapılanma ortaya koymak istiyorlar. Orada Türkmenler yok sayılarak bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu oyunu görmek lazım” dedi.

 

Birliğin kurulması için Türk Konseyi oluşturulmalı

Aydınlık Türkiye Partisi eşli Genel Başkanı Tuğrul Türkeş ise önümüzdeki yüzyılda bir çok dengenin değişeceğini belirterek bu değişimine Türk Dünyası’nın damgasını vuracağını söyledi. Önümüzdeki yüzyılda Türk birliğine geçmişten daha çok ihtiyaç duyulacağını belirten Türkeş, “Bu birliktelik için gerekli olan dil, tarih, duygu ve düşünce birliğidir. Bunun bir siyasal birliktelik haline getirilmesi gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Türk dünyası ile bilişim teknolojisi ve enerji konusunda işbirliği yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Türkeş, “Türk dünyası çağın gereklerinden sonuna kadar yararlanmalıdır.” dedi. Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine bir abi havası şeklinde yaklaşmasının kesinlikle yanlış bir tutum olacağını belirten Tuğrul Türkeş, bu konuda Alparslan Türkeş’in de net bir tavrının bulunduğunu hatırlatarak, ağabeylik anlayışından çok eşit bir birliktelik kurmak için karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının şart olduğunun üzerinde durdu. Türk birlikteliğinin kurulabilmesi için Türk konseyi kurulması gerektiğini de ifade eden Türkeş bu konseye belli dönemlerde her ülkenin devlet başkanının başkanlık etmesinin de siyasi birlikteliğin istikrarı açısından önemli olacağını ifade etti.

Azerbaycan’a ilgi gösteremedik

Ulaştırma Eski Bakanı ve BBP Genel Başkan Yrd. Prof. Dr. Enis Öksüz de, Türk Dünyası ile ilgili hayaller görerek, bu hayallerini yaşama fırsatı bulan Alparslan Türkeş, Muzaffer Özdağ ve Elçibey’in görüşmelerinden örnek verdiği konuşmasında Türk Cumhuriyetlerinin giderek gelişen ekonomik, siyasi ve kültürel yapılarını anlattı. Bu ülkelerde milli gelirin arttığını, enflasyon oranlarının düştüğünü, dış ticaret hacimlerinin ise günden güne geliştiğini kaydeden Öksüz, Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki ekonomik ilişkilerin ise ABD ve Gümrük Birliği anlaşmaları nedeniyle zayıf kaldığını ifade etti. Özellikle Azerbaycan’ın Türklüğün nefes alıp vermesi açısından boğaz işlevi gördüğüne dikkat çeken Öksüz, “Azerbaycan’a gereken ilgiyi gösterebilseydik, Hazar’ın buyanı, öteki yanını çoktan kendisine bağlardı” diye konuştu. Kendi bakanlığı döneminde başlatmaya çalıştığı pek çok projenin, bizzat içinde bulunduğu siyasi parti tarafından engellendiğini anlatan Öksüz, Türkiye’nin Avrasya’daki talihsizliğini ve sistemini “Bazen gaflet, delalet ve hatta ihanet içinde olan kişiler yanı başınızda oturuyor mu diye bakınmanız gerekiyor” sözleriyle dile getirdi.

 

Bölgedeki gerçekleri anlamıyoruz

Kongrede son olarak kürsüye çıkan ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Türkiye ve Türk Dünyası arasındaki ilişkileri anlatan TÜDEV Başkanı ve eski Bakan Prof. Dr. Abdülhaluk Çay, Türkiye’nin birdenbire ortaya çıkan Türk Cumhuriyetleri’ni yeni bir dış politik unsur olarak gördüğünü ancak ilişkilerde başarıyı sağlayamadığını söyledi. Türk Cumhuriyetlerinde devlet yönetiminde karmaşa olduğunu ve eski komünist sistemin yöneticilerinin yeni yönetim kadrolarında görev aldığını hatırlatan Çay, bu devletlerde demokrasinin ve hukuk anlayışının yeterli ölçüde gelişemediğini vurguladı. Türk cumhuriyetleri arasında sınır kavgaları yaşandığını söyleyen Çay, bu coğrafyadaki yapının da “çok kimlikli” bir yapıya dönüştürülmesinden kaynaklanan sorunlar olduğunu belirterek “İlişkilerdeki kopukluk Türk Cumhuriyetlerinin içinde bulunduğu gerçekliği anlayamamaktan kaynaklanıyor” dedi. Türkiye’nin Türk Dünyası ile ilgili “hafızası olan” uzman kadroların bir araya geldiği bir bakanlık kurması gerektiğine işaret eden Çay, geleceğe dönük planlamalar yapılarak buna göre politikalar buna göre politikalar oluşturulmasının önemine değindi.

 

Yeniçağ . 12. Şubat. 2007

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Ergun Mengi   - 07-04-2024

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Anatomisi

2. Mahmut, Balkan isyanları, Rus baskısı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yla uğraşırken yeniçeriler, her fırsatta ayaklanmaktaydı. 15-18 Kasım 1808’de Babıali’yi basan yeniçerilerle mücadele eden Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa mahzendeki barutları ateşleyerek içeri giren 600 yeniçeriyle beraber kendini h...