Bu sayfayı yazdır

I. Safranbolu Kongresi Açılış Konuşması

     Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın konuşması

 

       Çok değerli misafirler,

 

       21. Yüz Yıl Türkiye Enstitüsü tarafından düzenlenen Birinci Safranbolu Kongresine hoş geldiniz. Enstitümüz tarafından bu yıldan itibaren her yıl bir kez “Safranbolu Kongresi” adını taşıyan bir toplantılar dizisi düzenlenecektir. Bu toplantıların amacı, Türkiye’nin değişik illerinde ve değişik kurumlarında görev yapan Cumhuriyetin kuruluş değerlerine sadık aydınları bir araya getirerek Türkiye’nin, bölgemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu sorumları düzenlenecek oturumlarda sunulacak tebliğler ve katılımcıların yapacakları katkılarla ele almak olacaktır.

 

 

Bu yıl birincisini düzenlediğimiz Safranbolu Zirvesi’nin konusu “Dönüştürülmeye Çalışılan Türkiye-Siyasi-Hukuki-Etnik ve Dış Politik Boyutlar” başlığını taşımaktadır.

 

Bu vesile ile şimdi sizlere 21. Yüz Yıl Türkiye Enstitüsü’nün faaliyetleri ve gelecekle ilgili planları hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nün amacı, enformasyon çağı ve savaşlarının yaşandığı 21. Yüz Yılda Dünya ve Türkiye’de gerçekleşen politik, ekonomik, teknolojik, kültürel, toplumsal ve askeri süreçleri birincil kaynaklardan en yetkin analiz tekniklerini kullanarak Türkiye’nin milli çıkarları çerçevesinde izlemek ve tahlil etmek, küresel ve bölgesel olayları ve gelişmeleri Türkiye’nin milli güvenliği açısından değerlendiren stratejik çalışmalar gerçekleştirmektir. Enstitü, dünyayı anlamayı ve Türkiye’nin milli menfaatlerini ve kültürünü eş zamanlı olarak savunacak jeokültür zihniyetini de temsil etmeyi amaçlamaktadır.

 

     

  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Eylül 2009-Mayıs 2010 dönemi çalışma programını geride bırakmıştır. Geride bıraktığımız 10 ay içinde Enstitümüz önemli bir çıkış yapmış ve geniş kesimlerde tanınma ve markalaşma doğrultusunda önemli adımlar atmıştır.

 

Enstitünün 2009/2010 çalışma yılı içindeki öncelikli amacı, konularında uzman, bölge dillerini bilen, sağlam ve bilimsel analiz tekniklerini kullanan araştırmacılarını tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak bir araya getirerek Türkiye’nin milli çıkarlarını bilimsel zeminde savunan ve kamuoyuna yönelik bilgi kirlenmesini mümkün olduğunca engelleyen bir kadroyu kollektif bir Ziya Gökalp’i oluşturmaktır.

   

2009/2010 çalışma yılı 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü için en zor dönemi oluşturmuştur. Enstitü bir yandan yeni binasına taşınırken, öte yandan yeni bir kadro oluşturmak amacı ile yoğun bir çalışma içinde olmuştur. Yeni bir kadro oluşturma amacı ile çalışılmıştır. Bu çalışma başarılı olmuş ve sağlam bir çekirdek kadro oluşturulmuştur. 2010/2011 çalışma döneminde Enstitümüz çalışan sayısı artacak, 18 tam zamanlı çalışan ve 27 bilimsel danışman ile çalışmalarını sürdürecektir.

 

         Bu kadro ile 2010/2011 çalışma döneminde birkaç amaca ulaşılmaya çalışılacaktır.

         Öncelikle kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanması sağlanacak ve mevcut kadronun  çalışmalarındaki etkinliği, verimliliği artırılacaktır.

         İkinci hedef, halen bilimsel danışman olarak çalışan yarı zamanlı uzmanların Enstitü ile eklemleşmelerini güçlendirmektir.

         Üçüncü hedef, yarı zamanlı olarak Enstitümüzde çalışanların sayısını artırmaktır.

         Dördüncü hedef Türk Dünyası’ndan yarı zamanlı ve tam zamanlı uzmanların sayını artırmaktır.

         Enstitü, fikir ve görüşleri ile orijinal, siyasi kurumlardan bağımsız ve siyasa oluşturulmasında etkin bir kurum olmayı hedeflemektedir.

         Enstitü, 2010-2011 çalışma yılından itibaren Türk Dünyası konusunda Türkiye’deki en etkin düşünce kuruluşu haline gelmeyi hedeflemektedir.

         Enstitü, 2010-2011 çalışma yılından itibaren Türkiye’de terörizm araştırmaları konusunda en etkin düşünce kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

         Enstitü, 2010-2011 çalışma yılından itibaren İran ve Kuzey Irak araştırmaları konusunda Türkiye’de en etkin düşünce kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

         Enstitü, 2010-2011 çalışma yılından itibaren ABD Dış Politikası konusunda Türkiye’de en etkin düşünce kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

          2010/2011 çalışma yılında 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü uluslar arası planı kendisini taşımalıdır. Bu amaçla ABD; İsrail, İran, Japonya Azerbaycan ve Kazakistan düşünce kuruluşları ile temas kurulmalıdır.

          2010/2011 çalışma yılında 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü  Türk Dünyası ülkelerinden üç tanesi olan Azerbaycan-Kazakistan ve KKTC konusunda kurulacak “Aksiyon Komiteleri” tarafından eylem planları gerçekleştirilecektir.

 

       

 

Geçtiğimiz 10 ay içinde Enstitümüzün çalışmalarının aynası durumunda olan 21. Yüzyıl dergisinin 10 sayısı yayınlanmıştır. Her sayıda derginin şekil ve içerik kalitesinde önemli bir artış gerçekleşmiştir. Bu artış önümüzdeki yıl daha da güçlenerek artacaktır.

 

Enstitü, çıkardığı dergi, kitap ve raporları anılan kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşmaya başlamıştır. 900 adet abonelik çerçevesinde TSK komuta kademesine, TBMM, Dış İşleri, Milli Savunma ve İç İşleri Komisyonu üyeleri, valiler ve il emniyet müdürlerine, Dış İşleri Bakanlığı Daire başkanlarına, uluslar arası ilişkiler bölüm başkanlarına, önde gelen iş adamlarına ve 36 köşe yazarına dergimiz yollanmaktadır. Geriye kalan 300 dergi  Ankara ve İstanbul’da kitapevlerinde satılmaktadır. Dergi için bir reklam filmi oluşturulmuş ve Avrasya tv’de yayınlanmıştır. Keza dergi reklamları, barter yapılarak, Yeniçağ gazetesi, Yankı ve 2023 dergilerinde yayınlanmıştır.

      

2010 Eylül/2011 Ağustos amacımız baskı sayısını 1200’den 2000’e çıkarmak ve Dağıtım aracılığı ile büyük kitapçılarda Türkiye çapında dağıtımını sağlamaktır. Ayrıca, Türkiye’de uluslar arası ilişkiler ve stratejik araştırmalar alanında öncü dergi olan Avrasya Dosyası adlı üç aylık dergi 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından çıkarılmaya başlanacaktır.

 

        Enstitü acısından en önemli çalışmalardan birisi de kitap yayınıdır. Enstitü çalışmalarının kitaplarının yayınlanması kamuoyunda ve basında tanınmalarını ve saygınlıklarının artmasına neden olacağı gibi Türkiye’nin stratejik birikimine de katkıda bulunacaktır.

 

         2009/2010 çalışma döneminde Enstitümüz önemli bilimsel çalışmalarla Türkiye’nin stratejik kültürüne önemli katkıda bulunurken, ülkemize yönelik saldırılara da önemli cevaplar verilmiş ve Enstitü mensuplarımız 11 kitap yayınlanmışlardır. Gelecek çalışma döneminde yayınlanması planlanan kitap sayısı 12’dir.

 

        Eylül 2010’dan itibaren Enstitümüz her ay bir özel rapor yayınlayacaktır. Eylül, Ekim ve Kasım 2010 raporları hazırlanmıştır ve yayınlanmayı beklemektedir.

 

        Enstitü beyin fırtınası toplantıları ayda ikiye çıkarılmıştır. Sadece bir toplantı bir otelde yapılırken, diğer toplantılar enstitü merkezinde yapılmıştır. Bu çerçevede 16 beyin fırtınası toplantısı düzenlenmiştir.2010/2011 çalışma döneminde beyin fırtınası toplantılarının sayısı bire indirilecektir. Ancak katılımcı sayısının artması, dinleyicilerin daha değişik sektörlerden gelmesi ve sunum kalitelerinin yükselmesi sağlanacaktır.

 

        9)Enstitü bilinçli bir basın-yayın stratejisi izlemiştir.

         Bu konuda Enstitümüz, istediğimiz ölçüler içinde olmasa da büyük bir performans göstererek bütün düşünce kuruluşlarının önüne geçmiştir. Geçtiğimiz 9 ayda Enstitü mensupları 193 kez televizyon ve gazetelerde yer almışlardır. Enstitümüzün Avrasya tvde yayınlanan “21. Yüzyılda Dünya” adlı bir programı vardır. 2010/2011 çalışma döneminde Enstitümüzün amacı televizyonlar ve radyolardaki etkinliğini artırarak sürdürmektir.    

 

        

Enstitü, enformasyon alanında etkinlik kazanmak amacı ile bir internet sitesi ve bir haber portalı ile başlayıp internet alanında etkinlik kazanmaya başlamıştır. 

 

         Enstitümüzün sitesi www.21.yyte.org her gün güncellenen, yeni analizlerin girildiği, dış politika haberlerinin bölgesel merkezli yüklendiği bir site olmuştur.Enstitümüz, ayrıca www.haberiniz.com adlı bir haber sitesini kurmuştur. Haberiniz.com 9 aydan buyana yayına devam etmektedir. Ortalama 4000 günlük okuyucuya erişmiştir.

 

         21.yyte.org yaz aylarında yapılacak çalışma ile Eylül 2010’da yeni ve modern formatı ile çalışmaya başlayacaktır. Site üzerinde oluşturulacak e-posta zincirine her gün Enstitü’de yazılan çalışmalar yollanacaktır. Enstitü sitesinden bilgi almak isteyenler Enstitü sitesine üye olabileceklerdir. Enstitü sitesi üzerinden “Günlük Dünya Basın Bülteni” satışa sunulacaktır.

 

         Enstitümüz Eylül 2010’dan itibaren Ancak ABD, Rusya, Japonya, Azerbaycan ve Kazakistan Büyükelçiliklerini konuşma yapmak üzere ile davet edecektir.

        Eylül 2010’dan itibaren Enstitü bünyesinde Karadeniz Araştırmaları Merkezi çalışmalarına başlayacaktır.

        Eylül 2010’dan itibaren Enstitü bünyesinde Uzakdoğu Pasifik Araştırmaları Merkezi çalışmalara başlayacaktır.

       Eylül 2010’dan itibaren Enstitü bünyesinde Enerji ve Enerji Güvenliği Araştırmaları Merkezi çalışmalara başlayacaktır.

 

        Değerli misafirler,

 

        21. Yüz Yıl Türkiye Enstitüsü Türkiye’nin ve Türkiye Cumhuriyetini kuran esasların büyük bir meydan okuma ile karşı karşıya olduğu bir dönemde Türkiye ve Türk Dünyası için önemli misyonu üstlenmiştir. Bu misyon özetle Türk milletinin hukukunu bilgiye dayanarak savunmaktır. Safranbolu Kongresi’de bu misyona hizmet edecektir. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor ve sözü birinci oturumu yönetmesi için Sayın Cüneyt Öztürk’e veriyorum.