Dr. Esma Saraç Özdaşlı

İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Esma Özdaşlı, 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Yüksek Lisans öğrenimini ‘’Rus Dış Politikasını Şekillendiren Temel Dinamikler Çerçevesinde Rusya Federasyonu- Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Türkistan) İlişkileri (1991-1999)’’ isimli tez çalışması ile Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında tamamladı.  Doktora öğrenimini Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında ‘’Stratejik Ortaklık Kavramı ve İsrail’in Azerbaycan Politikası’’ isimli tezi ile 2012 yılında tamamladı.

YAYINLAR

KİTAP

Timuçin Kodaman ve Esme Özdaşlı, “Stratejik Ortaklık Kavramı Bağlamında İsrail- Azerbaycan İlişkileri, Orion Kitabevi, Ankara, 2016.

MAKALELER

1.Esme ÖZDAŞLI, "Çin ve Rusya Federasyonu’nun Perspektifinden Şanghay İşbirliği Örgütü", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 4, Sayı 6, ss. 108-122. (2012)
2.Timuçin Kodaman, Esme Saraç, “HAMAS (Hareket’ül İslamiye-İslami Direniş Hareketi)”, Akademik Ortadoğu Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 177-197,2006.
3.Timuçin Kodaman, Esme Saraç, “Geçmişten Günümüze Irak Türkleri (Türkmenler)”, Global Strateji, Yıl 3, Sayı 9, ss. 153-172, Nisan 2007. (2007)
4. Timuçin Kodaman, Selim Kanat, Esme Saraç, Mustafa İlboğa, Bahadır Eser,“Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi: Isparta İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 17, ss. 201-227, Mayıs 2008. (2008)
5. Esme Özdaşlı, "Key trends, ıssues and Solution Offers of International Relations Education in Turkey", Procedia - Social and Behavioral Sciences,174, 2015, pp. 2934 – 2939. (2015)
6. Esme Özdaşlı, "Ermeni Açılımı Sonrası Azerbaycanlı Üniversite Öğrencilerinin Türkiye-Azerbaycan İlişkilerine Bakışına Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013907, Cilt 8, Sayı 40, Ekim 2015. (2015)
7. ESME Özdaşlı, "Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi Ve Küresel Etkileri", Turkısh Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/14 Fall 2015, p. 579-596, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8879rn (2015)
8. Esme Özdaşlı, “Kafkasya’nın Çernobil’i Metsamor Nükleer Santrali”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı 50, ss. 45-64, Yaz 2016.
9. Esme Özdaşlı, “Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi Ve Küresel Etkileri”, Turkish Studies, Volume 10/14 Fall p. 579-596, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8879, 2015.
10. Esme Özdaşlı, “Avrupa Komşuluk Politikası Çerçevesinde Avrupa Birliği-Ermenistan İlişkileri”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1) . ss. 135-146, 2016.
12.Esme Özdaşlı, “İsrail’in Yeni Çevre Stratejisinde Güney Kafkasya”, BİLİG, Sayı 82, ss. 175-200, Yaz 2017.
13. Esme Özdaşlı, “Mahkum Milletlerin Hapisanesinde Bir Aydın: Bahtiyar (Hayatı, Fikirleri Ve Türkiye’ye Bakışı), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 14, ss. 222-231, Mart 2016.
14. İsa Burak Gonca ve Esme Özdaşlı,  “Kazakistan'ın Dış Politika Önceliklerinin Şekillenmesinde Bir Faktör Olarak Çin'in Enerji Talebi”, Avrasya İncelemeleri Dergisi - Journal of Eurasian Studies (AVİD), V/1, ss. 147-166, 2016.
15. Esme Özdaşlı ve Timuçin Kodaman, “İsrail’in İslam Dünyası İle İlişkileri, Yeni Türkiye, Ortadoğu Özel Sayısı-V, Sayı 86, Ocak-Haziran 2016.
16. Ali Asker ve Esme Özdaşlı, “Kafkaslarda Ermeni Mezalimi (1905-06) ve Kanlı Senelerin Bitmeyen Öyküsü”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 59, 2018.
17. Esme Özdaşlı ve Ali Asker, “Bir Bütünün Parçaları: Ermeni Açılımı Politikası ve Azerbaycan Topraklarının İşgali”, Qarabağ, Dünen, Bu Gün ve Sabah,14-cü Elmi-Emeli Konfransının Metarialları, Qarabağ Azatlıq Teşkilatı, Bakı, 2015.

TEBLİĞLER

1.Esme Özdaşlı, "KEY TRENDS, ISSUES AND SOLUTION OFFERS OF INTERNATIONAL RELATIONS EDUCATION IN TURKEY", INTE 2014rnInternational Conference on New Horizons in Education, 24-28 June 2014, Paris. (2014)
2.Esme Saraç, “Uluslararası Gelişmeler Işığında 19. Yüzyıl Boyunca Rusya’nın Ermeni Sorununa Bakışı”, Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-II), Kayseri, 2009. (2009)
3.Filistin Sorunu Bağlamında İsrail’in Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri (Türk Tarih Kurumu-Osmanlı'dan Günümüze Filistin Sorunu Sempozyumu, Ankara 2013 (2013)
5.Esme Saraç, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-Türk Dünyası İlişkilerinin Kültürel Boyutu”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 22-24 Ekim 2008.rn (2008)
6.Esme Saraç, ”Bağımsızlık Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Karşılaştıkları Etnik ve Ekonomik Sorunlar”, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan, 25-29 Mayıs 2008. (2008)
7.Esme Özdaşlı "Türk Dünyası Kadın Hareketi Öncüsü: Şefika Gaspıralı", Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Niğde 2014 (2014)
8.Esme Özdaşlı, "Bahtiyar Vahabzade: Hayatı, Fikirleri ve Türkiye’ye Bakışı", Üç Ülke Üç Düşünür: Mehmet Akif Ersoy, Muhammet İkbal, Bahtiyar Vahabzade Uluslararası Sempozyumu, Burdur 2014 (2014)
9."Ermeni Açılımı Sonrası Türkiye-Azerbaycan İlişkileri: Bir Adım Geri İki Adım İleri", Kadim Dostluğun Yüzyıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Ön Yargılar ve Gerçekler, 08-11 Nisan 2015, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (2015)
10. Esme Özdaşlı ve Diren Şahin, “ SSCB Dönemi Milliyetler Politikası ve Rusya Yahudi Özerk Oblastı: Birobidzhan”, Ekim Devrimi’nin Yüzüncü Yılında Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş ve Uluslararası Sistem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2017.
11. Esme Özdaşlı ve Hasan Fatih Seval, “Rusya Müslümanlarının Bolşevik Devrimi'ne Katkıları ve Mirsaid Sultan Galiyev, Ekim Devrimi’nin Yüzüncü Yılında Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş ve Uluslararası Sistem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 2017.

ANALİZLER

1.Esme Özdaşlı, "Yeni Büyük Oyunda Yeni Perde: İsrail-Kazakistan İlişkileri Üzerine Bir İnceleme", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/israil/2014/04/10/7534/yeni-buyuk-oyunda-yeni-perde-israil-kazakistan-iliskileri-uzerine-bir-inceleme, Yayın Tarihi: 10 Nisan 2014. (2014)
2.Esme Özdaşlı, "Ermenistan’daki Saatli Bomba: Metsamor", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/enerji-ve-enerji-guvenligi-arastirmalari-merkezi/2014/05/11/7589/ermenistandaki-saatli-bomba-metsamor, Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2014. (2014)
3.Esme Özdaşlı, "Çin’in Gölge Politikası: Uluslararası Sistemde Paralel Yapılar ve Yeni İpek Yolu Ekonomik Kuşağı", 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü,, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/cin-halk-cumhuriyeti/2014/11/18/7863/cinin-golge-politikasi-uluslararasi-sistemde-paralel-yapilar-ve-yeni-ipek-yolu-ekonomik-kusagi, Yayın Tarihi:18 Kasım 2014. (2014)
4.Esme Özdaşlı, "Hoş geldin Hemreylik Günü", TURSAM Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azerbaycan, Yayın Tarihi: 31 Aralık 2013, http://tursam.org/?p=1394 (2013)
5.Esme Özdaşlı, "Pakistan’da Muhammet İkbal Ruhu Hala Canlı", TURSAM Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Azerbaycan, Yayın Tarihi: 2014, http://tursam.org/?p=1401 (2014)
6.Esme Özdaşlı, "From a Legend of the First Christian State to the Strategy of Occupation: Brief History of the Albanians", Newtimes, http://newtimes.az/en/experts/1605, 8 Mayıs 2013. (2013)
7.Esme Özdaşlı, "Son Türk Soykırımı: Hocalı", Dergi Ayrıntı, Cilt 3, Sayı 24, 2015. (2015)
8.Esme Özdaşlı, "25. Yılında Hocalı Soykırımını Uluslararası Alanda Ne kadar Tanıtabildik”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/azerbaycan/2017/02/28/8583/25-yilinda-hocali-soykirimini-uluslararasi-alanda-ne-kadar-anlatabildik, 28 Şubat 2017.
9.Esme Özdaşlı, "Osmanlı Devletinin Tehcir Kararı ve Bugüne Yansımaları", Gökkubbe Dergisi, Sayı 4, 2015. (2015).
10. Esme Özdaşlı, “Protokollere Son Veda: Serj Sarkisyan Türkiye İle İmzalanan Protokolleri İptal Ettiklerini Açıkladı”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/ermenistan/2018/03/09/8835/protokollere-son-veda-serj-sarkisyan-turkiye-ile-imzalanan-protokolleri-iptal-ettiklerini-acikladi9, Mart 2018.
11. Esme Özdaşlı, “Güney Azerbaycan’da Türkçe Eğitim Başladı”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/guney-kafkasya-iran-pakistan-arastirmalari-merkezi/2017/02/07/8576/guney-azerbaycanda-turkce-egitim-basladi, 7 Şubat 2017.
12. Esme Özdaşlı, “İran Parlamentosunda Türk Kökenli Milletvekilleri Fraksiyonu Kuruldu”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/iran/2017/04/24/8611/iran-parlamentosunda-turk-kokenli-milletvekili-fraksiyonu-kuruldu, 24 Nisan 2017.
13. Esme Özdaşlı, “Sınırsız Kardeşlikten Stratejik Ortaklığa: Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde Son Durum, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/azerbaycan/2016/05/10/8446/sinirsiz-kardesilikten-stratejik-ortakliga-turkiye-azerbaycan-iliskilerinde-son-durum, 10 Mayıs 2016.

 

KONFERANSLAR ve KATILDIĞI PROGRAMLAR

 1.  Türkiye'nin Balkan Politikası", Kosova Türkleri Milli Bayramı, 25 Nisan 2015, Kosova. (Yıl:2015)
  2. Dünya Bülteni Programı, TRT AVAZ, 16 Ekim 2015. (Yıl:2015)
  3. Esme Özdaşlı, "Dünden bugüne Türkiye-Azerbaycan İlişkileri’, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 29 Aralık 2013 (Yıl:2013)
  4.Esme Özdaşlı, "Ermeni Sorunu ve Tehcir", II. Türk Dünyası Birlik Kurultayı, Isparta, 2014. (Yıl:2014)
  5.50 Dakika Programı, TRT AVAZ, 25 Aralık 2014 (Yıl:2014)
  6."Sözde Soykırımın 100. Yılı Gerçek Soykırımın 23. Yılı" Hocalı Soykırımı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu (Yıl:2015)
  7."Geçmişten Günümüze Türk Kadını" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2014. (Yıl:2014)
  8."Ermeni Sorunu", Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 2015. (Yıl:2015)

ULUSLARARASI JURİLİ ETKİNLİKTE ÖDÜL

1.Esme ÖZDAŞLI, Şərqdə ilk dünyəvi, demokratik respublikanın elan edilməsinin 95 illiyi münasibətilə "Newtimes.az” portalının keçirdiyi məqalə müsabiqəsi üçüncülük mükafatı, 8 Mayıs 2013. (2013)

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
 1. SON MAKALELER
 2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz:

Error: No articles to display