Dr. Erhan Canikoğlu

I) EĞİTİM

2004 – 2010: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü, Doktora Programı, Ankara

2001 – 2003: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yüksek Lisans Programı, Ankara

1982 – 1986: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yab.Dil.Böl.İng.ABD, Lisans Programı, Erzurum

II) TEZLER

1)Putin Döneminde Rusya Federasyonu’nun ‘Yakın Çevre’ Politikası: 2000-2008, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2010, Danışman: Prof. Dr. Haydar Çakmak.

2)1990’lı Yıllarda Türk Dış Politikasının Oluşumunda Güvenlik Kaygıları ve MGK’nın Rolü, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003, Danışman: Prof. Dr. Ramazan Gözen.

III) ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

Raising Information Security Awareness for Government Employees: The Impact of Developing Counter Intelligence Notion, ICICSG’2017, Gelişim Üniversitesi, İstanbul, 20 Ekim 2017.

IV) KİTAP BÖLÜMÜ

İsrail, ABD’deki Yahudi Lobisi ve İkinci Körfez Savaşı,  Türel Yılmaz ve diğ.(der.) Ortadoğu Siyasetinde İsrail, Platin Yayınları, Ankara, 2005, ss.99-145.

V) ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

1)Körfez Savaşları’nda İsrail ve Yahudi Lobilerinin Rolü, 21.Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, 2013 (4), s.183-206.

(http://www.21yyte.org/assets/uploads/files/YAhudi%20%C4%B0srail%20Lobisi.pdf)

2)Uluslararası Politika ve Birleşmiş Milletler Sisteminde Önalıcı Kuvvet Kullanma, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Sayı:2, Kasım 2015 4 (2), s.123-148.

(http://www.jamyo.edu.tr/dergi/makale_pdf/sayi_5/Makale_5.pdf)

3.Raising Information Security Awareness for Government Employees: The Impact of Developing Counter Intelligence Notion, ICICSG’2017, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kongre Kitapçığı (Yayın aşamasında)

VI) SÜRELİ YAYINLAR

1) Rusya’nın Ayrılıkçılıkla Mücadelesi ve Uluslararası İşbirliği, 21.Yüzyıl Dergisi, Sayı: 58, Ekim 2013, s.31-39.

2) Dönüşüm Sürecinde Milli İstihbarat Teşkilatı: 2010-2015, 21.Yüzyıl Dergisi, Sayı:64, Nisan 2014, s.7-14.

http://www.21yyte.org/tr/arastirma/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalari-merkezi/2014/04/10/7532/donusum-surecinde-milli-istihbarat-teskilat-2010-2015

3) Ukrayna Krizi’nde NATO Faktörü, 21.Yüzyıl Dergisi, Sayı: 75, Mart 2015, s.51-59.

http://www.21yyte.org/online-dergi/oku/7/#sayfa/52

VII) YAYINLARA ATIFLAR (TESPİT EDİLENLER)

1) Erhan Akdemir, Amerika’nın Ortadoğu Politikasının Şekillenmesinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi (UHP), Cilt: 2, Sayı: 8, 2006, ss. 53-74. 

2) Mehmet Şahin, ABD-İsrail İlişkileri: Böyle Dost Düşman Başına, Ortadoğu Analiz, 2 (21), Eylül 2010.

3) Mehmet Şahin, Din-Dış Politika İlişkisi: ABD Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Tez Danışmanı: Doç.Dr.Türel Yılmaz, Ankara, 2007.

4) Ramazan Gözen, “Turkish Foreign Policy in Turbulence of The Post-Cold War Era: Impact of External and Domestic Constraints” İdris Bal (ed.), Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era (Boca Raton, Florida: BrownWalker Press, 2004), s. 27-51.

5) Beyazıt Erkin, Ukrayna Krizi: Yeniden Soğuk Savaş Senaryosu ve Kırım, TASAV, Dış Politika Araştırmaları Merkezi, Değerlendirme No.7, Şubat 2014, http://www.turkakademisi.org.tr/usr_img/yayinlar/degerlendirme/deger_20_dpa_7_ukrayna_krizi_erkIn_son.pdf

6) H.Alparslan Özmen, Enerji Güvenliği Politikaları ve Kırım, Bilgesam, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi Tebliği, 23-24 Eylül 2014, http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-383-2014122935guvenlik_kongresi_bildirileri-45.pdf

 

VIII) VERİLEN DERSLER

1) Rus İstihbarat Örgütü, İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı,  21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, (Dafne Otel:  14-15 Aralık 2013, 25-26 Ocak 2014, 22-23 Mart 2014; İncek : 2015, 2015, 2016).

2)Türk İstihbarat Tarihi ve Milli İstihbarat Teşkilatı, İstihbarat Yöntemleri Sertifika Programı, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, Dafne Otel, 19-20 Nisan 2014.

3)Kuzey Kafkasya’da Düşük Yoğunluklu Çatışma ve Rus Antiterör Eylemleri, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Terörizm ve Antiterörizm Sertifika Programı, Ankara, 01-02 Mart 2014.

4)Türkiye’de Milli Güvenlik Kültürü’nün Gelişimi, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Staj Programı, Ankara, 11 Şubat 2014.

5)Amerikan İstihbarat Servisleri, 4 Mart 2017, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, İstihbarat Servisleri Sertifika Programı, İncek, 4 Mart 2017.

6)Karşı İstihbarat, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, İstihbarat Yöntemleri Sertifika Programı, İncek, 6-7 Mayıs 2017.

7)İKK ve Koruyucu Güvenlik Programı, İstihbarat ve Siber Güvenlik Eğitimi, 18-19 Şubat 2017, Eczacıbaşı Bilişim, Levent, İstanbul.

8)İKK ve Koruyucu Güvenlik Eğitimi, 17-18 Haziran 2017, Bostancı, İstanbul.

9)İstihbarat, İKK ve Koruyucu Güvenlik Eğitimi, 9-10 Aralık 2017, Tarabya, İstanbul.

 

IX) TELEVİZYON YAYINLARI

1)15 Temmuz Darbesi Belgeseli, Makedonya Vesti 24 TV, 6.11.2016, http://24vesti.mk/nokjta-na-puchot-11-11-2016

2)15 Temmuz Darbesi Mülakatı, Makedonya Vesti 24 TV, 6.11.2016, http://24vesti.mk/chanikoglu-fetula-gjulen-ne-e-sluchajna-figura-vo-svetskata-geo-politika

X) RADYO YAYINLARI

1)Ukrayna, Brüksel ve Moskova arasında mı sıkışıyor? Rusya’nın Sesi Radyosu, 10 Aralık 2013, http://tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/2013_12_11/Ukrayna-Bruksel-ile-Moskova-arasinda-mi-sikisiyor/

2)Moskova, İsrail-İran gerilimini etkileyebilir mi? Rusya’nın Sesi Radyosu, 10 Aralık 2013, http://turkish.ruvr.ru/2013_12_11/Moskova-Israil-Iran-gerilimini-etkileyebilir-mi/

3)ABD’nin başarısızlığı Rusya’nın Ortadoğu’da rolünü arttırdı, Rusya’nın Sesi Radyosu, 24 Aralık 2013, http://turkish.ruvr.ru/2013_12_24/abdnin-basarisizligi-rusyanin-orta-doguda-rolunu-artirdi/

4)Rusya’daki aflar, ‘Yeni Rusya’ algısının bir parçası mı? Rusya’nın Sesi Radyosu, 24 Aralık 2013, http://turkish.ruvr.ru/2013_12_24/rusyadaki-aflar-yeni-rusya-algisinin-bir-parcasi-mi/

5)Rusya Suriye’ye başında beri yapıcı yaklaştı, Rusya’nın Sesi Radyosu, 14 Ocak 2014, http://turkish.ruvr.ru/2014_01_14/rusya-suriyeye-basindan-beri-yapici-yaklasti/

6)Rusya Ukrayna krizi için başından beri müzakere çağrısı yapıyor, Rusya’nın Sesi Radyosu, 26 Haziran 2014, http://tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/news/2014_06_26/rusya-ukrayna-krizi-icin-basindan-beri-muzakere-cagrisi-yapiyor/

7)Kobani sarmalı Türkiye’yi içine mi çekiyor? Rusya’nın Sesi Radyosu,October 10, 2014, http://www.rsfmradio.com/2014_10_10/kobani-sarmali-turkiyeyi-icine-mi-cekiyor/

8)Erdoğan-Putin buluşması:Batı’dan başka bir dünya daha var, Rusya’nın Sesi Radyosu, 2 Aralık 2014, http://tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/news/2014_12_02/Erdogan-Putin-bulusmasi/

9)Rusya’da olumsuzluk bumerang gibi Batı’yı da etkiler, Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu) 26 Aralık 2014, http://tr.sputniknews.com/rsfmradio.com/2014_12_25/281710963/

10)Müzakere masasında Rusya’nın elin zayıflatmayı hedefliyorlar, Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu), 21 Ocak 2015, http://tr.sputniknews.com/analiz/20150121/1013571202.html

11)Obama’nın ‘Ukrayna itirafı’ ne anlama geliyor? Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu), 02 Şubat 2015, http://tr.sputniknews.com/abd/20150202/1013751523.html

12)Moskova Suriye İçin Kapsayıcı Çözüm Arıyor, Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu), 08 Nisan 2015, http://tr.sputniknews.com/columnists/20150408/1014881529.html

13)Rusya’nın Operasyonlarıyla Suriye’de Yeni Bir Dönem Başladı, Sputnik Türkiye (Rusya’nın Sesi Radyosu), 01 Ekim 2015, http://tr.sputniknews.com/gunaydin_turkiye/20151001/1018123136/rusya-operasyon-suriye-yeni-donem.html

 

XI) RÖPORTAJLAR

Hasan Mesut Önder röportajı..Dr.Erhan Canikoğlu: “Teröre yönelik istihbaratta eleman niteliği önemli..”, 23 Mayıs 2017, https://www.ocakmedya.com/turkiye/2017/05/23/hasan-mesut-onder-roportaji-dr-erhan-canikoglu-terore-yonelik-istihbaratta-eleman-niteligi-onemli/

XII) İŞTİRAK EDİLEN ULUSLARARASI KONFERANSLAR/YUVARLAK MASA TOPLANTILARI/SEMİNERLER

1) VI.Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı, Khabarovks,Rusya, 4-8 Eylül 2007. http://rt.com/news/security-chiefs-hold-anti-terrorism-pow-wow-in-khabarovsk/

2) Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı,“Dmitry Medvedev’in Başkanlığında Rusya’nın Dış Politikası”, National Otel, Moskova, Rusya,  17 Mart 2008. 

3) VII.Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı, Khanty-Mansisk,Rusya, 26-29 Mart 2008, https://www.un.org/en/sc/ctc/docs/statements/2009_03_05_heads_brief.pdf

4) NATO Temsilciliği, Seminer, “Uluslararası Güvenlik Ortamını İstikrarlaştırıcı Faktör Olarak NATO”, Polonya Büyükelçiliği, Moskova,Rusya, 16 Mayıs 2008.

5) Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, “ABD-Rusya Stratejik İlişkileri ve Yeni ABD Başkanı’na Not”, National Otel, Moskova,Rusya, 7 Ekim 2008.

6) Avrasya Ekonomik Klubü, Toplantı, (Aleksandr Dugin), “Küresel Ekonomik Kriz: Perspektifler ve Çıkışlar”, Bangkok Restorant, Moskova,Rusya, 30 Ekim 2008.

7) Avrasya Mirası Vakfı,  Yuvarlak Masa Toplantısı, Dr. Tsyan SYAUN’in “Çin Siyasetinde Orta Asya’nın Yeri” sunumu, Moskova,Rusya, 21 Kasım 2008. http://www.fundeh.org/eng/projects/8/events/1039/

8) Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, "ABD-Rusya Nükleer Silahsızlanma Sürecinde Şimdi Hangi Adımlar Atılmalı?”, National Otel, Moskova,Rusya, 05 Mart 2009.

9) Rusya Devlet Sosyal Bilimler Üniversitesi UAİ Bölümü Rus-Türk Eğitim ve Araştırmalar Merkezi Sovyet Sonrası Ülkeler Kürsüsü, Yuvarlak Masa Toplantısı, "Çağdaş Dünya'da Rusya'nın Güney Kafkasya Ülkeleri ve Türkiye İle Çok Taraflı ve İkili İşbirliği", Moskova,Rusya, 14 Nisan 2009.

10) Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, "Rusya ve Küresel Ekonomik Kriz: Çözüm Arayışları", National Otel, Moskova,Rusya,  15 Nisan 2009. http://www.pircenter.org/media/content/files/11/13614354780.pdf

11) Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü ve TASAM, Yuvarlak Masa Toplantısı,"Rusya ve Türkiye: Ortaklık Stratejisi", Moskova,Rusya, 18 Mayıs 2009. http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/1070/ikinci_rusya-turkiye_yuvarlak_masa_toplantisi_moskovada_yapildi_

12)Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, ABD-RF Silahların Kontrolü Diyaloğu’nun Geleceği ve 3.Hazırlık Komitesi’nin 2010 NPT Gözden Geçirme Konferansı Sonuçları”, National Otel, Moskova,Rusya,  28 Mayıs 2009.  http://www.pircenter.org/en/events/1773-seminar-the-future-of-the-usrussian-dialogue-on-nuclear-arms-control-and-results-of-the-3rd-prepcom-to-the-2010-npt-review-conference

13) VIII.Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı, Irkutsk,Rusya, 16-19 Haziran 2009. http://rt.com/news/world-s-security-services-meet-to-counter-terrorism/

14) BE-SA (Begin-Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi) Direktörü Prof.Dr.Efraim Inbar’ın konuşmacı olarak hazır bulunduğu Ortadoğu konulu beyin fırtınası toplantısı, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara, 19 Mart 2014, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/israil/2014/03/20/7494/israil-besadan-ziyaret

15) Kafkasya’da Bölgesel İşbirliği Olanakları ve Geleceğe Dair Umutlar, AVİM&Konrad Adenaeur Vakfı, Ankara, 09 Aralık 2014, http://avim.org.tr/en/Yorum/REGIONAL-COOPERATION-POSSIBILITIES-AND-PROSPECTS-FOR-THE-FUTURE-IN-THE-CAUCASUS

16) Güney Kafkasya’da Güvenlik ve İstikrar Kaygıları, AVİM&NATO Kamu Diplomasi Bölümü, Ankara, 12 Haziran 2015, http://avim.org.tr/tr/Yorum/AVIM-IN-DUZENLEDIGI-GUNEY-KAFKASYA-DA-GUVENLIK-VE-ISTIKRAR-KAYGILARI-BASLIKLI-KONFERANS

17) Türk-Ermeni İlişkilerinin Geleceğine İlişkin Öngörüler Konferansı, AVİM&Konrad Adenaeur Vakfı, Ankara, 16 Aralık 2015, http://avim.org.tr/tr/Yorum/AVIM-VE-KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG-ISBIRLIGI-ILE-TURK-ERMENI-ILISKILERININ-GELECEGINE-ILISKIN-ONGORULER-BASLIKLI-KONFERANS-DUZENLENMISTIR

18) Incek Debates, Türkiye-Rusya Krizi Nasıl Kontrol Edilebilir?, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara, 25 Şubat 2016, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/is-gelistirme-ve-stratejik-yonetim-arastirmalari-merkezi/2016/03/01/8415/incek-tartismalarindaincek-debates-turkiye-rusya-krizi-tartisildi

19) Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi Özel Sayısı Tanıtım Toplantısı, AVİM, Ankara, 15 Nisan 2016, http://avim.org.tr/tr/Etkinlik/TANITIM-TOPLANTISI-VE-KONFERANS-ULUSLARARASI-SUCLAR-VE-TARIH-INTERNATIONAL-CRIMES-AND-HISTORY-CARLIK-RUSYASI-VE-SOVYETLER-BIRLIGI-NDE-KIRIM-TATARLARI

20) ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Daniel N.Rosenblum ile Toplantı, AVİM, Ankara, 17 Mayıs 2016, http://avim.org.tr/tr/Duyuru/AVIM-ABD-DISISLERI-BAKANLIGI-MUSTESAR-YARDIMCISI-VEKILI-DANIEL-N-ROSENBLUM-U-AGIRLADI

21) Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye-Ermenistan İlişkileri, AVİM, Ankara, 21 Haziran 2016, http://avim.org.tr/tr/Etkinlik/GUNCEL-GELISMELER-ISIGINDA-TURK-ERMENI-ILISKILERI-DR-OSMAN-FARUK-LOGOGLU

 

XIII) ULUSLARARASI KULÜP ÜYELİĞİ

Politik Araştırmalar Merkezi (The Center for Policy Studies-PIR Center) Uluslararası Trialogue Kulüp Toplantıları-Moskova, Rusya (2008-2009) http://www.pircenter.org/en/

XIV) DEVAM EDİLEN KURSLAR/SEMİNERLER

1)Fulbright Semineri (İngilizce Öğretim Metodolojisi Sertifika Programı), Robert Koleji, Istanbul 01-21/07/1987

2)Alman Kültür Derneği Almanca Kursu (Ankara, Ocak-Haziran 1990)

3)Oniki Ada Valiliği Yunanca Kursu (Rodos, 1997)

4)TÖMER Rusça Kursu (Şubat-Temmuz 2006, Temel Kur-Ocak-Temmuz 2011)

XV) YABANCI DİL

1)İngilizce (KPDS, 94) (YDS, 95)

2)Rusça  (TÖMER Temel Kur, 95)

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu   - 12-02-2024

Kahire Ziyareti Sisi’nin Ocağına Düşmek mi?

Türkiye 2022 yılından beri Mısır ile bozulan ilişkilerini düzeltme çabası içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır gezisinin hala bu kapsamda düşünülmesi ve bugüne kadar gibi sonuçlar alındığının değerlendirilmesi gerekir.

Error: No articles to display