Doç. Dr. Tümen Somuncuoğlu

Lisans                 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ                           TARİH BÖLÜMÜ 1990-1994 Yüksek Lisans   GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ                           YAKINÇAĞ BİLİMDALI 1995-2000                            Abdurrauf Fıtrat (1886-1938) (Danışman: Doç. Dr. Hakan Kırımlı), Ankara 2000.  Doktora             GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ                           YAKINÇAĞ BİLİMDALI 2000-2006                           Türkistan'da Eğitim (1865-1917) ve Çarlık Rusya'sının Sosyo-Politik Açıdan Eğitime                                         Yaklaşımı, (Danışman: Doç. Dr. Timur Kocaoğlu), Ankara 2006.   Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler Kongre ISLAM IN THE TSARIST CENTRAL ASIA: CLASHING CULTURAL CONTEXTS AND PERSPECTIVES , Central Eurasian Studies Society Thirteenth Annual Conference Bloomington, Indiana. Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev Çin-Türkiye İlişkileri ve Uygurlar Avrasya’da Barış ve Diyalog, Uygur Toplumunun Dünü, Bugünü, Yarını, Maltepe Üniversitesi İstanbul(2009) Japonya Yakın Dönem Tarihinin Öğrenilmesinde Popüler Kültürün Rolü: Rurouni Kenşin Genç Bilim adamları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara(2009) Yüzyıl Sonu 20. Yüyzıl Başlarında İdil Boyu Tatarlarının Türkistan'daki Faaliyetleri Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyulmu Kütahya(2006) Seminer Kırgizsitanda 2010 Oş Olayları (2011) ORSAM, BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN 13 ARALIK 2011 TARİHİNDE DÜZENLENEN “BAĞIMSIZLIĞININ 20. YILINDA KIRGIZİSTAN VE KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ” ÇALIŞTAYI Dersler ve Tez Yönetme Dersler YY TÜRK DÜNYASI TARİHİ (2010/2011 GÜZ-2011/2012 GÜZ) TÜRK TARİHİ (2009/2010 BAHAR-2011/2012 GÜZ) C. İNKILAP TARİHİ (2009-2010 GÜZ ) Makaleler Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2012). Çarlık Rusyasında Müslümanlar Üzerine Bir Dergi: Mir İslama (1912-1913). Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2(83-102). (2009). Kazan Dergisi (1970-1980) . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(71-90). (2008). Türkistan’da İki Rus Eğitimci: Vladimir Petroviç Nalivkin ve Nikolay Petroviç Ostroumov. Türk Kültürü, 2(314-320). (2008). 19. Asır Sonu ve 20. Asır Başlarında İdilboyu Tatarlarının Türkistan’daki Faaliyetleri. Ekev Akademi Dergisi, 37(321-338). (2007). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Türkistan’da Yerli Eğitim Kurumlarının Durumu. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 3(105-134). Ödül - Proje - Buluş Proje ASIR ÖZBEK TÜRKLERİ İLE İLGİLİ İNGİLİZCE SEYAHATNAMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2010) GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Dr. Cengiz Tatar   - 22-07-2019

YÜZÜNCÜ YILDÖNÜMÜ’NDE ERZURUM KONGRESİ; “ VATAN BİR BÜTÜNDÜR PARÇALANAMAZ”

Erzurum Kongresi, Anadolu’da Milli Mücadelenin 2’nci adımı olarak atılan bağımsızlık meşalesidir.