Doç. Dr. Meşküre Yılmaz

Görevi: Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Temel Bilimler Bölümü

 

 

EĞİTİM DURUMU:

Lisans: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Anabilim Dalı – 1984, Konya

Y.Lisans: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı -1990, Konya

Yüksel Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Yrd. Doç.Dr. Hayati Hazır

Doktora: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı – 1999, Konya

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin İzlediği Dış Türkler Politikası, Doç.Dr. Ümit Özdağ

Georgia State University 2011 Temmuz-Aralık Gazi Üniversitesi değişim programıyla

Yabancı Dil: İngilizce

 

MESLEKİ TECRÜBELER:

2010:Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

2000-2010: Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutman, Ankara

1999-2000: M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Kitap İnceleme Komisyonu, Ankara

1998-99: M.E.B. Yenimahalle Yapı Meslek ve İnşaat Teknik Lisesi Tarih Öğretmenliği, Ankara

1997-98: M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Yayımlar Dairesinde Kitap Yazımı, Ankara

1994-97: M.E.B. Sincan Endüstri Meslek Lisesi Tarih Öğretmenliği, Ankara

1985-94: M.E.B. Konya Gazi Lisesi Tarih Öğretmenliği, Konya

 

BİLİMSEL YAYINLAR LİSTESİ

ULUSLARARASI DERGİLER

Yılmaz, Meşkure; Kutup(suz) Dünyada Türkistan’ın Jeopolitiği ve Giderek Artan Önemi, Türk Dünyası Araştırmaları Temmuz-Ağustos 2013/205 s. 137-154

Yılmaz, Meşkure; İran Türkleri, Türk Dünyası Araştırmaları Mart-Nisan 2008/173, s. 63-83

Yılmaz, Meşkure; Lozan Sonrası Irak Türklerinin Durumu ve Genel Problemleri, Bilig, Türk                 Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Bilig15/Güz 2000,s.15-32

Yılmaz, Meşkure; Tarihsel Seyri İçinde Bulgaristan Türklerinin Durumu ve Türkiye’nin                       Bölge Türklerine Yönelik Politikaları, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Bilig 10/Yaz 99, s.61-79

 

 ULUSLARARASI BİLDİRİLER

Yılmaz, Meşkure; IMWC International Multidisciplinary Women’s Congress, 13- 16 Ekim 2009 Yılmaz, Meşkure; III. Black Sea International Symposium “Black Sea Beneficiaries 4-6 Ağustos 2010

 

KİTAPTA BÖLÜMLER

Yılmaz, Meşkure; Sadık Ahmet, Işık; Yılmaz, Meşkure; Eren, Halit; Güler, Ali; Yunanistan’ın Etnik Yapısı ve Batı Trakya Türklüğü, Aydınlar Ocağı Yayınları, Açık Oturum Dizisi; 18, İstanbul

Yılmaz, Meşkure; Kırkık, Ramazan; Özmen, Hasan; Yılmaz, Meşkure ve Uruz, Abdullah;                    Türkiye – Suriye İlişkileri ve Suriye’nin Etnik Yapısı, Aydınlar Ocağı Yayınları, Açık Oturum Dizisi:19, İstanbul 2000

 

KİTAPLAR

Yılmaz, Meşkure; Tarihi, Siyasi ve Kültürel Yönleriyle TÜRKLERİN DÜNYASI ve Türkiye’nin Dış Türkler politikası, Kripto Yayıncılık, Ankara, 2010

Yılmaz, Meşkure; Konya’da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Mümtaz Bahri Koru, Çizgi Kitabevi, Konya, 2014

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER

Yılmaz Meşkure; Karabağ Savaşı ve Adım Adım Hocalı Soykırımı, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Karabağ Özel Sayısı, Temmuz 2011, Cilt: IX, Sayı:2, Elazığ 2013, s.95-104

Yılmaz, Meşkure; Atatürk’ ün Dış Türkler Politikası, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, sayı:37 Atatürk Haftası Armağanı 10 Kasım 2010,s. 43-64

Yılmaz, Meşkure; Amerikalılar Türkiye’ye Ne Zaman Geldi? , Türkiye Günlüğü, Sayı:9, Güz 2008, 73-78

Yılmaz, Meşkure; 24 Nisan Neyin Tarihi? Türk Yurdu, Nisan 2008, Cilt:28, Sayı:248, s.66- 67

Yılmaz, Meşkure; İsa Yusuf Alptekin’in Ölümünün Dokuzuncu Yılında, Türk Yurdu, Ağustos, 2005, Cilt:25, Sayı:216, s.85-91

Yılmaz, Meşkure; Tarihsel Boyutu İçinde Afganistan’daki Gelişmeler ve Türk-Afgan İlişkileri, Avrasya Dosyası, Sonbahar-Kış 1998/99, Cilt 4, Sayı 3-4, Ankara, 1999, s.79-94

Yılmaz, Meşkure; Tarihsel Boyutu İçinde Kıbrıs’taki Gelişmeler ve Türkiye’nin Kıbrıs Politikası, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Ankara, Kasım 1998, s.133-151

 

ATIFLAR

Telli Bulut , Mehmet; Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-Suriye İlişkiler ve Su Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Muzaffer Ercan Yıldız, Balıkesir 2008,/sf. 11,erişim adresi: 193.255.184.8/tezpdf/24723.pdf

Bulut, Arslan; Afganistanın Yarısı Türk, Ötüken, 23 Eylül 2001, Yılmaz, Meşkure;     Tarihsel Boyutu İçinde Afganistan’daki Gelişmeler ve Türk-Afgan İlişkileri, Avrasya Dosyası, Sonbahar-Kış 1998/99, Cilt 4, Sayı 3-4, Ankara, 1999, s.79-94

Baş, Hakan; Unutulan Batı Trakya Türkleri, Umay Yayınları, 2005, Yılmaz, Meşkure; Sadık

Ahmet, Işık; Yılmaz, Meşkure; Eren, Halit; Güler, Ali; Yunanistan’ın Etnik Yapısı ve Batı Trakya Türklüğü, Aydınlar Ocağı Yayınları, Açık Oturum Dizisi; 18, İstanbul

Yılmaz Börklü, Lozan Sonrası Batı Trakya Türklerinin Genel Durumu ve Genel problemi a.g.m, http//www.turkhaber.org/32htlm

Erciyes, Erdem; Türkiye-Suriye İlişkileri IQ Yayıncılık, İstanbul 2004 Yılmaz, Meşkure; Kırkık, Ramazan; Özmen, Hasan; Yılmaz, Meşkure ve Uruz, Abdullah; Türkiye – Suriye İlişkileri ve Suriye’nin Etnik Yapısı, Aydınlar Ocağı Yayınları, Açık Oturum Dizisi:19, İstanbul 2000

Yılmaz, İlhan; Geçmişten Günümüze Irak’ta Türkmen Politikası ÇTTADV, 2006 Bahar sayfa 127-142 web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/pdf/cilt1sayi1/Makale_8_ilhanyilmaz.pdfYılmaz, Meşkure; Lozan Sonrası Irak Türklerinin Durumu ve Genel Problemleri, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Bilig15/Güz 2000,s.15-32

Yılmaz, Selçuk; Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Ank. 2005 Yılmaz, Meşkure; Irak’ ta Yaşayan Türklerin Yakın Siyası Tarihi, Kerkük Dergisi sayı 29 sayfa 19-24

Kaan, Gaytancıoğlu; Soğuk Savaş Sonrası Döneminde Türkiye Suriye ilişkilerinin Orta Doğu Politikasına Etkisi Yılmaz, Meşkure; Lozan sonrası Suriye Türklerinin Durumu ve Genel Problemleri http://www.turan.tc/kalem/bilimsel/mak.sur.htm.(18.11.2007)

Baş,Hakan;Unutulan Batı Trakya Türkleri,Umay Yayınları,Meşkure Yılmaz Börklü, ‘Lozan Sonrası Batı Trakya Türklerinin Durumu ve Problemleri’, http://turkhaber.org/32.html

 

TV VE RADYO PROGRAMLARI

Yılmaz, Meşkure; “Yeni Gün” TRT Ankara Radyosu, 5 Ekim 2010, Bosna Seçimlerin Değerlendirilmesi

Yılmaz, Meşkure; “Yeni Gün” TRT Ankara Radyosu, 8 Eylül 2010, Makedonya’nın Bağımsızlık Günü

Yılmaz, Meşkure; “Tarihin İzinde” Türkiye’nin Sesi Radyosu, 14 Haziran 2010, Nüfus Mübadelesi ile ilgili değerlendirme

Yılmaz, Meşkure; “Biz Bize” Kanal B, 26 Ağustos 2010 Büyük Taarruz’un Yıldönümü

Yılmaz, Meşkure; “Biz Bize”Kanal B, 18 Mart 2010, Çanakkale Zaferinin Yıldönümü

Yılmaz, Meşkure; ‘İstiklal’den İstikbal’e Programı’ TRT Türk TRT Int 22 Haziran 2008, Amasya Genelgesi’nin Yıl Dönümü ile ilgili Konuşma

Yılmaz, Meşkure ‘Tarihin İzinde Programı’ ATA tv 14 Kasım 2007, Dış Politika ile ilgili konuşma

Yılmaz, Meşkure; ‘Aydın Bakış Programı’ TRT ınt 10 Kasım 2006, Atatürk ile ilgili konuşma

 

KONFERANSLAR

Yılmaz, Meşkure; Atatürk ve Cumhuriyet, 10 Kasım 2011 Georgia Tech University ABD

Yılmaz, Meşkure; Adriyatik’ den Çin Settine Türk Dünyası, 19 Mart 2011, TÜRD KAD

Yılmaz, Meşkure; Kadın Olmak, 8 Mart 2011, Isparta Belediyesi Halı Salonu

Yılmaz, Meşkure; Türk Dünya’ sı, 7 Aralık 2010, Konya Türk Ocağı

Yılmaz, Meşkure; ‘Çanakkale’den İstiklale’, 16 Mart 2009, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Muzaffer Turla Salonu

Yılmaz, Meşkure; Özür Meselesi ile ilgili Konferans, 24 Aralık 2008 Gazi Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü

Yılmaz, Meşkure; Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümü ile ilgili konferans, 17 Mart 2006, Elmadağ Halk Eğitim Salonu

Yılmaz, Meşkure; İstiklal Marşı’nın Kabulü ile ilgili konferans, 11 Mart 2005, Elmadağ Halk Eğitim Salonu

 

ULUSAL BİLDİRİLER

Yılmaz, Meşkure; Milliyetçi Kadınlar Kurultayı, Ankara, 1 Mart 2014

Yılmaz, Meşkure; Bağımsızlıklarının 20.Yılında Türk Dünyası ve Türkiye, Amasya, 8 Ocak 2012

 

YAZARLIK

Yılmaz, Meşkure; 2007 Yılı Günboyu Gazetesi Köşe Yazarlığı

Yılmaz, Meşkure; 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü (21yyte.org) Strateji Merkezinde Yazar ve Bilimsel Danışman (2007-2011)

 

BİLİM KURULU ÜYELİĞİ

Yılmaz, Meşkure; Turansam Strateji Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi (2009-2010)

 

YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

Yılmaz, Meşkure; 21.Yüzyıl Dergisi (2009- -)

 

AGİT GÖZLEMCİLİĞİ

Yılmaz, Meşkure; 2-10 Kasım 2010 Azerbaycan seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından AGİT Gözlemcisi olarak görevlendirilmiştir.

ÜYE GİRİŞİ

Şifremi unuttum
  1. SON MAKALELER
  2. ÇOK OKUNANLAR

Sabahattin İsmail   - 14-05-2024

Kıbrıs Yeni Bir Müzakereye Zorlanıyor

Milli çıkarları savunurken 2 konu hata kaldırmaz:

Error: No articles to display