Hoşgeldiniz; Bugün 16 Ekim 2018 Salı

Muhittin Ziya Gözler

Enerji ve Enerji Güvenliği Araştırmaları Merkezi
Merkez Başkanı

Çalıştığı Ana Konular:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde 16 yıl arazide Türkiye jeolojisine yönelik, jeolojik harita yapımı ve maden arama konusunda etütler ve laboratuarlarda mineralojik ve cevherleşmeye yönelik çalışmalarda bulundum. Bu projelerde “Proje Mühendisi”, “Şantiye Şefi” ve “Proje Yöneticisi” olarak çalıştım. Ayrıca MTA ve Etibank’ta madencilik alanında bürokrasinin azaltılması, proje yönetimi, pazarlama konularında çalışmalar yaptım. Çeşitli dergilerde mesleki, sosyal ve Türk harsı konusunda makaleler yazmaktayım. 1982 yılında H.Fethi Gözler ile birlikte ’’Açıklamalı Türk Atasözleri Sözlüğü’’ adlı bir kitabım ve hazırlamış olduğum basılmamış üç kitabım bulunmaktadır. ’’Tarih Yapan Türkler’in Yalnızlığı’’// ’’Anekdotlar’’// ’’Türkiye’de Toplumsal Değişme Sürecinde Sivil ve Asker Bürokrasi-TODAİE Bitirme Tezi’’ Ayrıca ’’Türkiye’nin Kaynakları’’ adlı bir çalışma yapmaktayım.

ÇALIŞMA HAYATI

2005 – 26.07.2005 tarihinde emekli.

2003-2005 Müşavir.

1997 – 2003 Etibank -  Eti Holding A.Ş.  Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı.

·        Etibank’ın yeniden yapılandırılması gerçekleştirilmiş ve görev yaptığım bu dönemde bor yatakları ile ilgili olarak üç büyük fabrikanın kurulmasının her aşamasında bizzat bulunarak bu tesislerin Türk mühendis ve işçileri ile yapılması hayata geçirilmiştir.

1997 – 2000 Etimine A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı.

1997 -  2000 Etiproducts A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı.

1997 – 2000 İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı.

1990 – 1997 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü.

·        Bu dönemde yaklaşık 200 jeoloji ve maden arama projesi gerçekleştirilmiştir. MTA’nın bilimsel bir kuruluş olarak çalışması gerektiği ortaya konmuş uluslararası projeler ve AR- GE çalışmaları ön plana çıkarılmıştır.

1993 – 1996 Türkiye Taş Kömürü Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi.

1991 – 1992 Türkiye Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi.

1988 -  1990 Eltem-Tek Denetim Kurulu Üyesi.

1988 – 1990 Maden Tetkik Arama Genel Müdür Yardımcısı.

1985 – 1988 Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu II. Bölge Müdürü (Konya).

1982 - 1984 Orta Doğu Amme İdaresi Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi.

1979-  1984 AÜFF Jeoloji Ana Bilim Dalında Doktora Çalışması.

1971- 1985 Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Dairesi.

Arazide, jeolojik harita yapımı ve maden aramalarında “Arazi Jeologu” olarak 16 yıl görev yapmıştır.

1970 -1972 AÜFF Jeoloji Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans.

1966 - 1970 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümü.

1962- 1965 İstanbul Kabataş Erkek Lisesi.

1954 – 1962 Keşan İnönü İlkokulu ve Atatürk Orta Okulu.

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı