Hoşgeldiniz; Bugün 16 Ekim 2018 Salı

Prof.Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu

Anayasal Düzen-Hukuk-Adalet Araştırmaları Merkezi
Misafir Yazar

Doğum Yeri: Kastamonu

Doğum Tarihi:  01/08/1962

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku  2011

Eğitim Durumu:

Mezuniyet:İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi , Haziran 1984

Yüksek Lisans:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Temmuz 1988

Doktora:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Kamu Hukuku

Anabilim Dalı, Aralık 1996

Doçentlik:Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( Haziran 2002 )

(Kadro: Kasım 2002 )

Anayasa Hukuku

Profesörlük:Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  Anayasa Hukuku, Aralık 2010

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Mart 2011

 

Bulunduğu Görevler:

1.Hakim Adayı : İSTANBUL ADLI YARGI Kasım 1985- Eylül 1986

2.Cumhuriyet Savcısı : Adalet Bakanlığı Ağustos 1987-Kasım 1987

3.Hakim : Adalet Bakanlığı Kasım 1987-Ocak 1992

4.Araş. Gör. : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi  Ocak 1993-Ocak 1997

5.Yrd. Doç. : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Ocak 1997-Nisan 1998

6.Yrd. Doçent : DEÜ Hukuk Fakültesi Nisan 1998-Kasım 2002

7.Doçent : DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku  Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı - Kasım 2002- Aralık 2010

8.Profesör : DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı - Aralık 2010

9.Profesör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku  2011/…

 

 

 

10. DEÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, 2002/ 2010

11.DEÜ Hukuk Fakültesi  Dekan Yardımcısı, Şubat 2000- Haziran 2000

13.Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, 1998-

 2001

13.ASİM (Asılsız Soykırım İddiaları ile Mücadele Hukuk Araştırma Grubu),  2005 -  2007,

 

Makale Yayınları

 

1."Liberal İktisadın Anayasa Tasarımına Bir Bakış veAnayasacılık Açısından Bir Değerlendirme”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Özel Sayı, 2009, (Basım Yılı: 2010), 2010, Araştırma

Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

2."Sosyal Devlette Eğitim Üzerine Bir Deneme", Yönetişim, S:1/s.14-16, 2009, Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi, Doçentlik sonrası

3."1982 Anayasasında Reform Gündemde İken: Nedenlere,Yönteme ve İçeriğe Dair Sorular-Sorunlar", İzmir Barosu Dergisi, S: 2/ s. 257-372/ Y: 73, 2009,

Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

4."Görebildiğimiz Kadar Hukukun , Aklın ve Vicdanın Penceresinden İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım", İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 83 Sayı: 2009/3,

2009, Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi, Doçentlik sonrası

5."Hukuk Devletinde Siyasi İktidar ve Yargının Karşılıklı Konumu-İlişkileri", DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 10/S:1/s.9-58/Y: 2008, 2008, Araştırma

Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

6.Anayasa Taslağı Söyleşileri", Hukuk Gündemi, Sayı 9, 2008,

Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi, Doçentlik sonrası

7."Anadilde Eğitime Dair Bir Eğitim Sendikası Tüzüğü ve Bu Eğitim

Sendikasına Dair Bir Yargılama Sürecinin Düşündürdükleri", İzmir Barosu Dergisi, 2008, 2008,

Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi, Doçentlik sonrası

8."Ulusal ve Uluslararası Hukuk Işığında Türkiye'nin 2003 Tezkere Serüvenine İlişkin Görüşler-Düşünceler", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Cilt:9/ Sayı: 2/ s.29-97/ Y:2007, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası

9."Kamu Yönetimi Kanunu Tasarısının Düşündürdükleri", Günışığı

Aylık Hukuk Dergisi, Sayı:12, 2003, Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi, Doçentlik sonrası

10."Özerklik: Anayasal Temelleri ve Demokrasilerde Anlamı", Kamu Hukuku Arşivi, C. 3, S.1, s. 42-53., 2000, Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi, Doktora

sonrası

11."Türkiye'nin Sistem Sorunu mu Var?", Kamu Hukuku Arşivi, C. 2, S.3, s. 184-203., 1999, Araştırma Makale,Hakemsiz Dergi, Doktora sonrası

 

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

1."Anayasa Değişikliği ve Referandum", Mayıs 2010, Doçentlik sonrası

2."Medya ve Yargının Bağımsızlığı ve Adalet Kuvveti Üstünlüğünün Korunması",Medya ve Yargı, İZMİR, Mayıs 2010, Uluslararası organizasyon,

Doçentlik sonrası

3."Yeni Ama Nasıl Bir Anayasa?",Yeni Ama Nasıl Bir Anayasa?,

BORNOVA, Nisan 2010, Doçentlik sonrası

4. "Hukuk ve Dil",Adalet ve Hukuk Reformu, ANKARA, Ocak 2010,

Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

5."Anayasal Devlet",Anayasal Devlet, KONAK, Ocak 2010,

Doçentlik sonrası

6. 1982 Anayasasında Reform Gündemde İken Bir Hukuk Devletinde Anayasayı ve Anayasal Yönetimi Meşru Kılmanın Şartları",Demokrasi ve Anayasa,

ANKARA, Aralık 2009, Doçentlik sonrası

7."Yargı Bağımsızlığı",Yargı Bağımsızlığı Paneli, BORNOVA, Aralık 2009, Doçentlik sonrası

8."Sözde Ermeni Soykırımı Karşısında Türkiye'nin Hukuksal Tezleri", BUCA, Kasım 2009,Doçentlik sonrası

9."Türkiye-Ermenistan Protokollerinin Hukuki Boyutu",Türkiye-Ermenistan:

Anlaşmasından Günümüze Diplomatik Süreç, Panel, İSTANBUL Barosu, 3 Ekim 2009,

10."Yeni Anayasa Taslağı ve Referandum", ESKİŞEHİR, Ekim 2007, Doçentlik sonrası

11."Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu",Çağdaş Yaşam Gençlik, KÖYCEĞİZ, Temmuz 2007, Doçentlik sonrası

12."İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Planda Korunması",10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, İZMİR, Aralık 2006, Doçentlik sonrası

13."Yeniden Yapılanma ve Toplumsal Bütünleşme", Panel,  BALÇOVA, Nisan 2004, Doçentlik sonrası

14."İnsan Hakları ve Türkiye",Cumhuriyetin 80. Yıl Etkinlikleri,

BUCA, Eylül 2003, Doçentlik sonrası

15.Cumhuriyet Devrimi ve Kadın, İzmir, 2009(Davetli Konuşmacı Olma ve Bildiri Sunma)

16.Cumhuriyet Devrimleri ve Hukuk, Bornova, 2008(Davetli Konuşmacı Olma ve Bildiri

17.TCK m.301, Panel, İzmir Barosu, İzmir, Nisan  2007. (Davetli konuşmacı)

18.Cumhuriyet Türkiyesi Nereye Gidiyor?, İzmir,29 Ekim 2007(Davetli Konuşmacı Olma ve BildiriSunma)

19. Cumhurbaşkanlığı Seçimine İlişkin Hukuki Süreçte yaşanan Sorunlar, Buca, 2007(Davetli Konuşmacı Olma ve Bildiri Sunma)

20. Türkiye Nereye Gidiyor? AB'ye mi? ... mı?, Buca, 2006 İktisat Düşünce Kulübü, (Davetli Konuşmacı Olma ve Bildiri Sunma)

21.Hümanist Değerler Açısından Lozan, İzmir, 2005(Davetli Konuşmacı Olma ve BildiriSunma)

22.Demokratikleşme ve İnsan Hakları Bağlamında Azınlık Sorunları, İzmir, 2004(DavetliKonuşmacı Olma ve Bildiri Sunma)

 

 

Kitap Yazarlığı  

1."Anayasal Devlette Meşruiyet", Yetkin, Ankara(2010) ,Bilimsel kitap ,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası

2."Sivil Toplum ve Türkiye Demokrasisindeki İzdüşümleri", Ankara, Seçkin Yayınları,(2007) ,Bilimsel kitap ,Kitap yazarlığı,

Doçentlik sonrası

3.Anayasa Arayışları ve Türkiye", BDS,İstanbul, (1998) ,Bilimsel kitap ,Kitap yazarlığı  Doktora sonrası

4.Liberalizm 1, BDS, İstanbul, (1996),Bilimsel kitap ,Kitap yazarlığı

5.Liberalizm 2, BDS, İstanbul(1996)Bilimsel kitap ,Kitap yazarlığı

Kitap içinde Bölüm/Makale Yazarlığı

1."Anlamı, Kapsamı ve Sınırlarıyla Temel Haklar ve Anayasalarımız", "DEÜ Hukuk Fakültesi Mahmut Tevfik Birsel Armağanı",DEÜ, İzmir,(2001),

Syf.461-493,Bilimsel kitap ,Kitap içi bölüm/Makale, Doktora sonrası

2."Çağdaş Demokrasi ve Çağdaş Devlet Üzerine Düşünceler", "Prof. Dr. Seyfullah Edis'e Armağan",,DEÜ, İzmir,(2000), Syf.93-115,Bilimsel kitap

3. "Seçim Sistemlerinin Siyasal İstikrarın Oluşmasındaki Rolü", "Anayasa Yargısı",,G.Ü. İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara,(1999), Syf.17-44,Bilimsel kitap

,Kitap içi bölüm/Makale, Doktora sonrası

 

 

Bilimsel Yayınlarda Hakemlikleri

İzmir Barosu Dergisi

DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi

Türk İdare Dergisi

DEÜ SBE Dergisi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

 

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı