Hoşgeldiniz; Bugün 16 Ekim 2018 Salı

Dr. Kubilayhan ERMAN

Amerika Araştırmaları Merkezi
Bilimsel Danışman

 

            EĞİTİM

             Lisans                          1989 Kara Harp Okulu

             Yüksek Lisans          2007 Ufuk Üniversitesi Uluslararası ilişkiler

Doktora                      2013 Ankara Üniversitesi DTCF Genel Türk Tarihi

 

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Sömürgecilik Kıskacında Afganistan- History Studies (2012)

2. Ahmed Şah Dürrani Öncesinde Afganistan Tarihinde Türkler ve Diğer Kavimler- DTCF Dergisi (Yayın aşamasına-2013 Aralık)

3.İspanyol Ordusu ( Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Dergisi ilkbahar- 2014)

ULUSLARARASI KONGRE/ SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ 

1.SSCB’nin Latin Amerika Politikası ve Günümüze Yansımaları (Bildiri) (2. Latin Amerika ve Karayipler Uluslararası Kongresi (Ankara-2010)

2. Afganistan'daki Sovyet İşgali'nin Türk Dünyasına Etkileri ( 1. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu- Niğde 2014 )

ULUSAL DERGİDE YAYIMLANAN MAKALELER 

( 21. Yüzyıl Düşünce Dergisi) 

1. Mandela'nın Son Mucizesi

2. Nikaragua'nın Eski Rüyası, Latin Amerika'nın Yeni Kanalı

3. Pasifik İttifakı: Latin Amerika Kaplanlarının Yeni Adresi

4. Venezuela'nın Jeopolitiği

5. Latin Amerika'da Ekonomik Durum ve Beklentiler

6. Lavrov'un Latin Amerika Ziyareti

YABANCI DİLLER

İngilizce

İspanyolca

Rusça 

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı