Hoşgeldiniz; Bugün 21 Eylül 2018 Cuma

Dr. Esme Özdaşlı

Güney Kafkasya-İran-Pakistan Araştırmaları Merkezi
Bilimsel Danışman

Dr. Esme ÖZDAŞLI

 

İletişim Bilgileri:

Tel:  +90 218 213 25 39-+90 248 213 25 28

Belgegeçer: +90 248 213 24 04

 

Uzmanlık Alanları:

Kafkasya ve Türkistan (Orta Asya)

 

27 Şubat 1982’de Ankara’da dünyaya gelen Esma Özdaşlı, İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Yüksek Lisans öğrenimini ‘’Rus Dış Politikasını Şekillendiren Temel Dinamikler Çerçevesinde Rusya Federasyonu- Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Türkistan) İlişkileri (1991-1999)’’ isimli tez çalışması ile Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalında tamamladı.  Doktora öğrenimini Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında ‘’Stratejik Ortaklık Kavramı ve İsrail’in Azerbaycan Politikası’’ isimli tezi ile 2012 yılında tamamladı.

 

Çalışma hayatı:

2006-2008 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başlayan Esma Özdaşlı, 2008-2012 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi ünvanı ile çalışma hayatına devam etmektedir.

Ayrıca Azerbaycan TURSAM Stratejik Araştırmalar Merkezinde Türkistan ve Kafkasya ile ilgili yazılarına düzenli olarak devam etmektedir.

 

Yabancı Diller:

İngilizce

Rusça (başlangıç seviyesi)

 

Yaptığı akademik yayınlar:

·  Esme Saraç, “Anayasallaşma Sürecinin Avrupa Entegrasyonuna Etkileri”,

Siyasal İlimler Türk Derneği IV. Lisansüstü Konferansı, Süleyman Demirel

Üniversitesi, Isparta, 11.11.2006.

 

·  Timuçin Kodaman, Esme Saraç, “HAMAS (Hareket’ül İslamiye-İslami

Direniş Hareketi)”, Akademik Ortadoğu Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 177-197,2006.

·         ‘’Isparta İli Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Artırılması’’ isimli projede proje yardımcısı olarak görev yapmıştır. (2006)

·    Esme Saraç, Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Ermeni Sorunu” Siyasi

İlimler Türk Derneği V. Lisansüstü Konferansı Erciyes Üniversitesi,

Kayseri, 20 Ekim 2007.

·    Timuçin Kodaman, Esme Saraç, “Geçmişten Günümüze Irak Türkleri

(Türkmenler)”, Global Strateji, Yıl 3, Sayı 9, ss. 153-172, Nisan 2007.

·   Timuçin Kodaman, Selim Kanat, Esme Saraç, Mustafa İlboğa, Bahadır Eser,

“Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi: Isparta İli Örneği, Süleyman

Demirel Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı

17, ss. 201-227, Mayıs 2008.

·   Esme Saraç, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye-Türk Dünyası

İlişkilerinin Kültürel Boyutu”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti

Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 22-24 Ekim 2008.

·   Esme Saraç, ”Bağımsızlık Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin

Karşılaştıkları Etnik ve Ekonomik Sorunlar”, 6. Uluslararası Türk

Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan, 25-29 Mayıs 2008.

·   Esme Saraç, “Uluslararası Gelişmeler Işığında 19. Yüzyıl Boyunca

Rusya’nın Ermeni Sorununa Bakışı”, Erciyes Üniversitesi-Nevşehir

Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-II),

Kayseri, 2009.

·  Esme Özdaşlı, ”Türkiye’deki Meslek Yüksekokulları’nda Dış Ticaret

Eğitiminin Mukayeseli Değerlendirmesi: İngiltere, ABD ve Rusya

Örneği”, 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları

Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek

Yüksekokulu, Konya, 27-29 Mayıs 2009.

·  Çin ve Rusya Federasyonu'nun Perspektifinden Şanghay İşbirliği Örgütü (MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012)

·   Filistin Sorunu Bağlamında İsrail’in Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri (Türk Tarih Kurumu-Osmanlı'dan Günümüze Filistin Sorunu Sempozyumu, Ankara 2013)

·  "İlk Hristiyan Devlet Efsanesinden İşgal Stratejisine: Albanların Kısa Tarihi (Azerbaycan'da 2012'de yapılan makale yarışmasında ikincilik ödülü)

·   Türk Dünyası Kadın Hareketi Öncüsü:  Şefika Gaspıralı (Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Niğde 2014)

· “Pakistan’da Muhammet İkbal Ruhu Hala Canlı”, Azerbaycan TURSAM Stratejik Araştırmalar Merkezi

·  “Hoş geldin Hemereylik Günü”, Azerbaycan TURSAM Stratejik Araştırmalar Merkezi

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı