Hoşgeldiniz; Bugün 24 Nisan 2018 Salı

Dr. Erhan Canikoğlu

Rusya Slav Araştırmaları Merkezi
Bilimsel Danışman

I)KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi          :01.09.1966

Medeni Hali             :Evli

Uyruğu                     :T.C.

Askerlik Durumu     :Lv.Astğm. (Kuleli Askeri Lisesi-1989)

 

II)EĞİTİM

- 2004 – 2010  :Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü, Doktora Programı, Ankara        

                           

- 2001 – 2003  :Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yüksek Lisans Programı, Ankara

 

- 1982 – 1986  :Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yab.Dil.Böl.İng.ABD, Lisans Programı, Erzurum

                           

III)TEZLER

1)Putin Döneminde Rusya Federasyonu’nun “Yakın Çevre” Politikası :2000-2008, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2010, Tez Danışmanı: Prof.Dr.Haydar Çakmak.

2)1990’lı Yıllarda Türk Dış Politikasının Oluşumunda Güvenlik Kaygıları ve MGK’nın Rolü, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003, Tez Danışmanı: Prof.Dr.Ramazan Gözen

IV)KİTAP BÖLÜMÜ

 “İsrail, ABD’deki Yahudi Lobisi ve İkinci Körfez Savaşı,  Türel Yılmaz ve diğ.(der.) Ortadoğu Siyasetinde İsrail, Platin Yayınları, Ankara, 2005, ss.99-145. (60)

 

V)ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

Körfez Savaşları’nda İsrail ve Yahudi Lobilerinin Rolü, 21.Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, 2013 (4), s.183-206. (70)

 

VI)YAYINLANMA AŞAMASINDAKİ MAKALELER (HAKEME GÖNDERİLEN) 

Önalıcı Kuvvet Kullanma ve Birleşmiş Milletler

 

VII)SÜRELİ YAYINLAR

1)Rusya’nın Ayrılıkçılıkla Mücadelesi ve Uluslararası İşbirliği, 21.Yüzyıl Dergisi, Sayı: 58, Ekim 2013, s.31-39.

2)Dönüşüm Sürecinde Milli İstihbarat Teşkilatı: 2010-2015, 21.Yüzyıl Dergisi, Sayı:64, Nisan 2014, s.7-14.

 

VIII)ELEKTRONİK ORTAMDA YAYINLANAN MAKALELER

1)“Snowden’den Malumun İlanı: Kremlin’den İhtiyat”, 21 Temmuz 2013, http://www.21yyte.org/arastirma/abd/2013/07/21/7117/snowdenden-malumun-ilani-kremlinden-ihtiyat

2)“Bitmeyen Soğuk Savaş:Snowden’den Bout’a Büyük Güç Rekabeti”, 31 Temmuz 2013, http://www.21yyte.org/arastirma/rusya/2013/07/31/7136/bitmeyen-soguk-savas-snowdenden-bouta-buyuk-guc-rekabeti

3)“Rusya ve Türkiye: Casusluk Vakalarının  Değişen Niteliği”, 10 Ağustos 2013, http://www.21yyte.org/arastirma/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalari-merkezi/2013/08/10/7149/rusya-ve-turkiye-casusluk-vakalarinin-degisen-niteligi

4)“Rodos Türkleri:Entegrasyon-Asimilasyon Arasında Sancılı Mücadelenin Kahramanları”, 23 Ağustos 2013, http://www.21yyte.org/arastirma/balkanlar-ve-kibris-arastirmalari-merkezi/2013/08/23/7168/rodos-turkleri-entegrasyon-asimilasyon-arasinda-sancili-mucadelenin-kahramanlari

4a)“Rodos Türkleri:Entegrasyon-Asimilasyon Arasında Sancılı Mücadelenin Kahramanları”, 23 Ağustos 2013,http://www.batitrakya.org/bati-trakya/bati-trakya-haber/rodoslu-turkler-turkiyeden-ilgi-bekliyor.html

5) “Kesintisiz uçuş olimpiyat organizasyonu kazandıramadı!”, 19 Eylül 2013, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/politik-sosyal-kulturel-arastirmalar-merkezi/2013/09/19/7216/kesintisiz-ucus-olimpiyat-organizasyonu-kazandiramadi

6)”Ukrayna’daki Protesto Eylemleri ve Rusya’nın Stratejik Çıkarları”, 4 Aralık 2013, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/ukrayna/2013/12/04/7324/ukraynadaki-protesto-eylemleri-ve-rusyanin-stratejik-cikarlari

7)”İstihbarat Operasyonları ve Yolsuzluk Mühendisliğine Teorik Bakış”, 20 Aralık 2013, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/anayasal-duzen-hukuk-adalet-arastirmalari-merkezi/2013/12/20/7341/istihbarat-operasyonlari-ve-yolsuzluk-muhendisligine-teorik-bakis

8)”Cenevre Öncesi Amansız Mücadele”, 21 Ocak 2014, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/orta-dogu-ve-afrika-arastirmalari-merkezi/2014/01/21/7394/cenevre-2-oncesi-amansiz-mucadele

9)”Dünya Montrö’nün, Ankara TIR’ların Yolunu Gözlüyor”, 22 Ocak 2014, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/suriye/2014/01/22/7395/dunya-montronun-ankara-tirlarin-yolunu-gozluyor

10)MİT Yasa Tasarısı:Ok için kalın, tüfek için ince zırh…”21 Şubat 2014, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalari-merkezi/2014/02/21/7444/mit-yasa-tasarisi-ok-icin-kalin-tufek-icin-ince-zirh

 

IX)YAYINLARA ATIFLAR (TESPİT EDİLENLER)

1)Erhan Akdemir, Amerika’nın Ortadoğu Politikasının Şekillenmesinde Düşünce Kuruluşlarının Rolü, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi (UHP), Cilt: 2, Sayı: 8, 2006, ss. 53-74. (6)

2)Mehmet Şahin, ABD-İsrail İlişkileri: Böyle Dost Düşman Başına, Ortadoğu Analiz, 2 (21), Eylül 2010. (6)

3)Mehmet Şahin, Din-Dış Politika İlişkisi: ABD Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Tez Danışmanı: Doç.Dr.Türel Yılmaz, Ankara, 2007.

4)Ramazan Gözen, “Turkish Foreign Policy in Turbulence of The Post-Cold War Era: Impact of External and Domestic Constraints” İdris Bal (ed.), Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era (Boca Raton, Florida: BrownWalker Press, 2004), s. 27-51. (12)

 

X)VERİLEN DERSLER

1)”Rus İstihbarat Örgütü”, İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı,  21. Yüzyıl Türkiye                Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, Dafne Otel, 14-15 Aralık 2013 (1)

    ”Rus İstihbarat Örgütü”, İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı,  21. Yüzyıl Türkiye                Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, Dafne Otel, 25-26 Ocak 2014 (2)

    ”Rus İstihbarat Örgütü”, İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı,  21. Yüzyıl Türkiye                Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, Dafne Otel, 22-23 Mart 2014 (3)

    ”Rus İstihbarat Örgütü”, İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Sertifika Programı,  21. Yüzyıl Türkiye                Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, 18-19 Ekim 2014 (4)

2)“Türk İstihbarat Tarihi ve Milli İstihbarat Teşkilatı”, İstihbarat Yöntemleri Sertifika Programı, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi, Dafne Otel, 19-20 Nisan 2014

3)“Kuzey Kafkasya’da Düşük Yoğunluklu Çatışma ve Rus Antiterörist Eylemleri”, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Terörizm ve Antiterörizm Sertifika Programı, Ankara, 01-02 Mart 2014.

4)Türkiye’de Milli Güvenlik Kültürü’nün Gelişimi, 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Staj Programı, Ankara, 11 Şubat 2014.

 

XI)RADYO YAYINLARI

1)”Ukrayna, Brüksel ve Moskova arasında mı sıkışıyor?”, Rusya’nın Sesi Radyosu, 10 Aralık 2013, (13:10),http://turkish.ruvr.ru/2013_12_11/Ukrayna-Bruksel-ile-Moskova-arasinda-mi-sikisiyor/

2)”Moskova, İsrail-İran gerilimini etkileyebilir mi?”, Rusya’nın Sesi Radyosu, 10 Aralık 2013, (13:10), http://turkish.ruvr.ru/2013_12_11/Moskova-Israil-Iran-gerilimini-etkileyebilir-mi/

3)”ABD’nin başarısızlığı Rusya’nın Ortadoğu’da rolünü arttırdı”, Rusya’nın Sesi Radyosu, 24 Aralık 2013, http://turkish.ruvr.ru/2013_12_24/abdnin-basarisizligi-rusyanin-orta-doguda-rolunu-artirdi/

4)”Rusya’daki aflar, ‘Yeni Rusya’ algısının bir parçası mı?”, Rusya’nın Sesi Radyosu, 24 Aralık 2013, http://turkish.ruvr.ru/2013_12_24/rusyadaki-aflar-yeni-rusya-algisinin-bir-parcasi-mi/

5)”Rusya Suriye’ye başında beri yapıcı yaklaştı”, Rusya’nın Sesi Radyosu, 14 Ocak 2014, (13:30), http://turkish.ruvr.ru/2014_01_14/rusya-suriyeye-basindan-beri-yapici-yaklasti/

 

XII)İŞTİRAK EDİLEN ULUSLARARASI KONFERANSLAR/YUVARLAK MASA TOPLANTILARI/SEMİNERLER

1)VI. Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı, Khabarovks,Rusya, 4-8 Eylül 2007. http://rt.com/news/security-chiefs-hold-anti-terrorism-pow-wow-in-khabarovsk/

2)Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center),Yuvarlak Masa Toplantısı,  “Dmitry Medvedev’in Başkanlığında Rusya’nın Dış Politikası”, National Otel, Moskova, Rusya,  17 Mart 2008. 

3)VII.Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı, Khanty-Mansisk,Rusya, 26-29 Mart 2008, https://www.un.org/en/sc/ctc/docs/statements/2009_03_05_heads_brief.pdf

4)NATO Temsilciliği, Seminer, “Uluslararası Güvenlik Ortamını İstikrarlaştırıcı Faktör Olarak NATO”, Polonya Büyükelçiliği, Moskova,Rusya, 16 Mayıs 2008.

5)Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, “ABD-Rusya Stratejik İlişkileri ve Yeni ABD Başkanı’na Not”, National Otel, Moskova,Rusya, 7 Ekim 2008.

6)Avrasya Ekonomik Klubü, Toplantı (Aleksandr Dugin), “Küresel Ekonomik Kriz: Perspektifler ve Çıkışlar”, Bangkok Restorant, Moskova,Rusya, 30 Ekim 2008.

7)Avrasya Mirası Vakfı,  Yuvarlak Masa Toplantısı, Dr. Tsyan SYAUN’in “Çin Siyasetinde Orta Asya’nın Yeri” sunumu, Moskova,Rusya, 21 Kasım 2008. http://www.fundeh.org/eng/projects/8/events/1039/

8)Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, "ABD-Rusya Nükleer Silahsızlanma Sürecinde Şimdi Hangi Adımlar Atılmalı?”, National Otel, Moskova,Rusya, 05 Mart 2009.

9)Rusya Devlet Sosyal Bilimler Üniversitesi UAİ Bölümü Rus-Türk Eğitim ve Araştırmalar Merkezi Sovyet Sonrası Ülkeler Kürsüsü, Yuvarlak Masa Toplantısı, "Çağdaş Dünya'da Rusya'nın Güney Kafkasya Ülkeleri ve Türkiye İle Çok Taraflı ve İkili İşbirliği", Moskova,Rusya, 14 Nisan 2009.

10)Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı, "Rusya ve Küresel Ekonomik Kriz: Çözüm Arayışları", National Otel, Moskova,Rusya,  15 Nisan 2009. http://www.pircenter.org/media/content/files/11/13614354780.pdf

11)Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü ve TASAM, Yuvarlak Masa Toplantısı, "Rusya ve Türkiye: Ortaklık Stratejisi", Moskova,Rusya, 18 Mayıs 2009. http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/1070/ikinci_rusya-turkiye_yuvarlak_masa_toplantisi_moskovada_yapildi_

12)Politik Araştırmalar Merkezi (PIR Center), Yuvarlak Masa Toplantısı,  ABD-RF Silahların Kontrolü Diyaloğu’nun Geleceği ve 3.Hazırlık Komitesi’nin 2010 NPT Gözden Geçirme Konferansı Sonuçları”, National Otel, Moskova,Rusya,  28 Mayıs 2009.  http://www.pircenter.org/en/events/1773-seminar-the-future-of-the-usrussian-dialogue-on-nuclear-arms-control-and-results-of-the-3rd-prepcom-to-the-2010-npt-review-conference

13)VIII.Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı, Irkutsk,Rusya, 16-19 Haziran 2009.http://rt.com/news/world-s-security-services-meet-to-counter-terrorism/

 

XIII)ULUSLARARASI KULÜP ÜYELİĞİ

Politik Araştırmalar Merkezi (The Center for Policy Studies-PIR Center) Uluslararası Trialogue Kulüp Toplantıları-Moskova, Rusya (2008-2009) http://www.pircenter.org/en/

 

XIV)MESLEKİ EĞİTİMLER/SEMİNERLER

01-21/07/1987:Fulbright Semineri (İngilizce Öğretim Metodoloji), Robert Koleji, İstanbul (Sertifika)

 

XV)YABANCI DİL

1)İngilizce (KPDS, 89, 94)

2)Rusça,  (TÖMER Temel Kur, 95)

3)Almanca (Başlangıç)

4)Fransızca (Başlangıç)

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı