Hoşgeldiniz; Bugün 21 Eylül 2018 Cuma

Dr. Can Ünver

Milli Güvenlik ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi
Misafir Yazar

Dr. O.Can ÜNVER

Hilal Mahallesi 6.Cadde 47.Sok. No.3/7

Yıldız – Çankaya

ANKARA

0312 / 443 00 89

0531 / 744 69 80

canunver54@gmail.com

 

Doğum yeri ve Tarihi:  Ankara, 16 Mayıs 1954

 

Anne Adı:                 Gündoğdu ÜNVER

 

Baba Adı:                 T.C.Emekli Sandığı Emekli Hukuk Müşaviri A.Nevzat ÜNVER

 

Medeni Hali:            Evli (Demet), 3 çocuk (Evrim 30, Emre 25, Deniz 15)

 

Öğrenim:

İlkokul:                      Ankara Sarar İlkokulu 1960 – 1965 

Ortaokul:                  TED Ankara Koleji  1965 - 1969

Lise:                         TED Ankara Koleji 1969 – 1972

Üniversite Haz.:      Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi 1973 Güz – 1975 Kış (Studienkolleg)

Üniversite :              (Lis.-Yük Lis.): Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi (Siyaset Bilimi, İletişim Bilimi, Türkoloji ve Yakın Doğu Tarih ve Kültürü), 1975 Yaz – 1981 Yaz  (Magister Artium, Tez Konusu: 1974-1979 Türkiye’nin Batı Politikaları, Danışman: Prof. Dr. emerit. Peter J.OPITZ)

Doktora:                  Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  Enstitüsü 2003 (Doktora Tezi Konusu: Almanya’nın Türkiye Politikalarında Oryantalizmin Yeri, 19. ve 20. Yüzyıllar, Danışman: Prof. Dr. Mustafa YILMAZ)

 

 

Yabancı Diller:

İngilizce (KPDS: 97 puan )

Almanca (KPDS: 97 puan)

 

 

 

Mesleki Kariyer:

-T.C.Münih Başkonsolosluğu Çalışma Ataşeliği’nde Sosyal Yardımcı,  Nisan 1979 –  Ekim 1983

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Sendikalar Şubesi’nde Raportör, Ekim 1983 – Eylül 1984

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü F.Almanya Dairesi’nde Şef, Ekim 1984 – Aralık 1985; aynı zamanda Bakan Danışmanı ve Yurtdışındaki Vatandaşlarımızla İlgili “Özel Birim” üyesi, Ocak 1985 – Aralık 1985

(1984 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde yeni oluşturulan Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde istihdam edilmek üzere açılan Araştırma Görvlisi sınavına katılınmış, sınavda başarılı olunmasına rağmen ailevi nedenlerle yurtdışı göreve atanmak üzere Bakanlıktaki memuriyete devam edilmiştir.)

-T.C.Nürnberg Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi, Aralık 1985 – Mart 1990

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü (Dokümantasyon-Enformasyon Dairesi Başkan Vekili), Nisan 1990 – Haziran 1991

-Başbakanlıkta Geçici Sözleşmeli Statüsü ile (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki unvan: Daire Başkanı) Yurtdışındaki Türklerden Sorumlu Devlet Bakanı (Devlet Bakanı Sayın Mehmet ÇEVİK) Danışmanı, Temmuz 1991- Kasım 1991

-Sorumluluk alanı yurtdışında icra edilen ve Türkiye’nin  psikolojik etkinlik kazanma planları olan Başbakanlık “Yurtdışı Vatandaş Konuları” Müşaviri Ocak 1992 – Ağustos 1993 (Devlet Bakanı Sayın Gökberk ERGENEKON’a bağlı olarak)

-T.C.Hamburg Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi, Eylül 1993 – Ocak 1998

-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Toplumla İlişkiler Başkanlığı’nda (TİB) Müşavir, Mart 1998 – Aralık 1999 (Çalışma konuları: Almanya, yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Kıbrıs ve Yunanistan konuları, Ermeni iddiaları)

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Ocak 2000 – Ağustos 2000

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü, Ağustos 2000 – Eylül 2003

(Ayrıca, 2002/2003 Güz Dönemi’nde Bilkent Üniversitesi’nde dışarıdan öğretim görevlisi olarak ‘Public Policy’ dersi verilmiştir.)

-T.C.Berlin Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri, Eylül 2003 – Eylül 2007

-15 Ekim 2007 tarihinde kamu hizmetinden Genel Müdür olarak emeklilik.

-2008/2009 Güz Yarıyılından itibaren Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yarı Zamanlı Öğretim Görevliliği. (Kamu Diplomasisi).

-2009/2010 Güz ve 2010 Bahar Dönemlerinde itibaren Hacettepe Üniversitesi’nin dört ayrı bölümünde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yarı Zamanlı Öğretim Görevliliği

-2010 Bahar Döneminde Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yarı Zamanlı Öğretim Görevliliği (Erasmus öğrencileri için Global Migration Movements and International Relations)

-2010 yılından bu yana Türksam Göç Araştırmaları Enstitüsü Başkanlığı.

 

AYRICA:

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile İstanbul’daki ilçe belediyelerinin görevlilerine 2008 yılı sonbaharında Türkiye’ye gelen yabancı göçmenlere sunulacak hizmetlerle ilgili olarak verilen eğitim programlarına eğitici ve danışman olarak ve yine bu örgütün Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile 2009 Haziran ayından bu yana yürüttüğü STEMM (Supporting Turkey’s Efforts in Migration Management) Projesinde danışman olarak görev üstlenilmiştir.

 

Uluslararası Kuruluşlardaki Görevler:

-Avrupa Konseyi Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Uygulanmasına   İlişkin Uzmanlar Komitesi (SS-AC) Üyeliği 1985-1989; Komite Başkan Yardımcılığı 1986-1987 ve Komite Başkanlığı 1988-1989

-Avrupa Konseyi Göç Komisyonlarında Üyelik 1986-1988 (Strazburg)

-Avrupa Konseyi Göçten Sorumlu Bakanlar Konferanslarına iştirak 1997 (Varşova) ve 2002 (Helsinki)

-Avrupa Konseyi Sosyal Güvenlikten Sorumlu Bakanlar Konferansına iştirak 2002 (Bratislava)

-Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Konferanslarına iştirak 1989, 2001, 2002 ve 2003

-OECD Göç Çalışma Grubu Üyeliği 1997-1999 (Paris)

(1985 – 2007 yılları arasında çeşitli düzeylerde toplam 127 uluslararası  temas ve etkinliğe katılınmıştır.)

 

Katılınan Projeler:

 

2008-2009 Uluslararası Göç Örgütü’nün  (IOM) Zeytinburnu Belediyesi ile gerçekleştirdiği yerel yönetimler ve yabancı göçmenler konulu projede eğiticili;

2009-2010 Uluslararası Göç Örgütü’nün Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile müştereken düzenlediği Türkiye ve uluslararası göç konulu proje asistanlığı;

2010-2011 Avrupa Birliği’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kapasitesinin arttırılması konulu projede eğiticilik ve danışmanlık.

 

Bilimsel İlgi ve Faaliyet Alanları:

 

I.                   Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tarihi

II.                Oryantalizm ve  Almanya’da Türk imajı,

III.       Yurtdışındaki vatandaşlarımızın konumu ve sorunları,

      yaşadıkları ülke toplumları ve Türkiye ile ilişkileri,

      Göç ve Diaspora konuları,

      Uluslararası göç ve dış politika süreçleri,

      Göç ve diplomasi,

      Göç ve sınır aşırı sosyal alanların oluşumu,

    IV.         Küreselleşme ve ulus-devlet, 

      Batının Türkiye politikaları ve Türkiye’nin çıkarları, 

      Türk-Alman ilişkileri,

      Almanya’nın iç ve dış politikası, ekonomisi,  kültürü ve toplumsal sorunları;

      Stratejik hedefleri,

    V.          Kamu Diplomasisi, Yumuşak Güç ve Stratejik İletişim,

      Türkiye’nin ulusal çıkarlarının korunması ve tanıtılması araştırmaları.

 

Aktif Konuşmacı Olarak Katılınan Etkinlikler (2004-2012) :

 

-3 Mayıs 2004 Berlin Hür Üniversitesi Otto Suhr Enstitüsü Jean Monet Merkezi’nde ‘Seksen Yıllık Sosyal Politikalarımız’ konulu konferans,

-2 Aralık 2004  Potsdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde ‘Türkiye’nin AB Üyeliği’ konulu konferans, 

-15 Şubat 2005 Berlin Hür Üniversitesi’nde ‘Türkiye – AB İlişkileri’ konulu konferans,

-20-21 Aralık 2005 Koç Üniversitesi ile OECD tarafından İstanbul’da düzenlenen ‘Göç ve Kalkınma’ konulu konferans

-10 Kasım 2005 Berlin Türkevi’nde ‘Atatürklü Yıllarda Almanya’da Türk ve Türkiye İmajı’ konulu konferans (Türkçe),-11 Kasım 2005 Berlin -Türkevi’nde ‘Atatürklü Yıllarda Almanya’da Türk ve Türkiye İmajı’ konulu konferans (Almanca),

-9 Aralık 2005 Alman Sendikalar Birliği Eğitim Merkezi’nde (Düsseldorf) “Türkiye’nin AB Perspektifi” konulu konferans,

-8, 19, 11 ve 12 Mayıs 2006 Berlin Avrupa Birliği Temsilciliği’nde ‘Türkiye’nin AB Üyeliği’ konulu konferanslar,

-9-12. Temmuz 2006 Bellagio’da (İtalya) German Marhall Fund tarafından düzenlenen ‘Gönderen Ülkeler Açısından Göç ve Kalkınma’ konulu konferans,

-28 Kasım 2006 Berlin Hür Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde ‘Alman Oryantalizmi’ konulu konferans,

-19 Mart 2007 Berlin Heinrich Böll Vakfı’nda ‘Göç ve Entegrasyon’ konulu çalıştay,

-4 Mayıs 2007 Gazi Üniversitesi’nde ‘Türkiye ve Göç’ konferansı,

-11 Mayıs 2007 Gazi Üniversitesi’nde ‘Arayış Konferansları’ çerçevesinde ‘Geçmişten Bugüne Almanya’da Türk ve Türkiye İmajı’ konulu konferans,

-11 Haziran 2007 Berlin Türkevi’nde ‘Türkiye’nin AB’ye Tam Üyeliği ve Serbest Dolaşım’ konulu konferans,

-17 Eylül 2007 tarihinde Marmaris Uluslararası Akademisi’nde “Göç ve İslam Kültürü” konulu konferans,

-19 Eylül 2007 Işık Üniversitesi’nde Göç ve Kültür Konferansında Panel Yöneticiliği

-1 Şubat 2008 tarihinde Brüksel’de NOMIBE Konferansları çerçevesinde Brüksel Serbest Üniversitesi’nde “Türkiye’nin Değişen Göç Perspektifleri” konulu konferans,

-28 Nisan 2008 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde “Atatürk Döneminden Bugüne Türkiye’de Devlet Yönetimi ve Dış Politika” konulu panel.

-26 - 27 Haziran 2008 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “Uluslararası Göç, Kültür, Kamu Politikaları ve Toplum: Sınır-aşırı Sorunlar ve Perspektifler” konulu konferansta “Geri Dönüşler”, Resmi Politikalar ve Türkiye’de Reentegrasyon Uygulamaları” konulu panele iştirak.

-25 - 26 Eylül 2008 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde “Göç ve Entegrasyon” konulu konferansa panelist olarak iştirak.

-2- 4 Ekim 2008 tarihlerinde Milano’da OECD tarafından düzenlenen “Göç ve Kalkınma” konulu Konferansa konuşmacı olarak katılım.

-8 Nisan 2009 tarihinde Başkent Üniversitesi İİBF “Çarşamba Seminerleri” kapsamında “Kamu Diplomasisi Uygulamaları ve Türkiye” konulu konuşma.

-4 Mayıs 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi (GÖÇAR) tarafından düzenlenen Avrupa Birliği’nde Göç Politikaları konulu panele konuşmacı olarak katılım.

-22 Mayıs 2009 tarihinde Devlet Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi (HÜSAM) tarafından düzenlenen “50. Yılında Yurtdışındaki Türkler: Göç ve Entegrasyon” konulu sempozyumdaki “Göç ve Eğitim” konulu panele konuşmacı olarak katılım.

-18 Haziran 2009 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası İlişkiler Konferansı’ndaki panelde “Küreselleşme ve Türkiye’nin Göç Politikaları” konusunda konuşma.

-18 Ocak 2010 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yürütülen STEMM Projesi çerçevesinde düzenlenen konferansta “Türkiye’ye Yönelik Göç” konulu panelin yöneticiliği.

-9 Mart 2010 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Barış İçin Ortaklık Merkezinde “Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim” konulu sunum.-24 Mart 2010 tarihinde Başkent Üniversitesi Çarşamba Seminerleri kapsamında “Küresel Göç ve Türkiye” konulu sunum.

-22 Mayıs 2010 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi KKTC Kampusunda (Güzelyurt) düzenlenen 9. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Konferansında “Göç, Diaspora ve Azınlıklar” konulu panelde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türk Göçmen İşçiler” konulu sunum.

-21 Ekim 2010 tarihinde Bodrum Ticaret Odası’nda “Kimliğiyle Markalaşan Kent Bodrum” konulu konferans.

-23 Aralık 2010 tarihinde Türksoy Konferans Salonunda “Göç ve Türkler” konulu çalıştayda “Almanya’ya Türk İşgücü Göçünün 50. Yılı” konulu sunum.

-13 Nisan 2011 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezinde “Kamu Diplomasisi “konulu sunum.

-18 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da Uluslar arası Sosyal Güvenlik Sempozyumundaki panelde  “Türkiye ve Avrupa’da Güncel Sosyal Güvenlik Eğilimleri” konulu sunum,

-22-23 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde “Almanya ve Türkiye’de Göç ve Entegrasyon İlişkisinin Tartışılması” konferansında “Almanya’da Entegrasyon Politikaları ve Sonuçları: Bir Uygulayıcının Bakış Açısı” konulu sunum,

-6 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da Başbakanlıkta “Almanya’ya Göçün Elli Yılı” panelinde sunum,

-13-14 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul’da (Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine) Küresel Göç ve Kalkınma Forumunun  (GFMD) “Yasadışı Göçün Uygun Göç ve Kalkınma Stratejileri ile Önlenmesi,” konulu Tematik Toplantısında “Ortaklık ve Bilgi” konulu oturumun moderatörlüğü,

31 Ekim-02 Kasım 2011 tarihlerinde Berlin’de Başbakanlıkça düzenlenen Almanya’ya Türk İşgücü Göçünün Ellinci Yılı Konferansına katılım.

-14 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezinde (Genelkurmay Başkanlığı) Uluslararası Bilgi Geliştirme ve Yönetimi Kursunda “Bilgi Geliştirmenin ve Bilgi Yönetimimin Tarihi Kökeni” konulu ders,

-18. Kasım 2011 tarihinde Yalova’da “Ulusötesiliğin Göç ve Entegrasyon Üzerinde Artan Etkisi: Yalova ve Bad Godesberg Örneği” konulu Almanya’ya İşgücü Göçü’nün Ellinci Yıl Panelinde giriş konuşmacısı ve panelist,

-19.Kasım 2011 tarihinde İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Kamu Diplomasisi Stratejilerinin Hazırlanması” konulu ders,

-26 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde 1.Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi, 2.Türk Diasporası ve Kamu Diplomasisi konulu dersler

-3 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Uluslararası İlişkilerde Monolog ve Diyalog” konulu ders,

-7 Aralık 2011 tarihinde Almanya/Oberammergau’daki NATO Okulunda “Kamu Diplomasisi” dersi.

-29 Aralık 2011 tarihinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde „Arap Baharı ve Türkiye“ konulu panele konuşmacı olarak katılım.

-22 Şubat 2012 tarihinde „Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezinde“ (BİOEM) düzenlenen Stratejik İletişim Kursu çerçevesinde „Kamu Diplomasisi“ dersi.

 

Yayınlardan Seçmeler  (1999-2011):

 

·         Almanya’da Türk Varlığı: Dünden Yarınlara Bir “Sorunun” Anatomisi,   Erhan Yarar (Yayına Hazırlayan), Çıkarlar, Çatışmalar, Çözümler. Tarihten Geleceğe Türk-Alman İlişkileri içinde, Ankara 1999, S.221-238

·         Social Assistance to Labour Migrants as a New Form of Public Service: The Case of Turkish Labour Attachés in Germany (Yeni Bir Kamu Hizmeti Biçimi Olarak Türk İşgücü Göçmenlerine Sosyal Yardım: Almanya’daki Türk Çalışma Ataşeleri),  Emrehan Zeybekoğlu-Bo Johansson (Yay./Ed.), Migration and Labour in Europe. Views from Turkey and Sweden. (Avrupa’da Göç ve Çalışma. Türkiye ve İsveç’ten Bakışlar) Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (MURCIR) – İsveç Çalışa Yaşamı Ulusal Enstitüsü (NIWL)  ,  İstanbul 2003, Pp. 82-99

·         Almanya’da Türk Kimliğinin Algılanma ve Tanımlanma Sorunları, Türk Yurdu, Nisan 2006, S.22-27

·         Kurtuluş Savaşı’nda ve Atatürklü Yıllarda Almanya’da Türk ve Türkiye İmajı, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitisü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları DergisiYıl 2 Sayı 4, Güz 2006, S.61-78

·         Current Discussions in the German Integration Debate. The Culturalist Vision vs. Social Equity?, (Güncel Alman Entegrasyon Tartışmaları. Kültürcü Bakış Toplumsal Eşitliğe Karşı)  ReMI. Revue Européenne des Migrations Internationales, 2006(22)3, Pp. 23-38

·         Güncel Gelişmeler Işığında Almanya’daki Türk İşgücü Türk-İş Dergisi, Ocak-Nisan 2007 Sayı 375, S. 88-94

·         Göç Yasası ve Almanya’daki Türkler, Türk Yurdu, Ağustos 2007, S.39-41

·         Otuzbeş Yıllık Göç ve Bürokrasi Tanıklıklarım, Phoenix Yayınları, Ankara 2008

·         Uluslararası Göç ve Kalkınma Tartışmalarında Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye, TİSK AKADEMİ 2009/1 No.

·         Türkiye’de Yabancı Göçmen İşçiler, Tek Gıda İş Dergisi, Mayıs-Haziran 2009

·         PISA Araştırması ve Okullarda Öğrenci Başarısı – Almanya’daki Göçmen Türk Çocukları ve Türkiye’deki Öğrenciler Arasındaki Başarı Düzeyi Farkları, Eleştirel Pedagoji Dergisi 2009/1

·         Yurtdışındaki Türklerin Eğitim Sorunlarına Bir Bakış: Almanya,  Dr. M. Murat Erdoğan (Ed.), Yurtdışındaki Türkler: 50 Yılında Göç ve Uyum içinde, Orion Kitabevi, Şub. 2010, S. 407–416

·         Public Diplomacy and Strategic Communication. A Chance for theInternational System? (Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim. Uluslararası Düzen İçin Bir Şans Mıdır?), Yonah ALEXANDER and M. Nesip ÖĞÜN (Eds./Yay.) “Strategic Communication in the 21st Century” (21. Yüzyılda Stratejik İletişim) içinde, Oxford University Press (basılıyor)

·         Türkiye’den Almanya’ya İşgücü Göçünün Ellinci Yılında Değişen Türk-Alman İlişkilerine Genel Bir Bakış. Türk Yurdu. Kasım 2011, S. 237-242

 

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı