Hoşgeldiniz; Bugün 16 Ekim 2018 Salı

Dr. Bülent Şener

Milli Güvenlik ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi
Bilimsel Danışman

 

Unvanı             : Dr.

e-mail              : bulentsener@yahoo.com

 

Eğitim Durumu:

Lisans:      Uluslararası İlişkiler Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF  2000

Y. Lisans: Uluslararası İlişkiler Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE  2005

Doktora:   Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi SBE 2011

 

Yabancı dil: İngilizce (KPDS–2003: 66)

 

Yayınlar:

 

ŞENER, Bülent, Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği (1923-2010): Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz, BarışPlatin Kitabevi, Ankara, 2013.

ŞENER, Bülent, “Ağrı İsyanı (1926-1930) ve Türkiye-İran Krizi (1930): Türk Dış Politikası Tarihinde Bir Zorlayıcı Diplomasi Uygulaması”, History Studies, Volume 4, Issue 4 (Kasım/November 2012), pp. 385-413.

ŞENER, Bülent, “Davutoğlu Sendromu ya da Alice Harikalar Diyarında”, 21. Yüzyıl Dergisi,Sayı: 46, Ekim 2012, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yayını, Ankara, ss. 23-27.

ŞENER, Bülent, “Sıfır Sorundan Sıfır Komşuluğa: Bir İllüzyonun Trajikomik Hikâyesi”, 21. Yüzyıl            Dergisi,Sayı: 42, Haziran 2012, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yayını, Ankara, ss. 64-68.

ŞENER, Bülent (M. Ozan Şahin’le birlikte), “Terörizm Olgusu ve Türkiye'de PKK Terörünün         Algılanmasında Bölgesel Farklılıklar: Bir Alan Çalışması”, Proceedings, International Symposium           Regional and Global Dinamics: Economic and Political Issues of Turkey and Its Near Abroad (28-29     April 2011), İzmir Üniversitesi, İzmir, 2011, ss. 226-256.

 ŞENER, Bülent,“Türk Dış Politikasında AKP Romantizmi”, 21. Yüzyıl Dergisi,Sayı: 35, Kasım 2011, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yayını, Ankara, ss. 74-81.

ŞENER, Bülent, “Türkiye-Yunanistan İlişkileri (1923-2005)”, Türkiye ve Komşuları, Edt: Mohammad       Arafat, Nobel Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti., Ankara, Mayıs 2009, ss. 59-180.

ŞENER, Bülent, “PKK Terörünün Türkiye'nin Ulusal Güvenlik Algılaması ve Türk Dış Politikası Üzerindeki Etkileri”, Osmanlı'dan Günümüze Eşkıyalık, Terör ve Ayrılıkçı Hareketler-II. İlkadım Sempozyumu (16-18 Mayıs 2008), Osmanlı'dan Günümüze Eşkıyalık ve Terör (Sempozyum  Bildirileri), Edt. Doç. Dr. Osman Köse, Samsun İlkadım Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Samsun,   2009, ss. 449-464.

ŞENER, Bülent, “Atatürk’ün Dış Politika Anlayışında Gerçekçilik ve Pragmatizm Olguları: Milli Mücadele Dönemi Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri Örneği”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl:5 Sayı: 9 (Şubat 2007), Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss. 175-185.

ŞENER, Bülent, “Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Kavramı ve ABD–AB Ekseninde        Farklılaşan Güvenlik Algılamaları”, Türk Sosyal Bilimler Derneği 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (7-9 Aralık 2005), ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 2005.

                       

İş tecrübesi:

Ekim 2002 - Ocak 2005                

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi (50/d)                                                  

Ocak 2005 - Mart 2006     

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Araştırma görevlisi, 33/a)

Nisan 2006 - Şubat 2012         

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Araştırma görevlisi, 35/d)

Şubat 2012 - devam ediyor 

KTÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Araştırma görevlisi, 33/a)

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı