Hoşgeldiniz; Bugün 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Ali Rıza Özdemir

Politik-Sosyal-Kültürel Araştırmalar Merkezi
Bilimsel Danışman

1977 yılında Erzincan’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden mezun oldu. Erzincan Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Türkiye’nin etnik dokusu ile ilgili araştırmalar yapan Özdemir, çalışmalarının bir kısmını kamuoyu ile paylaşmıştır. Onu aşkın kitap çalışması dışında birkaç kitaba bölüm yazmış ve birkaç kitabın editörlüğünü yapmıştır. Çok sayıda yazın ürünü (makale, rapor, deneme, fıkra, mektup, şiir, tiyatro vb.) değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Ali Rıza Özdemir, çalışmalarını tarihi coğrafya, dinler coğrafyası ve etnik coğrafya konularında yoğunlaştırmıştır. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünün Politik, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Merkezine bilimsel danışmanlık yapmaktadır. Uzmanlık alanlarında çok sayıda konferans vermiş; panel ve çalıştaya katılmıştır.

 

Kitapları

1. Kürt Alevîliği, Kripto Yayınları, Ankara, 2016.

2. Dersim’de Eğitim (1848-1908), İstanbul, 2015.

3. Bilinmeyen Yönleriyle Zazalar Kürtler Alevîler, Kripto Yayınları, Ankara, 2015 (2. baskı. 1. baskı Altınpost)

4. Etnik Coğrafya Bakımından Kürtleşen Türkmen Aşiretleri: Kayıp Türkler, Kripto Yayınları, Ankara, 2013. (6. Baskı, 2015)

5. Bir Ana İki Oğul: Göller Köyü, Altınpost Yayınları, Ankara, 2012

6. PKK ve Korucular, Altınpost Yayınları, Ankara, 2012

7. Koç Heykelli Mezarların İzinde: Zazalar Ve Türklük, Kripto Yayınları, Ankara, 2010. (3. Baskı, 2014)

8. 101 Soruda Kürtler, Kripto Yayınları, Ankara, 2009. (2. Baskı, Altınpost, 2012)

9. Kart Kurt Sesleri Arasında Kaybolan Gerçek: Kürtler Ve Türklük, Kripto Yayınları, Ankara, 2009. (4. Baskı, 2015)

Ortak Yazarlı Kitapları

1. Dersimliler Ermeni mi?: 16. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Dersim’in Nüfus Coğrafyası, İdil Yayınları, İstanbul, 2014 (Abdulkadir Gül ile).

2. Beyaz Kent: Siirt, Siirt Valiliği Yayınları, Ankara, 2007 (Hifzullah Eryeşil, Ahmet Remzi Oran, Abdurrahim Güneş ile).

 

Editörlük Yaptığı Kitapları

1. Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, Kripto Yayınları, Ankara, 2014.

2. Bir Disiplinin İç Dünyası: Modern Türk Coğrafyası Üzerine Söyleşiler, İdil Yayınları, İstanbul, 2014, (Erdem Bekaroğlu ile).

Kitap Bölümleri

1. “Oğuz Kağan Destanı’nda Siyasi Coğrafya İzleri”, Ed. Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, Kripto Yayınları, Ankara, 2014 (Selver Özözen Kahraman ile).

2. “Oğuz Kağan Destanı’nda Evren ve Dünya Düşüncesi”, Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, Ed. Kripto Yayınları, Ankara, 2014.

3. “Alevî Kimliği ve Cumhuriyet”, Milliyetçilik ve Kimlik Tartışmaları, Ed.: V. Erden-İ.Vurucu, Türk Ocakları Konya Şubesi yay., Konya, 2013.

 

Raporları

1. Yer Adlarının İadesi mi, “Kürdistan”a Sınır Çizmek mi? (Abdulkadir Gül ile, 2013), 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü raporu.

 

Bildirileri

1. “Alevî Muhafazakârlığı” 2. Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu, 8-10 Ekim 2015, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.

2. “İttihat ve Terakki’den Dünün Küçüklerine Coğrafya, Bugünün Büyüklerine Tarih Dersleri (İttihat Terakki Cemiyeti’nin İktidar Döneminde Okutulan Coğrafya Ders Kitaplarında Vatan Kavramı)”, TTK İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu, 25 Kasım 2014, TTK, Ankara (Kenan Ziya TAŞ ile).

3. “Günümüz Coğrafi Düşüncesi Işığında Oğuz Kağan Destanı’nda Dünya ve Evren Algısı” Coğrafyacılar Derneği 2. Yıllık Kongresi, 19-21 Haziran 2014, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

4. “Ortak Değer Temelinde Mem û Zin’de Türkler ve Kürtler”, TTK Tarihte Türkler ve Kürtler Uluslararası Sempozyumu, 9-10 Ocak 2014, TTK, Ankara.

5. “Etnik Coğrafya Bakımından Türkmenlerin Kürtleşmesi”, Coğrafyacılar Derneği 1. Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı, 19-21 Haziran 2013, Fatih Üniversitesi, İstanbul, s. 53-58

 

Makalelerinden Bazıları

1. “Ebu Müslim Horasanî Kürt müydü?”, 2023 Dergisi, Yıl:14, Sayı: 177, Ocak 2016.

2. “Alevîlik ve Ehl-i Hak: Benzerlikler ve Farklılıklar”’, Alevîlik Araştırmaları Dergisi, Sayı: Güz/9, Aralık 2015.

3. “Babailer Ayaklanması: Etnik Köken ve İnanç”’, Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Sayı: Güz/3, Kasım 2015.

4. “Siyasî Coğrafya Açısından Avrupa Birliği-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın Muhtemel Sonuçları”, 2023 Dergisi, Yıl:14, Sayı: 175, Kasım 2015.

5. “Benzerlikler ve Farklılıklar Ekseninde Alevîlik, Zerdüştlüğün Devamı mıdır?” 2023 Dergisi, Yıl:14, Sayı: 174, Ekim 2015.

6. “Alevîlerin Ateşle İmtihanı”, 2023 Dergisi, Yıl:13, Sayı: 156, Nisan 2014.

7. “Siyasî Coğrafya Yaklaşımıyla Mekânın Türkleşmesi”, 2023 Dergisi, Yıl:11, Sayı: 145, Mayıs 2013.

8. Ali Rıza Özdemir, “Zazalaşan Ve Kürtleşen Türkmen Aşiretleri”, 2023 Dergisi, Yıl:11, Sayı: 143, Mart 2013.

9. Ali Rıza Özdemir, “Aydın Sorumsuzluğu: Şah&Sultan”, Töre Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4-5, Temmuz-Ağustos 2012.

10. Ali Rıza Özdemir, “Şeref Han ve Şerefnâme Üzerine”, 2023 Dergisi, Yıl:11, Sayı: 132, Nisan 2012.

11. Ali Rıza Özdemir, “Kızılbaşların Ortak Bilinci: Horasan”, Töre Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1-2, Mart 2012.

12. Ali Rıza Özdemir, “9. Yüzyılda Kürtler”, 2023 Dergisi, Yıl:11, Sayı: 130, Şubat 2012.

13. Ali Rıza Özdemir, “Zaza Kelimesinin En Eski Kayıtları Üzerine Bir Değerlendirme”, 2023 Dergisi, Yıl:11, Sayı: 129, Ocak 2012.

14. Ali Rıza Özdemir, “Dersim Nedir, Ne Değildir?”, 2023 Dergisi, Yıl:11, Sayı: 128, Aralık 2011

15. Ali Rıza Özdemir, “Terörle Mücadelede Doğru Bilginin Önemi”, 2023 Dergisi, Yıl:11, Sayı: 127, Kasım 2011.

16. Ali Rıza Özdemir, “Zazaca Konuşan Alevîlerde Koç Heykelli Mezar Taşları “, 2023 Dergisi, Yıl:10, Sayı: 121, Mayıs 2011

17. Ali Rıza Özdemir, “Tunceli’de Bir “Efsane” Sempozyum”, 2023 Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 117, Ocak 2011.

18. Ali Rıza Özdemir, “Hormekli “Bir Kürt”ten Cevap”, 2023 Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 115, Kasım 2010.

19. Ali Rıza Özdemir, “Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Zazacayı Kürtçeleştirme Girişimi”, 21. Yüzyıl Dergisi, Kasım 2010.

20. Ali Rıza Özdemir, “Biri Kürt(çü)leri Fena İşletiyor!”, 2023 Dergisi, Yıl:8, Sayı: 103, Kasım 2009.

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı