Hoşgeldiniz; Bugün 14 Aralık 2017 Perşembe

Av. Dr. Hakan Kızılarslan

 

1962 yılında Ankara’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini yurdun çeşitli yerlerinde yaptıktan sonra, 1979 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1984 yılında mezun oldu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Hileli İflas Suçları” konulu teziyle Yüksek Lisans eğitimini, aynı yerde 2007 yılında “Ceza Muhakemesi Hukukunda Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma” konulu tezini vererek Doktora eğitimini tamamladı. 1987 yılında Devrekâni Cumhuriyet Savcısı olarak başladığı meslek hayatında, sırasıyla Sason ve Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılıkları, Yargıtay 16. Hukuk ve 8. Ceza Daireleri tetkik hâkimliği, Ankara Devlet

Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 2004 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak atanmış olup, halen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları ve Genel Hazırlık Büroları Cumhuriyet Savcısı olarak çalışmıştır. 2012 Yılı Mart ayında Cumhuriyet Savcılığı görevinden ayrılarak, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalında Yardımcı Doç. Dr. Olarak Öğretim Üyeliğine başlamıştır. Halen bu derslerine devam etmektedir. Dr. Hakan KIZILARSLAN ayrıca Nisan-­‐2012 tarihinde kurduğu ”KIZILARSLAN HUKUK BÜROSU”’nda Ankara Barosu’na kayıtlı olarak Avukatlık’lık yapmaktadır. “KIZILARSLAN HUKUK BÜROSU” Av. Dr. Hakan KIZILARSLAN başkanlığında sahalarında uzman avukatlarla birlikte hukukun pek çok alanında yüksek düzeyde hukuku danışmanlığı ve avukatlık hizmeti vermektedir. “Hileli ve Taksirli İflas Suçları”, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma” isimli kitapları, çok sayıda akademik ve güncel yayınlarda yayınlanmış makaleleri ile çeşitli alanlarda akademik çalışmalarda yapmış olduğu sunumlar ve verdiği konferanslar bulunmakta, göreviyle birlikte akademik çalışmalarını da sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Orta düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.

 

BİBLİYOGRAFYA;

Genel 1. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1979–1984)

Genel 2. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Yüksek Lisans eğitiminden “Hileli İflas Suçları” Teziyle Mezuniyet (1985–1987)

Genel 3. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Doktora Eğitiminden “Ceza Muhakemesi Hukukunda Vücudun Muayenesi ve Örnek

Alma” Teziyle Mezuniyet (1985–1987)

 

Yayınlar

Yayın 1.“Türkiye’de Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele ve “Türkiye Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele Başsavcılığının Kurulmasının Zorunluluğu Hakkında”, Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, Galatasaray Üniversitesi Yayını, 32, İstanbul-2004, Sh.;535- 584.

Yayın 2.“Ceza Muhakemesinde Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma”, 12. Adli Tıp Günleri - Paneller ve Poster Sunumları- Antalya 28.Eylül–2.Ekim 2005”, Adli Tıp Kurumu Yayınları 15, İstanbul–2006, sh.112 vd., (12 TTB-STE Kredi Puanı İle Kredilendirilmiştir)

Yayın 3. “Hileli ve Taksirli İflas Suçları”, Seçkin Yayınevi, Ankara–2006, 188 sayfa Yayın 4. “Ceza Muhakemesi Adli Bilimler ve Adli Tıpta Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma”, Çetin Ofset, KIZILARSLAN Serisi I, Ankara–2007, 388 Sayfa, ISBN; 978–975–01368–0–1

Yayın 5. “Ceza Muhakemesinde Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma”, “Ankara Adliyesi Adalet Bülteni”, Eylül, 2007, sh.14–17

Yayın 6.“Ceza Muhakemesi Hukukunda Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma”, Adalet Bülteni, Eylül–2007, Sayı 15, s.14–17

Yayın 7.“Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’ e Armağan” (Editörlük), Cilt I-II, TCHDATDK Yayını, Ankara–2008, 1750 sayfa

Yayın 8.“Yargıtay Kararları Işığında Tekerrür-Tecil-Zamanaşımı ve Şartla Salıverilmede Pozitif Hukukumuzdaki Uygulamalar”,(Sunum), 16.06.2007, İstanbul “Türk Ceza Kanunu’nun İki Yılı Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, TCHD Yayını, Yayın No: 10, Nisan–2008 İstanbul, sayfa; 261–270

Yayın 9.“Yeni Ceza İnfaz Sistemimizin Ana İlkeleri ve Uygulama”, (Sunum), “Suç ve Ceza, Ceza Hukuku Dergisi”, Sayı II, TCHD Yayını, Nisan–2008, Sayfa 28–40 Yayın 10. “Hukuku Aykırı Delil Açısından Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma İşlemleriyle İlgili 5271 sayılı CMK. Düzenlemesi ve Uygulamada Sorunlar”, “CMK’nun 3. Yılı-Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, TCHD Yayınları-11, İstanbul-Haziran, 2009, S.319-328.

Yayın 11.“Özürlülerin İnfazı”, Adalet Bülteni, Aralık 2008, Sayı 19, S. 12-17

Yayın 12.“Hukukumuzda Bilişim Suçları”, Köşe Yazısı, “Yankı Dergisi”, Aralık 2008, Sayı 1063, s. 101

Yayın 13.“Özürlülerin İnfazı-I”, Köşe Yazısı, “Yankı Dergisi”, Ocak 2009, Sayı 1064,

s.89

Yayın 14.“Özürlülerin İnfazı-II”, Köşe Yazısı, “Yankı Dergisi”, Mart 2009, Sayı 1065, s. 50

Yayın 15. “Terörle Mücadele”, Köşe Yazısı, “Yankı Dergisi”, Eylül 2009, S. 65

Yayın 16. “Terörle Mücadelenin Güncel Fikri Çalışmaları”, Köşe Yazısı, “Yankı Dergisi”, Mayıs 2009, Sayı 1066, s. 73

Yayın 17.“Terörle Mücadele”, Köşe yazısı, “Yankı Dergisi”, Temmuz-2009, Sayı;1067 s. 35

Yayın 18.“Terörle Mücadele-II”, Köşe yazısı, “Yankı Dergisi”, Temmuz-2009, Sayı;1068 s. 35

Yayın 19. “Terörle Mücadele III”, Köşe yazısı, “Yankı Dergisi”, Aralık 2009, Sayı;1069 s. 88

Yayın 20.“Bilişim ve Hukuk”, “Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008,

08-11.01.2008, Bilişim ve Hukuk, Cilt II”, Ankara-2009 s.411-423

 

SEMİNER-KONFERANS-PANEL- KONGRE-KURULTAY SUNUM ve KATILIMLARI

Seminer 1.“Bilişim ve İnternet Teknolojilerinin Ceza kukHukuku Açısından Doğurduğu Yeni Sorunlar”, Seminer, İçişleri Bakanlığı, 24.03.2001, Bursa

Seminer 2.“Örgütlü Terör ve Eğitim”, Panel, İstanbul Üniversitesi-ÇEV, “Türkiye’de Terör ve Örgütlü Suçla Mücadelede DGM Uygulaması”, Sunum, 04.03.2004, İstanbul

Seminer 3.Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı “Yeni Adalet Sistemini Tanıtım Seminerleri” Katılımcı, Belge No; 2005/3366, 14-.02./08.04.2005, Ankara

Seminer 4. “12. Ulusal Adli Tıp Günleri”, 28.09./02.10.2005, Adalet Bakanlığı-Adli Tıp Kurumu, Kongre, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Vücut Muayenesi Ve Örnek Alma” İle İlgili Yasa Ve Yönetmelikteki Düzenlemelere Kronolojik Bir Bakış”, Sunum, 30.09.2005, Aksu-Antalya, 12. Adli Tıp Günleri - Paneller ve Poster Sunumları- Antalya 28.Eylül–2.Ekim 2005”, Adli Tıp Kurumu Yayınları 15, İstanbul–2006, sh.112 ( TTB-STE Kredi Puanı İle Kredilendirilmiştir)

Seminer 5.“Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik

Kimliğin Tespiti”, Ankara Üniversitesi Adli Tıp AB- Adli Bilimciler Derneği, Panel, 4

“Vücut Muayenesi Ve Örnek Almaya Metodolojik Yaklaşım”, Sunum 14.11.2005, Ankara

Seminer 6.“Hekimin Yasal Hakları ve Sorumlulukları”, Panel, TTB Balıkesir Tabip Odası, “Hukuki Açıdan Hekim Hakları”, Sunum, 28.09.2006-Balıkesir

Seminer 7.“Yeni Ceza Hukukunda Hukuka Aykırı Deliller”, Panel, Ankara Üniversitesi- Adli Bilimciler Derneği, 27.01.2006,Ankara

Seminer 8. Adalet Bakanlığı, “Denetimli Serbestlik ve Uygulamalarını Tanıtım Semineri”, 12.02/18.02.2007, (Katılımcı)

Seminer 9.“State of Affairs on games of change in Europe”, “European State Lotteries and Toto Association EL”, Information Sharing seminar Helsinki- February 14-16.02.2007,

Seminer 10.“Uygulamada Bilişim Suçları”, Ankara Barosu Bilişim Hukuku Sertifika Programı, Konferans, Sunum, Mart–2007

Seminer 11.“AB Phare Eşleştirme Projesi TR03-JH–03 İnsan Ticareti İle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi”, Twinning Çalışması, Berlin Kriminal Polis Birimi-Ludwig Boltzmann İnsan Hakları Enstitüsü-TC İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, “İnsan Ticaretiyle Mücadelede Genel Yaklaşım ve Hukuki yapı” Sunum, Mayıs–2007-Ankara

Seminer 12.“Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar”, Seminer, Katılım Sertifikası, Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Kürsüsü, 05.05.2007 Ankara

Seminer 13.“II. Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi”, Risk ve Hukuk Oturumu, “Çevre ve Hukuku”, (Sunum), 18/20.05.2007, Mudanya–Bursa

Seminer 14.“Türk Ceza Kanunu’nun İki Yılı Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Sempozyum, , “Yargıtay Kararları Işığında Tekerrür-Tecil-Zamanaşımı ve Şartla Salıverilmede Pozitif Hukukumuzdaki Uygulamalar”, (Sunum), 16.06.2007, İstanbul “Türk Ceza Kanunu’nun İki Yılı Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, TCHD Yayını, Yayın No: 10, Nisan–2008 İstanbul, sayfa; 261–270

Seminer 15.“CMK. nun 3. YILI”, Seminer, TCHD, 21–22.06.2008, “Hukuka Aykırı Delil Açısından Muayene Ve Örnek Alma İşlemleriyle İlgili CMK. Düzenlemesi Ve Uygulamada Sorunlar”, 22.06.2007 Sunum, İSTANBUL-GSÜ, “Türk Ceza Kanunu’nun İki Yılı Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, TCHD Yayını, Yayın No: 10, Nisan–2008 İstanbul, sayfa; 261–270

Seminer 16.“Suça Sürüklenen Çocuklar”, TEIEX Çalışma Grubu, Adalet Akademisi, 12– 16.11.2007

Seminer 17.“I. Türkçe Konuşan Ülkeler Adli Bilimler Kongresi”, “Hukukumuzda Muayene”, Kongre, 29.11–02.12.2007 Kongre Sunum, Avanos-Nevşehir Seminer 18. “Bilişim Suçları Kavram-Metodoloji- Suçların Tasnifi” Ankara Barosu 2008 Hukuk Kurultayı, Kurultay Sunum, 08-11.01.2008, Sheraton-Ankara

Seminer 19. “Bilişim Suçlarına Metodolojik Yaklaşım”, “Bilişim Suçları”, Panel, Ankara Barosu ABEM Bilişim Suçları Sertifika Programı”, Sunum, 04.02.2008, Ankara

Seminer 20.“Emniyet Genel Müdürlüğü “Bilişim Suçları Soruşturma Teknikleri, Eğitim Çalışması, “Bilişim Suçları Kavram-Metodoloji-Sınıflandırma- Ulusal ve Uluslararası Hukuk”, Sunum, Mart–2008,Antalya

Seminer 21.“Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsü ve Hukuk”, Panel, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, “Çocuğun Ticari Cinsel İstismarının Engellenmesinde Hukukun Etkisi ve Kullanımı” Sunum, 24.03.2008 Ankara Barosu, ABEM

Seminer 22.“Dönmezer III. Anma Günü” TCHD, “Ceza İnfaz Hukuku’nun Çağdaş İlkeleri”, Sempozyum, 10.02.2008, İstanbul, “Yeni Ceza İnfaz Sistemimizin Ana İlkeleri ve Uygulama”, (Sunum), “Suç ve Ceza, Ceza Hukuku Dergisi”, Sayı II, TCHD Yayını, Nisan–2008, Sayfa 28–40

Seminer 23.“Ankara Ü. Tıp Fakültesi Sağlık Hukuku Paneli”, “Ceza Muhakemesinde Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma”, Panel, Sunum, 17.04.2008 AÜTF Konferans Salonu, Ankara

Seminer 24.“TUBITAK Kamu Kurumları Veri Tabanı İşletmenleri Çalıştayı”, “Hukukumuzda Bilişim Suçları ve Uygulama”, Sunum, 19.04.2008 TUBITAK Ankara Seminer 25. “İnfaz Hukuku ve Özel Durumdaki Hükümlüler”, Sempozyum, Antalya Barosu-TBB, “Özürlülerin İnfazı”, Sunum, 06–07.06.2008 Antalya,

Seminer 26.“Kornea Naklinin Hukuki Boyutu ve Yaşanan Sorunlar”, “Kornea Temininde Darboğaza Çözümler”, Eğitim Toplantısı, Sunum, Ankara Üniversitesi-Sağlık Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve araştırma Hastanesi Konferans Salonu, 10.06.2008, Ankara

Seminer 27.“Uygulamada Bilişim Suçları”, Bilişim Suçları, Sempozyum Sunum,

24.10.2008, Bilişim Derneği-Ankara Barosu, Abant, Seminer 28. “Siber Suç Sözleşmesi Semineri”, Seminer, 11-14.11.2008, Katılımcı, Swiss Otel, Ankara

Seminer 29.“Hukuki Açıdan Banka kartı ve Kredi kartı Sempozyumu”, 07-09.11.2008, Sempozyum, Xanadu, Antalya, Katılımcı

Seminer 30.“Uygulamada Bilişim Suçlarıyla Mücadele”, Türkiye Bilişim Derneği, Yakınsama, 19.21.2008 Sheraton Otel/Ankara 19.21.2008

Seminer 31.“Bilişim Suçlarının Metedolojisi-Uygulama ve Sorunlar”, Sunum, Bilişim 08 Kurultayı, Kurultay, 24.11.2008, Shereton, Ankara,v “XVIII. International Congress Of Penal Law, 20-27. September.2009 İstanbul”, Kongre, düzenleyici ve katılımcı, İstanbul, Lütfü Kırdar/Hilton-İstanbul, 20-27.09.2009

Seminer 32.“Bilişim Suçları ve 5651 Sayılı Yasa”, 9. Uluslararası Telekomünikasyon Arenası-Telekom Perspektifinden Değişken Dünya ve Gelişen Teknolojiler”, Kurultay, Sunum, 21-22.03.2009

Seminer 33.Çocuk İstismarı, Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Kongresi, 30.09.2009, Sunum, Ankara Üniversitesi,

Seminer 34.“Türkiye’de Terör ve Hukuki Açıdan Terörle Mücadele”, Konferans, TİLBİR, 23.10.2009

Seminer 35.“Ceza Muhakemesi Hukukunda Savcılık”, Sempozyum, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 09.12.2009

Seminer 36.“Bilişim Soruşturmalarında Son Gelişmeler”, İYTE Sempozyum, Sunum, Bilgi Üniversitesi-İstanbul Barosu, İstanbul, 12-13.12.2009

Seminer 37.“14. Türkiye’de İnternet Konferansı”, INET-TR-09, Katılımcı, 12-13.2009

Seminer 38.“Bilişim Suçları- Metodolojik ve Normatif Açıdan”, Konferans, TİLBİR, Ankara, 25.12.2009

Seminer 39;Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü, “5352 SY. kapsamında Koruma

Tedbirleri Semineri” Konuşmacı, Aralık 2012

Dersler

Ders 1.EGM. KOM Bilişim Suçları Suç Soruşturma Teknikleri Eğitimi, 28.01.2008- 01.02.2008, Maritim-Pinebeach Otel, Antalya, 3 Saat

Ders 2.Ankara Adliyesi Staj Eğitim Programı “Bilişim Suçları” 3 Saat, 16.04.2008

Ders 3.Ankara Barosu ABEM “Sağlık Hukuku Sertifika Programı”, “Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Adli Muayene ve Diğer Sağlıkla İlgili Mevzuat”, 13.05.2008, 3 saat

Ders 4.Adalet Akademisi 2008 bahar dönemi Hâkim-Savcı Adayları 2. ve 3. Sınıflar “Bilişim Suçları” dersi. 29.05.2008, 30.06.2008 (Dörder Saat)

Ders 5.Bilişim Suçları, IYTE Bilişim Kursu, 10.06.2009, 3 saat,

Ders 6.“Bilişim Suçları”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 3 saat 23.12.2009

Ders 7; Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012-2013 Güz Dönemi “Kriminoloji” dersi.

Ders 8; Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012-2013 Güz Dönemi “ Bilişim Hukuku” dersi.

Ders 8; “Bilişim Suçları” Türkiye Barolar Birliği, “ Bilişim Hukuku Sertifika Programı” , 3 Saat, Kasım-2012,

Mesleki Çalışmalar

Mesleki 1.Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Bilgi İşlem Ağının Oluşturulması Çalışmasında Teknik Analiz Danışmanlığı ve Network yapısının Kurulması ile İşletilmesinde Yöneticilik, 2000–2004

Mesleki 2.Ankara Adliyesi internet Sitesi www.ankara.adalet.gov.tr nin tasarım, kurulum ve işletilmesi 2007 vd.

Mesleki 3.Devrekani, Sason, Şebinkarahisar Cumhuriyet Savcılıkları, Yargıtay 16 Hukuk Dairesi ve 8. Ceza Dairesi Tetkik Hakimlikleri, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Bilişim Suçları Bürosu Cumhuriyet Savcılığı

Mesleki 4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel hazırlık Bürosu Cumhuriyet Savcılığı

Mesleki 5.Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği (Yardımcı Doçent Doktor)

Mesleki 6;Ankara Barosu Yasa İzleme Ensititüsü Eğitim Dairesi Başkanlığı Başkan Yardımcısı

Kanun Hazırlama Çalışmaları

Kanun 1.“Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik” Hazırlama Komisyonu Üyeliği 07–21.03.2005

Kanun 2.“5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” hazırlanmasında TBMM Alt Komisyon Üyeliği, 01.03.2007 tarih, 245 Sayılı Adalet Komisyonu Toplantı Salonu, “Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesi İle 2559 ve 2937 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1305)Alt Komisyon Çalışması”

Takdirnameler

Takdir 1. Adalet Bakanlığı adına Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamındaki

“Uygulama Yazılımı Eğitiminde Üstün Başarı” nedeniyle takdirname, 2004 Ankara

Sertifikalar

Sertifika 1.Adalet Bakanlığı-Havelsan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Eş Amir Eğitimi, Sertifika, Belge No: HVL–720-UYAPIIC-ES/S1–0120, 30.04.2004 Ankara

Sertifika 2.Microsoft Corp. WİNDOWS Sertifikası

Sertifika 3.Microsoft Corp. OFFİCE Sertifikası

Yayınlanmış Söyleşi Ve Basın Haberleri

Basın 1.Bilişim Suçları Konulu Röportaj, Ankara Barosu Bilişim ve Hukuk Dergisi,

sayı 5, 2007/4, s.18-21

Basın 2.Ankara Barosu 08 Kurultayı Konuşması Haberi, Bilişim Dergisi, Şubat 2008, Yıl 36, Sayı 101S.78-7

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı