Hoşgeldiniz; Bugün 15 Ekim 2018 Pazartesi

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Sezgin

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğum Tarihi: ( Aslı:01.12.1948 –Tashihle:01.12.1946)

  Öğrenim Durumu:                             

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

 

Lisans

İlahiyat

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü

1971

 

 

Y.Lisans

Türk inkılap tarihi

A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü

1991

 

 

Doktora

Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme

 İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

1996

 

           

Yüksek Lisans Tez (özeti):

Cumhuriyet Döneminde Dini Hayatın Meselelerinin Tarihi Kökenleri

Cumhuriyet döneminde var olan ve halen varlıklarını sürdüren Alevilik, Caferilik, Nurculuk, Süleymancılık ve benzeri problemlerin çıkış dönemleri, temel anlayışları ve tarihi kökenleri yazılı kaynaklar ve arşiv belgeleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

 

“Doktora Tezi(özeti) :

Türkiye’de Alevilik - Bektaşilik Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

 Alevi - Bektaşilerin yoğun olarak yaşadığı bilinen “on Ilde yaklaşık on bin denek” kullanılarak yapılmış bir araştırmadır.

Halen varlığını sürdüren Aleviler ile Bektaşilerin sosyal,  sosyo - kültürel ve siyasal olarak ne düşündükleri, kendilerini nasıl tanımladıkları ve Türk sosyal yapısı içindeki yeri araştırmanın temel konusunu oluşturmuştur.

 

Akademik Unvanlar:

Bakü Devlet Üniversitesi ilahiyat fakültesinde iki yıl “ilimler namzedi” (doktorasız, doçent) unvanı ile öğretim üyeliği (1993-1995)

 

Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirilerden bazıları:

 

           1. Eski Sovyetler Birliği ve Azerbaycan’da Dini Hayat 1.Din Şurası Ankara 1993

2. Türkiye'de Sosyal Çözülme Tehlikeleri BuTehlikenin Önlenmesinde Dinin Rolü Ve Alınması Gereken Tedbirler, “3.Din Şurasına Tebliğ Ankara 1998”

3. Eren Ve Evliya  Kavramının Dini, Tarihi, Folklorik İzahı Ve Eren İnancı Üzerine  Düşünceler  “1. Uluslararası Eren ve Evliyalar Sempozyum Bildirisi Ankara   1998

4. Ankara’da Bir Bektaşi Tekkesinde İcra Edilen Bir Nevruz Ayini,   Atatürk Kültür Merkezi “Üçüncü Uluslararası Nevruz Bilgi Şöleni   Elazığ 1999”

5. Hacı Bayram Veli Örneğinden Hareketle, Tarikatların Sosyal Gelişme - Sosyal Çatışma Açısından Değerlendirmesi ve Sosyal Yapı - Sosyal Değişme Açısından Günümüz Türkiyesi,   T.C. Kültür Bakanlığı HacıBayram Veli Sempozyumu Tebliği  Ankara 1999

6.Kafkasya’da Vehhabilik(Wahhabısm ın Caucasıa) Nisan 2002

(Alman Doğu Enstitüsü ve Fransız Kafkas Ens. İşbirliği ile İstanbul- Beyoğlu Fransız sokağındaki Eski büyükelçilik binasında yılında yapılan Sempozyuma sunulan tebliğ)

7.Sosyal, Kültürel, Dini, Hukuki, Stratejik Bir Mesele Olarak Alevilik Meselesi Nasıl Çözülebilir?(Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu/S.D.Ü. İlahiyat Fak.   Isparta 2010

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1.“ Menim Dinim, Bakü 1994Azerbaycan’da Latin alfabesi ile ilk basılan kitap

 2.Mehmet Eröz Armağanı 287-353, İstanbul, 2011/ Günümüzde Alevi Meselesi ve Çözümü”        

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Azerbaycan, İran, Irak Türkmenistanı ve Türkiye Hattında Din Birliği Yahutİslam’ın Meseleleri, Avrasya Dosyası Ankara  1995

2.Tarikat Olarak Bektaşilik, Erdem Dergisi. Ankara 1996                                     

3.Osmanlı’dan Günümüze Alevilik, G.Ü. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. Ankara 1997                      

4.Osmanlı ve Cumhuriyetin Kuruluşunda Bektaşiler ve GünümüzdeBektaşilik, G.Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş  Veli Araştırma Dergisi ve   Köprü  Dergisi   Ankara   1998   

5.Alevilik Çalışmalarında Usul ve Osmanlı Arşiv Belgeleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Ankara1998

6.Osmanlı Arşivlerinde Alevi, Bektaşi ve Seyyit Maddesi Altında Kaydedilmiş Arşiv Belgeleri, G.Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi Ankara 1998   

  7. Dînî Hayatımız Üzerine Tarihi ve Sosyolojik bir Deneme, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi İstanbul 1999

8.İran’da Teolojik, İdeolojik ve Stratejik Araştırmalar, F.Ü. İlahiyat Fak. Der.  Elazığ 2000

9.Sosyal, Kültürel, Dini, Hukuki, Stratejik Bir Mesele Olarak Alevilik Meselesi Nasıl Çözülebilir?(Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu/S.D.Ü. İlahiyat Fak.   Isparta 2011

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           1. Eren Ve Evliya Kavramının Dini, Tarihi, Folklorik İzahı Ve Eren İnancı Üzerine  Düşünceler  “1. Uluslararası Eren ve Evliyalar Sempozyum Bildirileri Ankara   1998

          2. Bektaşi Geleneği ve Türkiye Aleviliğinin Karakteristiği,1.Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (22-24 Ekim-1998).

 

Diğer yayınlar

 

Kitaplar:

              1. Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik (1.Baskı Kültür Bakanlığı,1991, 5. Baskı - İstanbul 1995/ Baskı Aralık 2012-Ankara                                                                   

2.Alevilik Deyince - Ankara 1996                   

3.Ülkemizde Alevilik-Sünnilik Meselesi - Ankara    1998                             

4.Türkiye’de Alevilik Bektaşilik   (Devlet Arşv.Gnl. Md.lüğü, Hizmete özel) İstanbul  1998

5.Cumhuriyet Döneminde Dini Hayat - Samsun 2000 (2.Baskı)

6.Sosyolojik Açıdan Alevilik – Bektaşilik - Ankara 2002

7.Hacı Bektaş Veli - Ankara 2004

 

Yurtdışında yayınlanmış Kitap:

1.      Menim Dinim Bakü 1994

(Azerbaycan’da Latin harflerinin kabulünden sonra, Azerbaycan alfabesi ile ilk basılan kitaptır.)

 

Projeler

     1.Sovyetler birliğinden ayrılıp bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan’da Bakü Devlet Üniversitesi ilahiyat fakültesinin kurulması projesi. Fakültenin açılışından sonra da iki yıl “ilimler namzedi” unvanı ile öğretim üyeliği (1993-1995)

      Bu proje Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Türk Cumhuriyetlerinin tamamında uygulanmıştır.

    2.Heybeliada ruhban okulunun yeniden açılmasına alternatif Olarak, İstanbul Üniversitesi İlahiyat fakültesinde eğitim dili Türkçe olan DiğerDinler Bölümü projesi”, 2000-2005 yılları arasında bölüm açık kalmış olmasına rağmen öğrenci alınmadığından öğrencisizlik gerekçesiyle 2005 yılında bölüm kapatılmıştır.

 

İdari Görevler

    1.Milli Eğitim Bakanlığında üç yıl Öğretmenlik

    2. Diyanet İşleri Başkanlığında yaklaşık 38 yıl değişik görevler, Şb. Mdlüğü, Müfettiş, başmüfettiş, yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirliği yaptı. 2011 Kasım ayında emekli oldu.

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

   1. Türk Gençlik Vakfı Kurucu Üyesi

   2. İlesam Üyesi, iki Dönem (4 yıl) İlesam Yönetim Kurulu Üyeliği)

   3.G.Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi. Danışma Kurulu Üyesi

   4. Diyanet Denetim Elemanları ve Uzmanları Derneği Genel Başkanlığı (2009-2012)

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı