Hoşgeldiniz; Bugün 21 Eylül 2018 Cuma

Doç. Dr. Tümen Somuncuoğlu

 

Lisans                 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

                            TARİH BÖLÜMÜ 1990-1994

Yüksek Lisans   GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

                             YAKINÇAĞ BİLİMDALI 1995-2000 

                             Abdurrauf Fıtrat (1886-1938) (Danışman: Doç. Dr. Hakan Kırımlı), Ankara 2000.

                                     Doktora             GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

                                                                YAKINÇAĞ BİLİMDALI 2000-2006

                                    Türkistan'da Eğitim (1865-1917) ve Çarlık Rusya'sının Sosyo-Politik Açıdan Eğitime              

                                    Yaklaşımı, (Danışman: Doç. Dr. Timur Kocaoğlu), Ankara 2006.

 

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

 • Kongre

 • 2012. ISLAM IN THE TSARIST CENTRAL ASIA: CLASHING CULTURAL CONTEXTS AND PERSPECTIVES , Central Eurasian Studies Society Thirteenth Annual Conference Bloomington, Indiana.

 • Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

  • Çin-Türkiye İlişkileri ve Uygurlar Avrasya’da Barış ve Diyalog, Uygur Toplumunun Dünü, Bugünü, Yarını, Maltepe Üniversitesi İstanbul(2009)
  • Japonya Yakın Dönem Tarihinin Öğrenilmesinde Popüler Kültürün Rolü: Rurouni Kenşin Genç Bilim adamları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara(2009)
  • 19. Yüzyıl Sonu 20. Yüyzıl Başlarında İdil Boyu Tatarlarının Türkistan'daki Faaliyetleri Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyulmu Kütahya(2006)

  Seminer

  • Kırgizsitanda 2010 Oş Olayları (2011) ORSAM, BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN 13 ARALIK 2011 TARİHİNDE DÜZENLENEN “BAĞIMSIZLIĞININ 20. YILINDA KIRGIZİSTAN VE KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ” ÇALIŞTAYI

  Dersler ve Tez Yönetme

  Dersler

  • 20.YY TÜRK DÜNYASI TARİHİ (2010/2011 GÜZ-2011/2012 GÜZ)
  • TÜRK TARİHİ (2009/2010 BAHAR-2011/2012 GÜZ)
  • T. C. İNKILAP TARİHİ (2009-2010 GÜZ )

  Makaleler

  Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • (2012). Çarlık Rusyasında Müslümanlar Üzerine Bir Dergi: Mir İslama (1912-1913). Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2(83-102).
  • (2009). Kazan Dergisi (1970-1980) . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(71-90).
  • (2008). Türkistan’da İki Rus Eğitimci: Vladimir Petroviç Nalivkin ve Nikolay Petroviç Ostroumov. Türk Kültürü, 2(314-320).
  • (2008). 19. Asır Sonu ve 20. Asır Başlarında İdilboyu Tatarlarının Türkistan’daki Faaliyetleri. Ekev Akademi Dergisi, 37(321-338).
  • (2007). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Türkistan’da Yerli Eğitim Kurumlarının Durumu. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, 3(105-134).

  Ödül - Proje - Buluş

  Proje

  • 19. ASIR ÖZBEK TÜRKLERİ İLE İLGİLİ İNGİLİZCE SEYAHATNAMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2010) GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı