Hoşgeldiniz; Bugün 23 Eylül 2018 Pazar

Prof. Dr. Konuralp Ercilasun

 

Lisans 1993 - DTCF Tarih Bölümü

Yüksek Lisans 1999 - Ulusal Cheng-chi Üniversitesi (Tayvan), Tarih Enstitüsü

Doktora 2003 - Ankara Üniversitesi, Tarih (Genel Türk Tarihi) Anabilim Dalı

 

 

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Konuralp Ercilasun (2010). On the Relations between State and Religion in Asia (16-19th Centuries).Journal of Asian History, 44/1(70-78).
 • Konuralp Ercilasun (2009). Suchandana Chatterjee, Mind and Vision: Perceptions of Reform in Kazakhstan and Kyrgyzstan, New Delhi:Bookwell Publishers, 2006. Europe-Asia Studies , 61/2(377-379).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Konuralp Ercilasun (1995). Selçukluların Kafkasya Politikası. Türk Kültürü, XXXIII/387(420-432).
 • Konuralp Ercilasun (1995). Orhan Bey Devrinde Osmanlı Devleti’nin Trakya Politikası . Türk Kültürü, XXXIII/388(485-499).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Konuralp Ercilasun (2012). "Küresel Kriz ve Çin-AB İlişkileri". 21. Yüzyıl, 38 (59-64).
 • Konuralp Ercilasun (2012). "Suriye-İran Ekseninde Çin'in Ortadoğu Politikası". 21. Yüzyıl, 42 (76-79).
 • Konuralp Ercilasun (2012). "Türkistan Bütünleşmesinin Ekonomik ve Demografik Unsurları". 21. Yüzyıl, 47
 • Konuralp Ercilasun (2012). "Yeni Süper Gücün Ordusu mu?: Çin Silahlı Kuvvetleri". 21. Yüzyıl, 44
 • Konuralp Ercilasun (2010). “Kırgızistan’ın Renksiz Devrimleri”. Stratejik Düşünce, Mayıs 2010 (42-46).
 • Konuralp Ercilasun (2010). “Çin: Yükselişe Devam mı?”. 21. Yüzyıl, Haziran 2010 (35-40).
 • Konuralp Ercilasun (2009). “Şincan’da Neler Oluyor?”. Radikal, 10 Temmuz 2009 (17).
 • Konuralp Ercilasun (2006). “Frank’ın ‘Yeniden Doğu’su Üzerine Düşünceler”. Journal of Turkic Civilization Studies, 2 (33-45).
 • Konuralp Ercilasun (2004). “Mançuların 18. Yüzyılda Kâşgar’daki Yönetimleri”. Atayurt Tarih Dergisi , 1/1 (6-7).
 • Wang He-xing (1999). “Asya Mali Krizi Işığında Dünya Ekonomisi”. Avrasya Dosyası, 4/3-4 (215-221).
 • Ye Zheng-Jia (1999). “Güney Asya Güvenliği ve Çin”. Jeoekonomi, 1/1 (86-89).
 • Konuralp Ercilasun (1995). “Doğu Türkistan - 1”. Türk Yurdu, 15/93 (18-21).
 • Konuralp Ercilasun (1995). “Doğu Türkistan - 2”. Türk Yurdu, 15/94 (20-22).
 • Eric Roulean (1994). “Türkiye’ye Meydan Okumalar”. Avrasya Dosyası, 1/1 (105-112).

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Konuralp Ercilasun. (2008). “China in Central Asia: A Case Study of Relationship between China and Kazakstan”. The Commonwealth of Independent States: Energy, Security and Development, editörler Anuradha M. Chenoy & Ajay Patnaik. Hindistan. Knowledge World International.
 • Konuralp Ercilasun. (2008). “The Kyrgyz Revolution: Before and After”. Cultures and Societies in Transition: India, Russia and Other CIS Countries, editör Manu Mittal. Hindistan. Shipra Publications.
 • Ayşe Onat, Sema Orsoy ve Konuralp Ercilasun. (2004). Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-nu (Hun) Monografisi (Açıklamalı Metin Neşri). M.S. 1. yüzyılda yazılmış bir Çin kaynağının Hunlarla ilgili bölümünn açıklamalı metin neşri. Türkiye. Türk Tarih Kurumu.
 • Konuralp Ercilasun. (2004). “Doğu Türkistan’ın Geleceğine Bakışlar”. 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği Muzaffer Özdağ’a Armağan I. Cilt. Türkiye. ASAM Yayınları.
 • Konuralp Ercilasun. (2002). “Karahanlılar Devrinde Kaşgar”. Kafalı Armağanı. Türkiye. Akçağ Yayınları.

Atıf

 • (2004). Han Hanedanlığı Tarihi Hsiung-nu (Hun) Monografisi (Açıklamalı Metin Neşri)

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Konuralp Ercilasun, 2012. "The Transition of Mongolian Nomadic Economy During Qing Era" , International Scientific Conference of Young Mongolists, Ulanbator, Moğolistan.
 • Konuralp Ercilasun, 2012. "Temür ve Devleti Hakkındaki Araştırmalara Genel Bir Bakış", 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, Ankara.
 • Konuralp Ercilasun, 2012. "Turkey's Religious Activities in Central Asia", Central Eurasian Studies Society Thirteenth Annual Conference, Bloomington, Indiana.
 • Konuralp Ercilasun, 2012. "Hunlarla Çinliler arasındaki Kültürel İlişikiler", Türk-Çin Kültür İlişkileri Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
 • Konuralp Ercilasun, 2011. "Central Asia between Russia and China: Trilateral Relations and Concepts of Sovereignty (18th - 20th Centuries)", The Changing Nature of Asian Relations from the 18th to the Early 20th Century, Singapur.
 • Konuralp Ercilasun, 2010. “Bozkır Halklarında Hakimiyet Düşüncesinin Dile Yansıması: Tengri-kut Çanyü”, I. Uluslararası Uzak Asya'dan Ön Asya'ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, Afyonkarahisar.
 • Konuralp Ercilasun, 2010. “Multiculturalism and Governance: Practices in Central Asia and Turkey”, SAPA International Conference: Multiculturalism and Global Knowledge Governance, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Konuralp Ercilasun, 2010. "Relations between the Executive and Bureaucracy in Turkey", KAPA International Conference: Beyond New Public Management, Seul, Kore.
 • Konuralp Ercilasun, 2009. "Yusuf Has Hacip'in 21. Yüzyıldaki Torunları", Yusuf Has Hacip'in Doğumunun 990. Yıldönümü Sempozyumu, İstanbul.
 • Konuralp Ercilasun, 2008. “Khrushchev and Brezhnev Era: Emergence of the ‘New Soviet Person’?”, Central Eurasian Studies Society, First Regional Conference, Isık Göl, Kırgızistan.
 • Konuralp Ercilasun, 2007. “Silk Road as a Sub-Global Region: A Sphere Emerging from the Interaction of Cultural and Economic Fields”, International Seminar on Reviving the Silk Route: New Initiatives and Engagements for the 21st Century, Goa, Hindistan.
 • Konuralp Ercilasun, 2006. “Mercânî ve Sayramî Örneğinde 19. Yüzyıl Türk Aydınlarının Çingizoğullarına Bakışları”, Cengiz Han ve Oğullarının İcraatlarının Türk Dünyasındaki Akisleri Uluslar arası Sempozyumu, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul.
 • Konuralp Ercilasun, 2006. “Кытай булактарында 18-19 кылымдарындагы Кыргыз-Казак мамилелери” (Çin Kaynaklarına göre 18-19. Yüzyıllarda Kırgız-Kazak İlişkileri), Жайыл Баатыр: тарых, учур жана келечек, Эл аралык илимий – практикалык конференция (Cayıl Baatır: Tarih, Bugün ve Gelecek, Uluslar arası İlmî Konferans), Karabalta, Kırgızistan.
 • Konuralp Ercilasun, 2005. "Türk Tarihinde Metodoloji Meselesi" , III. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulama, Celalabat, Kırgızistan.
 • Konuralp Ercilasun, 2005. "Küreselleşmenin Orta Asya’da Yarattığı Problemler ve Fırsatlar: Avrupa Birliği Modeli", International Symposium on Globalization And Turkic Civilization, Bişkek, Kırgızistan.
 • Konuralp Ercilasun, 2003. “XVIII-XIX кк. арасындагы Чыгыш Түркистан тууралуу кытай булактарында” (18-19. Yüzyıllarda Çin Kaynaklarında Doğu Türkistan), Ажыбек баатыр жана анын доору Казыбек казалчы жана анын адабий мурастары аттуу Республикалык илмий-практикалык конференция. Narın, Kırgızistan.
 • Konuralp Ercilasun, 2003. “Цинь империясынын Кашкариядагы мамлекеттик башкаруу системасы (XVIII к. 2-жарымы) (Mançuların 18. Yüzyılda Kaşgar’daki Yönetimleri)”, Кыргызская государственность в системе Евразийских реалий, Международный конгресс востоковедов (Uluslar Arası Doğu Bilimcileri Kongresi). Bişkek.

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • "Arap Baharı Gölgesinde Çin'in Ortadoğu Politikası". 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü İkinci Safranbolu Kongresi Arap Baharı ve Türkiye, Safranbolu (30-31 Mart). (2012)
 • "Central Eurasia – Heartland Again?: On Definitions of the Notion of Eurasia". The Eurasia Discourse, Stockholm International Program for Central Asian Studies tarafından düzenlenen çalıştay, İstanbul (31 Mayıs). (2012)
 • "Orta Asya'da Bögesel İşbirliği İmkanları". 6. Uluslararası Türk- Asya Kongresi, TASAM, İstanbul (7-8 Haziran). (2012)
 • Discussant. KAPA International Conference: The Role of the State in Economic Development and Stability (29-30 Nisan), Pusan, Kore. (2011)
 • "Kazakistan'ın Dış İlişkilerinde Türkiye ve Çin". Bağımsızlığının 20. Yılında Kazakistan ve Kazakistan-Türkiye İlişkileri Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara (22 Kasım). (2011)
 • "Kırgızistan'ın Dış İlişkilerinde Türkiye ve Çin". Bağımsızlığının 20. Yılında Kırgızistan ve Kırgızistan-Türkiye İlişkileri Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara (13 Aralık). (2011)

Seminer

 • "Kuzey Kore'de İktidar Değişimi" (2011) 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Ankara (28 Aralık).
 • "Kyrgyz Politics" (2010) The Summer Course on Studying Eurasia, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, Hindistan.
 • “Historiography of Xinjiang” (2010) The Summer Course on Studying Eurasia, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, Hindistan.
 • “The Kyrgyz Historiography” (2010) The Summer Course on Studying Eurasia, Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, Hindistan.
 • “Pre-Soviet Border Issues” (2009) Borders and Boundaries – from a Modern Sociocultural Perspective, Stockholm, İsveç.
 • "Tarihî Süreç İçerisinde Ulusal Marşlar" (2008) Ulusal Marşlarımız Paneli, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek.
 • "Tayvan İzlenimleri ve Çin'in Geleceği" (1999) Ankara Türk Ocağı, Ankara.

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Çarlık Döneminde Türkistan’da Fikir Akımları (2008)
 • Tarih-i Emniye’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (2006)

Dersler

 • Orta Asya Türk Tarihi II (2011-12 Bahar)
 • Türk Kültür Tarihi II (2011-12 Bahar)
 • İslam Öncesi Türk Tarihi I - II (2003 -- 2008 Güz-Bahar)
 • Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (2003 -- 2007 Güz)
 • Çağdaş Türk Toplulukları Tarihi (2004 -- 2008 Bahar)
 • Genel Türk Tarihi Bibliyografyası (2004-05 Güz)
 • Yakın Dönem Türk Dünyası Tarihi (2004-05 Güz)
 • Genel Türk Tarihine Giriş (2006 -- 2008 Güz)
 • Türk Dünyasında Çağdaşlaşma Hareketleri (2006-07 Güz)
 • Çince 1 (2008-09 Güz)
 • Çince 2 (2008-09 Bahar)
 • Introduction to Chinese Language (2008-09 Güz)
 • Orta Asya Türk Tarihi I (2011-12 Güz)
 • Karahanlılar (2011-12 Güz)
 • Orta Asya Türk Hanlıkları Tarihi (2011-12 Güz)
 • Karahanlılar (2012 Güz)
 • Avrupa Hunları Tarihi (2012 Güz)
 • Karadenizin Kuzeyindeki Türk Kavimleri Tarihi (2012 Güz)
 • Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri (2012 Güz)

Yabancı Dil

 • 20 Kasım 2011 / 86,25
google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı