Hoşgeldiniz; Bugün 19 Eylül 2018 Çarşamba

İncek Tartışmaları (Incek Debates)

İncek Tartışmaları (Incek Debates)

‘Let’s talk about foreign policy’

İncek Tartışmaları Türkiye'nin savunması, güvenliği, dış politikası ve uluslararası ilişkileri üzerinde etkisi olan konuları, çok uluslu bir ortamda, açık ve derinlemesine analiz etmek üzere tasarlanmış bir sivil toplum girişimidir. Bu tartışmalar; ilgili alanlarda çalışan yabancı uzmanlar, kamu görevlileri ve Ankara'daki yabancı elçiliklerdeki görevlilerle, Türk bilim adamları ve araştırmacıları, gazeteciler, milletvekilleri, eski siyasetçiler, danışmanlar, diplomatlar ve diğer icracıları bir araya getirir. Halen ilgili görevlerde bulunan sivil ve askeri yetkililer de konuşmacı veya katılımcı olarak davet edilirler. Tartışmalar katılıma açıktır, ancak yer sınırlamaları nedeniyle, önceden kayıt gereklidir ve tartışmaların bazıları sadece özel davetledir.[1]

The Incek Debateskilit paydaşlar arasında fikir ve bilgi alışverişi için yapıcı bir forum sağlayarak, politika tartışmalarında bilgiye dayalı ve bağımsız bir ses olma iddiasındadır. Temel amaç; algılamalar, politikalar, çıkarlar, sınırlamalar ve engellerle ilgili karşılıklı anlayışı geliştirmek ve böylece bölgesel güvenlik ve istikrarın yanısıra Avrupa-Atlantik ilişkilerinin de daha verimli bir şekilde ele alınabilmesi için, daha etkin bir karar verme ortamına katkıda bulunmaktır. Bu şekilde, Türk politika yapıcıları ve diğer paydaşları akademik dünyayla irtibatlandırarak, bilgi ile siyasi güç arasındaki uçurumu kapatmayı hedefliyoruz. Bunu da, mevcut ve yeni ortaya çıkan konuları ve sorunları tespit ederek, tartışarak ve değerlendirerek; politika oluşturma ve—uygulamada dikkate alınmak üzere—fikirleri politika seçeneklerine dönüştürmek yoluyla yapıyoruz.

Düşünce kuruluşlarının aktif rolünün ve etkinliğinin, sağlıklı bir demokrasinin önemli bir göstergesi olduğuna inanıyoruz ve bu tür tartışmaları demokratik katılımın önemli bir aracı olarak görüyoruz. Çünkü, 'devlet' bilgi ve analizin tek sağlayıcısı olduğu sürece, toplum bir bütün olarak, yine aynı toplumun karşı karşıya olduğu sorunların nasıl ele alınacağı konusunda kritik araçlardan yoksun kalacaktır.

Tartışmalar; konferans, halka açık sunumlar, paneller ya da yuvarlak masa tartışmaları biçimini alabilirler. Tartışmalar ve analiz sonuçları; siyaset geliştirme tartışmalarına katkıda bulunmak üzere, uzman görüşü veya yorumu, makaleler, haber bültenleri, veya Enstitü internet sitesine konulan kısa yazılar şeklinde yayınlanır. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü bu çerçevede; Parlamento Komisyonları/alt-komisyonlardaki tartışmalara katılmayı, medyayla ilişkilerini geliştirmeyi ve diğer Türk, yabancı ve uluslararası düşünce kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmeyi de hedeflemektedir.

Tartışmalar İngilizce yapılır[2], Enstitü Başkanı Dr. Haldun Solmaztürk tarafından düzenlenir ve yönetilirler.

 

Incek Debates

‘Let’s talk about foreign policy’

The Incek Debatesis a civil society initiative, intended for an open and in-depth analysis of issues having an impact on Turkey’s defence, security, foreign policy and international relations, in a multinational setting. These debates bring together foreign experts working in related fields, public servants, officers and other officials in foreign embassies in Ankara with Turkish scholars and researchers, journalists, MPs, former policymakers, advisors, diplomats and other practitioners. Civil and military officials who are currently occupying relevant posts are also invited as speakers or participants. Debates are open to public and widest participation is encouraged. However, due to space limitations, advance registration is required and some of the debates are by invitation only.[1]

The Incek Debatesserves as an informed and independent voice in policy debates by providing a constructive forum for exchange of ideas and information between key stakeholders. The main aim is to develop and improve mutual understanding in perceptions, policies, interests, limitations and hurdles, thereby contributing to a better decision-making environment in which regional security and stability as well as Euro-Atlantic relations can be more efficiently dealt with. We aim to bridge the gap between knowledge and political power by linking Turkish policymakers and other stake holders to the academic world, by identifying, articulating and evaluating current or emerging issues, problems, and by transforming ideas into policy options for policy formulation and implementation.

We consider the active role and viability of think-tanks a critical indicator of a healthy democracy and see such debates as an essential means of democratic participation. Because, as long as the ‘state’ remains the sole provider of information and analysis, the society as a whole is deprived of critical means of addressing problems faced by the very public.

Debates may take the forms of conferences, public lectures, panels or roundtable discussions. The results of  debates and analysis are made available to inform the policy debate by providing expert views or comments, publishing articles, newsletters, and by posting them on the Institute web-site. To these ends, 21. Century Turkey Institute also aims to participate in debates in Parliamentary Committees/sub-committees, reaching out to the media and improving cooperation with other think tanks—Turkish, foreign and international alike.

Debates are held in English[2], organised and chaired by the Director, Dr. Haldun Solmazturk.

İrtibat/Contact:

The Incek Debates

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Ahlatlıbel Mah. 1830. Sokak No.39

06805 İncek/Çankaya

Ankara

hsolmazturk@yahoo.com

incekdebates@21yyte.org

Tel: +90 (0) 312-489 1801, x.114

        +44 (0) 7448 7777 62 (GSM)

Fax: 90 (0) 312-489 1802


[1]Bazı tartışmalarda, serbest konuşmayı teşvik etmek üzere, Chatham House Kuralı konabilir; yani, “Toplantıda edinilen bilgi kullanılabilir, fakat konuşmacının kimliği, kurumu veya diğer katılımcıların kimlik ve kurumları açıklanamaz”.

[2]Uzman görüşlerinden istifade etmek üzere ve/veya soru-cevap sırasında sınırlı Türkçe tercüme kullanılabilir. 

google_ad_height = 240; //-->
TSK Mehmetçik Vakfı